Pavel Krajíček

Pravdou třeba proti všem

P.K. - krátké komentáře

Více
23. kvě 2019 17:47 #83 napsal Pavel Krajíček
Takové malé zamýšlení - dříve jsem přemýšlel nad tím, že je možné a proč to vůbec je možné, že lze člověka v podstatě naprogramovat k čemukoliv. Aby bylo jasno, co tím myslím, tak uvedu extrémní příklad: když vezmete dítě hned po narození a třeba je i zavřete do nějakých podzemních komplexů a budete ho vychovávat v nějakém fanatickém režimu a nedovolíte mu přístup k informacím zvenčí ze světa, tak z něho můžete vychovat cokoli. Zřejmě by bylo možné, kdybyste ho příliš nevzdělávali a zobrazovali se mu v nějakém převleku nějakého božstva, že by věřilo, že jste opravdu jeho nějaký bůh. Dnes v menší míře se toto děje na straně prozápadních chlípníků, kteří už ve školách dětem vymývají mozky a místo čistoty a ušlechtilosti a naslouchání svědomí je učí zvrhlosti, chlípnosti a deviantním ideologiím, lžou, např. o Rusku apod.

Já se nad tím zamýšlel z hlediska věřícího člověka, který ví o hlubším, duchovním smyslu života. A řešení je jednoduché. To programování samozřejmě jde, protože rozum je v podstatě počítač, je to produkt hmotného mozku a má sloužit lidskému duchu inkarnovanému v pozemském těle jako nástroj. Řešení? Za normálních okolnosti by k takovým stavům vůbec nedocházelo, protože normální vývoj předpokládal, že se lidé nenechají zotročit vlastním nástrojem - rozumem. Vy když necháte působit svého ducha, své cítění a to se postupně dostane nahoru k mozku (v tu chvílí se vyrovná síla cítění vašemu rozumu) nebo se dokonce dostanete cítěním nad rozum (nikoli obrazně, to jsou skutečné děje), tak v tu chvílí se stáváte svobodnými. Přestáváte být ovcí a máte svůj názor, končí veškeré zotročení, nerozhodnost, vymývání mozku a jednáte a rozhodujete se jako samostatná bytost, kterou není možné ovládat. Samozřejmě opět je možné tzv. farizejství, kdy si je někdo extrémně jistý, ale nikoli z ducha, ale z omezeného rozumu, kterého uctívá jako modlu. Tato modla rozumu se už ale hroutí a také se zcela zhroutí, aby lidé v prožití došli k přesvědčení svého velkého omylu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. kvě 2019 17:47 #84 napsal Pavel Krajíček
Už vícekráte jsem dostal dotaz:
"Jak může tak uvědomělý křestan jako jste vy věřit na reinkarnaci? Není to proti Bibli? Reinkarnace je znakem východních náboženství jako budhismus a ne křestanství... Na zemi je nám dán pouze jeden život"

Odpovídám:
Já na ni nepotřebuji věřit, já o ní vím, mám přesvědčení z prožití. Všechna náboženství byla formována rozumáří ​a postupně zdeformována k​ obrazu svému. Já se neřídím nějakými náboženstvími, ale Pravdou samotnou.
To samozřejmě tvrdí omezený rozum, ​že reinkarnace není, ​protože sám je pomíjivý. Já mám jiné prožití. A zároveň s tímto vaším omezeným názorem si dovolujete obviňovat Stvořitele, že je nespravedlivý, protože pokud je podle vás pouze jedna inkarnace, tak všechny životní podmínky, chudoba, vrozené nemoci apod. jsou potom nespravedlnost. Samozřejmě to tak není​,​ ​​každý se inkarnuje do takových poměrů, jaké si zaslouží​. ​Co zaséval v předchozím životě to také v dalším sklidí. Jaká odporná pých​a​ se skrývá ve vašem názoru​,​ to nejste schopen ani vidět...​ ​takto obvinit Stvořitele z nespravedlnosti.​ V​y lidé si činíte nárok na spravedlnost, ale Stvořiteli si dovolujete přiřknout nespravedlnost. ​Pozor na to! Každé pochybování o neúplatné spravedlnosti Boží je rouhání... člověk tím chce předstírat, že on sám je spravedlivější. ​​Právě tehdy se uvidí krásná, křišťálově čistá spravedlnost a láska Boží, když se reinkarnace vezme v úvahu​, všechny nevyřešené otázky zmizí. Nehledě na to, že to zase ukazuje na nevyzrálost, protože každý kdo na sobě duchovně pracuje, získá postupně přesvědčení o těchto věcech, protože se vzrůstající duchovní zralosti to smí prožít.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. kvě 2019 17:48 #85 napsal Pavel Krajíček
K mému předchozímu příspěvku o reinkarnaci a křesťanech. Člověk dostal různé schopnosti od Stvořitele, jako např. běžnou schopnost myslet a cítit. Uvážil už někdo, že z těchto schopnosti vyplývají povinnosti? Kdo plně a zdravě nevyužívá jemu darovaných schopnosti, ten se proviňuje! A nyní to srovnejte s línými ovcemi v křesťanských církvích. Tam mají přímo zakázáno přemýšlet a cítit, aby církev neztratila vliv. Zakázala svým ovečkám, aby samostatně prociťovaly nauku a tím duchovně uzrávaly a šly samostatně po duchovní cestě. Toto je opravdu něco neuvěřitelného! Proto v církvích v drtivé většině nejsou vnitru živí lidé, ale jsou ti, o kterých je psáno, že vlažní budou vyvržení. Jsou tvorové duchem mrtví. Ještě jednou: člověk dostal od Boha schopnost myslet a cítit a líné ovce v církvích si toto nechaly zakázat! Všichni tito shniloši budou v závěru vyvržení, přesně jak o nich stojí v bibli. Jsou to ti, kteří se nechali vlákat na širokou a pohodlnou cestu, která vede do záhuby.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. kvě 2019 17:48 #86 napsal Pavel Krajíček
Ještě bych chtěl vysvětlit pojmy věřící, cítící, nevěřící apod. Je i mnoho vlastenců, kteří o sobě tvrdí, že jsou nevěřící, ateisté. Toto tvrzení, tento názor samozřejmě tvrdí váš rozum, nikoli vy samotní. Pouze rozum je nevěřící a také to nikdy nebude jiné. Rozum je produkt HMOTNÉHO mozku a proto nikdy nemůže chápat něco, co ho přesahuje, vždy zůstane zavrtaný ve hmotě. Váš duch, duše je věřící, ale protože i mnozí cítící lidé jsou duchem slabí, tak nejsou schopní se dostat nad svůj rozum a ovládnout jej. I tito mnozí cítící jsou ještě spoutání rozumem. Opravdu je to velice jednoduché. Máme prostě jen rozum a cítění. Rozum vytváří pocity a ty jsou v těle. Duch vytváří cítění a to je mimo hmotnost. A nyní u každého člověka záleží na míře jeho duchovní lenosti, vlažnosti a na síle jeho nástroje - rozumu. Čím je člověk vnitřně duchem slabý a čím má silnější rozum, tím větší fanatik materialista. Takže mnozí vlastenci tvrdí, že jsou nevěřící, ale není to pravda. To tvrdí jen váš rozum, který ještě nejste schopní ovládat. Vy pokud jste schopní cítit, tak jste i věřící, to jinak nemůže být, protože váš duch sám pochází ze Světla z vysokých duchovních úrovní. To jen zatím váš pozemský rozum nedovolí vašemu duchu, aby se dostal k vědomému vládnutí a působení. Samozřejmě jsou i "vlastenci", kteří nejsou cítící, ale to jsou farizejové a ti jsou přece všude.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. kvě 2019 17:48 #87 napsal Pavel Krajíček
Vysvětlím, proč nikdy nebudu zveřejňovat své pozemské vzdělání. Je to právě zvyk omezených rozumářů a materialistů, že si prvně musí posvítí na zevnějšek osoby, zda-li se jí dá věřit. Právě proto, že jsou vnitřně prázdní, nejsou schopni poznat pravdu. Jako klasický příklad mohu uvést Ježíše, tam tehdejší rozumářska spodina, která se cítila věcnými Ježíšovými argumenty ohrožena, tak namísto věcných argumentů poukazovala na to, že Ježíš je tesař a tudíž nezpůsobily k výkladu. Zapomínají, že zlato je zlatem, ať je drží v rukou král nebo žebrák. Z tohoto důvodu nebudu nikomu sdělovat své klasické vzdělání. Kdo není schopen věcně argumentovat, aniž by osoby a jejich vzdělání dal stranou, takový není hoden, abych s ním ztrácel čas. Dávejte proto bedlivý pozor na nevěcnost v obraně i v útoků těchto trabantů temnot, kteří se třesou plní nenávistí před Pravdou. Ten kdo hovoří pravdu, přináší onu pravdu a ne svou osobu. Musí se zkoumat řečené, slova. To ale vnitřně prázdní rozumáři a materialisté nedovedou a proto si vždy prvně posvítí na osobu, jestli má před jménem vizitky Pudr., Hadr. apod. Nebude to už dlouho trvat a právě za tyto vizitky se budou lidé stydět, protože se to ukáže jako známka přepěstovaného, zmrzačeného mozku. Až toto prožití lidi probudí, tak se už nikdy fanatik materialista nedostane k moci.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. kvě 2019 17:48 #88 napsal Pavel Krajíček
Už jsem se vícekráte setkal s tím, že se lidé dohadují, že nelze skloubit vlastenectví, křesťanství, slovanství apod. Je zapotřebí vnést do toho život a ne se zakousnout do nějakého pojmu, přečíst si nějaké dogma o tom a pak na tom trvat. Slované jsou prostě etnická skupina lidí, ale to neznamená, že se nemohou vyvíjet, právě naopak, každý se musí vyvíjet, proto jsme inkarnování na zemi. Proto klidně každý Slovan může být i křesťan. Je zapotřebí chápat křesťanství, co to ve skutečnosti znamená s vyloučením všech církví. Ježíš tři roky hlásal a vysvětloval lidem zákony ve stvoření...tři roky! Pak ho nenávistná havěť zavraždila, protože Pravdou odhaloval jejich nízkost a podlost. A co udělaly církve? Zahodily celou snahu Ježíšovu, celé jeho tři roky a vybudovaly kult, který on nikdy nechtěl. Kult o smytí hříchů sprostou vraždou na Ježíši. Přitom sám Ježíš řekl: Matouš 7:21 "Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích." A přesto církev učí s těmito jeho slovy v rozporu bludům, že ne ze skutků, ale z víry bude člověk spasen. Církev se zatížila strašnou vinou a svedla milióny věřících na cestu do záhuby. Takže znovu, Ježíš vysvětloval celé tři roky zákony ve stvoření, a ty v jeho slovech nalezne pouze ten, kdo vážně hledá, takových lidí ale není mnoho. Takže každý Slovan, když se vnitřně probudí a uzraje, tak může přijmout nezkřivená slova Ježíšova a stát se tak křesťanem, tedy duchovně probuzeným člověkem, který se chce vřadit do zákonů stvoření a nebýt již více na překážku. Takže nemíchat pojmy křesťan a církev, to není totéž.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. kvě 2019 17:49 #89 napsal Pavel Krajíček
Stvořitel, bezbytostný Zdroj veškerého života, vložil do svého stvoření dokonalé zákony. Pozemská náboženství a podobné nálepky při tom nic neznamenají. Je jen buď a nebo. Buď člověk se vřadí po poznání těchto zákonů do nich a bude jimi podporován anebo se nevřadí a bude jimi drsně obrušován, případně až zlomen i rozdrcen, když tvrdošíjně jde proti nim. V tom je vše. Stejně jako každé dítě se musí samo naučit řeči a rozumět ostatním, stejně tak člověk se musí sám naučit rozumět stvoření, svému Bohu. Pro Boha nic neznamená, jestli nesete v ruce nějaký prapor, hlásíte se k nějakému náboženství apod. Podstatná je pouze vaše duchovní zralost a ta se projevuje nikoli žvaněním a plněním příkazů církví, ale pouze tím, že člověk usiluje o poznání těchto zákonů stvoření a ochotně se do nich vřazuje, tím přestává být překážkou ve stvoření a stává se podporovatelem.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. kvě 2019 17:49 #90 napsal Pavel Krajíček
Já jsem si dříve myslel, že duchovní spodina, chamraď, která se dostává k inkarnaci na zemi z jemnohmotných hlubin, že je schopná za pomocí rozumu se nad sebou zamyslet. Zamyslet se a případně se obrátit a chtít se stát opět člověkem. Pozemský rozum mají lidé pouze na zemi. Po odložení těla zůstává rozum zde a na onen svět přechází pouze duše, která už jen bezprostředně prožívá, cítí a nic nemůže chladně kalkulovat, skrývat. Na onom světě dokonce ono cítění se mnohonásobně zesílí a podle druhu cítění je okamžitě člověk přitažen mezi stejnorodé do příslušné úrovně. Ale asi jsem si to o nich myslel špatně. Časem jsem viděl, že havěť nepomýšlí na obrat, ale naopak rozum používala k zamaskování svého zvrhlého chtění. Nasadila pokryteckou masku, aby nebylo vidět červivé jádro... a rozum používají k provedení svého zlého temného chtění. No a dnes se děje ještě něco zvláštnějšího, tím, že právě probíhá očista a vše je urychlováno a nuceno k projevení se, tak tito temní trabanti už nejsou schopní se ani maskovat za pomoci tohoto rozumu. Zcela otevřeně se chlubí, že jsou práskači, udávači, zvrhlíci hlásící se k deviantním prozápadním "hodnotám" apod. Rozumíte tomu? Zcela otevřeně říkají "jsem havěť a chamraď". A jakožto špinavá chamraď nenávidím čistě cítící, tedy normální lidí, kteří ještě nesou znaky pravého lidství. Vůbec se nestydí, že už nejsou lidmi. To je ale způsobeno tím, že si toho vůbec nejsou vědomí. S každým krokem dolů se člověku zužuje obzor chápání, aniž by to věděl. Vnitřně ve své duši tito zpustlíci nenávidí Pravdu a Světlo a tedy i čistě cítící lidi. Na zemi prostě jen cítí silné puzení k nenávisti ke všemu co se zachvívá ve vůli Boží tedy v zákonech stvoření a dnes pod zvýšeným tlakem Světla už ani nejsou schopni za pomoci rozumu se zamaskovat a zcela se nám, normálním lidem, odhalují. To půjde tak daleko, že to na lidech půjde i vidět, přímo na vzhledu člověka půjde poznat jestli je světlý nebo temný. Částečně fyzicky, částečně tomu pomůže zvyšující se tlak Světla, takže lidé budou schopní zřít i skutečný vnitřní stav duše.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. kvě 2019 17:49 #91 napsal Pavel Krajíček
Pokračování s ohledem na můj předchozí příspěvek: Dostávám otázky typu, např. ta poslední zněla takto: "Pavle ty študuješ Svedenborga??? Len tak že máš hodně společných myšlenek."

Odpověděl jsem takto:
"Ne, od nějakého Svedenborga jsem nikdy nic nečetl. Ona pravda je zanesena v mnoha naukách. V některých více v některých méně. Proto když někdo mluví pravdu o stvoření o zákonech ve stvoření, tak se samozřejmě jeho slova musí shodovat s tou pravdou, která je už obsažena v ostatních naukách."

To je přece ale tak jednoduchá věc na pochopení. Pravda se přece nemění, zákony ve stvoření se nemění. Někteří dokonce, když to zní známě, tak to odmítají s tím, že to už tady bylo nebo namítají, jak mohu míchat křesťanství s reinkarnacemi apod. Prosím vás já nic nemíchám, nic nesestavují. Hovořím o tom, jak jsem poznal pravdu. Právě na těch ostatních, kteří to rozkouskovali a fanatický na tom lpí je vidět, že nemají skutečné prožité poznání, ale jen naučené nauky a náboženství a protože nehledají z touhy duše, tak nemohou nalézt a musí se držet strnulé formy, kterou sepsali jiní. Pravdu se nesmí člověk jen učit, musí ji sám svým duchovním pohybem nalézt a prožít, jinak to je k ničemu, po smrti svou našprtanou víru zanechá na zemi ve své uschle hlavě a po přechodu na onen svět zjistí, až otevře svou ruku, že je prázdna.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
29. kvě 2019 17:10 - 29. kvě 2019 17:11 #92 napsal Pavel Krajíček
Všímejte si dobře, jak se bude dění odehrávat podle rčení Gándhí​ho:​

„Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.“ — Mahátma ​​Gándhí

Nyní nás ignorují, web MyČeši mycesi.cz/ a potažmo i mě. Jen někteří, kteří už tuší, se pokoušejí tu a tam mě zesměšňovat, aniž by uvedli nějaká věcná fakta. Tedy jen nejapným vtipkováním nebo přímo lžemi vzniknuvšími v jejich chorých hlavách.​ Až se začneme prosazovat a web MyČeši se stávat známým, tak začne nenávistná havěť útočit, až zjistí, že zesměšňování nezabralo. No a potom zvítězíme, protože když Bůh je s námi, kdo proti nám? Pod zvýšeným tlakem ze Světla se havěť udusí ve vlastních slizkých slinách, které stříkala na ty, jež stíhala svou nenávisti.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
30. kvě 2019 09:41 - 30. kvě 2019 10:05 #93 napsal Pavel Krajíček
Čtu v článku, že vláda zavedla pojem předsudečná nenávist​... jde prý o ty lidí, kteří svým jednáním šíří strach, štěpí společnost​.
Pokud hovoříte pravdu o těch, kteří dnes zavádějí zvrhlé a chlípné ideologie, tak samozřejmě tím můžete vyvolat strach a štěpit společnost. Protože jak chcete spojit nebezpečné fanatiky a devianty ​s normálními lidmi, kteří mají úctu k zákonům stvoření? Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté zavádějí předsudečnou nenávist, abychom my normální lidé je nemohli kritizovat. Nesmíme kritizovat jejich zvrhlosti a fanatické ideologie, protože tím štěpíme společnost. Takže, aby se společnost neštěpila, tak se přikáže všem, že musí přijímat jen jednu chlípnou a zvrhlou ideologii těchto nebezpečných rozumářských fanatiků a ten kdo s nimi nesouhlasí, tak bude kriminalizován za to, že štěpí tu jejich JEDINĚ správnou zvrhlou společnost, která je ve skutečnosti namířená proti pravému lidství, jak to každý normální člověk správně cítí.

onen článek: www.ceska-just...muze-dopustit-kazdy/

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
01. čvn 2019 14:22 - 01. čvn 2019 15:11 #94 napsal Pavel Krajíček
Představte si, že jsem na webu najdise.cz/ měl ve svém osobním profilu text o vlastenectví (celé znění na konci příspěvku). A majitel webu Petr Soural mi ho smazal! Z mého osobního soukromého profilu mi ho smazal! Já si oněm myslel, že je člověk, ale nyní se ukázal jako prašivý zbabělý pes nebo co je horší, jako přímo sympatizant s nenávistnou havěti. Prostě masky se odkládají a každý musí ukázat, jak na tom vnitřně skutečně je. A nyní celé znění, které mi bylo smazáno, protože dráždí zvrhlou prozápadní nenávistnou havěť:

"Setkáváme se dnes často s tím, že lidé nejsou schopní se přiznat k tomu, že jsou vlastenci. Až tak dalece jsou asi zmanipulování prozápadními médií. Je zapotřebí, aby lidé pochopili, že být vlastenec znamená, že jste normální člověk a v dnešní době je to čestný titul. Znamená to, že jste schopní cítit a proto milujete svou vlast na rozdíl od nebezpečných deviantů rozumářů a materialistů, kteří tento svět vedou do záhuby. A protože tito zvrhlíci už nejsou schopní vycítit přirozenost řádu stvoření a podvědomě tuší, že jim hrozí v jejích chlípnosti vyhubení, tak legalizují a ochraňují různé zvrácené úchylky a zhoubné ideologie. Jestliže o sobě tvrdíte, že nejste vlastenec, tak to znamená, že už nejste člověk, protože za člověka může být považován pouze ten, kdo člověka nechá v sobě působit a vlastní člověk se projevuje cítěním, nikoli rozumem. Láska k vlasti je Bohem zakotvena do každé duše. Pokud tedy necítíte lásku k vlasti, tak už nemůžete být považování za člověka, jste jen bezduchá atrapa, která se nechala zotročit vlastním nástrojem rozumem."
-

Je ale dobře, že se tato nenávistná havěť sama odhaluje a zviditelňuje, aspoň budeme potom vědět koho potrestat až přijde na řadu proces s vlastizrádci.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. čvn 2019 15:47 #95 napsal Pavel Krajíček
Co je to Antikrist? Mnoho lidí kolem toho zbytečně bloudí a vymýšlí mlhavé bajky. Antikrist je přece ten, jak už slovo samo říká, kdo se postavil proti Kristu. Anti - Krist. V Zjevení Janově čteme často o šelmě a zvířeti. Je zapotřebí pochopit, že Zjevení Janovo hovoří o jemnohmotných a duchovní dějích. Proto je toto Zjevení pro mnohé nepochopitelné i samotné církve ho nepochopily. Například oním zvířetem je míněn ROZUM! Každé pozemské jednání je doprovázeno jemnohmotnými ději. Tento rozum pocházející z hmotného mozku, může chápat jen HMOTNÉ věci, proto byl člověku dán, jako nástroj. Lidé si jej přepěstovali, zmrzačili a stalo se z něho neovládané zvíře, které nyní člověka tyranizuje. Byli to rozumáři, kteří od nenávisti ukřižovali Krista. Jen tento rozum, pokud není ovládán čistým cítěním, dokáže krást, vraždit, závidět a další zla. Pozemské tělo i rozum zůstávají po smrti na zemi i veškeré vaše naučené chytrosti zůstanou na zemi ve vaši uschle hlavě a na onen svět přichází často zbědovaná duše v žebráckém rozedraném šatu. V žebráckém šatu proto, protože člověk ji na zemi zapomněl vzdělávat a nechat uzrávat, když krmil jen hmotné. Konečný důsledek nyní prožíváme... u moci je nejnebezpečnější sekta celé historie lidstva: rozumáři a materialisté. Každý kdo se přidá k těmto fanatikům, bude zahuben. Na onom světě zůstávají rozumáři bloudit v blízkosti země v astrální oblasti a v závěru budou seškrábnutí na cestu do rozkladu, jako nepotřební a škodliví pro skutečný život.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
05. čvn 2019 21:08 - 05. čvn 2019 21:09 #96 napsal Pavel Krajíček
Zjevení Janovo 13:16-17:

"nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména."

​Málokdo toto pochopil. V první řadě je to míněno duchovně. Antikrist, šelma je ROZUM, jak už jsem na více místech vysvětloval. Rozumáři, antikristi mají na duchovním čele znamení svého ​svého pána Antikrista 666 nebo skvrnu, stejně jako lidé sloužící Pravdě mají na duchovním čele rovnoramenný kříž.
Znamená to tedy, že převážně jen tito, kteří mají cejch šelmy na čele nebo na ruce, mohou být finančně úspěšní. Mohou skrz svůj vyčůraný rozum, kterému se podrobili a udělali si z něj modlu, veselé a úspěšně podnikat. Naopak, ti, kteří jsou poctiví a nemyslí v první řadě na sebe a na svůj zisk, ti, kteří milují bližního jako sebe sama a radostně se vřazuji do zákonů stvoření, takoví bez cejchu šelmy nemohou dnes úspěšně se prosadit. Takto je to míněno v tom Zjevení Janově. Samozřejmě, že v konečném důsledku může jít i o hmatatelné čipy, které si tito zvrhlíci zavedou pod kůží, ale ona zmínka v Zjevení hovoří o duchovních dějích.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. čvn 2019 11:09 #97 napsal Pavel Krajíček
Už mi několik lidí napsalo, v reakci na mé komentáře a články, že, cituji: "...Vždy, keď sa riadim citmi a rozum nechám doma na poličke, dopadne do nedobre..." .

Musíte přece rozlišovat mezi cítěním a pocitem, to není jedno a totéž. Pocity, kterými jsou dnešní lidé ovládání vycházejí z hmotného těla. Vznikají za účasti nervů, pudů, myšlenek. Ale já vždy hovořím o CÍTĚNÍ. Cítění je produktem ducha... toho ducha, kterým jste vy sami. Tento inkarnovaný lidský duch nebo chcete-li duše se projevuje cítěním a to stojí vysoko nad pocity.

