Pravdou třeba proti všem

Pavel Krajíček

Pavel Krajíček - komentáře

Více
23. čvn 2020 16:37 #832 napsal Pavel Krajíček
Malé zamyšlení - Proč chodíte na nějaký web opakovaně, třeba každý den? Jsou tři druhy lidí. První druh tam chodí, protože ho to zajímá. Druhý typ tam nechodí, protože ho to nezajímá. A třetí typ tam chodí, protože ho magneticky přitahuje jeho nenávist k obsahu a lidem.

Dám příklad, mnozí víte o případu jedné naší mladé členky, jejíž rodiče ji chtěli ještě jako nezletilou zkazit a nabádali ji k pití a kouření, obnažování apod. ( viz článek ). Na našem zdejším webu Návod na přežití máme nahoře v TOP menu odkaz s názvem Náš tým. Mnozí z našich stálých členů možná o tom odkazu ani neví nebo si na něj klikli kdysi jen jednou. A víte co dělají oni rodiče oné dívky? Chodí každý den na náš web a každý den už několik měsíců klikají na onen odkaz Náš tým. A nyní kontrolní otázka :-)) víte proč tak činí? Pokud si neumíte odpovědět, tak jste z částí ještě vlažní, protože i na to je odpověď v Poselství Grálu. Jde o to, že tito tvorové už nejsou lidé, ale nenávistná chamraď, havěť, zrůdy, které nenávidí vše světlé a Abdrushin o nich píše:

"Avšak jako olovo všechno zatěžuje, temné, kalné, kdykoliv připraveno jedovatě, rozkladně a závistiplně působit na to, co se chce povznést nad jeho průměrný druh. Světlu nepřátelsky číhá, aby pošpinilo všechno to, co nechce jít jím samým vybudovanou cestou, která vede do hlubin, do věčné zkázy."

Takže pokud vás něco nezajímá a přesto chodíte denně na onen web, tak jen proto, že jste nenávistná havěť, která číhá, aby mohla pošpinit to co nenávidí. Je vám doufám jasné, že na takovou smrdutou chamraď čeká rozklad a věčné zavržení, protože takový hmyz samozřejmě nemůže být vpuštěn do ráje.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. čvn 2020 10:57 #841 napsal Pavel Krajíček
Myslíte, že ta totalita, která nyní vzniká, že bude nějaká měkká? To bude ta nejhorší jakou jsme kdy měli. A proč? Vemte si např. komunismus, to byla sice totalita, ale oni mnozí opravdu měli nějaké ideály, chtěli štěstí a rovnost pro všechny (samozřejmě je to hloupost a odporuje to Božím zákonům), ale v jádru mnozí (ne všichni) komunisté chtěli dobro. A dnes? Dnes totiž při nově vznikající totalitě nejsou dobří lidé, nejsou idealisté, ale skutečné zlo, zrůdy, havěť, která nenávidí Světlo a Pravdu a svými skutky chtějí vše na poslední chvílí strhnout do záhuby do rozkladu. Proto ta podpora a ochrana veškeré havětí, zvrhlých a chlípných menšin a deviantů, přehlížení bílého rasismu, cenzura, sledování, šikanování, brzo kriminalizování jiných názorů apod. Není zapotřebí obzvláště bystrého zraku k pochopení. I když komunismus byl v rozporu se zákony stvoření a byl totalitou, tak v jádru chtěl dobro. Nynější stvůry chtějí vyvolat anarchii a vše pohřbít, rozložit, strhnout do záhuby. Rozumějte oni si toho nejsou denním vědomím vědomí a nazývají tyto naše argumenty konspiraci. Děj je takový: zlo, havěť cítí ve svém nitru obrovskou nenávist vůči všemu světlému, vůči Bohu (proto nasunují nenávistný islám) vůči čistotě, ušlechtilosti, Pravdě. A skrz toto nenávistné puzení pak jednají, avšak mnozí z nich nejsou schopni analyzovat své nenávistné cítění. Nehledě na to, že právě rozum v první řadě použijí k tomu, aby si obhájili své nenávistné skutky a ne k tomu aby se viděli, takoví jací jsou. A protože většina lidí jsou bééééé, tupé líné ovce, tak přijde na vás taková totalita, že i ty mnohé ovce se nakonec probudí, žel bude pro mnohé pozdě.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. čvn 2020 14:24 #844 napsal Pavel Krajíček
Mě baví, jak vždy píšou, když nějaký pomatenec někoho pobodá či podobně, že měl psychické problémy. Každý kdo někoho pobodá (nikoli v sebeobraně) má zmrzačený mozek a není normální. Tak nevím proč to tam vždy tak zdůrazňují. Každé takové jednání je v přesném protikladu k tomu, proč stvoření vzniklo a tedy to vždy ukazuje na těžkou poruchu a retardaci. Stvoření vzniklo z Lásky a normální stav je milovat bližního jako sám sebe tzn. chtít pro něj to, co mu duchovně prospívá. Každý kdo jedná v rozporu s touto láskou, tak není normální a není to nutné zvlášť u každého případu vyzdvihovat. Pravděpodobně tím chtějí tito pisálkové lidi ukolébat, aby se nenechali vyrušovat z lenošného pohodlí, vždyť se nic neděje, dotyčný měl přece poruchu. Že onu poruchu (více či méně) má každý stoupenec této nebezpečné sekty rozumářů a materialistů, toho si nejsou vědomi, přestože celé dějiny i přítomnost svědčí o tom, že to byli oni, kdo zpustošil tento svět a vede jej do záhuby.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
05. čvc 2020 16:38 #859 napsal Pavel Krajíček
Vzpomínáte jak ještě před několika málo lety bylo v módě obviňovat toho či onoho z toho, že rozděluje společnost? I náš prezident Zeman byl často z tohoto nařčen. Zdá se mi, že v poslední době toto nálepkování už nevidím a není divu, poté co se společnost rozdělila na lidi a na nenávistnou havěť, tak asi těžko někdo bude chtít tyto nesourodé hroudy spojit. Jde o boj mezi dobrem a zlem. Nenávistná prozápadní havěť se už zcela otevřeně odkopala a stříká jedovaté sliny na vše, co nechce jít s ní do rozkladu, tedy na vlastence, Rusko, na normální rodinu apod.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
10. čvc 2020 09:22 #870 napsal Pavel Krajíček
Nedělejte si iluze

