Jak vypadá normální sexualita?
 
 
 
napsal: Pavel Krajíček
 
 
 
Následkem toho, že se k moci dostali nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté je dnes vše špatně. Protože směr lidstva určují ti nejomezenější tvorové, tak vše dostalo pokřivený a falešný směr. Rozum je výplod hmotného mozku a proto rozumáři mohou chápat jen hmotné věci. Duchovní složka člověka tak byla potlačená a hmotná složka byla vyzdvižená a velice přepěstovaná. K hmotné části patří i všechny pudy.
 
Nejprve popíšu situaci, jak vypadá u normálních lidí, tedy těch, kteří nejsou spoutaní rozumem. Duchovní lidé žijí silný citový život a rozum jen používají jako nástroj ve hmotném světě. Protože nejsou zotročení rozumem, tak pudy u nich nehrají prim. Silně jejich směr a prožívaní určuje cítění (nikoli pocit). Láska k partnerovi či partnerce je duchovní. Prožívají niterné štěstí a blaženost v citu. 
 
K pohlavnímu spojení u normálních lidí dochází méně často než u materialistů. Záleží i na zralosti, věku... zhruba jednou za týden až to dojde ke stavu u vysoce zralých lidi, že úplně přestanou žít pohlavním životem. Nejde ale o potlačování těchto pudů, jde o to, že když člověk stojí svým duchem vysoko nad rozumem, tak se pudy dostávají silně do pozadí. 
 
Samotný tento pohlavní akt trvá vzhledem k dnešním poměrům velice krátce. Dojde ke krátkému spojení, splynutí, vyvrcholení, výměně duchovních sil... to vše trvá řádově několik vteřin, maximálně pár minut. 
 
Když se takto milují dva duchovně zralí lidé, tak jsou pod ochranou světla. Ovšem dnes jsou téměř všichni lidé zotročení. Dnešní nebezpeční materialisté a rozumáří udělali ze sexu požitek a takto jej prezentují. Když se ale člověk páří za účelem požitku, tak už není pod ochranou světla, ale skrz zákon stejnorodosti se k pařícímu páru přidruží duše z onoho světa... temné a sexuchtivé, slizké zrůdy z jemnohmotných hlubin.
 
Protože tyto temné duše po smrti už nemohou tak silně prožít své vášně, protože k tomu jim chybí hmotné tělo, tak se přidružují k ještě žijícím pozemšťanům a s nimi spoluprožívají jejich ukájení pozemských požitků. V mnohých případech tyto temné duše přímo skočí na souložící pozemské lidi (tito jejich astrální těla necítí), skočí na záda a obejmou a přitisknou se na člověka a v citu s nim spoluprožívají ukojení jeho cítění, jeho prožívání, jeho ukájení pozemského požitku.
 
Teď si představte, že v tomto stavu dojde k početí, tak kdo se k vám tak asi může inkarnovat? Když kolem vás v tu chvílí je horda temných duší, která se s vámi spoluukájí? Tady je i vysvětlení proč je na zemi tolik temných a zlých a sobeckých lidí... jsou to temné duše, které se dostaly k inkarnaci skrz zvířecí páření bez lásky.
 
Takže u normálních lidí není pohlavní akt častý ani dlouhý a není za účelem požitku. Nikdo neřeší předčasné vyvrcholení, polohy, předehry a pod. ... to vše vymysleli materialisté a jistě a bezpečně to zotročuje všechny lidi. Různé chemie dnes za účelem prodloužení pohlavního aktu a pod. ... to vše je jistá cesta do záhuby. 
 
Když vezmete na vědomí fakt, že pohlavní vzrušení se u člověka probouzí pouze a jen myšlenkou.... tam najdete mnohé rozluštění. Tady temno zasáhlo, nejprve přinutilo lidstvo si přepěstovat přední rozumový mozek a pak už člověk veškeré pozemské požitky vystupňoval sám, vlivem svého nemocného zmrzačeného mozku.
 
Člověk, který žije sám bez partnera, partnerky, takový, když udržuje skutečně myšlenky v čistotě, což je jedině normální stav, tak vůbec u něho nedojde k nutnosti nějak uplatnit pohlavní pud. A nyní to srovnejte s dnešní propagaci masturbace jako že velice zdravého praktikovaní. Všichni jsou takto chycení do pavučiny temnot a zotročení. V takovém stavu vůbec nemůže nastat rozkvět duchovních sil. Jen závisláci z temnot jsou přitahovaní k zemi ke všem těm dnešním ukáječům pozemských požitků a znovu se inkarnují. To pak není divu, že se  daří oslovovat řadu velmi mladých lidí různými extrémisty a fanatiky, devianty a zhoubnými ideologiemi apod. Nemají žádné ideály, národní kořeny, hrdost a lásku k vlasti. Čemu je učí dnešní rozumáři a materialisté? Místo lásce k vlasti je učí masturbaci, jakožto zdraví prospěšné činnosti, a pohlavnímu styku s přáteli stejného pohlaví. Můžeme se pak divit, že namísto národních hrdinů nám tady vyrůstá generace potetovaných slizkých onanistů a hermafroditů?
 
Čistota myšlenek je silná zbraň... temno musí zůstat stát ve velkém odstupu od vás, když vy udržujete myšlení v čistotě, stane se kopím a mečem ve vaší ruce.
 
Všichni ti nebezpeční devianti rozumáří a materialisté, kteří určují a propagují dnešní ukájeci směr z největší části budou zahubení při konečném třídění. Nezbude jim čas všechny lidi, které svedli, přivést na správnou cestu. Pokud nějaký sexuolog (vůbec každý člověk) svedl nějakého člověka svými bludnými názory, tak ho musí podle Božích zákonů, přivést zpět. Ti co své bludy šířili i písmem a v médiích jsou vesměs ztracení. 
 
Znovu - pohlavní pud se probouzí u člověka pouze myšlenkou. Proč asi je dnes všude sexismus? Ve filmu, reklamě, módě... prostě všude? Nejjistější zbraň jak zotročit lidstvo.
 
Žena měla být kněžkou čistoty. Ušlechtilá, vznešená, půvabná, čistá... normální muži by se k takové ženě blížili s úctou a ostýchavosti a tak by vzkvétal na zemi mír a štěstí. Toto je skutečný úkol ženy. Tím, že se dnešní ženy oblékají jako běhny a coury, tak tím jen podněcují ony nečisté myšlenky o kterých jsme si už řekli, že jako jediné probouzejí pohlavní pud... a tak vše vedou do záhuby. O nečisté myšlenky se jedná vždy, pokud jsou směřované na jinou cizí ženu (příp. muže). A také pokud jsou jen za účelem žádosti a ukojení ve vztahu.

Přidat komentář

Odeslat