Pamatuj si mě     Zapomenuté heslo?   Registrovat  

Neboť beze mne nemůžete činit nic

 

 

 

napsal Pavel Krajíček

 

Možná by stálo za to si to trochu vysvětlit tento zaznamenaný výrok Ježíšův: "Jan 15:5 - Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic."

Předtím ale připomenu jeden ze svých komentářů na Facebooku:

Ono astrologové sice tuší, že příští rok se na poli duchovním může stát něco převratného, ale jako téměř vždy​, tak​ neví jak. Podobně jako na začátku roku 2020 jsme měli vzácnou konjunkci Saturn Pluto, která nastartovala krizi, tak ji sice viděli, ale nikoho nenapadlo, že spouštěčem bude pandemie. Podobně příští rok ​(2022) ​vzácná konjunkce Jupiter Neptun v ​R​ybách se vnímá, že může přinést nějaký převrat v duchovních věcech​,​ ale určitě to nebude nějaké neviditelné fluidum, které spadne z nebe a změní všechny lidi. Je dost možné, že se příští rok objeví člověk nebo i více​ lidí​, kteří přivodí velké změny v národě. Nápověda​: ​​​Jan 15:5​ ​"​Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.​"​

A nyní k samotnému Kristovu výroku. Mnoho lidí by mohlo argumentovat, že rozumáři a materialisté vše dokázali a vybudovali a přesto nezůstávají v Kristu, tedy v pravé lásce, protože Kristus jako část z Boha je živá Láska. Tak proč se to tak jeví, že duchovní lidé nic nedokázali a rozumáři a materialisté ano? Problém je v tom, že dnes, jak rozumáři, tak i duchovní a věřící jsou duchem líní. V tom je vše. Čili dnes duchovní tvorbu supluje omezený rozum. Zdánlivě rozumáři jsou ti co vše umí a budují. Tato jejich stavba ale nemá spojení se zákony stvoření, protože ve své omezenosti nemohou tyto zákony poznat a proto se jejich dílo vždy nakonec rozpadlo/rozpadne a zhroutí viz článek Kdo je to zvrhlík?

Kdyby se člověk hýbal duchem (duch není rozum) a dosáhl tím spojení skrze záření s duchovní sférou, tak by v každém člověku rozkvetly jiné vlohy a dary a nastal by opravdový rozkvět podle vůle Boží, mír a štěstí. A tím by se i naplňovala ona slova: "Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic."

Nyní zesilující tlak Světla bude vše hnát ke konečným plodům a tedy ke zhroucení. Zároveň s tím bude i posíleno to dobré. Tedy brzy se budou objevovat i lidé, kteří stojíce správně v zákonech stvoření a zůstávaje v Kristu budou tvořit podle vůle Boží. Zůstávat v Kristu znamená zůstávat v čistotě a lásce vřazen do zákonů stvoření. Pozor - neznamená, že když je člověk členem církve, tak že tím už splňuje tato slova. Nikoli. Drtivá většina církevních věřících jsou duchem líní. Jsou to ti o kterých bylo řečeno, že vlažní budou vyvržení.

Aby mohl člověk zůstávat v Kristu, tedy žít podle zákonů stvoření, tak musí tyto zákony v první řadě znát. A tady je kámen úrazu většiny tzv. věřících a hledajících. Prvně musí nastat vážné hledání, které musí vést k nalezení (Hledejte a naleznete). Ten kdo se dnes nazývá hledajícím tím přiznává, že jeho hledání není pravé, protože v opačném případě by nalezl a nebyl by již hledajícím. A to nejdůležitější je: po poznání zákonů stvoření žít podle nich. Sám se duchem hýbat, což církve svým ovečkám samostatný pohyb, přemýšlení a zkoumání zakázala. Dokonce jejich špinavé prádlo hodila na Krista, aby oni shniloši se nemuseli namáhat. Byl to lov na duše, proto museli vyjít vstříc největší lidské slabosti: lenosti, samolibosti a ješitnosti: sám Kristus vzal na sebe vaše špinavé prádlo, vy shniloši už nemusíte dělat nic, stačí vstoupit do církve. Čtěte můj Komentář k Novému zákonu.

Ono rozumáři a materialisté se dlouhá léta posmívali těm, co na sobě duchovně pracovali a snažili se odkládat chyby a neřesti a žít v souladu se zákony stvoření. A nyní na ně dochází. Tím jak sílí a bude stále více sílit tlak ze Světla, tak bude stále více posilováno vše co má člověk ve svém nitru. I to o čem sám ani pořádně nevěděl, že v sobě nese, co leželo tzv. ladem ve skrytu duše. Vše bude vytaženo na světlo a bude se tlačit k projevení. A zároveň to hned ve zpětném působení dostane zasloužený úder. Proto budou vzrůstat nemoci, chudoba apod., prostě budou lidé sklízet, co zaseli. Posmívání lidé, kteří na sobě dlouho pracovali mají mnohé z negativního už odloženo a proto nebudou trpět tak moc, jako posměváčci. Mnozí z nich, kteří pracovali na sobě opravdu poctivě, tento tlak nijak nezkruší, ba právě naopak, posílí v nich to dobré a ušlechtilé a rozkvete to k požehnání všech, kteří ještě nejsou zcela ztracení.

***

Kdo nestojí působě v Božích zákonech, nemá nyní již více žádné pomoci ze Světla! Znalost Božích zákonů ve stvoření je nyní podmínkou! A bez pomoci ze Světla je dnes skutečná výstavba zcela nemožná! Víra nějakého člověka ve své poslání a víra těch, kteří ho následují, nepřináší pozemským lidem užitek. Všechno se zhroutí i s ním na tom místě, kde se ho dotknou účinky Božích zákonů ve stvoření. A nyní podle svatého Božího zákona bude každý člověk postaven před tyto účinky! V tom spočívá všemi věřícími obávaný soud! Abdrushin

 

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášení