Pamatuj si mě     Zapomenuté heslo?   Registrovat  

Meditace pro zbožného člověka

 

napsal Pavel Krajíček

 

Meditace - byl Abdrushin proti ní?

Článek bude o vymezení pojmu meditace pro naše účely a o nutnosti provádět meditaci. Napsal jsem před nedávnem pár vět, které nyní rozšířím:

Ono snad v každé nauce je nebezpečí upadnutí do vlažnosti. I u čtenářů Poselství Grálu toto hrozí. Obzvlášť po vzetí si k srdci větu: udržujte krb svých myšlenek čistý. Pokud se člověk chopí této věty s tím, že je to základ, tak může dojít k tomuto - že sice udržuje myšlenky v čistotě, tedy nikomu nepřeje zlo, nemá špinavé myšlenky, sobecké apod., a tím může být ukolébán, že plní vše. Ani nemusí pozorovat, že se jeho duch nehýbe, že se tedy stal vlažným... nekoná zlo, ani dobro. Závažná slova jsou hned v druhé přednášce 2. Probuďte se!:

"Zpozorněte vy, kteří vážně usilujete o Světlo a Pravdu: Cestu ke Světlu musí každý jednotlivec prožít v sobě, musí ji sám objevit, chce-li po ní bezpečně putovat."

Nebo hned v předmluvě také čteme:

"Jen ten, kdo sám se pohybuje, může se duchovně dostat kupředu. Pošetilec, který k tomu používá cizích pomůcek ve formě hotových názorů, jde svou cestou jen jako o berlích, přičemž vlastní zdravé údy při tom vyloučil."

To není míněno obrazně, to znamená, že duch se musí skutečně hýbat a ne jen se to domýšlet v hlavě. Na to nestačí udržovat myšlenky v čistotě, pokud se při tom současně duch nehýbe. Jasně tam stojí v té větě, že se to musí prožít v sobě v duchu. Když se ale duchu nedá prostor či spíše dnes nepřinutí k pohybu (protože je líný), tak snadno sklouzne k nečinnosti a ještě se může domýšlet, jak nakrásně nemá špinavé myšlení.

Nyní vymezení pojmu meditace, protože Abdrushin byl ve své době proti meditaci. Ocitujeme si několik slov samotného Abdrushina:

​"Pobožnost - Toto slavnostní slovo má sice lidský duch na zemi vštípeno, avšak nikdy je nepochopil. Vytvořil si z něho směs, která v sobě nese něco z mnohého, z čehož se však ani jedna část nepřibližuje opravdové pobožnosti, poněvadž vše bylo přizpůsobeno jen lidskému rozumu. Najdeme v tom velmi silně zdůrazněný pojem pozornosti, myšlenkového napojení, avšak ne pobožnost, neboť zbožný může být jedině lidský duch, nikdy ne mozek! Dokonce i tolik oslavované meditace, napojení se, nejsou zpravidla ničím jiným než ctižádostivým sebepozorováním, sněním, avšak žádnou pobožností.
Pobožnost je v cítění daleko obsáhlejší, je to uctívání beze slov, ve vědomí vlastní nepatrnosti! Tedy cíli pozemsky lidské meditace je takřka protilehlá. Napojení se v nynějších formách požaduje; pobožnost však je připravena přijímat v opravdové pokoře, otevřena veškerému požehnání z nejvyššího Světla v rouchu nevýslovné touhy po koruně čistoty!" (z přednášky  42. Pobožnost - 28. únor 1932)

Jinde píše Abdrushin:
"Avšak varuji každého čtenáře a každého posluchače naposledy s nejhlubší vážnos​​tí také před kýváním a radím od nynějška zcela se odvrátit od každého pokusu s jakýmikoliv pomůckami okultistů, spiritistů, antroposofů atd. Lhostejno, co to je, i kdyby to bylo sebenevinnější, i takzvané meditace, všechno od nynějška bude ke škodě těm, kteří se tím zabývají! Budou uchopeni temnem a strženi dolů, aniž by to pozorovali, protože Světlo se jim již více nemůže přiblížit." (Odpovědi na otázky  65. Zkoumání kyvadlem)

​Čili v mé terminologii, když budu do budoucna používat pojem meditace, pokud nebude uvedeno jinak, tak půjde vždy o vypnutí rozumu a soustředění se do nitra za účelem nechání působení ducha. Proti tomuto soustředění nebyl ani Abdrushin, píše například:

"...a přidrží se raději tichých hodin vnitřního soustředění, které daleko více vede ke šťastnému společnému životu než všechny vnější nešvary..." (z přednášky 23. Útulný domov)

V dnešní době, kdy je duch líny se musí člověk vědomě k tomu přinutit. Pro většinu lidí nestačí jen číst hodnotné náboženské spisy. Jako extrémní a odstrašující příklad vidíte např. církevníky, kteří sice vypnuli rozum, ale neaktivovali ducha a tím cítění a svědomí a tak věří bludům, které jim církev předkládá a které jsou v ostrém rozporu se samotnou vůli Boží viz můj komentář k novému zákonu.

Člověk sice má dnešní přepěstovaný zmrzačený rozum ovládnout a i na čas vypínat, ale to nestačí. Musí zároveň ducha oživit a to se dělá soustředěním do nitra. Tím se zároveň i plní přísný požadavek, který jsme dostali BDĚTE! Bdění není možné na úrovní rozumu. Bdít musí duch. Není možné se pouze domýšlet, že bdím. Bdění musím cítit v nitru. Protože ale duch je dnes líny a spoután rozumem, proto je zapotřebí se k tomu v počátku přinutit onou meditaci, tedy soustředěním do nitra bez hloubání a to do té doby, než se to člověku stane samozřejmým.

Píše Abdrushin o bdělosti například:

​"Příliš daleko jste se od toho vzdálili a nemůžete již více nechat pojem toho vyvstat v duchu, tím méně čin! Jen to zkuste, budete rychle znaveni, a únava přitom je pro vás smrtí! Proto musíte být trvale udržováni v bdělosti, byť také skrze hrůzy a zděšení, jako těžce nemocný, kterému by se spánek musel stát spánkem smrti! Za každou cenu! Dokud se nepřetvoříte k dobrovolné schopnosti bdít." (z přednášky K 30. květnu 1935 (Oběť)

Abdrushin tedy zřejmě pod pojmem meditace tehdy myslel nějaké násilné myšlenkové konstrukce, vizualizaci, seberozplývání apod. To že ale nebyl proti hodinám vnitřního soustředění, to jsme si už zde uvedli.

Jakmile začnete s vnitřním soustředěním a váš duch zesílí, tak začnete mít sny. Sny, které vás povedou na vaši duchovní cestě. K tomu jsem už dříve založil diskuzi, kde jsou vybrané sny na ukázku. Diskuze zde. V diskuzi je použit snář pana Medo, který není zábavným snářem, ale je duchovně přijat k tomu povolaným člověkem. Stránky pana Medo:

- www.medo.cz

- www.dream-book.eu/cz/store/

Pokud máte dotazy, můžete se zde na webu registrovat a zapojit do diskuze nebo do komentářů.

==

Diskuze ke snům tedy máme tady Sny a výklad snů a protože od nového roku 2023 jsem si dal předsevzetí, že budu denně aspoň hodinu meditovat, tak pro sny, které se budou vztahovat k této činnosti, jsem založil novou diskuzi Meditace a sny

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášení