Pamatuj si mě     Zapomenuté heslo?   Registrovat  
 
Zlo nepřesvědčíte
 
 
 
napsal Pavel Krajíček
 
 
Chci ještě jednou vysvětlit dnešní stav zlých lidí. Směl jsem asi před dvěma roky prožít takovou událost, která mi mnoho pomohla. Bez tohoto prožití by mi nevyvstalo toto pochopení. Ti zlí lidé a tím myslím většinu dnešních prozápadních zvrhlíků, ať už ve vedení, v soudnictví apod. oni vám nevěří ani slovo. Tam je úplně marné jakékoliv vysvětlování a argumentování. Popíšu vám ve zkratce, co jsem prožil a vy si to ve stejném duchu napasujte ve velkém na nenávistnou havěť.
 
Byl jsem na výpomoc jednomu člověku, kterého znám dobře od dětství, kdysi jsem i u něho pracoval asi rok a půl. Člověk, který od dětství kradl. Vzpomínám, jak v obchodě s elektronikou z ničeho nic vzal lampu pod bundu a s ní odešel, já na něj nechápavě koukal... tu pak dal své matce na vánoce jako dárek. V dospělém věku chtěl vykrást kino ve kterém pracovala jeho matka. Z toho sešlo a nakonec šel udělat loupežné přepadení do sběrny kovů. Pobodal tam nožem chlapa a chtěl ho okrást. Nikdy se to neobjasnilo a nebyl chycen. A mnoho dalších podobných excesů. Poté začal podnikat a když jsem u něj nějaký čas pracoval, tak okrádal lidi, podváděl, navyšoval ceny, materiál co zbyl nevracel, ale odvážel si jej domů apod. Mně až nyní došlo, že je to vlastně psychopat, protože jestliže někdo je schopen pobodat bližního, tak nemůže být normální člověk. Někdo by mohl argumentovat, že ne všichni mnou označování zvrhlíci někoho pobodali. Jistě, ani nemuseli. Vytvořili si lepší podmínky pro obohacení a nemusejí používat tak nízké způsoby.
 
Já jsem od malička citlivý na spravedlnost a vždy jsem jako malý brečel u TV, když byl zastřelen někdo tzv. dobrý. Já věděl, že to není doopravdy, ale bolelo mě, že vítězí zlo nad dobrem a neuměl to tehdy vysvětlit. Od roku 1998 se zajímám o Pravdu a duchovní cestu a od roku 2011, kdy jsem vytvořil svůj první web poselstvi-gralu.cz nežiji pro nic nic jiného a denně se věnuji Pravdě a Spravedlnosti. Hodně jsem to vše zkrátil, ale nechci tu psát celý životopis obou.
 
Nějaký čas, asi 10 let jsme se neviděli a poté jsem šel k němu asi na 14 dnů na výpomoc na stavbu. A tam jsem za těch 14 dnů dostal prožití, které mi otevřelo oči. Opakuji napasujte si mé vysvětlování na dění ve velkém na prozápadní nenávistnou havěť:
 
Zpočátku bylo vše v pořádku, když jsme se domlouvali. Vstřícný, ochotný. Když jsem ale u něj začal spát, tak každým dnem se u něj projevovala větší a větší nenávist vůči mně. Je to pochopitelné, protože jak známo, tak temno nenávidí Světlo a vše co k němu usiluje. Všechno, ale opravdu všechno, co jsem dělal, udělal ve svém životě, tak vše on obrátil tak, aby to vypadalo, jako že já jsem vyvrhel. O sobě si myslel, že přišel ze světlých úrovní a že já jsem vyvrhel. Vše i moje dennodenní 10. letá práce pro pravdu byla podle něho důsledkem mé zkaženosti. Podal jsem mu desítky argumentů a všechny si sám sobě vysvětlil a obrátil je tak, aby jemu pasovaly do jeho stavby.
 
Oni vám nevěří ani slovo. Můžete je přesvědčovat a vysvětlovat tou nejčistší věcnosti a oni to obrátí naopak. Když jsem mu řekl, že sám Imanuel mi poslal svou fotografii s vlastním podpisem viz článek zde, tak prvně ztichl a asi celou noc nad tím šrotoval, protože na druhý den přišel a řekl mi, že mi to určitě poslalo temno. Já jsem se musel už smát. To byl už asi dvacátý argument, který on obrátil tak, aby si sobě opět potvrdil, že já jsem vyvrhel a on svatý. Také mě obvinil (soudě podle sebe), že toužím jen po moci a penězích, přitom jsem si tam u něho upisoval minuty směrem dolů, abych ho náhodou neošidil. Zaokrouhloval jsem si odpracovaný čas směrem dolů, tedy sám sebe jsem okrádal a ta stvůra mě nařkne z takových věci.
 
Nakonec mi řekl, že si myslí, že jsem byl v předchozí inkarnaci pěkný hajzl... on, vrah, zloděj, loupežník, tedy stvůra, která sama přišla k inkarnaci z temnot (okolnosti inkarnace mám potvrzené od rodiny a skutečně přišel z temnot), obviní člověka, který žije jen pro Pravdu a Spravedlnost, ze svých vlastních ohavnosti. Vidíte tu omezenost této nízké havětí? Přitom kdo mě zná, tak ví, že v předchozí inkarnaci jsem byl Karel Kramář první čs. premiér, který celý život bojoval za český národ a byl za to nakonec odsouzen na trest smrti. A tyto zvrhlé stvůry si mysli o sobě že jsou svaté a my, že jsme vyvrhelové. Toto jejich šílenství je i opravňuje k zavádění represi... oni jsou o sobě přesvědčení, že jsou svatí a neomylní a my jejich nepřátelé a odpad.
 
A teď si představte, že takoví lidé dnes sedí všude ve vedeních, v soudcovských talárech, ve vládě, v parlamentu apod. Vnitru naplnění nenávisti, to vidíte jak štvou proti Rusku a vlastencům, jako ta nejšpinavější nenávistná sběř. Oni ale neví, že je to nenávist. Ta nenávist vystupuje z nitra a když dojde k mozku, tak oni použijí rozum k tomu, aby si vytvořili ospravedlňující argumenty pro svou nízkou nenávist. Rozumějte, rozum jim neřekne: jsem zvrhlík a nenávidím ty jadrné lidí, kteří se ještě řídí čistým cítěním a budu je nyní terorizovat. Nene, rozum jim právě hledá argumenty vše si vysvětlit a obrátit tak, aby si to pro sebe vše ospravedlnili. To je něco šíleného... s takovými tvory není šance na obrat. Řešení? Jak pravil Abdrushin:
 
"Kdyby však lidé žili opravdovou láskou, jak to Bůh žádá, tak stal by se tento stav sám pákou k tomu, aby se mezi lidmi změnilo mnohé, ba všechno! Žádný vnitřně opovrženíhodný člověk nemohl by pak ještě obstát, tím méně mít zde na zemi úspěchy. Nastala by hned velká očista.
Vnitřně opovržení lidé by neužívali pozemských poct ani by nezaujímali žádné úřady; neboť samotné rozumové vědění nesmí opravňovat k výkonu úřadu!" Abdrushin
-
 
Toto dění se projevuje na mnohá místech, ne jen mezi jednotlivci a ve velkém mezi západem a východem, jak jsem vysvětlil. Západ=rozumáři, ti jež mají 666 na duchovním čele a východ, ti jež z části se řídí ještě čistým cítěním. Toto dění probíhá i v menších kruzích např. mezi věřícími, mezi stoupenci Abdrushina apod. I tam jsou skupinky nízkých farizejů, kteří se domýšlejí, že oni stojí správně a vy jste zbloudila ovce.
 
Čili co z toho i dalšího vyplývá? Tito křiklouni jsou často mnoho vidět a davy jim věří. Tato zlomyslná havěť dnes ovládá média a určuje takzvaný hlavní proud, který do sebe tupé ovce nasávají a pak říkají dobru zlo a zlu dobro. Viz článek Jak poznat dezinformační weby?
 
 
 
 

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášení