Pavel Krajíček

Pravdou třeba proti všem

Pavel Krajíček narozen 17. 9. 1974 v 16:31 hod. v Karviné

 

je zakladatel české sociální sítě MyČeši 

 

a webu Pravé lidství

 

 

Pavel KrajíčekJsem Čech a proto uvědomělý Slovan. Jsem vlastenec a křesťan samorost bez církve (bez církevních bludů a dogmat).

Mou velkou láskou jsou Pravda a Spravedlnost.

 Více v článku Můj příběh

 *** 

"Vznešená a zbožná povaha nevznikne díky štěstí či náhodě, ale je přirozeným výsledkem neustálé snahy správně myslet, je výsledkem dlouhodobého spojení se zbožnými myšlenkami. Nečestná a bestiální povaha je díky stejnému procesu výsledkem neustálého uchovávání nečistých myšlenek." 

James Allen

 

 

 email: info@pavelkrajicek.cz

 

Nenávist vzniká ze strachu. Na straně zla je vždy. Zlo nenávidí Pravdu, protože Pravda osvětluje jeho zvrhlosti a také podvědomě ví, že bude vyhubené až přijde čas. Ale také se objevuje na straně obyčejných lidí, kteří začínají mít strach z toho, že u vedení jsou nebezpeční fanatici a vedou svět do záhuby. Tito nebezpeční fanatici svými přešlapy a zvrhlostmi, které jsou v rozporu se zákony stvoření, vyvolávají ve svých občanech oprávněně strach a tím i nenávist a následně vás chtějí za to ještě trestat. Probuďte se! Jestli necháte u moci tyto nebezpečné fanatiky, tak to nedopadne dobře. Za další máme vedle nenávisti jiné pohnutky jako hněv, ošklivost, nesouhlas. Jak chtějí fanatici rozumáři toto rozlišit od nenávisti? Vzniká mnoho nespravedlnosti a křivých obvinění. Nenávist je nečistý cit, ale rozumáři skrz svou omezenost nejsou schopni do toho nahlížet, do těchto duchovních dějů. Duchovně zralí lidé nemají v sobě nenávist, ale prostě jen nesouhlasí s nebezpečnou sektou rozumářů a materialistů a jejich zvrhlostmi.

Odkdy nesouhlas s něčím znamená nenávist nebo předsudečnou nenávist, jak si zvrhlíci nově zavedli tento pojem? V tom se projevuje veškerá omezenost těchto rozumových fanatiků. Jestliže normální lidé, kteří chtějí žít podle zákonů stvoření, nesouhlasí s chlípnostmi, které dnešní sekta rozumářů a materialistů zavádí, tak jsou těmito fanatiky hned onálepkování nenávisti, předsudečnou nenávisti apod. Už jen to, že nerozlišují jiné pohnutky jako ošklivost, hněv, pohrdání, nesouhlas, už jen to ukazuje, že se jedná o nebezpečné tvory, kteří by neměli být u moci. Chtějí prostě kriminalizovat ty, kteří mají odlišné názory. Pro mě je toto neuvěřitelné, poté co jsme nedávno prožili jeden fanatismus a totalitu - komunismus - tak, jak je možné, že po takové relativně nedávné zkušenosti to tady máme zase? To opravdu všichni spí?

Masová migrace je proti přírodním zákonům, proti zákonu přitažlivosti stejnorodého. Ve skutečnosti to musí být přesně naopak, musí být přísné kastovnictví, kde budou pohromadě jen stejně duchovně zralí lidé, což zaručí harmonii a mír. Špindírové mezi špindíry a ušlechtilí lidé mezi ušlechtilé, to je zákon stvoření.
Stoupenci té nejnebezpečnější sekty, rozumáři a materialisté, jdou ve své domýšlivosti trvalé proti těmto zákonům stvoření. Oni jsou to, kdo vyvolávají ve svých občanech strach a tím nenávist. Oni ve své zvrhlé domýšlivosti a svými chlípnostmi, které zavádějí, vyvolávají strach a nenávist a poté vás ještě za to chtějí trestat. To si opravdu necháte toto líbit? Je zapotřebí volit normální lidi, kteří jsou ještě schopní cítit, tedy ne jen rozumové fanatiky, ale cítící lidi. Každý cítící člověk miluje svou vlast, protože to jinak nejde, když jste normální. Volte tedy vlastenecké strany a hnutí. Vidíte, že dnešní vláda jedná proti svým lidem, zavádí předsudečné nenávisti apod., aby mohla kriminalizovat své oponenty. Kdo vede dnešní vládu? Přece Babiš. Jasně z toho vyplývá, že Babiš není normální, že není cítící vlastenec s láskou k národu.

 
Setkáváme se dnes často s tím, že lidé nejsou schopní se přiznat k tomu, že jsou vlastenci. Až tak dalece jsou asi zmanipulování prozápadními médií. Je zapotřebí, aby lidé pochopili, že být vlastenec znamená, že jste normální člověk a v dnešní době je to čestný titul. Znamená to, že jste schopní cítit a proto milujete svou vlast na rozdíl od nebezpečných deviantů rozumářů a materialistů, kteří tento svět zpustošili a vedou jej do záhuby. A protože tito zvrhlíci už nejsou schopní vycítit přirozenost řádu stvoření a podvědomě tuší, že jim hrozí v jejích chlípnosti vyhubení, tak legalizují a ochraňují různé zvrhlosti a zhoubné ideologie (homosexualismus, feminismus, genderismus, multikulturalismus a další zvrácenosti). Jestliže o sobě tvrdíte, že nejste vlastenec, tak to znamená, že už nejste člověk, protože za člověka může být považován pouze ten, kdo člověka nechá v sobě působit a vlastní člověk se projevuje cítěním. Láska k vlasti je Bohem zakotvena do každé duše. Pokud tedy necítíte lásku k vlasti, tak už nemůžete být považování za člověka, jste jen bezduchá atrapa, která se nechala zotročit vlastním nástrojem rozumem.

Pochopte, že jde o poslední boj mezi dobrem a zlem. Čím více si temno, které je dnes u moci, dosadí do vedení různé chlípníky a zvrhlíky pod pokryteckou maskou jakéhosi liberalismu, tím rychlejší pád do hlubin a zkáza lidstva. Protože tyto jejich zvrhle praktiky (ochrana a podpora zvrhlých menšin), které v současné době zavádějí, jsou v rozporu se zákony stvoření a tedy s Boží vůli. A vše co je v takovém rozporu je samozřejmě tlačeno k zániku, protože rozkvět může nastat jen tam, kde je lidské jednání v souladu se zákony stvoření. Většina těchto přihlouplých trabantů (sluníčkářů) temnot jsou vnitřně vlažní, duchem mrtví, ti o kterých je v bibli psáno, že vlažní budou vyvržení. Mezi nimi a převážně ve vedení jsou ti skutečně zlí a temní, kteří nenávidí Pravdu, ale nemůžou to říci otevřeně a proto se snaží pod pokryteckou maskou jakési tolerance všeho zvrhlého, vše strhnout do hlubin zkázy. I když v poslední době tlak je tak velký, že ztrácejí i schopnost se maskovat a začínají být normálním lidem zcela poznatelní. 

Pokud se člověk řídí svým čistým cítěním, tak nemůže opomíjet zákony stvoření nebo-li zákony Boží, což je jedno a totéž. Mnozí chlípní devianti a obhájci mnohých zhoubných ideologií argumentují na nesouhlas normálních lidí tím, že mají středověké názory a že musí být pokrok. Prosím vás, pokrok přece ale může být dvěma směry! A to buď nahoru anebo dolů. Nahoru k čistotě Světla a ušlechtilosti anebo dolů do žumpy temna.

Každý normální člověk, který ještě nepohřbil v sobě ducha, tedy čisté cítění, snadno pozná skrz toto cítění co je krásné a ušlechtilé, čisté a proto správné. Pokud se ale někdo nechá zotročit vlastním nástrojem rozumem, jako se stalo rozumářům a materialistům, tak namísto čistého cítění nastoupí chaotické pocity skrz onen přepěstovaný rozum a následuje úpadek, zvaný oněmi devianty pokrok. Pokrok směrem dolů. Tento pád dolů už nějaký čas probíhá. Blíží se proto tvrdý náraz, při kterém se roztříští všichni tito blázní i se svým deviantním pokrokem.

Víte už tedy, proč havěť plná nenávisti stále útočí na Rusko, na vlastence, na vlastenecké strany, tedy na cítící lidi? Protože havěť nenávidí Světlo a Pravdu a tedy i cítící lidi. 
 
 

Doporučené články:

Jak poznat dezinformační weby?

Co je to vlastenectví?

Prozápadní chlípníci

více článků

Kdy smí člověk říci, že něco "ví"?

  Kdy smí člověk říci, že něco "ví"?       napsal: Pavel Krajíček     O běžných lidech se nebudeme nyní bavit, protože ti žijí neustále v domýšlivosti, ale o čtenářích Poselství Grálu, ted...

Komentář k Novému zákonu

  Pracuji nyní na sérii několika článků. Půjde o Komentář k Novému zákonu (z bible). Komentář bude cílen na běžné lidi s úmyslem objasnit církevní bludy. Komentář není ještě hotový. Články postupně p...

Jak poznat dezinformační weby?

  Jak poznat dezinformační weby?       napsal: Pavel Krajíček       Četl jsem článek (zde) ve kterém rozumáří a materialisté vysvětlují dětem, jak poznat dezinformační weby.    Každý člov...

Více z: K zamyšlení Aktuality Osobní rozvoj

Přihlášení

Poslední příspěvky ve fóru

  • Rok 2020
  • Právě jsem zjistil, že v onom lednu 2020 kdy bude vrcholit ona konjunkce Saturn Pluto, tak 10. ledna bude i zatmění. Polostínové zatmění Měsíce 10. ledna 2020 Ono samotná ona konjunkce je dost radikální a do toho ještě zatmění, navíc v...
  • v Fórum / Volná diskuze
  • Autor Pavel Krajíček
  • Včera 18:50
  • Rok 2020
  • Pan Habr dále píše: Změny v politice, těžko říci. Jsou tam stále. Ale ty systémové asi odstartuje konjunkce Saturnu s Jupiterem. Jako by lidstvo přijde na to, že se dá fungovat a vládnout jinak než doposud. - Ta konjunkce mezi Jupiterem a...
  • v Fórum / Volná diskuze
  • Autor Pavel Krajíček
  • Včera 18:50
  • Rok 2020
  • Jsme sice uprostřed léta 2019, takže na téma na rok 2020 je ještě brzo, ale občas si povídám s astrologem Ondřejem Habrem. Tak i teď v noci jsem se ptal na ony tranzity Pluta, které budou příští rok. Zkopíruji vám konverzaci zde: Já: Pane...
  • v Fórum / Volná diskuze
  • Autor Pavel Krajíček
  • Včera 18:49
  • P.K. - krátké komentáře
  • Psal jsem dnes na Facebooku: Dnes jsem dostal BAN na svém osobním profilu a ten jsem před chvílí úplně smazal. Nově Facebook poskytuje tuto možnost. Posledně tam bylo jen možno deaktivovat. Nyní je tam vedle toho i možnost trvale odstranit...
  • v Fórum / Volná diskuze
  • Autor Pavel Krajíček
  • Včera 15:56
  • P.K. - krátké komentáře
  • Vláda zavádí předsudečnou nenávist, aby mohla trestat ty, kteří štěpí společnost a šíří strach. Uvažujte, když budete říkat Pravdu a vysvětlovat lidem to, co stejně mnohý vidí, že devianti rozumáři a materialisté zpustošili tento...
  • v Fórum / Volná diskuze
  • Autor Pavel Krajíček
  • Včera 09:08
  • P.K. - krátké komentáře
  • Víte co je největší problém tohoto lidstva? Ješitnost. Ješitnost je vlastně duševní jed, droga, kterou je většina lidstva zotročená. Ješitnost nechce nikdy poznat Pravdu. Můžete přijít kamkoli a říci čistou věcnou Pravdu a téměř nikdo...
  • v Fórum / Volná diskuze
  • Autor Pavel Krajíček
  • Včera 08:44
  • P.K. - krátké komentáře
  • Psal jsem na Facebooku: Vy kteří jste v kontaktu s různými vedoucími vlasteneckých stran (SPD, ND a další, ale i ostatní vlastenecké aktivity), tak byste mohli na ně apelovat, ať si naženou své fanoušky i na vlasteneckou síť MyČeši...
  • v Fórum / Volná diskuze
  • Autor Pavel Krajíček
  • 14. čvc 2019 18:48

Facebook porušuje zásady

 

Facebook porušuje zásady komunity Stvořitele ohledně nenávistných projevů, když slušné lidi cenzuruje a zvrhlé a chlípné menšiny podporuje

 

X

Copyright © Pavel Krajíček

Nemáte potřebná oprávnění