Pavel Krajíček

Pravdou třeba proti všem

 
Můj příběh
 
napsal Pavel Krajíček
 
Stručně něco o mně. Mnozí si stěžovali, že o mně nic neví, tak tedy:
 
 
Již od útlého dětství jsem jakoukoli nespravedlnost vnímal jako trýzeň a bolest, což trvá dodnes. Proto jsem také vytvořil web mycesi.cz, kvůli vzrůstající cenzuře na Facebooku ze strany Německa, Bruselu apod., kdy se tito prozápadní chlípníci snaží umlčet pravdu a vlastní zhoubné a zvrácené ideologie vysunovat do popředí.
 
Od mládí jsem hledal odpověď na otázky jak vznikl vesmír a lidé, protože klasická nauka materialistů mě neuspokojila. Kdo hledá, ten nalezne a tak se i stalo. Od roku 1998 se považuji za křesťana, přesto nejsem členem žádné společnosti ani církve. Není důležité mumlat modlitby a mlátit hlavou o zem. Pokud modlitba není procítěná, tak je k ničemu. Důležité je dbát na svůj vnitřní hlas a řídit se jím. Tento vnitřní hlas samozřejmě sílí tím, když sami usilujeme o čistotu a ušlechtilost v myšlení a cítění.
 
Od roku 1999 se vědomě připravuji na svůj úkol. Proto jsem se také vzdal všech požitků, bojoval se svými slabostmi, vášněmi a sklony a postupně je odstraňoval, což mnohdy byl velmi těžký boj. Neoženil jsem se (ačkoli možnost několikráte byla), zůstal jsem tedy bez rodiny. Samozřejmě v předchozích inkarnacích jsem měl spoustu dětí a zkušenosti z toho mám v sobě uložené.
 
Když žijete o samotě, tak všichni vaši "démoni" vylezou na povrch, než když žijete ve shonu. A pouze člověk, který ze své duše vykořenil veškeré nepravosti, může být Světlem použít jako nástroj. Ostatně tento proces čeká všechny lidi, kteří chtějí obstát ve stvoření. Svým shonem a pozemskými tretkami a požitky tuto práci na sobě pouze oddalují. Několik let jsem tedy prožíval velké duševní bolesti, z toho asi rok opravdu kruté, kdy jsem se v i v noci budil od bolesti a svíjel se na zemi. Každý musí sklidit co zasel. Uzly ješitnosti z předchozích inkarnaci musely být vypálený. 
 
Téměř 20 let (od roku 1998) jsem intenzivně studoval a prociťoval a následně v praxi prožíval a tím ověřoval dílo Abdrushinovo: Ve světle Pravdy.
 
Distancuji se od organizace Hnutí Grálu a poukazuji na zločin, jehož se tato organizace dopustila osm let po smrti Abdrushina, autora knihy Poselství Grálu. Organizace Hnutí Grálu provedla velkou cenzuru díla Poselství Grálu. 
 
 
***

Sloužím Bohu a nikoli lidem a proto není mým cílem se lidem zalíbit, jak činí mnozí jiní tzv. duchovní předáci, esoterici a farizejové.

Milují Pravdu a není mým cílem soudit lidi, jak mi někteří podsouvají. Vykládám věcně jak se věci mají, že se to mnohých změkčilých blouznivců dotýká, je jejich problém. Nebudeme si nic nalhávat, ale na zemi žijí lidé různých stupňů duchovní zralosti a i kdybych odpovídal někomu kdo je vnitřně na úrovní křováka a viděl jsem (nebo lépe řečeno cítil), že přestože plácá naprosté nesmysly a bludy, ale má v sobě touhu po Pravdě, tak mu budu láskyplně odpovídat a vysvětlovat. A to do té doby, dokud neucítím u něho že útočí na mě osobně nebo na Pravdu, tedy že ve skutečnosti Pravdu nehledá, protože Pravda vždy blouznivcům strhává masky.

Ve chvílí kdy ucítím, že dotyčný pokorně nehledá Pravdu, tak s ohledem na ono biblické "neházejte perly sviním" ukončím takový rozhovor. Lidé zralejší vidí, či cítí, že mou vnitřní pohnutkou je vždy jen vítězství Pravdy, z čehož může mít každý jen užitek pro sebe, protože jen vřazení se do zákonů stvoření může lidem zachránit život. Změkčila láska blouznivců vede lidi do záhuby, duchovně je uspává, ochromuje a způsobuje, že setrvávají v samolibosti.

 

X

Copyright © Pavel Krajíček

Nemáte potřebná oprávnění