Pravdou třeba proti všem

Pavel Krajíček

 
Komunistické ideje a shniloši
 
 
 
napsal: Pavel Krajíček
 
 
Dlouho, velmi dlouho jsem nechápal, jak může člověk být čtenářem Poselství Grálu a zároveň celý život členem komunistické strany (a platit jí poplatky, tedy podporovat ji takto). Měli jsme (nebo možná máme ještě) takového člověka v rodině. Už se s nimi nestýkám skoro 10 let, tak nevím, jestli ještě žije. Tento člověk byl ale jinak asi oblíben, hodný, pohostinný. Mě samotného podporoval od malička, pamlsky, penězi. Nehovořím o tom proto, že bych chtěl někoho špinit, úmyslně ho nebudu jmenovat, sám jsem ho měl rád. Hovořím o tom proto, že i dnes nalezneme stejné rozdělení mezi čtenáři PG.
 
Dotyčný v dřívějších čase byl přitahován k svědkům Jehovovým (všímejte si všech těchto drobnosti, všechny svědčí o duchovní lenosti, samostatně jdou přehlédnout, ale v celku už je to nezvratný důkaz) a tuším s nimi koketoval i nadále, když už jsme četli PG. Až naše rodina přijala nové vědění v Poselství Grálu od Abdrushina, tak dotyčný se přidal k nám.
 
Dotyčný člověk by se rozdal. Kdyby vyhrál, tak by vše rozdal, toto mi sám potvrdil, protože jsem mu to sám řekl, že to tak vidím u něj. Dlouho jsem si myslel, že to vše je známkou, že se jedná o dobrého člověka. Ano při povrchním pozorování se to tak jeví. Když ale dva dělají totéž, tak to není vždy totéž. Co mi ale nejvíce vrtalo hlavou bylo, že byl členem komunistické strany až do konce života a přesto s námi četl Slovo Boží, kde komunismus je potírán jako zlo. Nyní když jsem starší a také se mi rozšířily nějaké ty vhledy do pozadí toho či onoho dění, jsem dotyčného uviděl v celé nahotě. Jedná se o shniloše o duchem líného, nejlínějšího člověka naší rodiny. Vše zde popsané je známkou jeho vnitřní lenosti. Ono to totiž vyžaduje námahu, aby člověk správně čistým cítěním viděl spravedlnost. Pohodlnější je zastávat komunismus, tedy všem stejně, tam nikdo nevyniká a ani shiloš nerazí a nebije tak do oči. Nemusíte se duchem namáhat, abyste viděli skutečnou cenu a hodnotu člověka a co si kdo zaslouží, ale skrz komunistické ideje bude chtít pro všechny rovnost, což je zlo, protože to je v rozporu s Božími zákony.
 
Tyto komunistické ideje, jako rovnost, sdílení apod., jak se to dnes opět vynořuje u prozápadních zvrhlíků, to vše je doménou duchovní spodiny a lůzy. Shniloši, kteří se duchem nehýbou a nejsou schopni tak sami si vyzískat co chtějí, nejsou schopni se vyšvihnout a něco dokázat, proto by rádi komunismus a všecko pro všecky bez zásluh a Bohem určeného duchovní pohybu, jako životní podmínka pro existenci.
 
Rozdání veškerých peněz a žití skoro v chudobě bylo u dotyčného také známkou duchovní lenosti. Pokud máte nadbytek peněz, tak je máte použít duchem tvořic k požehnání ostatních lidí, nikoli slepě rozdat, ale v tvořivém duchu zužitkovat. Jak ale může duchem shnilý něco duchovně tvořit? Pohodlnější je vše rozdat a opět sedět se založenýma rukama. Já o dotyčné osobě vlastně nic nevím, jen to, že seděla doma a občas nás pohostila (žádné zájmy, aktivity, názor). Mít velké peníze je zodpovědnost vůči Bohu. Musíte je tvořivě používat k blahu lidstva ve smyslu Božích zákonů. A to vše vyžaduje velkou duchovní čilost a aktivitu, tedy to čeho se shniloši obávají a před čím prchají... proto shniloši raději komunismus, kde se nemusí duchem namáhat a kde všichni bez ohledu na skutečnou vnitřní zralost a hodnotu dostanou rovnost.
 
Bylo v průběhu času par vedlejších okamžiků, které dávaly tušit, že s dotyčným to není dobré. Například já jsem často opouštěl tělo a navštěvoval jiné úrovně. Když na to přišla řeč, tak bylo vidět, že dotyčný z toho má strach, přesto že stejně dlouhá léta s námi četl čisté Slovo Boží, kde je vše vysvětleno. Jednou na to také přišla řeč na život po životě a dotyčná osoba řekla: "kdo ví, možná že opravdu něco existuje". Tam už jsem viděl, že dotyčný vůbec nemá nějaké vědění, tím méně přesvědčení o zákonech stvoření. Přitom veškeré přesvědčení a prožití o duchovním a jemnohmotném světě je plodem úsilí. Čili čím více toužíte po Pravdě svým duchem, tím více se vám Pravda odhalí a vznikne u vás přesvědčení. Jestliže někdo čte desítky let čisté Slovo Boží a řekne něco takového, tak je to známkou, že ten duch se vůbec nehýbe. Ono totiž nestačí jen číst, jak jsou zvyklí rozumáři a materialisté, ale musí se u toho duch hýbat, což zase rozumáři vůbec neví co to znamená.
 
To je ale situace, která mezi shniloši vyvolává pokřivené reakce. Tito líní povrchně dobří (komunisté) jsou ostatními shniloši vnímání jako dobří lidé a ti, kteří se duchem hýbou jsou mnohdy až nenávidění. Sám to znám, mě nenávidí mi vlastní, tedy čtenáři Poselství Grálu. Tito shniloši se raději rochní v samolibých kroužcích, kde si navzájem poplácávají po ramenou, podkuřují, lechtají za ušima a pod bradou. Četl jsem nedávno na jednom profilu na FC takového farizeje, jak mu tam ostatní shniloši psali komentáře, že jak on to hezký píše, že se oni úplně rozplývají a spousta takových slov v podobném duchu... skoro tam bylo cítit v pozadí těch slov: to není jako ten Krajíček, který do nás ryje a strhává nám naše pokrytecké pláštiky, takže je pak přede všemi vidět, jací jsme shnilí samolibí rochnící se vepři.
 
Ano bylo mi z duchovna řečeno, že když budu netrpělivý, tak mě lidé neuslyší. Tedy napřed musí být připravena půda (stav lidí), aby lidé naslouchali. Přijde na vás bič a budete bití, až z vás bude veškerá chlípná a slizká samolibost a ješitnost vytřískáná a nakonec ještě přijdete s prosíkem pro pomoc... věřte mi, viděl jsem to. Bez pokory nemůže být nikdo zachráněn a očista mezi stoupenci Poselství Grálu bude hrozná, jak řekl Abdrushin. Stoupenci selhali už za doby Abdrushina. Myslíte si, že vy jste dnes na tom lépe, když tady už Vyslanec Boží není? Nene, jste na tom o mnoho hůře, jste shnilí, rozmazlení, ješitní zahnívající a zapáchající povaleči, kteří se domýšlí, že by se s nimi mělo jednat v bílých rukavičkách, kteří se cítí dobře mezi ostatními shniloši a ti, kteří se duchem hýbou, jsou vámi vnímání jako vás těžce obtěžující.
 

"Ten, kdo chce nyní lidem přinést záchranu z jejich veliké nouze, kterou ve své nevědomosti jako nouzi ještě nepoznávají, ten musí proto prstem tvrdě tlačit  na toto bolestivé místo, na tuto sebeoslavující ješitnost chtění vědět lépe a pyšnou panovačnost. Následkem je, že každý ješitný člověk považuje záchranu za nepřítele." Abdrushin

 

Nyní ještě zpět ke komunistickým zvrhlostem. Jsou totiž dnes vidět u prozápadních zvrhlíků podobné snahy. Co říká Abdrushin o tom:

"Rovnost může nadejít jen skrze stejnou zralost duše. Skrze nic jiného! Kde není nezbytná rovnost této zralosti duše, tam také nikdy nemůže být dána rovnost ve vnějších poměrech!

A nikdo snad nyní nebude tvrdit, že lidé zde na zemi mají stejnou zralost duše. Jak veliký je však v tom rozdíl.

Nejvíce křičící po pozemské rovnosti jsou ve své zralosti zpravidla ještě nejníže stojící.

Avšak ti lidé, kteří chtějí svým bližním dát pozemskou rovnost, jsou blouznivci přinášející jed, kteří jednají proti zákonům Božím! Přináší zkázu místo požehnání; neboť berou svým obětem jakoukoliv možnost k uzrávání a ke vzestupu. Každý člověk se může vyvíjet v duchu jen na tom místě, na které byl postaven zrozením, které bez výjimky přesně odpovídá příslušným vláknům jeho karmy.