Je pochopitelné, že lidé, kteří z části jsou ještě schopni cítit normálně, že se bouří proti dnešním fanatikům a zvrhlostem. Patří mezi ně například i mnozí vlastenci. Před pár dny dokonce Daniel Landa sepsal nějaký manifest www.blanickymanifest.cz/

Nedělejte si ale falešné iluze. Dnes je doba jiná a to oč tady běží většina lidí neví a nechce ani vědět. Já sice také fandím vlastencům, ale.... i kdyby se stal zázrak a Okamura se stal prezidentem, Petr Hampl premiérem a Daniel Landa ministrem vnitra apod., tak to dnes nepomůže. Protože se tím neodstraní příčina dnešního hroucení. Lidé neznají skutečné příčiny dnešního úpadku a proto nemohou ani vyvolat nápravu. Dnešní úpadek a hroucení je sklizeň veškeré předchozí setby. Hroutí se vše a zhroutí se proto, že u moci je nebezpečná sekta rozumářů a materialistů a ta svou zvrhlou domýšlivost postavila nad moudrost Boží. Je jen jediná možnost nápravy a to vřazení se do zákonů stvoření. Žel i dnešní vlastenci jsou namnoze stoupenci oné nebezpečné sekty rozumářů, která zpustošila tento svět a vede jej do záhuby. Tlakem ze Světla je nyní veškeré dění urychlováno a hnáno ke konečnému rozuzlení veškeré karmy jednotlivců i národů, aby v prožití poznali, že jejich setba byla pochybená. Nepomůže vyměnit jednoho rozumáře za druhého. Musí se stavět na úplně novém a zdravém základě, teprve potom zákony stvoření budou takovou výstavbu podporovat. Kolik utrpení by si lidé mohli uspořit, kdyby to jen jednou zkusili žít podle zákonů stvoření. Vidíte, že veškerá rozumářská společenství se vždy zhroutila. To jasně říká, že člověk něco dělá špatně.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
13. čvc 2020 16:24 - 15. čvc 2020 08:40 #875 napsal Pavel Krajíček
Co je to ta dnešní liberální demokracie?
Na úvod je zapotřebí říci, že toto stvoření má své zákony, které každý zdravě cítící člověk respektuje. Tvorové, kteří tyto zákony nerespektují a tudíž se otevřeně postavili proti svému Stvořiteli, nazývají tento svůj systém vládnutí liberální demokracie. Systém, který umožňuje bujení veškerých zvrhlosti, které jsou v rozporu s vůli Boží. Jde o vládu zla, havětí, slizounů apod. Každý normální člověk skrz své čisté cítění (svědomí) pozná co je správné, čisté, ušlechtilé a proto podle zákonů stvoření. Nepotřebuje k tomu žádné vysvětlivky nebezpečných fanatiků rozumářů a materialistů, kteří zpustošili tento svět a vedou jej do záhuby. Havěť, která nenávidí Pravdu, čistotu, ušlechtilost se právě za pomoci onoho liberalismu snaží legalizovat devianty, zvrhlíky, pomatence a další zlo. Poté rádi hovoří o rozdělování společnosti. Jak ale chcete spojit normální čistě cítící lidi s chlípnými liberálními devianty? Zákon stejnorodosti to nedovolí. Společnost se nyní rozděluje na lidi a na havěť. Boj mezi dobrem a zlem.

