Dr. Karel Kramář v literatuře

 

Knihy o Karlu Kramářovi psané v tehdejší době. Je rozdíl mezi těmito knihami a knihami novodobými. Ty nové nesou pečeť dnešního duševního úpadku, tedy neschopnosti cítění. Autoři dobových knih jednak to vše sami prožívali, což zanechalo na nich větší dojem a také v té době lidé přece jen byli citovější než dnes. Žlutě je označená doporučená literatura.

 

1) Dr. K. Kramář. K šedesátým narozeninám. 1920

2) Dr. K. Kramář. Sborník k 70. narozeninám, 1930.

3) Kamil Krofta: Politická postava Karla Kramáře, 1930.

4) Vincenc Červinka: Karel Kramář, jeho život a význam. 1930.

5) Jan Soukenka: Karel Kramář 1914-1918 (1930).

6) Vladimír Sís: Karel Kramář: 1860-1930 (1930).  - ( vyhledat v antikvariátu )

7) Vladimír Sís: Dr. Karel Kramář, život, dílo a práce vůdce národa, první díl. 1936.

8) Druhý díl. 1937.

9) Frant. Ježek: Tři. 1936

10) Puškarev S. G.: Kramář a Slovanstvo. 1937.

11) Dr. K. Kramář k Vám mluví. 1938.

12) První min. předseda dr. K. Kramář. 1938.

13) A. Pokorný red. Vladimír Sís: Odkaz a pravda dr. K. Kramáře. 1939.  -  ( vyhledat v antikvariátu )

14) Vladimír Sís: Hlas, který nebyl umlčen. 1938.

15) Kramářův soud nad Benešem. 1938. 

16) Vlad. Kadlec: Dr. K. Kramář. 1938.

 

( Odkaz na další knihy:  Knihy v antikvariátech o Kralu Kramářovi )

 

Monografie  6) Vladimír Sís: Karel Kramář: 1860-1930 (1930) je skvělým základním životopisným dílem o Kramářovi. Pozor nezaměnit s jinými knihami. Musí jít o vydání z roku 1930. Knihy se namnoze pletou, je zapotřebí rozlišovat letopočet jež je součásti názvu knihy a letopočet vydání knihy!

 

 

Kramářovy spisy a projevy

 

 

- Das Papiergeld in Österreich seit J. 1848 (1886)

- Die russische Valutereforme (1886)

- Les parties politiques et la situation parlamentaire en Autriche (1889)

- České státní právo (1896 a 1914)

- Rakouska zahraniční politika v XIX.st. (1900)

- Europe and the Bohemian question (1902)

- Poznámky o české politice (1906)

- O úkolech svobodomyslného studenstva (1908)

- O české politice (stud. otázky III., 1908)

- Veřejný list panu tajnému radovi prof. dr. A. Wagnerovi v Berlíně (1909)

- Kdo je zodpověden za nynější stav české politiky (1909)

- V zájmu pravdy (1911)

- Politika a vzdělání (1911)

- K ozdravení politických poměrů na Moravě (1911)

- Odpověď československým sociálním demokratům (1911)

- Problémy české politiky (1912)

- O zahraničních otázkách (1919)

- Československá zahraniční politika (1919)

- Dr. Kramář mluví k svědomí osvobozeného národa (1920)

- Ruska krise (1921)

- Pět přednášek o zahraniční politice (1922)

- Hus a Vatikán (1925)

- Hlavní linie naší politiky (1925)

- Na obranu slovanské politiky (1926)

- K svědomí národa (1926)

- Naše slovanství a uznání Sovětů (1926)

- Československý stát a Slovanstvo (1927)

- Im memoriam (1930)

- Řeči a projevy dr. K. Kramáře (1935)

- Dr. Kramář národnímu studenstvu (1936)

- Paměti (1936)   -   ( vyhledat v antikvariátu )

Přidat komentář

Odeslat