Pavel Krajíček

Pravdou třeba proti všem

 
Kdo smí být nazýván člověkem? 
 
 
napsal: Pavel Krajíček
 
 
Vnitřní prázdnota, vnější zdání, pokrytectví to jsou převládající prvky dnešní doby. Tak i různé pojmy jsou používané povrchně, aniž by ten, kdo jich užívá, skutečně procítil co ten který pojem obnáší a skutečně určuje. Proto ne každý kdo vypadá jako člověk na zemi je skutečně člověk. Protože hmotné tělo, tento pozemský obal, plášť není člověk. Je to pouze lidský obal a to je rozdíl.

Kdo je tedy člověk? Vlastní člověk je tedy ve skutečnosti ten, kdo toto tělo používá, tedy lidský duch inkarnovaný v tomto těle. Pokud tento lidský duch, který se projevuje toliko cítěním, je líny, vlažný a neprojevuje se tedy, tak nemůžeme jeho hmotný obal nazývat člověkem. Protože člověka dělá pouze duchovní činnost člověkem.

Z toho vyplývá, že v dnešní době, kdy většina lidi je vnitřně mrtvá, že vlastně, když s takovým tvorem hovoříte, tak nehovoříte s člověkem, ale pouze s jeho nástrojem rozumem.

Rozum je spolu s hmotným tělem nástrojem pro lidského ducha, aby se za jejích pomoci mohl projevovat viditelně ve hmotném světě. Pokud tento lidský duch usnul, zlenivěl a nežije a neprojevuje se a nepoužívá svůj nástroj rozum, nýbrž je svým vlastním nástrojem spoutaný, tak nehovoříme s vlastním člověkem, ale pouze s jeho hmotným nástrojem rozumem. Hovoříme vlastně jakoby s počítačem.

Pokud chceme být důslední, tak nemůžeme takovou bezduchou loutku nazývat člověkem. Tento stav je dnes vlastní všem rozumářům a materialistům. Jsou to bezduché, pro skutečný smysl života, nepotřebné loutky.

Protože ve stvoření není nic bez formy, proto i tito politováníhodní tvorové nesou vnitřně vzhled, který odpovídá jejich stavu. To se projeví po pozemské smrti, po odložení hmotného obalu, který nesmí být nazýván člověkem. Projeví se to tím, že duše po odložení hmotného obalu vypadá tak, jak jí nyní náleží podle svého skutečného stavu. Tvor, který se duchovně neprojevoval a proto nemůže být zván člověkem, takový tvor v souhlase s tímto stavem také nevypadá po odložení hmotného obalu jako člověk. Podobně se děje těm, kteří sice vnitřně projevuji nějaký život, ale nikoli ušlechtilý, ale zlý jako např. závist, nenávist a pod. takoví tvorové také nevypadají jako lidé, ale jejích vnitřní stav přetvoří jejích duše v odporné zrůdy.

Tvorové, kteří nemají žádné cítění (neplést s pocitem) tedy nečiní ani zlo ani dobro jsou tzv. vlažní o kterých Ježíš řekl, že budou vyvržení. Přeloženo do dnešní řeči jedná se o vnitřně mrtvé tvory, nepotřebné ve stvoření (bez ohledu na rozumovou bystrost) protože nepřijímají žádná záření shůry. V závěrečném dění nesnesou zvýšený tlak Světla a budou ze země odvolání a zůstanou jen dobří a zlí, nastane boj mezi temnem a Světlem. Utrpení zasáhne všechny zbloudilce, esoteriky, církevníky a pod. ... pokud se v nich utrpením probudí upřímná touha a pokorná prosba o záchranu a poznání vlastních omylů a bludných cest po kterých šli, bude jim podaná pomocná ruka. Za vše jeden blud: ukřižování Ježíše nebylo Bohem chtěné, byla to sprostá vražda fanatiků rozumářů, kteří nenávidí Pravdu a Světlo. Církev tímto bludem svedla všechny věřící na scestí. Toto utrpení bude poslední možnou pomoci. Je to Láska. 

Po tisicíletí byli ze Světla posílání vyslanci a proroci, aby zbloudilé lidstvo nasměřovali na správnou cestu. Povětšinou byli deviantními rozumáři ukamenování a ukřižování. Proto jako poslední možnost zbývá utrpení, když jinak dobrovolně nechce lidstvo slyšet. K přesvědčení se dochází prožitím, nikoli učením se. Proto bude lidstvo nyní silou moci donuceno prožít zhroucení všech svých rozumových dutých staveb. Všimněte si při tom jedné věci: do poslední chvíle, kdy se teď vše postupně zhroutí budou rozumáři vše obhajovat a vysvětlovat jakože je vše pod kontrolou a pod.

Celé dějiny a zcela zřetelně i přítomnost svědčí o tom, že materialisté jsou ti nejnebezpečnější sektáři a fanatici, kteří kdy žili na zemi. Nejsmutnější na tom je to, že lidé nejsou schopni se na tom poučit... zakládají nové strany a hnutí apod. .... prostě to nebude nikdy fungovat dokud budou nebezpeční rozumáři a materialisté u moci. Dokud se lidstvo dobrovolně nevřadí do Boží vůle tedy do zákonů stvoření.

Nebezpečný sektář je tedy ten, kdo jedná v rozporu se zákony stvoření a smyslem života. A to jsou dnes v první řadě rozumáři a materialisté.

Po očistě, která už delší dobu probíhá a která spočívá ve zrychleném rozuzlení karmických vláken, tak po ní, až už fanatici rozumáři nebudou, protože je vyhubí zákony stvoření a zůstanou jen normální lidé, tak poté bude za člověka považován pouze ten, kdo člověka v sobě nechá působit. Kdo by chtěl být opět nebezpečným rozumařem bude vyloučen ze společnosti normálních lidi. Zůstane cizincem, bez domova. {kunena_discuss:10}
 

MyČeši

 
 V době zvrhlých deviantů, prašivých zbabělých psů a udavačů je vlastenectví hrdinství. Pokud jste normální člověk, přidejte se k nám na MyČeši
 
 
 

Facebook porušuje zásady

 

Facebook porušuje zásady komunity Stvořitele ohledně nenávistných projevů, když slušné lidi cenzuruje a zvrhlé a chlípné menšiny podporuje

 

 (více zde)

 

Vidíme tak, že Facebook nepatří lidem. Kdyby patřil lidem, tak by musel lidi chránit a podporovat. Takto ale vidíme, že Facebook lidi cenzuruje a BANuje a chlípné a zvrhlé menšiny chrání a podporuje. Zvrhlíci tomu říkají tolerance, ale odkdy se toleruje zlo, zvrhlost, chlípnost, devianti? Jednoduchá odpověď, od té doby kdy je u moci havěť a nikoli lidé.

 

Přihlášení

X

Copyright © Pavel Krajíček

Nemáte potřebná oprávnění