Přílohy:

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
14. čvc 2020 06:06 #876 napsal Pavel Krajíček
Slýcháme dnes skandovat hesla jakože "na černých životech záleží" nebo "na bílých životech záleží". Ti kteří se domýšlejí, že jsou pokrokovější, skandují "na všech životech záleží". A přitom nikdo z nich nemá pravdu. Ve všech těchto názorech se projevuje veškerá omezenost těchto rozumářů a materialistů, kteří zpustošili tento svět a vedou jej do záhuby. Jak může záležet na někom jen podle nějakých zevních znaků? Na kom tedy záleží? Přece na těch lidech, kteří se vřazují do zákonů stvoření a nejsou tedy na překážku. Jak může záležet na někom, kdo veškerým svým zvrhlým myšlením, cítěním a jednáním jde trvale proti zákonům stvoření, působí na vše rozkladně a je tedy škůdce ve stvoření? Zákony stvoření nebo-li vůle Boží se neptá po vaší barvě pleti, k jakému náboženství se hlásíte, pod jakým praporem stojíte. Zákony stvoření vidí skutečný stav vaší duše a jen ten je směrodatný pro posouzení jestli na vás záleží nebo ne. Neklamte se nějakou změkčilou církevní láskou... všichni škůdci, kteří se nevřadí do zákonů stvoření budou nakonec vyhubení, bez ohledu na domýšlivost samolibých věřících. Aby lidé získali přesvědčení o škodlivosti sekty rozumářů a materialistů, tak se nyní veškeré jejich dílo postupně zhroutí a u nich samotných se začne projevovat pomatenost. To proto, aby ti, kteří zůstanou zachování byli do budoucna vyléčení z těchto pošetilosti.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. čvc 2020 19:46 #885 napsal Pavel Krajíček
Vzpomínáte jak ještě před několika málo lety neměli mnozí jasno? Mám na mysli ty, kteří ještě z části jsou normální a dovedou cítit Pravdu. Zhruba v době kdy začínala ona migrace, když se svět začal rozdělovat na dvě skupiny, tak mnozí neměli jasno kde je zlo a kde dobro. I lidé mně blízci z mých webů si nebyli jistí. No a dnes? Myslím, že dnes se najde už jen málokdo kdo si není jistý kde je havěť a kde normální lidé. Zlo, prozápadní zvrhlíci se už úplně odkopali viz např. článek kde zvrhlíci otevřeně útočí na normální rodinu:

www.hlavnespravy.sk...u-lgbtq/2210722

a naopak jak v Rusku se snaží normální rodinu chránit. To je také důvod proč prozápadní zvrhlíci nenávistně stále štvou proti Rusku. Protože havěť nenávidí vše ušlechtilé, Pravdu a normální lidi.
Přitom to už dávno vysvětlil Abdrushin jak tuto nenávistnou chamraď poznat:

"Po tom se pozná, kde číhají temnoty. A to co temnota nenávidí, co pronásleduje svou nenávistí, tj. jen Světlo a všechno světlé. Každý, kdo v klidu zkoumá, nalezne hned důkaz, kde jest temnota a kde Světlo. Je to podle zákonů stvoření a dá se to z mého Poselství podrobně zdůvodniti. Vždyť temnoty nenávidí Světlo a snaží se je napadat a špinit, kde jenom mohou! Kam temnota útočí, tam jsou světlé hodnoty! To bude lidem v budoucnosti jasně viditelné. Budou moci podle toho usuzovati a jednati, aby úplně vymýtili zlo, které se musí takto samo vždy označiti!" Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
19. čvc 2020 11:36 #886 napsal Pavel Krajíček
Před nějakým časem (v květnu) jsem zde v této diskuzi dával dva příspěvky ve kterých bylo video s astrologem Habrem a kde mi odpovídal na mé dotazy k mému horoskopu. Konkrétně tedy zde:

1)  navodnapreziti.cz/i...re?start=75#755
2)  navodnapreziti.cz/i...re?start=75#766

Nyní když uběhl nějaký čas, tak k tomu něco doplním. Samozřejmě existují lidé, kteří v tomto mém počinu spatřovali, že se chlubím. Podle mě je to ovšem velká ostuda, že mezi čtenáři jsou takto nízce smýšlející lidé. Víme, že když člověk neví, tak soudí podle sebe a smět říci vím, znamená znát z vlastního prožití včetně všech podrobnosti od začátku do konce, teprve pak smí člověk říci, že něco ví. To znamená, že dotyční by museli přesně vidět, cítit veškeré mé vnitřní cítění, myšlení a pohnutky do všech detailů, když jsem jednal.

A nyní skutečné mé pohnutky. Mnozí, kteří mě lépe znají, vědí, že veškeré mé pohnutky pramení z lásky k Pravdě a snaze dopomoci k vítězství Pravdě. A protože mnozí hledající i ti, kteří už z části nalezli jsou nejistí a tápou a také snadno se dají obmyslit zlem různými farizeji, tak proto jsem poukázal na ona dvě videa. Tedy ne abych se chlubil, ale abych podal tápajícím vodítko, které ukazuje, že nejsem nějaký samozvaný hlasatel, ale že je to vidět i ve hvězdách v horoskopu a že tedy jde o předurčení (inkarnace ke službě Světlu). Podobně jako jsem dostal od Imanuele originál fotografii s originál podpisem viz:  navodnapreziti.cz/i...odpisem-imanuel  tady došlo ke stejnému jednání akorát ne z mé strany, ale shůry jako pomoc a vodítko pro tápající.

Opravdu je ostuda, že mezi čtenáři jsou lidé, kteří soudě podle sebe vidí v mém jednání stále nějaké sobecké pohnutky. Ani si neuvědomují, že tím vědoucím lidem odhalují svá červivá nitra.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
20. čvc 2020 17:40 #887 napsal Pavel Krajíček
Diskriminace menšin? Menšinou jsou i zloději, lupiči, vrazi apod. Co nebo kdo určuje, která menšina bude chráněna a která trestaná? Ano, určuje to ta část lidstva, která je u moci a zastupuje většinový směr lidstva. A tady je jádro problémů. Protože nyní je u moci nebezpečná sekta rozumářů a materialistů, která zpustošila tento svět a vede jej do záhuby, tak ve své omezenosti určuje ona, které menšiny budou chráněny a které ne. Protože ale rozumáři mají zmrzačené mozky (přepěstovaný rozum na úkor cítění) a tudíž nemohou vyciťovat zákony stvoření tedy vůli Boží, tak proto je jejich jednání v rozporu s těmito zákony stvoření a dochází pak k takovým přehmatům, jako je legalizace a ochrana různých deviantů, zvrhlíků, homosexuálů, LGBT pomatenců a dalších. Pozorováno shůry patří rozumáři do ústavu pro choromyslné. Jedná se o ty nejnebezpečnější fanatiky, kteří kdy byli na zemi. Dějiny o tom svědčí, přítomnost taktéž a kdo pochybuje, tak ať neklesá na mysli, brzo se to vystupňuje tak, že ho veškeré pochybnosti přejdou. Na tyto fanatiky se vztahuje Ježíšův výrok: "A když slepý vede slepého, oba spadnou do jámy". Tupé, líné lidstvo si zvolilo stejně tupé a líné (rozuměj duchovně líne) tvory do svého vedení. Rozumoví pomatenci vedou rozumové pomatence a všichni se řítí do propasti a nevidí to.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. čvc 2020 10:12 #891 napsal Pavel Krajíček
Tím jak je nyní shůry skrze záření vše posilováno a urychlováno, tak i sílí v temných lidech nenávist vůči Světlu a Pravdě a tedy i Ježíši a křesťanství. To je také důvod proč např. Hamáček a další prozápadní zvrhlíci podporují nyní islám. Tlakem Světla vzniká v těchto stvůrách nenávist a ta se musí projevit. Každý musí nyní vyznat, jak na tom vnitřně je a ukázat se světu a následně samozřejmě přijmout odměnu (co zaseje sklidí). To znamená, že temno, zlo nyní vybují a dosáhne vrcholu své moci a vlády. Následně, protože zákony stvoření stále platí, sklidí co zaselo. To vše nyní zrychleně. Tím se zlo samo sebou vyhubí a zůstanou jen dobří lidé, kteří se ochotně vřazují do zákonů stvoření. To vše probíhá samočinně, aniž by Stvořitel musel osobně zasahovat do jednotlivých případů. To vše řídí samočinně jeho dokonalé zákony... zákony, které domýšlivé lidstvo odmítlo poznat a respektovat a proto se nyní řítí do záhuby.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
30. čvc 2020 16:49 - 31. čvc 2020 19:56 #898 napsal Pavel Krajíček
"Zapálil duhovou vlajku, půjde k soudu. Státní zástupce zdůraznil, že projevil nenávist vůči LGBT"
článek: www.parlamentnilist...uci-LGBT-631996
==

