Pravdou třeba proti všem

Pavel Krajíček

Pro čtenáře Poselství Grálu

Více
14. bře 2020 08:57 #516 napsal Pavel Krajíček
Mě baví, jak se někteří věřící modli k Bohu za odstranění koronaviru. Dokonce i někteří stoupenci Poselství Grálu. Vy se v podstatě modlíte za ty, kteří tento svět skrz svou zvrhlou domýšlivost zpustošili a vedou jej do záhuby. Vy se modlíte za nebezpečné fanatiky a devianty, stoupence té nejnebezpečnější sekty, rozumáře a materialisty, aby zůstali zachování a mohli nadále škodit. Jasně je ze Světla zaslíbeno, že tito nebezpeční fanatici budou všichni vyhubení, aby mohli normální lidé žít konečně v míru a klidu. Tak se konečně rozhodněte co chcete. Chcete žít mezi normálními lidmi, kteří se vřazují do zákonů stvoření anebo chcete žít mezi zvrhlíky rozumáři a materialisty, kteří vedou svět do záhuby?

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. kvě 2020 16:50 #727 napsal Pavel Krajíček
Napadlo mě, že by mohlo vzniknout mylné pochopení z onoho odstavce Abdrushinových slov, který máme na úvodní straně webu a proto malé zamyšlení. Nejdříve onen odstavec: 

"Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –"  

Mohli by se najít čtenáři, kteří by to pochopili omezeně a strnule a hned by házeli kameny na ty osoby, které by si snad chtěly dělat zásoby jídla a dalších potřebných pozemských věci do budoucna na horší časy. Nebo jako já mám v plánu dělat zásoby a útočiště pro celé skupiny lidí. Přitom v samotném onom odstavci je zmínka: "Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli." 

Ano je tam zmínka, že pozemskému tělu může být pomoženo. Kdo četl vážně Poselství Grálu a další přednášky, tak ten ví, jak taková pomoc může, ba musí přijít. Odpověď nacházíme v těchto slovech Abdrushinových:

"Tam, kde se člověk v hluboké nouzi namáhá, bude často skrze zcela nepatrný dar opět oživeno vědomí, že mu Bůh pomáhá skrze člověka, jak to přece ve skutečnosti také je, jakmile se jedná o hrubohmotné. Neboť jinak se to zde na zemi nemůže stát. Pomoc Boha musí při tom přijít skrze člověka podle zákona stejného druhu."  (z přednášky Velikonoce 1932)

Takže co nám z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že ten první odstavec se netýká úplně všech. Především neplatí těm, kteří jsou už v duchu připravení, případně jsou přímo k tomuto úkolu povolaní. K úkolu pozemské výstavby, pomoci druhým apod. 

Nehledě na to, že je tam věta "Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze!" z které vyplývá, že se člověk o potraviny pro dobu nouze může starat, nesmí tak činit jen takto.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
15. čvc 2020 18:11 #879 napsal Pavel Krajíček
Je mnoho čtenářů Poselství Grálu, kteří v povznesení říkají, že oni žijí už jen přítomnosti a že nějaké okolní, politické, společenské dění je nezajímá. Hovořím také s ohledem na naší skupinu "Příznaky apokalypsy": www.facebook.com/gr...nakyapokalypsy/ kde sledujeme hroutící se deviantní materialistický svět.

Co říká na to Abdrushin? Viz přednášku z Doznívání 9. Zachraňující touha:

Abdrushin tam hovoří o konečném rozdělení soudu o tyranech, že je lidstvo rozděleno již do dvou skupin a pak píše:

"Buďte bdělí, pozorujte a zkoumejte, aniž byste se v tom sami utápěli! A k tomu vám dávám vysvětlení; neboť máte umět vědomě prožít všechny změny. Kdo to promešká, netuší, jakého zisku se tím pro sebe vzdal. Pochopte má slova a rozhlédněte se kolem sebe! Jako šupiny spadne to pak z vašeho zraku." celá přednáška: navodnapreziti.cz/i...hranujici-touha

Takže Abdrushin říká přesný opak toho, co tvrdí dnešní samolibí čtenáři Poselství Grálu, že jich se to netýká, že oni jsou už jednou nohou v Ráji. Naopak Abdrushin říká, že kdo to promešká, netuší, jakého zisku se tím pro sebe vzdal.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. zář 2020 08:54 #978 napsal Pavel Krajíček
Udělal jsem v posledních dnech jeden poznatek. Často jsem přemýšlel, proč jsou někteří lidé farizeji, především ti mně blízcí, kteří taktéž studují dílo Abdrushinovo. Proč mnozí setrvávají ve zločinné organizaci Hnutí Grálu, která zcenzurovala téměř veškerou literaturu Grálu včetně samotného díla Poselství Grálu. Jedna z odpovědí je hned na začátku.

K nám do rodiny přišlo Poselství Grálu na mou prosbu, konkrétně tedy já měl v mládí těžké prožívání a když jsem byl na dně, tak jsem se, ač nevěřící, začal modlit k Bohu a prosit o pomoc. Prostě ten lidský duch inkarnovaný v pozemském těle pod tlakem události se překonal a přemohl materialistický rozum a volal k Bohu. Pár týdnů na to přišlo k nám Poselství. Tedy já ho dostal na vlastní prosbu, ale ostatní, sourozenci apod., jim to bylo vlastně přineseno pod nos, v podstatě vnucené. Stejně jako nehledali předtím a jen z donucení to přijali, tak stejně tak jsou nyní líní hledat důkazy o cenzuře a zůstávají farizeji v Hnutí Grálu. To je také důvod, proč se se svou rodinou už dlouhá léta nestýkám. Podobně jak píše Abdrushin o duchem líných, samolibých církevnících, kteří přijali víru v dětství. Kdybych tehdy neprosil Světlo o pomoc a nebyl tam inkarnovaný, tak by vůbec PG dnes asi nečetli, protože oni nikdo se nezajímali o Pravdu vůbec ani trochu, jen otec trochu kroužil kolem Silvovy metody a podobných bludů. Teď už se nedivím, že ti potomci členů Hnutí Grálu (z Karviné co jsem je znal z dětství), že jen strnulé chodí do Hnutí a nic jiného nevidí.

Jedná se o vnitřně mrtvé, vlažné jedince viz můj starší článek "Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní": navodnapreziti.cz/i...eni-jako-vlazni

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
16. lis 2020 17:18 #1104 napsal Pavel Krajíček
Začíná být vidět rozdíl o kterém psal Abdrushin a také se brzo tak vystupňuje, že už nepůjde přehlížet:

"Jsou Světlem povolaní a lidmi vyvolení nebo povolaní sami sebou. To je veliký rozdíl v účinku. Světlem povolaný slouží Bohu a zná proto jen Boží vůli, která od počátku nezměnitelná byla, je a zůstává, a proto nepřipouští žádné ústupky, nedává žádné možnosti k odchylkám a tím působí přísně. Nemůže připustit ke slovu nic jiného než Boží vůli, která se nedá ohýbat. Ten, který je lidmi vyvolen nebo sám sebou povolán, však slouží v první řadě lidem, dělá jim proto ústupky..." Abdrushin

Mnozí čtenáři Poselství Grálu jsou farizejové a nyní to začíná být i vidět. Když jim řeknete pravdu bez obalu, tak se jim to nelibí. Přesně jak o nich psal Abdrushin:

"Co se vám nehodí, popliváte, a rychle zvedáte kameny, abyste takto odstranili ze světa nepohodlné, které vás chce rušit v dalším holdování sobě samým. Raději jásáte vstříc luciferským trabantům, kteří lichotí vaší ješitnosti a rozdmýchávají vaši domýšlivost, aby vás pak tím jistěji odřízli od Světla a udrželi v duchovní lenosti, která musí vést ke smrtelnému spánku vašeho vlastního bytí!" Abdrushin

Opravdu vám nedochází, že se z toho budete zodpovídat? Že i z toho budou vyvozené důsledky a projeví se to v zákoně zpětného působení? Potom už bude pozdě...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. lis 2020 17:14 #1128 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem si dnes ve vzkazech s jednou paní, která je v našem úzkém kruhu a jako jedna z mála má občas výhrady k mému vyjadřování. Protože ji znám delší dobu a vím, že v jádru není špatná, tak jsem jí to vysvětloval. Zkopíruji vám některé mé věty zde (něco málo jsem tam přidal nyní):

