Pavel Krajíček

Pravdou třeba proti všem

 
Kdy smí člověk říci, že něco "ví"?
 
 
 
napsal: Pavel Krajíček
 
 
O běžných lidech se nebudeme nyní bavit, protože ti žijí neustále v domýšlivosti, ale o čtenářích Poselství Grálu, tedy Slova Božího. Tam se mnoho z nich domýšli, že přečtením Poselství Grálu se stali vševědoucí a že smějí říkat, že to či ono vědí. Uvedu několik příkladů z vlastních zkušenosti a k tomu přidám citát Abdrushinův, který to také doobjasní a potvrdí.
 
Nejprve dva mé zážitky s léčiteli (oba byli jasnovidní nebo se za ně vydávali, oba také čtenáři Poselství Grálu).
 
Jak mnozí vědí, tak v předchozí inkarnaci kromě určitých přednosti se mi podařilo rozvinout i jednu nepřednost a sice určitou vnitřní slabost k ženám (manželka, matka). Nešlo o sexuální slabost, ale o citovou. Dnes bychom to nazvali jakousi sentimentalitou. Za tím účelem jsem si dobrovolně sám zvolil současnou inkarnaci, především tedy rodiče. Možnost k inkarnaci umožňovala matka, která měla i v horoskopu stejný aspekt (kvadrát mezi Venuši a Neptunem) jako mám i já nyní v horoskopu. Matka ovšem tím, že prožila v dětství citové zranění (brzo jí zemřela její vlastní matka) se vnitřně obrnila a stala tvrdou, nedávající city najevo. To vše byl obranný mechanismus, aby se nějakým znovuupnutím na někoho vyhnula pozdějšímu opětovnému zranění. 
 
Já si tuto inkarnaci zvolil úmyslně, protože sám jsem byl velmi citový a vše ventiloval, vše co se ve mně hýbalo jsem dával najevo a nebyl schopen se uzavřít. Proto jsem si zvolil tuto inkarnaci do rodiny, kde se city nedávaly najevo a tak jsem se naučil trochu se uzavřít a ne vše hned ventilovat. Tady se dostáváme hned k jednomu příkladu, který je možno použít. Nějaký rádoby moudrý čtenář PG by mi mohl hned argumentovat (pokud by neznal mnou uvedené souvislosti), že jsem v předchozí inkarnaci byl sám tvrdý a proto jsem se inkarnoval k tvrdým rodičům. A nyní vidíme, že ve skutečnosti to bylo přesně naopak. Takže co vidíme? Že něco si přečíst v PG a pak to papouškovat a uplatňovat na všechno je domýšlivost a ne vědění. Jde o strnulost a ne živost v duchu.
 
Abdrushin:

"Předpokládejme tedy, že nějaký člověk bude tázán na něco, o čem slyšel, snad také zčásti mohl vidět. Dotazovaný by beze všeho tvrdil, že to ví!

Podle názoru mnohých povrchních lidí by tato odpověď byla správná, a přece je vpravdě falešná a zavrženíhodná; neboť „vědět“ znamená moci podat o všem přesnou zprávu, od začátku až dokonce, každou jednotlivost, bez mezer a z vlastního prožití. Teprve pak může nějaký člověk říci, že to ví."

-

Někdo by také mohl namítnou, že to je přece v pořádku být citlivý, vždyť to je to co dnes chybí. Tak především ona citlivost mi zůstala. Jen pro některé úkoly či případy se hodí onen žár lásky k Pravdě více nechávat žhavit ve svém nitru, jako například u rytířů, kteří také stojí jako skály v rozbouřeném moří a neventilují vše a nedávají hned vše co se v nitru hýbe najevo. Mám na mysli samozřejmě rytíře z duchovního hlediska, ne někoho kdo si hraje na rytíře. K tomu viz také článek od Nedomanského ve kterém o tom píše:

"Pancíř mužné odvahy je utvořen z výchvěvů duchovní síly, které činí muže průbojným uskutečňovatelem, vůle zákonů, která je v lásce. Jen láska k věci dává muži pevnost, hrdinnou odvahu, přímost, a je-li to nutno, i nasazení života, který v hrudi plane nadšením pro vyšší zájmy.

Pod pancířem, chránícím lásku v hrudi, se znásobuje ještě její žár, takže pak láska k pravdě nabývá stále větší vroucnosti. Tím se stupňuje i odvaha poznanou pravdu hájit a bojovat za ni tím, čím jsme. Pancéřový výchvěv odvahy ví, že to, co ochraňuje lásku v hrudi, chová v so­bě nejsvětější hodnoty věčnosti, pro něž žít, bojovat i nasadit život je samozřejmostí... Zatím co u mužů pancíř mužné odvahy přikrývá žhavý život nitra, které se tím stává hlubší, vědomější a také nepřístupnější, je u žen nitro otevřenější. " celé znění zde: Pancíř mužné odvahy

 

Také paní Lustigová o tom píše ve své knize: "Kramář nedovedl své emoce zamaskovat, neuměl se stáhnout do sebe a nedat před ostatními najevo své pohnutky. Všichni kolem něj viděli a vnímali, co právě prožívá." 

(Pro ty, které to zajímá - více o mých slabostech a přednostech v předchozím životě viz knihu od Martiny Lustigové - Karel Kramář, která pojednává o mé předchozí inkarnaci.)

 

Další příkladem hned navážu na předchozí vysvětlení. S ohledem na mou přecitlivělost jsem v tomto životě potkal velkou lásku, ovšem tato žena mě odmítla a já začal asi rok prožívat ukrutné vnitřní duševní bolesti (což byl také takový léčebný prostředek). Když jsem se modlil k Bohu o pomoc, když jsem se jednou tak svíjel od bolesti na zemi, tak hlas shůry řekl: "nemohu ti pomoci, sám sis tuto cestu zvolil" (míněno jako tuto inkarnaci se vším). Později jsem se dostal k jednomu jasnovidnému léčiteli (Soldán) a ten mi na to řekl, "no tak když vás opustila žena, tak jste musel také opustit ženu". Naprosto byl mimo, ani nepostřehl, že jsem nic neříkal o opuštění, ale že mě odmítla. Vůbec si tedy nedal práci se svou slavnou jasnovidnosti, ale hned papouškoval nějakou poučku, kterou se naučil z Poselství Grálu. Další tedy příklad rozdílu mezi naučenou domýšlivosti a skutečným věděním. Já měl v předchozí inkarnaci šťastné manželství, akorát jsem příliš podléhal vlivu manželčinu.
 
Potom mám další zkušenost s domýšlivosti, tentokráte se jednalo o jasnovidku Paloučkovou, manželku farizeje z Hnutí Grálu pana Paloučka. To bylo někdy kolem roku 2000, takže mi bylo kolem 25 let zhruba. Já právě prožíval to těžké období s tou nešťastnou láskou a jsem to i řešil alkoholem trochu. A tak jsem jednou shlédl nějaký film o mafiánech v TV a tam onen mafián na konci spáchal sebevraždu tím, že skočil z vysokého domu. V ruce držel balíček bankovek, a volal "jsem nejlepší"... a skočil. Víte jak někdy slyšíte nějakou písničku a pak ji nemůžete dostat z hlavy? Porád si ji potom zpíváte nějaký čas. Stejně tak já se smál tomu závěru z toho filmu a ten den nebo i pár dnů jsem si občas v hlavě přehrával onu scénku s těmi slovy "jsem nejlepší"... tedy ne tak, že bych si to myslel o sobě, ale prostě jako když si opakujete tu písničku. 
 
No a tehdy se stalo, že má rodina byla zrovna v té době u léčitelky Paloučkové a ona jim řekla, že si o sobě myslím, že jsem nejlepší. Když mi to řekli, tak jsem byl v šoku a mlčel jsem... říkal jsem si, že když to říká jasnovidka z Hnutí Grálu... až později mi došlo, že ona vlastně viděla ta má slova, která jsem si opakoval z toho filmu. Já si o sobě nikdy nic takového nemyslel a už vůbec ne tehdy, kdy jsem pil a trpěl bolestmi, moc dobře jsem věděl, že jsem na dně. Měli jste ale vidět ty zapáchající farizeje (rodina), když za mnou přijeli a oznamovali mi to, že prý si o sobě myslím, že jsem nejlepší. Jak se nafukovali a naparovali... slizouni. Spodina to tak dělá, když se jí pojednou naskytne konečně příležitost se nad někoho povznést a ukojit se takto.
 
Tady by neznaly věci zase mohl argumentovat, že když jsem se inkarnoval mezi tuto spodinu... ale už jsem vysvětlil, že to byla dobrovolná inkarnace za účelem výcviku. A také už se mnoho let s touto duchovní spodinou a lůzou nestýkám. Zákon stejnorodosti po nutném výcviku zapracoval.
 
 
Takže i tato jasnovidka se provinila proti Božímu zákonu a přesně to odpovídá tomu co píše Abdrushin:

"Něco slyšet a zčásti snad také vidět není ještě zdaleka věděním samotným! Člověk nesmí tvrdit: Já to vím, nýbrž nanejvýš by mohl říci: Slyšel jsem o tom nebo viděl jsem to, avšak pokud chce jednat správně, je povinen podle pravdy říci: Nevím to!

