Pavel Krajíček

Pravdou třeba proti všem

 
Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
 
 
 
napsal: Pavel Krajíček
 
 
 
Vysvětlíme si proč v nynější době sílí v lidech nenávist a proč zrovna proti Rusku. Napřed pár slov od Abdrushina:
 

"...Všude panuje ještě strach! Lidstvo si to sice ještě nechce přiznat, avšak přesto jedná z tohoto strachu; neboť se již ukazuje nenávist! Skutečný výchozí bod nenávisti je však strach! Co je napadáno z nenávisti, to je také ve všech případech obáváno. Taková je zvyklost pozemských lidí.

Jen ze strachu povstane skutečná nenávist. Nikdy ne z hněvu, z odporu, který zase plodí svatý hněv. Nenávist také nemůže povstat z opovržení ani z hnusu.

A protože strach již přechází v nenávist, tak konec již není daleko; neboť tento strach nyní v pozemských lidech povstává před tlakem Světla, kterému nemohou uniknout s osvědčeným a obvyklým mudrováním rozumu, který poprvé po tisíciletích selhává, protože je proti živoucí a všemohoucí vůli Boží bezmocný! —" Abdrushin 


Vidíme, že nenávist vzniká ze strachu. Mnozí lidé, kteří se zajímají o Pravdu a duchovní zušlechtění, vědí o blížící se tzv. očistě. Tato očista proběhne tak, že pod zesíleným zářením ze Světla (z Boha) bude vše urychleno a přivedeno k rozuzlení. Prostě to, co by lidé prožili za tisíce let, bude nyní vtěsnáno do několika málo let a měsíců. Tedy karma, kterou každý jednotlivec si sám utkal svým myšlením, cítění, jednáním během všech svých inkarnaci a ještě ji neodpykal, tak na něj nyní v urychleném sledu dopadne. Pokud se jedná o dobrého člověka bude duchovně povznesen, pokud o fanatika materialistu či rozumáře nebo dokonce zlého člověka, tak ho toto urychlení přimáčkne a rozdrtí, vymaže z knihy stvoření.
 
Takže nyní víme proč v lidech nyní vzniká nenávist. Je to způsobeno postupným sílícím tlakem Světla, který se blíží a urychluje dění. Proč ale vůči Rusku? Proč západ nenávidí zrovna Rusko? Západ se obecně postavil na stranu zla, na stranu šelmy rozumu 666, takže tlakem Světla vzniká v něm strach a tím nenávist. Protože ale tito tvorové nejsou žádní duchovní velikáni, tak nemohou svým denním vědomím dojít ke správným závěrům. Nemohou rozumově vědět, že tento strach a nenávist jsou v nich způsobeny Bohem, jehož blížící se záření (Boží vůle) v nich tento strach vyvolává. A proto si za pomoci rozumu musí vybrat zdůvodnění a objekt své nenávisti. Musí si vybrat něco, kde svou obrovskou nenávist budou ventilovat. Něco co si mohou rozumem zdůvodnit.
 
Uvedu jeden podobný příklad. Sám jsem jej prožil v mládí. Když člověk je vnitřně živý, tak hledá Pravdu. Ovšem v počátcích se stává, že je stále, přestože je už hledající, tak je stále ještě zotročen rozumem. V takové chvílí těžko přijmete Boha, protože rozum jako produkt hmotného mozku nemůže Boha chápat. Rozum byl dán člověku jako nástroj k chápání hmotných věci. K chápaní duchovních věcí musíte použít duchovní orgány své duše, ducha. A to je u rozumářů vyloučeno, když svou vlastní duší popírají. Takže pokud rozum určuje vaše hledání, tak kam se dostanete? Vždy jen k hranici toho, co je rozum schopen ještě pochopit. Tedy UFO, Daniken, Chobotovi křováci a mimozemšťané a podobné rozumem ještě z části pochopitelné věci. Teprve až svým duchem se dostanete nad hmotný rozum, tak můžete začít chápat skutečnou Pravdu.
 