Psal jsem už přece dříve:

Slovo pocit tedy po-cit nám říká, že se jedná o něco co je po cítění. Cítění je tedy to nejvyšší v člověku, tedy pokud se skutečně jedná o cítění. Dnešní lidé namnoze už nejsou schopni toto většinou rozlišit. Cítění je vlastní projev inkarnovaného lidského ducha. Lidský duch se projevuje pouze cítěním. Cítění je tedy produkt ducha. Pocit je produkt hmotného těla. Pocit vzniká za účasti myšlenek, nervů, pudů... pochází z hmotného těla. Cit stojí tedy vysoko nad pocitem. Láska je duchovní cit (pokud je to ovšem pravá láska), sex patří k pudům, je to pocit. Láska je v celém stvoření. Pohlavní rozmnožování je pouze ve hmotném světě.

Když je dnešní člověk bičován svým vlastním nástrojem rozumem, který neumí ovládat a ze kterého si udělal modlu, tak při bujné fantazii je i následně zmítán chaotickými pocity. Tyto pocity se nesmí zaměňovat za čisté cítění. Čisté cítění lze naopak vnímat při zklidnění, při naslouchání svému nitru. Čisté city jsou projevem svědomí, jsou vnitřním hlasem, hlasem ducha a zčásti hlasem duchovního průvodce člověka.

Různé články esoteriků, ale i astrologů apod. toto vše míchají dohromady, jakože: dbejte na své emoce a pocity apod. Ve skutečnosti je zapotřebí dbát na své cítění. Pocity jsou dnes vlivem přepěstovaného rozumu zmatené. To, že lidé nerozlišují mezi pocitem a cítěním, už jen to ukazuje, jak na tom lidé jsou, že už ve skutečnosti nevnímají čistý hlas svého ducha, kterého svým rozumem (a tedy i skrz pocity) zazdili.​

Viz také můj článek "Jak poznám svůj vnitřní hlas svědomí?" zde: pavelkrajicek....vnitrni-hlas-svedomi

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Vygenerováno za 0.565 sekund

Přihlášení

Fórum statistika

 • Celkem uživatelů:15
 • Poslední člen:Vratko Laššák
 • Celkem příspěvků:76
 • Celkem témat:24
 • Celkem sekcí:1
 • Celkem kategorií:4
 • Dnes založené0
 • Včera založené0
 • Dnešní odpovědi:0
 • Včerejší odpovědi:0

Pavel Krajíček - komentáře

  • P.K. - krátké komentáře
  • To pojišťovnictví to je též taková habaďura od materialistů a rozumářů. A mnoho lidí jim na to skočilo. Oni vlastně vydělávají na tom, že vy jim odevzdáváte své peníze ze kterých oni potom část dají těm, kteří šli proti zákonům stvoření, žili nezodpovědně apod. Protože vše co člověka potkává je následek jeho...
  • v Fórum / Komentáře
  • 14. čvn 2019 12:33
  • P.K. - krátké komentáře
  • Takové ty diskriminační zákony to vše se musí zrušit. Kdo to kdy viděl, aby stát znásilňoval podnikatele a přikazoval jim koho musí a nemusí zaměstnat? Člověk dostal od Boha svobodnou vůli a zase jen nebezpeční devianti rozumáři a materialisté to chtějí ve své chlípné domýšlivosti opravovat. Oni chtějí chránit menšiny a...
  • v Fórum / Komentáře
  • 13. čvn 2019 21:56
  • P.K. - krátké komentáře
  • Už mi několik lidí napsalo, v reakci na mé komentáře a články, že, cituji: "...Vždy, keď sa riadim citmi a rozum nechám doma na poličke, dopadne do nedobre..." . Musíte přece rozlišovat mezi cítěním a pocitem, to není jedno a totéž. Pocity, kterými jsou dnešní lidé ovládání vycházejí z hmotného těla. Vznikají za účasti...
  • v Fórum / Komentáře
  • 06. čvn 2019 11:09

Facebook Pavel Krajíček

Facebook porušuje zásady

 

Facebook porušuje zásady komunity Stvořitele ohledně nenávistných projevů, když slušné lidí cenzuruje a zvrhlé a chlípné menšiny podporuje

 

X

Copyright © Pavel Krajíček

Nemáte potřebná oprávnění