Pavel Krajíček

Pravdou třeba proti všem

Pavel Krajíček narozen 17. 9. 1974 v 16:30 hod. v Karviné

 

je zakladatel českého fóra Bez cenzury a webu Návod na přežití

 

 

Jsem Čech a proto uvědomělý Slovan. Jsem vlastenec a křesťan samorost bez církve (bez církevních bludů a dogmat).

Mou velkou láskou jsou Pravda a Spravedlnost.

 *** 

"Vznešená a zbožná povaha nevznikne díky štěstí či náhodě, ale je přirozeným výsledkem neustálé snahy správně myslet, je výsledkem dlouhodobého spojení se zbožnými myšlenkami. Nečestná a bestiální povaha je díky stejnému procesu výsledkem neustálého uchovávání nečistých myšlenek." 

James Allen

 

 

 email: info@pavelkrajicek.cz

 

Nenávist vzniká ze strachu. Na straně zla je vždy. Zlo nenávidí Pravdu, protože Pravda osvětluje jeho zvrhlosti a také podvědomě ví, že bude vyhubené až přijde čas. Obyčejní lidé zase začínají mít strach z toho, že u vedení jsou nebezpeční fanatici a vedou svět do záhuby. Tito nebezpeční fanatici svými přešlapy a zvrhlostmi, které jsou v rozporu se zákony stvoření, vyvolávají ve svých občanech oprávněně strach a následně vás chtějí za to ještě trestat. Probuďte se! Jestli necháte u moci tyto nebezpečné fanatiky, tak to nedopadne dobře. Za další máme vedle nenávisti jiné pohnutky jako hněv, ošklivost, opovržení, nesouhlas. Jak chtějí fanatici rozumáři toto rozlišit od nenávisti? Vzniká mnoho nespravedlnosti a křivých obvinění. Nenávist je nečistý cit, ale rozumáři skrz svou omezenost nejsou schopni do toho nahlížet, do těchto duchovních dějů. Duchovně zralí lidé nemají v sobě nenávist, ale prostě jen nesouhlasí s nebezpečnou sektou rozumářů a materialistů a jejich zvrhlostmi.

Odkdy nesouhlas s něčím znamená nenávist nebo předsudečnou nenávist, jak si zvrhlíci nově zavedli tento pojem? V tom se projevuje veškerá omezenost těchto rozumových fanatiků. Jestliže normální lidé, kteří chtějí žít podle zákonů stvoření, nesouhlasí s chlípnostmi, které dnešní sekta rozumářů a materialistů zavádí, tak jsou těmito fanatiky hned onálepkování nenávisti, předsudečnou nenávisti apod. Už jen to, že nerozlišují jiné pohnutky jako ošklivost, hněv, pohrdání, nesouhlas, už jen to ukazuje, že se jedná o nebezpečné tvory, kteří by neměli být u moci. Chtějí prostě kriminalizovat ty, kteří mají odlišné názory. Pro mě je toto neuvěřitelné, poté co jsme nedávno prožili jeden fanatismus a totalitu - komunismus - tak, jak je možné, že po takové relativně nedávné zkušenosti to tady máme zase? To opravdu všichni spí?

Masová migrace je proti přírodním zákonům, proti zákonu přitažlivosti stejnorodého. Ve skutečnosti to musí být přesně naopak, musí být přísné kastovnictví, kde budou pohromadě jen stejně duchovně zralí lidé, což zaručí harmonii a mír. Špindírové mezi špindíry a ušlechtilí lidé mezi ušlechtilé, to je zákon stvoření.
Stoupenci té nejnebezpečnější sekty, rozumáři a materialisté, jdou ve své domýšlivosti trvalé proti těmto zákonům stvoření. Oni jsou to, kdo vyvolávají ve svých občanech strach a tím nenávist. Oni ve své zvrhlé domýšlivosti a svými chlípnostmi, které zavádějí, vyvolávají strach a nenávist a poté vás ještě za to chtějí trestat. To si opravdu necháte toto líbit? Je zapotřebí volit normální lidi, kteří jsou ještě schopní cítit, tedy ne jen rozumové fanatiky, ale cítící lidi. Každý cítící člověk miluje svou vlast, protože to jinak nejde, když jste normální. Vidíte, že dnešní vláda jedná proti svým lidem, zavádí předsudečné nenávisti apod., aby mohla kriminalizovat své oponenty. 