Mám více lidí a obecně to porovnávám ve velkém. Vidím kdo souhlasí s mými názory a kdo ne. Vy jste jedna z mála (z našich lidí) co občas ohrnuje nos nad formou mého projevu. A jak říkám forma to je doména farizejů. Ostatní se více řídí tím co říkám, obsahem. Vnitru živý člověk bude vždy vnímat obsah v první řadě. "Mrtvola", pokrytec, farizej bude prvně vnímat zevnějšek a protože sám má vnitřek červivý, tak bude soudit podle sebe. Já se přece nevyjadřuji vulgárně, jen trochu ostřeji.

Víte já se tak vyjadřuji úmyslně od určité doby, ale jen na internetu. Já jsem tím roztřídil lidi (čtenáře PG) na ty jadrné a na pokryteckou lůzu... ta nás opustila nebo byla vyhozená. Právě že farizejové nic jiného nemají, než jen krásný zevnějšek, hezká slova... to je to jediné co mají, když nitro je červivé. A proto také prvně na toto narážejí u mě... nejsou schopni věcně argumentovat vůči mně a proto prvně ukazují jen na můj projev viz např. Zatloukal z Hnutí Grálu o cenzuře, místo věcných argumentů ukazuje na to jak o tom mluvím viz článek: poselstvi-gralu.cz/...eni-jako-vlazni

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. lis 2020 18:55 #1129 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Zamyslel se už některý čtenář PG nad tím, jak by se asi projevoval rytíř Grálu na zemi, který má duchovně v ruce meč? Když v nejvyšší formě je meč Slovo Boží, Spravedlnost? Pokusil se už některý ze samolibých stoupenců PG si skutečně představit, jak by se to na zemi projevovalo, kdyby tady nějaký rytíř takovým mečem vládl? Myslí si snad, že by se to projevovalo tím, že by jej nosil za pasem? Jak jsem u některých zoufalců viděl, že sdílejí fotky, kde drží meč v ruce. Nebo snad že by chodil s kadidlem a podkuřoval lidem pod nosem? Popravdě si asi nepředstavují nic, ale určitě nesmí takový rytíř tít do nich a jejich slabosti, to ho pak hned zavrhnou... netušíc, že právě tyto údery byly předurčené k třídění pro blízkou budoucnost.

(Nemám teď na myslí nutně prastvořeného Lva. V Hradu Grálu je více rytířů. V době Abdrushina jich mělo být více než 12 po jeho boku.)

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. lis 2020 19:26 #1130 napsal Pavel Krajíček
Něco o pokoře, navazuji na svůj předchozí příspěvek o rytířích:

Ta pokora neznamená, obzvláště u rytíře, že se bude před druhými plazit. Pokora předchází tomu, aby dosáhl spojení se Světlem a následně může být tímto Světlem použít jako nástroj. U samolibých čtenářů PG pokora znamená, že se na ně nesmíte ani škaredě podívat tím méně jim něco vytknout. K čemu by se pak rytíři inkarnovali a k čemu by pak měli duchovní meč? Přece k rozdávání úderů všemu temnému. Samozřejmě každý farizej si o sobě myslí, že on je světlý.

Projev se pak bude řídit podle druhu povolání. Básničkář bude psát básničky, léčitel léčit a rytíř? Rytíř musí podle farizejů všem podkuřovat a lichotit, jinak ho nepřijmou. Naštěstí existuje prožití, které odstraní veškeré pochybnosti, pak mnohým zůstanou jen oči pro pláč, když si uvědomí vůči komu se postavili v nenávisti a že se tím odřízli ze spolupráce.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
08. pro 2020 15:09 #1173 napsal Pavel Krajíček
Nezapomeňte na jednu věc. Dnes jsou mezi čtenáři Poselství Grálu různí jasnovidci, léčitelé atd. Nezapomeňte, že jakákoli ješitnost v duši kalí veškeré vaše jasnovidné nahlížení včetně svědomí a vyciťování. Není možné čisté vyciťování, pokud máte v duši jakoukoliv ješitnost. Je to jasně popsané v PG. Všichni tito rádoby vědoucí a vidoucí se mě od začátku stranili a mnozí i štvali proti mě. Jsou jen dvě možnosti: buď jsem já úplný blázen a pomatenec a oni v době temna mezi samolibými ješitnými farizeji jsou všichni "svatí" a vše vidí čistě, anebo... Jeden slizký jasnovidec mi tvrdil, že mám úplně temno před očima, temný obal, že to vidí. A já jsem viděl, že ten obal byl jeho, že on hledí přes něj a promítá si jej na mě. Hádejte jak toto vše dopadne. Blíží se prožití, které nenechá nikoho na pochybách. Jsme tady od roku 2011 ( poselstvi-gralu.cz/ ). Nikdo ani jeden z těch Soldánů, Sitarů, Syrových atd. atd. se k nám nepřidal, všichni se nás ve své samolibosti stranili. Ovšem mezi sebou se navzájem poplácávají po ramenou. Nikdo z nich nebude také k nám připuštěn a zůstane stát vpovzdálí. Tím přijde i hořké prožití na jejich stoupence a souputníky, kteří do nich vkládali naději.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. pro 2020 22:04 - 28. pro 2020 18:06 #1288 napsal Pavel Krajíček
Abdrushin píše, že pro jisté úkoly je vybraným lidským duchům přidáván bytostný přídavek Lva ve kterém je zakotvená útočnost. A jak zasvěcení vědí, tak lidé soudí podle sebe. Dále máme rozdíl mezi věděním a domýšlivosti. Vědění pramení z prožití. Domýšlivost je buď něco naučeného nebo myšlenková konstrukce (domýšlení se) o něčem, co jsme ve skutečnosti neprožili. Onen přídavek útočnosti je pro ostatní, kteří jej nevlastní, naprosto nepochopitelný, protože schází prožití. A nyní co z toho vyplývá, když víme, že lidé soudí podle sebe? Ano, nenávistná havěť, farizeové, pokrytci veškerá tato sebranka u takového člověka narazí a protože nemají pro jeho jednání pochopení, tak budou soudit podle sebe a svého zahnívajícího nitra a skrz nenávist se postaví vůči němu a budou na něj stříkat jedovaté sliny a šípy. Farizeové mají jakou jedinou svou "přednost" hezký štít, vnější formu, krásná úlisná slova, úsměv apod. A protože nitro mají červivé, tak při kontaktu se světlou útočnosti služebníka Páně, soudě podle sebe, vidí opět červa a tím se vědoucím lidem odhalí a obnaží... čili dochází k třídění. Napadlo někoho, že vlastně toto je jeden z předních úkolů této útočnosti darované ve službě Světlu vybraným lidským jedincům? Bude pláč a skřípění zubů. Je mnoho stoupenců Poselství Grálu, kteří se v posledních letech už takto vyřadili z budoucí spolupráce na nové společnosti.  

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
30. pro 2020 13:28 - 30. pro 2020 13:42 #1302 napsal Pavel Krajíček
Píšou mi různí pobouření lidé, že se vydávám za Nositelé Meče. Tomu poslednímu jsem odpověděl:

"Nikdy jsem nenaznačoval, že jsem Imanuelův Nositel Meče a nikdy, opakuji nikdy, jsem si to o sobě nemyslel. Nositel Meče bude prastvořený inkarnovaný přímo z Hradu Grálu. Já naopak vím, že jsem lidský duch z vývoje. Také jsem několikráte ve svých příspěvcích psal, že v Hradu Grálu je více rytířů a že i kolem Abdrushina na zemi jich mělo být více než 12 a z nich mnozí obyčejní lidští duchové, kteří budou tvořit spojení s rytíři s Hradem."

To, že někdo dostane přídavek Lva, tak to přece neznamená, že je hned Nositel Meče. Abdrushin píše:

13. Duchovní úrovně IV  

Lev prastvoření je již připraven pro záření ve stvoření jakožto nutný druh přechodu. Jeho zářící činnost je mnohostranná, a přesto ohraničenější než u lva v Božské sféře.

Z něj vychází veškeré hrdinné bytí, které se ve stvoření tu a tam ukazuje.

Nesmím v tom dnes jít až do podrobností; neboť to příliš odbočuje od toho, co chci v této přednášce říci. Chci jen letmo poznamenat, že ze záření tohoto hrdinství dostává se duchu těch pozemských lidí, kteří se projevili jako skuteční hrdinové.

To bylo dobře známo starým Germánům a Řekům, jakož i mnohým jiným dřívějším lidským kmenům, které udržovaly ještě s bytostnými vědomé spojení.

Při pozemské smrti takového hrdiny vedli bytostní bytostný díl záření hrdinství do Wallhaly, nejvyššího hradu v bytostném kruhu stvoření, zatímco duch musel jít do své pro něj určené úrovně. Přesto zůstaly obě části skrze vlákna spolu spojeny, pokud duch působil v dobrém smyslu.

Obě tyto části byly rozděleny jen tehdy, když duch kráčel dolů, aby tím bytostná část nemohla být stržena. Jinak splývaly obě části při pozemských inkarnacích opět dohromady.

Tento přídavek hrdinství je zvláštním darem pro pozemské lidi, jehož přijetí je připravováno skrze určitou zralost příslušného ducha a také skrze jeho určité cesty.

Pro určité úkoly na zemi je část tohoto bytostného záření Lva potřebná, protože v něm je zakotvena ovšem v čistotě se zachvívající útočnost, spojená s bezpodmínečným nasazením sebe sama, což v sobě duch jako takový nenese, protože jeho nejvyšším cílem je budování a míruplné tvoření.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
31. pro 2020 10:56 - 31. pro 2020 11:36 #1309 napsal Pavel Krajíček
Je dost slizkých farizejů, kteří uvažují takto: "Phee nějaký Krajíček, sám řekl, že není Nositel Meče. My si počkáme na Nositele Meče." Na tyto tvory čeká velice hořké prožití. Nositel Meče se určitě bude zaobírat nějakým Joudou z Horní Dolní, to určitě. A když už ano, tak koho si vyslechne? Jiné věrné služebníky Páně nebo samolibou pokryteckou lůzu? Chybí poznání o skutečném úkolu Nositele Meče. Jeho úkol je duchovní. Bude zajišťovat, aby Božská vůle zde na zemi vládla po dobu nové říše. Pozemské věci si budeme stále řídit my lidé sami, jinak by přece život neměl smysl. Stále musíme uzrávat ve svobodných rozhodnutích v každodenních věcech. O tom je život a právě tak budou na zemi i vedoucí, vládcové, ať už rytíři, králové, kteří budou Světlem povolaní k těmto úkolům. Například úkolem Bílého rytíře bylo právě takovou domýšlivou chamraď vyříznout a vyloučit z nové říše, tedy nikoli Nositel Meče, ale lidský duch z vývoje měl samolibce vyříznout a vyřadit, píše o tom sám Abdrushin. Takže mnohé farizeje čeká velké překvapení v probuzení. Rochní se ve své samolibosti, stříkají nenávistný jed na služebníky Páně a přesto se domýšlejí, že si budou tykat s Nositelem Meče... pomatenci.
==

doplnění:
Píšou mi někteří, že jsem pomýlený, že rytířů je 12 a já jsem psal, že je jich více.
Já samozřejmě vím, že je 12 rytířů, kteří jsou ztělesněním ctnosti a mají každý jinou barvu pláště. Psal jsem o celkovém počtu rytířů kolem Abdrushina na zemi a těch bylo více než oněch základních 12. Už samotný Nositel Meče je dalším do počtu a kde je Bílý rytíř, Praporečník... atd.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
05. led 2021 09:47 #1350 napsal Pavel Krajíček
Tato slova Ježíšova jsou stále poplatná i pro vás, pro slizké pokrytce, sluničkáře z řad čtenářů Poselství Grálu:

Matouš 23:27-28
"Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty.
Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost."

