Pavel Krajíček

Pravdou třeba proti všem

Apokalyptické řeči nejsou na místě?

 

 

napsal: Pavel KrajíčekPřed nedávnem vyšel článek s názvem Apokalyptické řeči nejsou na místě, říká plzeňský biskup v němž "Plzeňský biskup Tomáš Holub Právu řekl, že vždy se najdou lidé, kteří v pandemii vidí boží trest, ale podle něj nejsou apokalyptické řeči správnou cestou." V onom článku odpovídá na více dotazů. Jeden z nich je:

Jak vysvětlujete lidem, když se vás ptají, proč pandemie přišla?
"Říkám jim, že je to tajemství zla a bolesti, na které neexistuje logická odpověď, a že to tak bylo vždy."
 
​Je ostuda, že takováto duchovní spodina dělá vedoucího věřícím. Celé stvoření je dílem Boží vůle. Boží vůle je dokonalá a vše dokonalé nepostrádá logiku. Veškerá činnost Boží vůle je jasná, čistá, dokonalá a nepotřebuje se zahalovat do nějaké mystiky. Veškerá moudrá Boží uspořádání jsou každému jasnému člověku srozumitelná. To jen rozumáři ve své zvrhlé domýšlivosti si formují Boha podle svých představ, které pramení z jejich slabosti, ješitnosti a samolibosti.​ Jen shniloš, omezený rozumář a bludař může tvrdit, že ve stvoření se odehrává něco na co neexistuje logická odpověď. 
 
Církev se stala největším nepřítelem Boha a jeho vůle. Vede své věřící na širokou a pohodlnou cestu do záhuby. Ale jen ten největší shniloš se může nechat zlákat církvi a jejími bludy, které jsou v přímém rozporu s Boží vůli. Pokud vás zajímají další bludy a lži katolické církve, čtěte můj Komentář k Novému zákonu. Většina církevních věřících jsou Kristem zmínění oni vlažní, kteří budou vyvržení. Viz článek Vlažní budou vyvržení.
 
A nyní zpět k blábolům biskupa Holuba, co na to říká Abdrushin:

"Rozhlédněme se kolem: Kdo dnes posměvačně přechází ze všech stran se hromadící oznámení a předzvěsti strašlivých událostí, jde svou cestou a nechce vidět, že se tak mnohé z toho již naplňuje, že se týden co týden hromadí přírodní úkazy, ten je omezen nebo z určitého strachu nechce ještě nic uznat!

Jsou to omezenci nebo zbabělci, kteří se neodvažují podívat se skutečnosti do tváře! V každém případě však škůdci.

A kdo nechce přiznat velkou hospodářskou nouzi, která se nezadržitelně zvyšuje ve všech krajinách této země, kdo nechce přiznat z toho vyrůstající zmatek a bezmocnost jako zhoubnou pohromu jen proto, že on sám má ještě dostatek jídla a pití, takový člověk již více nezaslouží, aby byl ještě nazýván člověkem; neboť musí být vnitřně zkažený, otupělý vůči cizímu utrpení.

„Všechno to tu již bylo!“ zní jejich lehkomyslné řeči. Zajisté, jednotlivosti tu již byly! Avšak nikdy ne za takových podmínek jako dnes, za tohoto vědění, které se dnes vychvaluje, a ne za takových opatření, se kterými se lze dnes setkat! To je rozdíl jako den a noc!

Avšak především nebylo takové nahromadění událostí. Dříve uplynula léta mezi přírodními událostmi a o takovýchto dějích se mluvilo a psalo po celé měsíce, všichni civilizovaní lidé se nad tím ve vzrušení pozastavovali, zatímco dnes je již všechno do hodiny zapomenuto v tanci nebo všedním tlachání. Je to rozdíl, který se nechce vidět ze strachu, jenž se ukazuje v lehkomyslnosti! V rouhavém nechtění chápat.

„Lidstvo se nesmí znepokojovat!“ je příkazem dneška. Avšak ne z lidské lásky, nýbrž jen ze strachu, že by lidé mohli klást požadavky, kterým by nikdo již nestačil!

Často jsou přece tyto pokusy o uklidnění tak neohrabané, že jen lhostejné lidstvo může na to mlčky slyšet v otupělosti, jaká dnes panuje. Že je to však nepřátelská práce proti vysoké Boží vůli, to nechce nikdo poznat ani říci.

Bůh chce, aby lidé poznali tato varování, která jasně hovoříce spočívají v kupředu postupujících událostech! Mají se probudit ze svého lehkomyslného duchovního soumraku, aby uvažujíce ještě včas nastoupili cestu k návratu, dříve než bude nutné, aby veškeré to utrpení, které mohou nyní ještě vidět u svých bližních, je také uchvátilo. Je to vzpoura proti Bohu ode všech, kteří tomu chtějí zamezit uklidňujícími řečmi!

Avšak lidstvo je žel příliš vnímavé na každé slovo, které jej chce zbavit vlastní čilosti ducha, a nechává si proto rádo říkat nejpodivuhodnější věci, důvěřivě je přijímá, ba je i chce mít, rozšiřuje je, a dokonce je ještě i zastává, jen aby nebylo vyplašeno ze svého klidu a pohodlí." - Abdrushin z přednášky 10. Zkřivený nástroj

 

Jasně z tohoto textu vyplývá, že vedoucí v církvích jsou největšími nepřáteli Boha, kteří pracují přímo proti Boží vůli. Věřící uspávají, samostatné přemýšlení, zkoumání a hledání jim zakazují. ​A protože nikdo nepoznal antikrista v pozemském rozumu, tak se mohl snadno dostat i k církevním oltářům. Pro pochopení čtěte přednášku 90. Antikrist​.

Komentáře   

Pavel Krajíček
0 #1 Pavel Krajíček 2021-07-18 00:37
Po záplavách v Německu čteme různá prohlášení rádoby odborníků, že je zapotřebí se lépe připravit do budoucna a spousta podobných řečí. Připravit se, aby se podobným neštěstím předešlo. Myšlenka to není špatná. Špatně je, že ji chtějí realizovat fanatici z nebezpečné sekty rozumáři a materialisté. Tito fanatici, skrz zmrzačený rozum, jsou schopni u všech dějů zaznamenat až konečné důsledky ve hmotě. To ani jinak nejde, když se k tomu používá rozum pocházející z HMOTNÉHO mozku. Tyto děje ovšem mají své kořeny úplně někde jinde, v duchovnu a jemnohmotnu a proto předcházet těmto neštěstím se musí na začátku tedy duchovně a jemnohmotně. Hmotné, rozumové závěry jsou až ty poslední, konečné viditelné účinky. Ke zkoumání jemnohmotných dějů se musí použít orgány duše a to je u fanatiků rozumářů vyloučeno, když tito ve své retardaci vlastní duši popírají. Ze Světla je chtěno, aby se lidé probudili, aby se pod náporem přicházejícího dění a neštěstí probouzeli. Zvrhlíci rozumáři a materialisté povedou nyní halasné a vševysvětlující řeči, k upokojení shnilých lidí, které jsou ale v rozporu s vůli Boží, protože skrz zmrzačený rozum není možno přehlížet celé dění.
Ohlásit správci

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování musíte být přihlášení.

Návštěvy

Dnes 79

Včera 86

Tento týden 165

Tento měsíc 2425

Celkem členů

21 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Velká bolest jde všemi zeměmi!

Nákaza může řádit jen tam, kde se jí k tomu uvolní cesta. Povodeň nevystoupá ani o coul výše, než jí bylo předem určeno. Oheň z hlubin země a z nebe nesmí šířit svou zkázu ani o stopu dál, než smí. Bouře se žene svou zcela určenou cestou. A když doposud pevná země zavrávorá, když se řítí hory, nové vystupují, když celé pruhy země obracejí se v trosky … nic neděje se bez pevného vedení Boží vůle! To vám zůstaň útěchou! 

Abdruschin

 

(celé znění) (celá kniha)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

  Abdrushin

 

Originál fotoalbum Abdrushin

Morava

„MORAVA“ neříká však svým obyvatelům nic míň než: „Ústa Pravdy, která zvěstují Lásku Boží.“ Takový je význam slova Morava

 

 

V budoucnosti nastane toto: Tento lid přijme z východu i ze západu všechny, kteří zůstanou a vyvstane národ jako nový celek s těmi, kteří k němu přijdou a tak vznikne nové jméno a starého víc nebude. Tak ani „Morava“ nezůstane a přece bude existovat, protože bude působit mezi ostatními jako semeno, které ruka Věčného zasela do okrsku země, mezi lidi a vzejde a přinese desetinásobnou úrodu.

 

 (číst celý článek Morava)

 

Lid Páně

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

 

 

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

 

Abdrushin

 

Pavel Krajíček na Facebooku

 

 

Real time web analytics, Heat map tracking