Pavel Krajíček

Pravdou třeba proti všem

 
Můj příběh
 
napsal Pavel Krajíček
 
Stručně něco o mně. Mnozí si stěžovali, že o mně nic neví, tak tedy:
 
 
Již od útlého dětství jsem jakoukoli nespravedlnost vnímal jako trýzeň a bolest, což trvá dodnes. Proto jsem také vytvořil web mycesi.cz, kvůli vzrůstající cenzuře na Facebooku ze strany Německa, Bruselu apod., kdy se tito prozápadní chlípníci snaží umlčet pravdu a vlastní zhoubné a zvrácené ideologie vysunovat do popředí.
 
Od mládí jsem hledal odpověď na otázky jak vznikl vesmír a lidé, protože klasická nauka materialistů mě neuspokojila. Kdo hledá, ten nalezne a tak se i stalo. Od roku 1998 se považuji za křesťana, přesto nejsem členem žádné společnosti ani církve. Není důležité mumlat modlitby a mlátit hlavou o zem. Pokud modlitba není procítěná, tak je k ničemu. Důležité je dbát na svůj vnitřní hlas a řídit se jím. Tento vnitřní hlas samozřejmě sílí tím, když sami usilujeme o čistotu a ušlechtilost v myšlení a cítění.
 
Od roku 1999 se vědomě připravuji na svůj úkol. Proto jsem se také vzdal všech požitků, bojoval se svými slabostmi, vášněmi a sklony a postupně je odstraňoval, což mnohdy byl velmi těžký boj. Neoženil jsem se (ačkoli možnost několikráte byla), zůstal jsem tedy bez rodiny. Samozřejmě v předchozích inkarnacích jsem měl spoustu dětí a zkušenosti z toho mám v sobě uložené.
 
Když žijete o samotě, tak všichni vaši "démoni" vylezou na povrch, než když žijete ve shonu. A pouze člověk, který ze své duše vykořenil veškeré nepravosti, může být Světlem použít jako nástroj. Ostatně tento proces čeká všechny lidi, kteří chtějí obstát ve stvoření. Svým shonem a pozemskými tretkami a požitky tuto práci na sobě pouze oddalují. Několik let jsem tedy prožíval velké duševní bolesti, z toho asi rok opravdu kruté, kdy jsem se v i v noci budil od bolesti a svíjel se na zemi. Každý musí sklidit co zasel. Uzly ješitnosti z předchozích inkarnaci musely být vypálený.
 
 
Vysvětlím také, proč nikdy nebudu zveřejňovat své pozemské vzdělání. Je to právě zvyk omezených rozumářů a materialistů, že si prvně musí posvítí na zevnějšek osoby zda-li se jí dá věřit. Právě proto, že jsou vnitřně prázdní, nejsou schopni poznat pravdu. Jako klasický příklad mohu uvést Ježíše, tam tehdejší rozumářska spodina, která se cítila věcnými Ježíšovými argumenty ohrožena, tak namísto věcných argumentů poukazovala na to, že Ježíš je tesař a tudíž nezpůsobily k výkladu. Zapomínají, že zlato je zlatem, ať je drží v rukou král nebo žebrák. Z tohoto důvodu nebudu nikomu sdělovat své pozemské vzdělání. Kdo není schopen věcně argumentovat, aniž by osoby a jejich vzdělání dal stranou, takový není hoden, abych s ním ztrácel čas. Dávejte proto bedlivý pozor na nevěcnost v obraně i v útoku těchto trabantů temnot, kteří se třesou, plní nenávistí, před Pravdou. Ten kdo hovoří pravdu, přináší onu pravdu a ne svou osobu. Musí se zkoumat řečené, slova. To ale vnitřně prázdní rozumáři a materialisté nedovedou a proto si vždy prvně posvítí na osobu, jestli má před jménem vizitky Pudr., Hadr. apod. Nebude to už dlouho trvat a právě za tyto vizitky se budou lidé stydět, protože se to ukáže jako známka přepěstovaného, zmrzačeného mozku. Až toto prožití lidi probudí, tak se už nikdy fanatik materialista nedostane k moci.
 
 

Sloužím Bohu a nikoli lidem a proto není mým cílem se lidem zalíbit, jak činí mnozí jiní tzv. duchovní předáci, esoterici a farizejové.

Milují Pravdu a není mým cílem soudit lidi, jak mi někteří podsouvají. Vykládám věcně jak se věci mají, že se to mnohých změkčilých blouznivců dotýká, je jejich problém. Nebudeme si nic nalhávat, ale na zemi žijí lidé různých stupňů duchovní zralosti a i kdybych odpovídal někomu kdo je vnitřně na úrovní křováka a viděl jsem (nebo lépe řečeno cítil), že přestože plácá naprosté nesmysly a bludy, ale má v sobě touhu po Pravdě, tak mu budu láskyplně odpovídat a vysvětlovat. A to do té doby, dokud neucítím u něho že útočí na mě osobně nebo na Pravdu, tedy že ve skutečnosti Pravdu nehledá, protože Pravda vždy blouznivcům strhává masky.

Ve chvílí kdy ucítím, že dotyčný pokorně nehledá Pravdu, tak s ohledem na ono biblické "neházejte perly sviním" ukončím takový rozhovor. Lidé zralejší vidí, či cítí, že mou vnitřní pohnutkou je vždy jen vítězství Pravdy, z čehož může mít každý užitek pro sebe, protože jen vřazení se do zákonů stvoření může lidem zachránit život. Změkčila láska blouznivců vede lidi do záhuby, duchovně je uspává, ochromuje a způsobuje, že setrvávají v samolibosti.

 

MyČeši

 
 V době zvrhlých deviantů, prašivých zbabělých psů a udavačů je vlastenectví hrdinství. Pokud jste normální člověk, přidejte se k nám na MyČeši
 
 
 

Facebook porušuje zásady

 

Facebook porušuje zásady komunity Stvořitele ohledně nenávistných projevů, když slušné lidi cenzuruje a zvrhlé a chlípné menšiny podporuje

 

 (více zde)

 

Vidíme tak, že Facebook nepatří lidem. Kdyby patřil lidem, tak by musel lidi chránit a podporovat. Takto ale vidíme, že Facebook lidi cenzuruje a BANuje a chlípné a zvrhlé menšiny chrání a podporuje. Zvrhlíci tomu říkají tolerance, ale odkdy se toleruje zlo, zvrhlost, chlípnost, devianti? Jednoduchá odpověď, od té doby kdy je u moci havěť a nikoli lidé.

 

Přihlášení

X

Copyright © Pavel Krajíček

Nemáte potřebná oprávnění