 
Setkáváme se dnes často s tím, že lidé nejsou schopní se přiznat k tomu, že jsou vlastenci. Až tak dalece jsou asi zmanipulování prozápadními médií. Je zapotřebí, aby lidé pochopili, že být vlastenec znamená, že jste normální člověk a v dnešní době je to čestný titul. Znamená to, že jste schopní cítit a proto milujete svou vlast na rozdíl od nebezpečných deviantů rozumářů a materialistů, kteří tento svět zpustošili a vedou jej do záhuby. A protože tito zvrhlíci už nejsou schopní vycítit přirozenost řádu stvoření a podvědomě tuší, že jim hrozí v jejích chlípnosti vyhubení, tak legalizují a ochraňují různé zvrhlosti a zhoubné ideologie (homosexualismus, feminismus, genderismus, multikulturalismus a další zvrácenosti). Jestliže o sobě tvrdíte, že nejste vlastenec, tak to znamená, že už nejste člověk, protože za člověka může být považován pouze ten, kdo člověka nechá v sobě působit a vlastní člověk se projevuje cítěním. Láska k vlasti je Bohem zakotvena do každé duše. Pokud tedy necítíte lásku k vlasti, tak už nemůžete být považování za člověka, jste jen bezduchá atrapa, která se nechala zotročit vlastním nástrojem rozumem.

Pochopte, že jde o poslední boj mezi dobrem a zlem. Čím více si havěť, která je dnes u moci, dosadí do vedení různé chlípníky a zvrhlíky pod pokryteckou maskou jakéhosi liberalismu, tím rychlejší pád do hlubin a zkáza lidstva. Protože tyto jejich zvrhle praktiky (ochrana a podpora zvrhlých menšin), které v současné době zavádějí, jsou v rozporu se zákony stvoření a tedy s Boží vůli. A vše co je v takovém rozporu je samozřejmě tlačeno k zániku, protože rozkvět může nastat jen tam, kde je lidské jednání v souladu se zákony stvoření. Prozápadní zvrhlíci jsou ti, kteří se nechali zotročit svým nástrojem rozumem. Mezi nimi a převážně ve vedení jsou ti skutečně zlí a temní, kteří nenávidí Pravdu, ale nemůžou to říci otevřeně a proto se snaží pod pokryteckou maskou jakési tolerance všeho zvrhlého, vše strhnout do hlubin zkázy. I když v poslední době tlak je tak velký, že ztrácejí i schopnost se maskovat a začínají být normálním lidem zcela poznatelní. 

Pokud se člověk řídí svým čistým cítěním (nikoli pocitem), tak nemůže opomíjet zákony stvoření nebo-li zákony Boží, což je jedno a totéž. Mnozí chlípní devianti a obhájci mnohých zhoubných ideologií argumentují na nesouhlas normálních lidí tím, že mají středověké názory a že musí být pokrok. Prosím vás, pokrok přece ale může být dvěma směry! A to buď nahoru anebo dolů. Nahoru k čistotě Světla a ušlechtilosti anebo dolů do žumpy temna.

Každý normální člověk, který ještě nepohřbil v sobě ducha, tedy čisté cítění, snadno pozná skrz toto cítění co je krásné a ušlechtilé, čisté a proto správné. Pokud se ale někdo nechá zotročit vlastním nástrojem rozumem, jako se stalo rozumářům a materialistům, tak namísto čistého cítění nastoupí chaotické pocity skrz onen zmrzačený rozum a následuje úpadek, zvaný oněmi devianty pokrok. Pokrok směrem dolů. Tento pád dolů už nějaký čas probíhá. Blíží se proto tvrdý náraz, při kterém se roztříští všichni tito blázní i se svým deviantním pokrokem.