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
05. led 2021 10:36 - 05. led 2021 15:22 #1351 napsal Pavel Krajíček
K mému předchozímu příspěvku, kde jsem citoval Ježíše, jsem na Facebooku připsal komentář:

Zrovna včera mi psal nějaký pan Beďar Alexander, že by mě nechtěl ani potkat a přitom on sám sdílí příspěvky toho nejodpornějšího farizeje, který mě nějaký čas obtěžoval, posílal obtěžující emaily, dokonce mi vyhrožoval fyzickým násilím. Musel jsem mu pohrozit policii, aby toho zanechal. Pan Beďar a mnoho dalších o tom neví, protože jako povrchní farizej sdílí květinky a sluníčka bez ohledu na červivé jádro. Tak si mnozí poplácáváte po ramenou v nic netušící pýše s odpornou havětí... ale i v tom se projevuje přece zákon stejnorodosti. Běda vám shniloši, vy slizcí pokrytci!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. led 2021 20:06 #1393 napsal Pavel Krajíček
Mnozí znáte ono "vidíš třísku bratra svého..." znamená to, že ty chyby, které nás rozčilují, tak je máme sami. Je tam ale spousta chytáků. Například slizcí farizeové, kteří kritizují a poukazují na mé vyjadřování, sami hovoří jak úlisní sluníčkáři. Tedy mohlo by se argumentovat, že oni tuto chybu nemají. A právě, že ti, kteří nejvíce na mě narážejí, ať už skrytě nebo zjevně, tak tuto "chybu" mají. Oni ji mají skrytou vnitru, jsou i mnohdy naplnění nenávisti, ale nemohou si navenek dovolit tuto chybu projevit anebo nechtějí, protože vědí, že je to jejich jediná zbraň, tento pokrytecký úlisný štít vystaveny pro shniloše, protože nic jiného nemají, když nitro je červivé.

Přísně vzato nejde ani o mou chybu, to že se vyjadřuji ostřeji, ale protože oni soudí podle sebe, tak v tom vidí zlé chtění a chybu... a tím se naplňuje účel mého úmyslného vyjadřování a pokrytecká lůza se stává zjevnou, když na mě naráží.

Myslete na tato slova Ježíšova, kdy odpovídá právě takovým slizkým farizeům, kteří dodržovali pokryteckou formu:

Matouš 23:23
"Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat."


Čili jinak řečeno Bůh hledí na srdce a ne na to, co se mu snažíte předstírat, lůzo pokrytecká!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 01.03.2021 18:54
  Dobrý den, tuto informaci o panu Valíkovi a KSČ mám od pana Peroutky. Zeptám se jej. Tak pan Peroutka odpovídá: "Členství Valíka v KSČ je zdokumentovaný. Do KSČ vstoupil v roce 1948, tedy až po odchodu ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Ladˇa Ladˇa 01.03.2021 18:37
  Dobrý den pane Krajíčku,to snad nemyslíte vážně,že by si vzal Abdrushin za učedníka komunistu.Kdyby byl pan Valík komouš,tak proč by se asi scházeli tajně stoupenci PG sním v zadní kapli kostela naproti ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 26.02.2021 14:20
  K článku mi na Facebooku přistál komentář: "Členství v KSČ není mezi čtenáři PG ničím neobvyklým. Z těch známějších tam například byl učedník Ferdinand Valík nebo MUDr. Ivan Rusnák..." Odpověděl jsem na ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:25
  Jestliže vám nějaký politik slibuje, že bude politikem všech a že bude všechny spojovat apod., tak je to velký lhář a služebník temnot. Sám Bůh nám zvěstoval, že v závěru budou lidé rozdělení na kozly ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:24
  Občas slyším od prozápadních zvrhlíků, že Rusko nás ohrožuje. Každý ovšem vidí, že západ a hlavně USA obkličují téměř celou zeměkouli a plni nenávisti stříkají jed na Rusko. Říkám si tedy, že když nyní ...

  Číst dále...

Online

Statistika fóra

 • Celkem témat: 6
 • Dnes založeno: 0
 • Včera založeno: 0
 • Dnes odpovědí: 1
 • Včera odpovědí: 0

 

Facebook Pavel Krajíček

Ze Zjevení Janova

Tu přijel jezdec v černém odění na vraném koni. Držel v ruce váhy, aby odvažoval a odměřoval lidem vše, co sloužilo k jejich tělesným potřebám. Jedněm dát, druhým odepřít - podle toho, zda jejich skutky byly dobré nebo zlé. To proto, aby rozpoutal drahotu a hlad a aby svou ochrannou ruku vztáhl jen nad znamenanými Páně.

 

(celé zjevení)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

  

 

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

 

 (celá kniha)

 

Žalm 23

 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

 

Real time web analytics, Heat map tracking