Takto jednat je pak ve všech ohledech správnější, než kdyby oznamoval něco, s čímž sám neměl nic do činění, co tedy také nemůže být skutečným věděním, zatímco by skrze částečné zprávy jen podezíral nebo obvinil jiné lidi, snad by je dokonce zbytečně uvrhl do neštěstí, aniž by znal skutečné souvislosti. Važte proto úzkostlivě s citem každé slovo, které chcete použít."

Samozřejmě v počátcích jsem také holdoval podobné domýšlivosti, ale časem mě zkušenosti přiměly k obratu a změně úsudků. 

Je více takových groteskních případů, hlavně mezi farizeji z Hnutí Grálu. Oni mají zcenzurované Poselství, takže mnohé neznají a tvrdí, že to je tak či onak, že to vědí. A vy pak vytáhnete přednášku od Abdrushina, kterou oni neznají a která jejich domýšlivost vyvrací a pojednou jejich vědění a přesvědčení je fuč, máte pak vidět ty jejich pokřivené obličeje. Toto se sice už neděje tak často, protože nyní jsou necenzurovaná verze PG a další neznáme přednášky přístupné skrz internet, ale dříve jsem s tím zažíval zábavné situace.

Diskutovat tuto položku ve fóru (1 odpovědí).

Přihlášení

Poslední příspěvky ve fóru

  • Rok 2020
  • Právě jsem zjistil, že v onom lednu 2020 kdy bude vrcholit ona konjunkce Saturn Pluto, tak 10. ledna bude i zatmění. Polostínové zatmění Měsíce 10. ledna 2020 Ono samotná ona konjunkce je dost radikální a do toho ještě zatmění, navíc v...
  • v Fórum / Volná diskuze
  • Autor Pavel Krajíček
  • Včera 18:50
  • Rok 2020
  • Pan Habr dále píše: Změny v politice, těžko říci. Jsou tam stále. Ale ty systémové asi odstartuje konjunkce Saturnu s Jupiterem. Jako by lidstvo přijde na to, že se dá fungovat a vládnout jinak než doposud. - Ta konjunkce mezi Jupiterem a...
  • v Fórum / Volná diskuze
  • Autor Pavel Krajíček
  • Včera 18:50
  • Rok 2020
  • Jsme sice uprostřed léta 2019, takže na téma na rok 2020 je ještě brzo, ale občas si povídám s astrologem Ondřejem Habrem. Tak i teď v noci jsem se ptal na ony tranzity Pluta, které budou příští rok. Zkopíruji vám konverzaci zde: Já: Pane...
  • v Fórum / Volná diskuze
  • Autor Pavel Krajíček
  • Včera 18:49
  • P.K. - krátké komentáře
  • Psal jsem dnes na Facebooku: Dnes jsem dostal BAN na svém osobním profilu a ten jsem před chvílí úplně smazal. Nově Facebook poskytuje tuto možnost. Posledně tam bylo jen možno deaktivovat. Nyní je tam vedle toho i možnost trvale odstranit...
  • v Fórum / Volná diskuze
  • Autor Pavel Krajíček
  • Včera 15:56
  • P.K. - krátké komentáře
  • Vláda zavádí předsudečnou nenávist, aby mohla trestat ty, kteří štěpí společnost a šíří strach. Uvažujte, když budete říkat Pravdu a vysvětlovat lidem to, co stejně mnohý vidí, že devianti rozumáři a materialisté zpustošili tento...
  • v Fórum / Volná diskuze
  • Autor Pavel Krajíček
  • Včera 09:08
  • P.K. - krátké komentáře
  • Víte co je největší problém tohoto lidstva? Ješitnost. Ješitnost je vlastně duševní jed, droga, kterou je většina lidstva zotročená. Ješitnost nechce nikdy poznat Pravdu. Můžete přijít kamkoli a říci čistou věcnou Pravdu a téměř nikdo...
  • v Fórum / Volná diskuze
  • Autor Pavel Krajíček
  • Včera 08:44
  • P.K. - krátké komentáře
  • Psal jsem na Facebooku: Vy kteří jste v kontaktu s různými vedoucími vlasteneckých stran (SPD, ND a další, ale i ostatní vlastenecké aktivity), tak byste mohli na ně apelovat, ať si naženou své fanoušky i na vlasteneckou síť MyČeši...
  • v Fórum / Volná diskuze
  • Autor Pavel Krajíček
  • 14. čvc 2019 18:48

Facebook porušuje zásady

 

Facebook porušuje zásady komunity Stvořitele ohledně nenávistných projevů, když slušné lidi cenzuruje a zvrhlé a chlípné menšiny podporuje

 

X

Copyright © Pavel Krajíček

Nemáte potřebná oprávnění