Když používám slovo deviant nebo zvrhlík, často s předponou prozápadní, tak tím nemám na myslí nějakého malého sexuálního devianta (i když ti tam také spadají). Za devianta v tomto případě považuji každého, kdo sympatizuje se západními "hodnotami". Tyto "hodnoty" nejsou nic jiného než otevřené vyhlášení boje proti Bohu, proti jeho vůli, tedy přírodním zákonům. Podpora a ochrana veškeré havěti z temnot (chlípné a zvrhlé menšiny), rozvracení tradiční rodiny, kterou naopak Rusko se snaží chránit a proto proti němu prozápadní havěť nenávistně štve. Pokud se stavíte na stranu zvrhlých prozápadních hodnot, tak nejste normální a proto právem nazývání jako devianti. Jen člověk se zmrzačeným mozkem může vyznávat zvrhlé a chlípné prozápadní svinstvo namířené proti řádu stvoření tedy proti Bohu.

Je vidět, že mnoho lidí ještě nechápe podstatu dnešních problémů. Mnozí argumentují, že kéž by politici dostali konečně rozum apod. Právě že politici mají rozumu až moc a v tom je jádro problému. Rozum pokud není řízen čistým cítěním, tak vždy páchá škody, protože rozum je v podstatě chladný počítač. Jen tento rozum dokáže krást, podvádět, vraždit, myslet jen na sebe a v podstatě všechna další zla. Rozum je pouze nástroj a má být cítěním používán, žel se to přehodilo. Lidé se rozumem nechali spoutat a cítění pohřbili. Takže řešení není v dalším pěstování rozumu... rozhlédněte se kolem sebe po celém světě - vidíte plody tohoto rozumu. V tom chcete pokračovat a ještě dále to rozvíjet? Je zapotřebí zastavit ve školách zmrzačování rozumu dětem a začít je učit rozvíjet cítění, naslouchání svému svědomí, učit je vnímat krásu svým cítěním, učit je duševní rovnováze. Učit je, že rozum je nástroj a když rozum něco navrhuje, tak musí s tím prvně svědomí (čistý cit) souhlasit."

Víte tedy, proč havěť plná nenávisti stále útočí na Rusko, na vlastence, na vlastenecké strany, tedy na cítící lidi? Protože havěť nenávidí Světlo a Pravdu a tedy i cítící lidi. 
 
další:
 
 
 

 

Prozápadní zvrhlíci

 Slýcháváme od prozápadních zvrhlíků, že Rusko nás ohrožuje. Každý ovšem vidí, že západ a hlavně USA obkličují téměř celou zeměkouli a plni nenávisti stříkají jed na Rusko. Říkám si tedy, že když nyní vidíme, že západ je zvrhlá, chlípná nenávistná havěť a ochranou různých deviantů a zvrhlíků (ochrana chlípných a zvrhlých menšin) se snaží na zemi to zařídit stejně jako to mají dole v temnotách, tak by snad ani nevadilo, kdyby Rusko tuto špínu vyčistilo.

 

 

Přestože je nenávist mnohdy u nás trestná, tak přesto zcela otevřeně se nenávist prozápadních zvrhlíků vůči Rusku připouští. Dokonce za plné podpory hlavních médií. Jak je možné, že lidé trpí toto nenávistné štvaní svých lídrů a hlavních médií? Uvědomujete si, že tito tvorové nejsou už lidé? Každý kdo je naplněn nenávisti, tak duchovně ztrácí formu člověka a stává se havětí, sběří, která bude vyhubena. Vám to nevadí, že si volíte do vedení národa havěť? Kam asi myslíte, že vás tyto nenávistné stvůry dovedou? Ke Světlu a Pravdě? Spadnete spolu s nimi do rozkladu, kde skončí veškerá nenávistná havěť, protože jste se s nimi spolčili. Je to přece projev zákona stejnorodosti. Kdyby většina národa byla ušlechtilými lidmi, tak by nemohla být v národě ve vedení nenávistná havěť, která zcela otevřeně stříká jedovaté sliny na Rusko. Proč tak tato nenávistná havěť činí jsem psal v článku zde.

MyČeši

 
České fórum Bez cenzury