Pavel Krajíček narozen 17. 9. 1974 v 16:30 hod. v Karviné (Horoskop)

Od roku 1998 jsem křesťan (bez církve). Zakladatel několika webů, například:

 

Poselství Grálu: poselstvi-gralu.cz 

Návod na přežití: navodnapreziti.cz 

Pravé lidství: pravelidstvi.cz

  

Od roku 1998 studuji nové vědění dílo Abdrushinovo a připravuji se tak na dobu, která je před námi, kdy v důsledku selhání lidstva a sestoupení z půdy pravého lidství byla založena nebezpečná sekta rozumářů a materialistů, která zpustošila tento svět a vede jej do záhuby. ​V návaznosti na tento stav se bude v brzké době odehrávat, cituji:​

"Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli." Abdrushin
 
Za tím účelem jsou již na zemi vychovávání lidé s novým věděním, protože po zhroucení ​​veškerého materialistického díla by přeživší sami ze sebe nedokázali nově povstat a žít podle vůle Boží, která bude v nejvyšší přísnosti vynucována. 
 
__
 
V poslední době se mi několikrát stalo, když jsem prezentoval své názory nebo když někdo navštívil můj web, že jsem byl posléze onálepkován, že jsem člověk úplně mimo realitu. Tak tady musím projednou výjimečně s nepřáteli souhlasit. Velice přesně, ano jsem zcela mimo vaši realitu a jsem na to hrdý. Když tato vaše realita znamená členství mezi nebezpečnými fanatiky ze sekty rozumářů a materialistů, kteří zpustošili svět jako prasata a dobytek a vedou jej do záhuby. Když tato vaše realita znamená ochranu všeho chlípného a deviantního namísto všeho ušlechtilého, čistého a podle vůle Boží. Když tato vaše realita znamená bestiální zuřivou nenávist, která z vás kype už nějaký čas a kterou čím dál tím méně můžete skrývat a stáváte se tak všem zjevnými, jen ne vlastní omezenosti. Ano jsem velice hrdý na to, že jsem úplně mimo realitu vás zvrhlíků.
__
 
Také je zapotřebí, aby lidé přišli na to, že mají jen jednoho nadřízeného a tím je jejich svědomí. Na to musí přijít všichni lidé a je nejvyšší čas si to uvědomit. Vše co vám někdo předkládá k věření (včetně mě), tak to musíte prosévat svým svědomím. Dnes většina informaci v hlavních médiích jsou bludy. Část jsou lží, úmyslně zkreslené informace a část jsou bludy vycházející z toho, že ve vedení jsou fanatici z nebezpečné sekty rozumáři a materialisté a ti mají zmrzačené mozky a proto šíří choré věci, které jsou v rozporu se zákony stvoření. Každý jeden člověk bez výjimky, ať obyčejný občan, líny ovčan, církevník apod., každý nese před Bohem zcela sám odpovědnost za vše co přijal, čemu věří. Nikdo ani jeden člověk nebude moci svalit vinu na někoho jiného. Mnozí lidé budou totiž svalovat vinu na své vedení, na politiky, církevníci zase na vedení v církvích. Nic z toho neplatí před Bohem. Bůh dal každému člověku schopnost myšlení a především cítění (nikoli pocit) svědomí, kterým lze vycítit Pravdu. Kdo nevyužívá tyto schopnosti plně a ve správném smyslu, ten se proviňuje a sklidí za to patřičné plody. Výmluvy budou připočteny k tíži, protože znamenají lenost a shnilost. Pozor - jakákoli ješitnost kalí schopnost čistého vyciťování, takže je to v dnešní době pro lidi těžké... ale je to jejich vina. Bůh je prvně na zemi postavil nezkřivené. Zvrhlou chlípnou ješitnost si lidé vypěstovali sami.
 
Ono je legrace, když já vám tady říkám, že máte jen jednoho nadřízeného (svědomí) a že vše musíte prosévat co vám kdo říká, včetně mě a někteří rozumáři a materialisté mě obviňují, že jsem sektář a fanatik. Já sektář vás nabádám, abyste mi nevěřili a vše sami prosévali svou samostatnosti a svým svědomím. Zvrhlíci rozumáři a materialisté vám ale toto neříkají, naopak, předkládají vám svůj jediný správný názor, který nesmíte zpochybňovat, stíhají vás za vlastní názor a dnes dokonce už i kriminalizují. Já vás nabádám k čistotě cítění, myšlení a jednání a k ochraně všeho ušlechtilého a zvrhlíci materialisté vás nabádají k ochraně všeho deviantního, zvrhlého a chlípného daleko od Světla odvráceného. Já jsem sektář, ale jim musíte platit výpalné (daně, pojištění apod.) pod pohrůžkou násilí a kriminalizace... že se necháte pořad takto tahat za nos.
__
 
S fanatiky z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů nediskutuji. Také na mých webech nejsou vítání. Za ta tisíciletí jste měli dost času ukázat všem, co jste zač. Poskytování dalšího prostoru pro diskuzi s vámi je naprostá ztráta času. Odpovídám pouze na vážné dotazy ze kterých bude cítit vážná touha po Pravdě. Také bludy, lži a pomluvy, které o mně šíří nenávistná havěť, nebudu nikomu vyvracet a dokazovat opak. Doba je vážná a není čas na půtky s havětí. Kdo se nechá touto nenávistnou havětí ovlivnit, nemá valné ceny a není ho škoda. Svůj čas budu věnovat pouze vážně hledajícím a výstavbě ve smyslu vůle Boží. Přesně jak ve svém poselství píše Abdrushin: "Vaše láska náleží Světlu a všem, kteří ke Světlu usilují v čistém a pokorném chtění, avšak ne těm, kteří musí být z tohoto stvoření vyvrženi, protože jsou škodliví."
 
Motto, které občas používám: "Pravdou třeba proti všem!" jsem od nikoho nepřevzal. Je mé vlastní a poukazuje na mou předchozí inkarnaci.
 
 

Kontakty:

Kontakt email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook stránka: facebook.com/krajicek777

Telegram: t.me/pavelkrajicek