Pavel Krajíček

Pravdou třeba proti všem

"Ve jménu knížete démonů vyhání démony"
 
 
 
 
napsal Pavel Krajíček
 
 
Pro své dřívější prožití s farizeji jsem našel podobnost v bibli. Možná si vzpomenete na můj příběh s mým otcem (je to farizej, stoupenec Hnutí Grálu)​. Při jedné řeči jsem se zmínil, že mi bylo z duchovna zaslíbeno, že mi přijdou velké peníze a on mi na to úlisně řekl: je to možné, ale otázka je odkud ty peníze budou jestli ze Světla nebo temnot. Později, vlastně v loňském roce (2020) jsem měl řeč s bratrem a řekl mu, že mi Imanuel poslal vlastní fotografii s vlastnoručním originálním podpisem (kdo neví viz článek: Originál fotoalbum Abdrushin) a tento farizej mi řekl: že mi to poslalo temno, abych si o sobě myslel....
 
 
A nyní k bibli, když Ježíš činil zázraky a zároveň nesympatizoval s farizeji, tak tito začali rozkřikovat:
 
Matouš 9:34 - Ale farizeové říkali: ​​"Ve jménu knížete démonů vyhání démony."
Matouš 12:24 - Když to slyšeli farizeové, řekli: "On nevyhání démony jinak, než ve jménu Belzebula, knížete démonů."
 
 
​Vidíte to stejné jednání? Když se nepostavíte na stranu farizejů a zároveň podáte nějaký důkaz ze Světla, že Bůh je s vámi, tak tato nenávistná havěť hned začne tvrdit, že je to z temnot a že jste Belzebub a kdo ví co vše.
 
Můj vlastní otec, zpečetěný čtenář Slova Božího, stoupenec stejné víry jako já řekne o synovi, že to bude z temnot, tedy že jsem napojený na temnoty, tedy jsem nějaká havěť z temnot. Jak by to mohlo být ze Světla, že? Pokud by to mělo být ze Světla, tak by to v první řadě měl dostat on který je "svatý" a "čistý" a stojí daleko vysoko nade mnou. Pokud to dostanu já, tak to nemůže být ze Světla.
 
Stejně tak můj bratr, který se domýšlí, že stojí vysoko nade mnou (ostatně jako všichni farizeové z Hnutí Grálu), tak fotografii s Imanuelem mi samozřejmě poslalo temno, protože pokud by to mělo být ze Světla, tak by to znamenalo, že já jdu správně a to přece není možné, protože správně stojí v první řadě on (a jak mi sám řekl, tak se domýšlí, že přišel ze světlých úrovní) a já jsem zbloudila ovce.
 
Podobně mi kdysi má sestra dala najevo, že nemohu být jí uznán a sice řekla to slovy: "otázka je, jestli bys to ustál, kdyby ti lidé mohli vidět v jakých podmínkách žiješ". Narážela tím, že žiji v garsonce. Jde o duchovní výcvik, obdoba toho jak se kdysi chodilo do pouště do samoty na delší dobu za účelem duchovního uzrání pro splnění budoucího úkolu. Vzpomeňme jen Jana Křtitele, který žil na poušti opásaný kožešinou a jedl kobylky a med. Podle této farizejky to byl odpad, protože nepřišel v luxusu. Opět vidíme povrchní pokrytecké farizeje hledící na vnější povrch a opomíjející skutečnost, tedy obsah. K takovým už přece Pán hovořil:
 
1. Samuelova 16:7
"Hospodin však Samuelovi řekl: Nehleď na jeho vzhled ani na jeho velkou výšku, neboť jsem ho zavrhl, jelikož se nedívám na to, na co se dívá člověk. Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce."
 
