Pravdou třeba proti všem

Pavel Krajíček

 
Chodíte volit?
 
I podle vaší volby lze poznat váš duchovní stav
 
 
 
napsal: Pavel Krajíček
 
 
Mnoho lidí posuzuje různé situace strnule, podle zažitých zvyklosti a názorů. Například obecně rozšířená hezká myšlenka starosti a ochrany o všechny důchodce. Ono myšlenka je sice krásná a správná, ale tím, že se strnule plní jen tato vnější forma, tak se přehlíží skutečnost na duchovní úrovní. Většina dnešních důchodců (nejen důchodců, ale všech lidí) jsou vnitřně vlažní a tedy pro skutečný smysl života nepotřební. Ptejte se vždy u každého jedince jaké duchovní hodnoty přináší světu? Miluje Pravdu? Žije pro ni? Přijímá záření z duchovna a působí tak očistně na vše pozemské? Nebo mu stačí do jedné ruky pivo, klobása do druhé ovládač a leták na slevy v supermarketu? Takto musíte umět vidět hodnotu nebo bezcenost. Někdo by mohl říci, že nemáme soudit. Neříkám, že máme soudit, ale vidět skutečnost takovou jaká skutečně je a ne jen podle vnější formy, vystaveného lesklého pláštiku. I proto, abychom mohli splnit tato Abdrushinova slova:

"Snažte se tedy poznat na zemi lidi skutečně usilující o ideál, abyste jim byli nápomocni v jejich konání. Budujíce, přinesou jen užitek!"​ 

.... což by bez správného ohodnocení určitě nešlo.​


I​ podle toho jak lidé volí u voleb, lze velice snadno poznat ono základní rozdělení na tři druhy. Na vlažné, horké a studené. Psal jsem o nich podrobněji v článku Vlažní budou vyvržení. Vlažní jsou ti, kteří se duchem nehýbou, bez ohledu na to kolik mají vysokých škol, tak jsou pro skutečný smysl života nepotřební a v závěrečném dění budou vyvržení.​ Horcí jsou ti dobří a studení ti zlí.
 
Pokud jste v nitru živý a dobrý člověk, tak nemůžete v dnešní době u voleb volit jinak, než vlasteneckou stranu. Tedy SPD, případně nějakou menší jako např. Národní demokracii a další. Láska k vlasti je Bohem zakotvena do každé duše. Abdrushin například píše:
 
 "...K tomu patří například také cit blaženého spojení se zemí, tvořící naši vlast, cit, který může vyšlehnout v opravdové nadšení celého národa, když se nějaký nepřítel snaží ji poškoditi..."
 
​N​eříkám, ​že ty strany jsou ideální, ale v dnešní době jediná možnost pro normálního člověka, pokud už tedy jde volit.​
 
Pokud​ jste vlažní, shnilí a tedy nepotřební (z duchovní pohledu), tak budete většinou volit ANO, stranu, která je zde pro shnilé ovčany, kterým stačí klobása a leták na slevy do supermarketu. K čemu jsou takoví lidé? Přísně vzato oni mají hlavní podíl na zpustošení dnešního světa. Svou nečinnosti a shnilosti umožňují temnu se roztahovat. 
 
Pokud stojíte na straně zla, havěti, tak budete volit takové strany, které usilují o islamizaci, rozklad rodiny, podporující zvrhlé a chlípné menšiny apod. k nim patří např. Demoblok, Piráti a dnes už i ČSSD. Samozřejmě havěť, zlo nenávidí vše ze Světla, Pravdu, vlastence a proto budete nenávistně štvát proti všemu co usiluje k normálním hodnotám, jako jsou vlastenci, Rusko apod. viz článek Skutečné příčiny nenávisti k Rusku.
 
Všimněte si, jak málo lidí je alespoň trochu normálních a v nitru živých. Jak málo je těch, kteří volí ze srdce tedy vlastenecké strany. Shniloši volí ze "žaludku" protože jim jde v první řadě o to nacpat svůj chřtán levným jídlem a pitím. Tím, že tyto shniloše ukolébáváte v jejich pohodlí, škodíte jak jim samym, tak obecně národu. Pokud někoho podporujete v jeho duchovní lenosti, tak jste jeho nepřítel, škůdce, protože jej takto vedete do záhuby. O vyhubení se postarají zákony stvoření, protože nikdo nemůže obstát, kdo se do těchto zákonů nevřadí, vždy nakonec utrpí škodu. Proto se také dnes všechno hroutí. Je to sklizeň veškeré lidské setby a bludných lidských cest.
 
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Online

Statistika fóra

  • Celkem témat: 6
  • Dnes založeno: 0
  • Včera založeno: 0
  • Dnes odpovědí: 1
  • Včera odpovědí: 0

 

Facebook Pavel Krajíček

Ze Zjevení Janova

Tu přijel jezdec v černém odění na vraném koni. Držel v ruce váhy, aby odvažoval a odměřoval lidem vše, co sloužilo k jejich tělesným potřebám. Jedněm dát, druhým odepřít - podle toho, zda jejich skutky byly dobré nebo zlé. To proto, aby rozpoutal drahotu a hlad a aby svou ochrannou ruku vztáhl jen nad znamenanými Páně.

 

(celé zjevení)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

  

 

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

 

 (celá kniha)

 

Žalm 23

 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

 

Real time web analytics, Heat map tracking