Obšťastňovači lidstva s vábením k pozemské rovnosti nabízí proto smrt duším! Tito blázni chtějí Boží ustanovení, která spočívají v neúprosném zákoně vzájemného působení, skrze svou činnost pokřivit a vylepšit, domnívajíce se být moudřejší než vůle Boží, přináší tím jen zmatek a nakonec zkázu.

Jsou to pokrytečtí poslové z temnot nebo slaboši v duchu, které temnota využívá ke svým účelům, aby lidské duše zdržovala od nutného uzrávání!

Ani tito vábiči, ani ti, kteří je následují, nebudou trpěni v říši Boží; neboť jsou nepřáteli Božích zákonů, a nemohou proto nikdy vést k míru, nikdy k blahu, nýbrž strkají celé lidstvo bezpodmínečně do náruče temnoty." Abdrushin

Dlouho jsem tedy nechápal, jak může člověk být čtenářem Poselství Grálu a zároveň celý život členem komunistické strany. Vlastně je to velmi jednoduché... no já měl toho člověka rád, tak jsem to asi ani nechtěl správně vidět... spíše jsem se tomu moc nevěnoval, přehlížel to.

 
Takže vidíte, že může být člověk, který pozorováno povrchníma očima, může být vnímám jako velmi cenný, sluníčkový, hodný a přesto podle vůle Boží se jedná o shniloše a přísně vzato škůdce, kterému hrozí rozklad. A takto podobně na tom jsou i samolibé kroužky mnohých čtenářů Poselství Grálu. 
 
Ten bič se už blíží... možná, že už jej někteří pomalu pociťují. 
 

Komentáře   

Pavel Krajíček
0 #1 Pavel Krajíček 2021-02-26 14:20
K článku mi na Facebooku přistál komentář:
"Členství v KSČ není mezi čtenáři PG ničím neobvyklým. Z těch známějších tam například byl učedník Ferdinand Valík nebo MUDr. Ivan Rusnák..."

Odpověděl jsem na něj:
No to se ani nedivím, ten Rusnák, ten mi byl nesympatický od začátku s tím svým přihřátým, slaďoučkým, slizoučkým vyjadřováním. Kdysi před léty, když jsem vytvořil web poselstvi-gralu.cz/ tak jsem jej oslovil s nějakou prosbou o pomoc... vůbec mi cukroušek neodpověděl.
Citovat | Ohlásit správci
Ladˇa
0 #2 Ladˇa 2021-03-01 18:37
Dobrý den pane Krajíčku,to snad nemyslíte vážně,že by si vzal Abdrushin za učedníka komunistu.Kdyby byl pan Valík komouš,tak proč by se asi scházeli tajně stoupenci PG sním v zadní kapli kostela naproti Divadla pracujících ve Zlíně a tam jim kázal a četl z Poselství.Pan Valík byl tuším švagr pana Františka Kováře,který ještě žije,takže se to dá zjistit,i vy jste kdysi dávno u Kovářů ve Zlíně byl.Někteří duchovní spolupracovali s ksč v organizaci Pacem interts,ale pan Valík určitě ne je to fake.Jinak by ho nikdy Pán v osadě Grálu nevysvětil na svého učedníka.
Citovat | Ohlásit správci
Pavel Krajíček
0 #3 Pavel Krajíček 2021-03-01 18:54
Dobrý den, tuto informaci o panu Valíkovi a KSČ mám od pana Peroutky. Zeptám se jej.
Tak pan Peroutka odpovídá:
"Členství Valíka v KSČ je zdokumentovaný. Do KSČ vstoupil v roce 1948, tedy až po odchodu Abdrushina"
viz odkaz:
www.ustrcr.cz/.../ferdinand-valik
Citovat | Ohlásit správci

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Online

Statistika fóra

  • Celkem témat: 6
  • Dnes založeno: 0
  • Včera založeno: 0
  • Dnes odpovědí: 1
  • Včera odpovědí: 0

 

Facebook Pavel Krajíček

Ze Zjevení Janova

Tu přijel jezdec v černém odění na vraném koni. Držel v ruce váhy, aby odvažoval a odměřoval lidem vše, co sloužilo k jejich tělesným potřebám. Jedněm dát, druhým odepřít - podle toho, zda jejich skutky byly dobré nebo zlé. To proto, aby rozpoutal drahotu a hlad a aby svou ochrannou ruku vztáhl jen nad znamenanými Páně.

 

(celé zjevení)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

  

 

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

 

 (celá kniha)

 

Žalm 23

 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

 

Real time web analytics, Heat map tracking