A podobně se děje právě s onou nenávisti. Ona nyní vzniká v prozápadních zvrhlících (tedy ne jen v prozápadních, ale ve všech lidech, kteří nenávidí Pravdu) tlakem Světla, ale protože rozumem nejsou schopní pochopit proč, tak si najdou objekt, který také v nich vyvolává nenávist, ale který dokážou nějak rozumem zdůvodnit. Nemohou říci: blíží se pán Bůh a Spravedlnost a proto v nás vzrůstá strach a tím nenávist. Jde o vnitřní cítění, které rozumáři nedokážou analyzovat. Tím že Rusko ochraňuje tradiční hodnoty, normální rodinu na rozdíl od prozápadních "hodnot", tak nenávist temné havěti směřuje v první řadě proti němu. Tyto prozápadní "hodnoty" nejsou nic jiného než otevřené vyhlášení boje proti Bohu, proti jeho vůli, tedy přírodním zákonům. Podpora a ochrana veškeré havěti z temnot (chlípné a zvrhlé menšiny), rozvracení tradiční rodiny, kterou naopak Rusko se snaží chránit a proto proti němu prozápadní havěť nenávistně štve. A ve všech těchto zvrhlících nyní vzrůstá nenávist.
 
Opakování je matka moudrosti, takže znovu: víte proč prozápadní havěť plna nenávisti štve neustále proti Rusku? Vysvětli to už Abdrushin. Bylo by vhodné se tím začít řídit, stejně na to dojde. Je ale podivné, že někteří v tom stále nemají jasno. Rusko se snaží zachovávat normální tradiční hodnoty, normální rodinu apod. Naproti tomu prozápadní zvrhlíci ochraňují devianty, zvrhlé a chlípné menšiny a další zlo. Je v tom zjevný příklon na západě k šelmě rozumu 666 a na východě k cítění a zákonům stvoření. Podle toho se kterou stranou sympatizujete, ukazujete všem jestli jste ještě člověk anebo už jen temnu sloužící stroj či nenávistná havěť. Viz slova Abdrushinova:

"Po tom se pozná, kde číhají temnoty. A to co temnota nenávidí, co pronásleduje svou nenávistí, tj. jen Světlo a všechno světlé. Každý, kdo v klidu zkoumá, nalezne hned důkaz, kde jest temnota a kde Světlo. Je to podle zákonů stvoření a dá se to z mého Poselství podrobně zdůvodniti. Vždyť temnoty nenávidí Světlo a snaží se je napadat a špinit, kde jenom mohou! Kam temnota útočí, tam jsou světlé hodnoty! To bude lidem v budoucnosti jasně viditelné. Budou moci podle toho usuzovati a jednati, aby úplně vymýtili zlo, které se musí takto samo vždy označiti!" Abdrushin

Všimněte si kolik je rádoby duchovních lidí (i někteří astrologové), kteří se kloní k prozápadním zvrhlíkům. Jaké zjevné pokrytectví v tom je. Pokud jste duchovní člověk, který má aktivní očištěné cítění, tak se nemůžete postavit na stranu prozápadní nenávistné zvrhlé, chlípné havěti.
 
Takže nenávist vzniká ze strachu. Na straně zla je vždy. Zlo nenávidí Pravdu, protože Pravda osvětluje jeho zvrhlosti a také podvědomě ví, že bude vyhubené až přijde čas. "Kam temnota útočí, tam jsou světlé hodnoty! To bude lidem v budoucnosti jasně viditelné. Budou moci podle toho usuzovati a jednati, aby úplně vymýtili zlo, které se musí takto samo vždy označiti!"
 
 
 
 

Komentáře   

Pavel Krajíček
0 #1 Pavel Krajíček 2021-02-24 18:24
Přestože je nenávist mnohdy u nás trestná, tak přesto zcela otevřeně se nenávist prozápadních zvrhlíků vůči Rusku připouští. Dokonce za plné podpory hlavních médií. Jak je možné, že lidé trpí toto nenávistné štvaní svých lídrů a hlavních médií? Uvědomujete si, že tito tvorové nejsou už lidé? Každý kdo je naplněn nenávisti, tak duchovně ztrácí formu člověka a stává se havětí, sběří, která bude vyhubena. Vám to nevadí, že si volíte do vedení národa havěť? Kam asi myslíte, že vás tyto nenávistné stvůry dovedou? Ke Světlu a Pravdě? Spadnete spolu s nimi do rozkladu, kde skončí veškerá nenávistná havěť, protože jste se s nimi spolčili. Je to přece projev zákona stejnorodosti. Kdyby většina národa byla ušlechtilými lidmi, tak by nemohla být v národě ve vedení nenávistná havěť, která zcela otevřeně stříká jedovaté sliny na Rusko.
Ohlásit správci
Pavel Krajíček
0 #2 Pavel Krajíček 2021-02-24 18:24
Občas slyším od prozápadních zvrhlíků, že Rusko nás ohrožuje. Každý ovšem vidí, že západ a hlavně USA obkličují téměř celou zeměkouli a plni nenávisti stříkají jed na Rusko. Říkám si tedy, že když nyní vidíme, že západ je zvrhlá, chlípná nenávistná havěť a ochranou různých deviantů a zvrhlíků (ochrana chlípných a zvrhlých menšin) se snaží na zemi to zařídit stejně jako to mají dole v temnotách, tak by snad ani nevadilo, kdyby Rusko tuto špínu vyčistilo.
Ohlásit správci
Pavel Krajíček
+1 #3 Pavel Krajíček 2021-02-24 18:25
Jestliže vám nějaký politik slibuje, že bude politikem všech a že bude všechny spojovat apod., tak je to velký lhář a služebník temnot. Sám Bůh nám zvěstoval, že v závěru budou lidé rozdělení na kozly a ovce a nyní slyšíme často z úst prozápadních zvrhlíků řeči o spojování. Jak ale chcete spojit normální lidi, kteří dbají Boží vůle s nebezpečnými devianty 666, kteří vedou svět do záhuby? Trabanti Luciferovi, havěť z temnot, která podporuje veškeré zvrhlosti, devianty, zvrhlé a chlípné menšiny, veškerou chamraď, která se z temnot vyšplhala k inkarnaci na zemi, tak tito chtějí vést halasné řeči o spojování. Ano možná chtějí spojovat, ale jen ty své zvrhlosti a chlípnosti, proto ta nenávist proti normálním cítícím lidem, vlastencům, Rusku, které se snaží zachovávat normální rodinu, tradiční slušné hodnoty. Takže jestli vám nějaký zvrhlík tvrdí, že chce všechny spojovat, tak vzpomeňte na Ježíšova slova:

Matouš 10:34-37
"Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a `nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina´. Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden."
Ohlásit správci

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování musíte být přihlášení.

Návštěvy

Dnes 0

Včera 83

Tento týden 169

Tento měsíc 2429

Celkem členů

21 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Velká bolest jde všemi zeměmi!

Nákaza může řádit jen tam, kde se jí k tomu uvolní cesta. Povodeň nevystoupá ani o coul výše, než jí bylo předem určeno. Oheň z hlubin země a z nebe nesmí šířit svou zkázu ani o stopu dál, než smí. Bouře se žene svou zcela určenou cestou. A když doposud pevná země zavrávorá, když se řítí hory, nové vystupují, když celé pruhy země obracejí se v trosky … nic neděje se bez pevného vedení Boží vůle! To vám zůstaň útěchou! 

Abdruschin

 

(celé znění) (celá kniha)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

  Abdrushin

 

Originál fotoalbum Abdrushin

Morava

„MORAVA“ neříká však svým obyvatelům nic míň než: „Ústa Pravdy, která zvěstují Lásku Boží.“ Takový je význam slova Morava

 

 

V budoucnosti nastane toto: Tento lid přijme z východu i ze západu všechny, kteří zůstanou a vyvstane národ jako nový celek s těmi, kteří k němu přijdou a tak vznikne nové jméno a starého víc nebude. Tak ani „Morava“ nezůstane a přece bude existovat, protože bude působit mezi ostatními jako semeno, které ruka Věčného zasela do okrsku země, mezi lidi a vzejde a přinese desetinásobnou úrodu.

 

 (číst celý článek Morava)

 

Lid Páně

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

 

 

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

 

Abdrushin

 

Pavel Krajíček na Facebooku

 

 

Real time web analytics, Heat map tracking