Pravdou třeba proti všem

Pavel Krajíček

 
Leží vám doma ve skříní Poselství Grálu od Abdrushina?
 
Tak zpozorněte, jste v nebezpečí!
 
 
 
napsal: Pavel Krajíček
 
 
Je poměrně dost lidí, kteří znají Abdrushinovo Poselství Grálu a mají je i doma a četli je, ale zároveň s tím, buď zcela vědomě nebo v skrytu své duše se domýšlejí, že po něm sáhnou, tedy budou se jím řídit, až už to jinak nepůjde. Toto je strašlivý omyl a bude příčinou pádu mnohých. Pokusím se to ve zkratce věcně vysvětlit. Bůh nezná ničení a trestání. Bůh je Láska a vše co od něho přichází je vždy jen Láska. Samozřejmě největší problém je v domýšlivosti lidí a jejich falešné představě o této Lásce. Tato Láska se bude vždy projevovat v konečném důsledku podle stavu věci a lidí. Jen proto proběhne napřed na zemi očista, protože záření Boží Lásky rozloží vše, co se nezachvívá podle zákonů této Lásky.
 
Toto období by bylo přišlo v každém případě a za normálních okolností by bylo duchovním povznesením dozrávajícího lidstva. Bůh se takto vždy dává poznat lidským duchům v určitém období jednotlivých koloběhů vývoje. Protože ale lidstvo selhalo a z rozumu si udělalo modlu a tím se postavilo proti Bohu (protože rozum pochází z hmotného mozku a jen hmotné může chápat), tak jen proto bude nynější dění prvně působit ničivě. Zesílené záření z Boha nezpůsobí tedy hned ono duchovní povznesení ke kterému bylo původně určeno, ale prvně narovná vše, co není správné. Žel v dnešní době je špatně všechno na co lidé sáhli, proto budou nucení prožít zhroucení všeho, aby došli v prožití k přesvědčení, že pokud rozum není řízen čistým cítěním, tak vždy páchá jen škody.
 
Očista lidí proběhne tak, že během pár měsíců (v závěrečném dění) na člověka spadne celá jeho doposud neodžitá karma. To co by jinak prožil za několik tisíciletí, prožije nyní během několika málo let a na úplný závěr onen konečný úder několika málo měsíců. A tady je i vysvětlení, proč nepomůže se chytit duchovní pomoci v Poselství Grálu na závěr různým vyčůrankům. Protože ti, kteří skrz Poselství Grálu na sobě pracovali a použili vědění v něm obsažené k očistě svých duší, což mnohdy trvalo i desetiletí těžkých zápasů se sebou samým, mnohdy právě za posměchu těchto rozumářů a materialistů, tak oněm vypočítavým, kteří si sobecký užívali, budou tato léta práce na sobě chybět. A dění je v závěru pod tíhou jejích karmy rozdrtí. Plus tam samozřejmě se navršuje karma za liknavost a vypočítavost, když tedy měli doma Slovo nebo i jen o něm věděli a ponechávali je stranou v bludu, že po něm sáhnou až bude nejhůř. 
 
Takže Bůh nikoho nebude trestat a hubit a ničit, ale jeho záření pouze vše urychli. Veškeré rozsudky nad sebou vynesou lidé sami. Ten několikaměsíční úder bude jen urychlená sklizeň setby, která má ve stvoření každému člověku v prožití přinést poznání zda jeho předchozí chtění bylo správné a v souladu se zákony stvoření nebo zda jednal proti ním. Problém při závěrečném dění pro mnohé bude v tom, že celkový urychlený návrat všech karmických vláken neustojí a rozdrtí je to. Většina lidí nevydrží onen několika měsíční konečný závěr. Mocný nápor jejich karmy, který má očistit jejich duše do bělá je rozdrtí. Něco takového může ustát jen ten, kdo se už nyní snaží žít podle zákonů stvoření, tedy podle vůle Boží. 
 
Vyhubení tedy není práce Světla, Bůh zná jen výstavbu. Vyhubení havětí, tedy těch, kteří nenávidí Pravdu (a to je cca polovina dnešních lidí, druhá polovina jsou vlažní, kteří budou vyvržení) bude práce jich samotných. Havěť se vyhubí navzájem. Pochopte tu jednoduchost. Havěť a vůbec každý stoupenec nebezpečné sekty rozumářů a materialistů má skrz své zvrhlé a špinavé cítění a myšlení a jednání zasetou negativní karmu. No a jednoduše rozuzlení této karmy v onom urychleném očekávaném sledu si vykonají oni sami navzájem mezi sebou až do úplného zničení. Co nedokonají sami mezi sebou, to dokoná karma na jejich pozemském těle (nemoci a smrt). 
 
Tady vlastně vidíte v jakém samolibém omylu žijí církevníci. Jedná se o ty největší shniloše, líné namyšlené tvory ve stvoření. Jen ta největší omezenost a pýcha se může domýšlet, že se není třeba hýbat, že Kristus za ně na sebe vzal jejich špinavé prádlo, aby se tato samolibá lůza nemusela sama namáhat. A přitom byli varování, že vlažní budou vyvržení a přesto si nechali od církve shnilost a lenost naočkovat. 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Online

Statistika fóra

  • Celkem témat: 6
  • Dnes založeno: 0
  • Včera založeno: 0
  • Dnes odpovědí: 1
  • Včera odpovědí: 0

 

Facebook Pavel Krajíček

Ze Zjevení Janova

Tu přijel jezdec v černém odění na vraném koni. Držel v ruce váhy, aby odvažoval a odměřoval lidem vše, co sloužilo k jejich tělesným potřebám. Jedněm dát, druhým odepřít - podle toho, zda jejich skutky byly dobré nebo zlé. To proto, aby rozpoutal drahotu a hlad a aby svou ochrannou ruku vztáhl jen nad znamenanými Páně.

 

(celé zjevení)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

  

 

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

 

 (celá kniha)

 

Žalm 23

 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

 

Real time web analytics, Heat map tracking