Cokoli co neoslavuje jejich svrchovanost je z temnot a od Belzebuba a když to jinak nejde, tak vás od nenávisti přibijí na kříž. Dnes už to nejde naštěstí fyzicky, tak jen morálně. Z většiny stoupenců Hnutí Grálu se stala stejná pokrytecká shnila lůza jako z církevníků. Neberte to na lehkou váhu. To je opravdu ta stejná havěť ti stejní farizeové, kteří kamenovali a vraždili proroky a přibíjeli je na kříž. Už to není má rodina... když je potkám tak řeknu, že je neznám. Jsou to hovada.
 
 
***
 
 
​Matouš 12:47-50
„Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“
On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“
Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři.
Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“
 
​Matouš 10:37
Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.​
  
Matouš 19​:​29​ ​
A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno,
stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě.
 
 

Komentáře   

Pavel Krajíček
0 #1 Pavel Krajíček 2021-06-24 14:24
.
Na Facebooku pod tímto článkem se objevily komentáře:

V tomhle povrchním světě neustále vítězí forma nad obsahem, bo ten bývá většinou nepohodlný a nepříjemný.... Vy nemáte obrovský dům s bazénem na hypnotéku, jak takhle můžete žít... :lol:

reagoval jsem:
žiji 26 let sám v garsonce a celou dobu se vědomě připravuji na svůj úkol a havěť mě za to nenávidí, protože jim nepodkuřuji. Protože mám nyní už větší vliv, než oni a zároveň je nepoplácávám po ramenou, tak mě nenávidí.

další reakce:
rozumím tomu, děsí je že někdo umí žít v pravdě....

další komentář:
já tomu nerozumím - pokud jsou to duchovní lidé žijící v pravdě, neměli by se těšit a radovat z toho, že jiný člen jejich vlastní rodiny jde cestou pravdy a že je mu nějakým způsobem požehnáno? A jak vůbec můžou poukazovat na údajnou materiální chudobu? Copak na tom snad záleží? V očích čtenáře Poselství?

reagoval jsem:
jsou to farizejové. Když jsem odhalil cenzuru Poselství Grálu a usvědčil je tak z lenosti a podlosti, tak stejně jako nenáviděli Ježíše a proroky, když byli jimi usvědčení z nízkosti, tak stejně tak jednají dodnes.

Prokop Zapletal dodal:
Ti jsou nejlepší, nevidí si na špičku nosu, ale vždycky přesně vědí všechno o Vašem životě, duchovním stavu, proč se Vám co děje...
Ohlásit správci

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování musíte být přihlášení.

Návštěvy

Dnes 78

Včera 86

Tento týden 164

Tento měsíc 2424

Celkem členů

21 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Velká bolest jde všemi zeměmi!

Nákaza může řádit jen tam, kde se jí k tomu uvolní cesta. Povodeň nevystoupá ani o coul výše, než jí bylo předem určeno. Oheň z hlubin země a z nebe nesmí šířit svou zkázu ani o stopu dál, než smí. Bouře se žene svou zcela určenou cestou. A když doposud pevná země zavrávorá, když se řítí hory, nové vystupují, když celé pruhy země obracejí se v trosky … nic neděje se bez pevného vedení Boží vůle! To vám zůstaň útěchou! 

Abdruschin

 

(celé znění) (celá kniha)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

  Abdrushin

 

Originál fotoalbum Abdrushin

Morava

„MORAVA“ neříká však svým obyvatelům nic míň než: „Ústa Pravdy, která zvěstují Lásku Boží.“ Takový je význam slova Morava

 

 

V budoucnosti nastane toto: Tento lid přijme z východu i ze západu všechny, kteří zůstanou a vyvstane národ jako nový celek s těmi, kteří k němu přijdou a tak vznikne nové jméno a starého víc nebude. Tak ani „Morava“ nezůstane a přece bude existovat, protože bude působit mezi ostatními jako semeno, které ruka Věčného zasela do okrsku země, mezi lidi a vzejde a přinese desetinásobnou úrodu.

 

 (číst celý článek Morava)

 

Lid Páně

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

 

 

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

 

Abdrushin

 

Pavel Krajíček na Facebooku

 

 

Real time web analytics, Heat map tracking