Kdyby byli ve vedení NORMÁLNÍ lidé, tak by ochraňovali vše čisté, ušlechtilé, mravné, pravdivé, krásné a na duši hřející. Protože si ale volíte do vedení nebezpečné fanatiky rozumáře a materialisty, kteří zpustošili tento svět a vedou jej do záhuby, tak tito vše čisté a ušlechtilé potírají a ochraňují vše zvrhlé, devianty, pomatence, úchyláky apod. To jste opravdu tak otupělí, že se nad tím nepozastavíte? Jasně vám to říká, že nemáte ve vedení lidi, ale zvrhlou nenávistnou havěť. Vy jste si je tam zvolili do vedení, tedy to vypovídá i něco o vás. A neklamte se veškerá havěť i její tupé ovce budou nakonec skrz zákony stvoření vyhubené.

Odkdy NESOUHLAS s odpornými zvrhlostmi a chlípnostmi s devianty a pomatenci je projev nenávisti? Ve skutečnosti jde o nesouhlas, nikoli nenávist normálních lidí, kteří jsou schopni ještě vnímat zdravě přírodní zákony a proto se vymezují proti nebezpečným fanatikům rozumářům a materialistům, kteří zavádějí odporné zvrhlosti, ochranu deviantů a pomatenců, namísto ochrany zdravého cítění.
Ale strkat si českou vlajku do vagíny to je v pořádku, to soudy nezajímá. Prý projevil nenávist. A co otevřené nenávistné štvaní prozápadních zvrhlíků vůči Rusku? Tady se nenávist toleruje? Zákony platí jen pro někoho?

I to obviňování z nenávisti je postavené na hlavu, je to naruby. Normální lidé, kteří ještě vyciťují zákony stvoření nemají v sobě nenávist. Nenávist může mít v sobě jen havěť, zrůdy, které ve své zvrhlosti a chlípnosti jdou proti Božímu řádu a PROTO v nich vzniká nenávist. Normální lidé nemají v sobě nenávist, oni jen nesouhlasí se zvrhlostmi, které zavádějí nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté. Nenávistná a zvrhlá havěť obviňuje normální a zdravě cítící lidi z nenávisti... konec už nebude daleko. Nechť normální lidé vytrvají, stvoření bude brzo od této zpustlé chamradi očištěno.
==

Reagoval jsem na komentář na Facebooku k mým příspěvkům:

tí, čo tieto riadky čítajú, predpokladám, že ich nevolili.

Má reakce:
Kdyby každý normální člověk takový text sdílel na svém profilu, tak by si jej přečetla i nenávistná havěť a občas i tupé líné ovce. Tady je ale další problém. Všimněte si, jak málo je těch, kteří poznali Pravdu a jsou ochotni se za ni postavit. Jak málo je čtenářů PG, kteří poukazují na dnešní zvrhlosti, ochranu deviantů a pronásledování normálních lidí. Ne že nesdílejí a sami mlčí, ale mají strach i jen olajkovat takové příspěvky. Kdysi křesťané podstupovali hrdě smrt od nenávistné havěti a dnes jsou z nich prašiví zbabělí psi, kteří pro kus žvance jsou zalezlí a zbabělé ve skrytu kňučí.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
31. čvc 2020 20:48 #901 napsal Pavel Krajíček
Mě by zajímalo, kdy bude podáno trestní oznámení na státního zástupce a jemu podobné, kteří projevují nenávist vůči nám normálním a slušným lidem a namísto ochrany slušných lidí podporují úchyláky, pomatence, slizkou havěť, chlípné a zvrhlé menšiny a další. Vám to přijde normální, že státní zástupce chrání zvrhlíky a devianty a projevuje nenávist vůči normálním a slušným lidem? Proč trpíte tyto zvrhlé tvory ve vedení?

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
02. srp 2020 16:20 #905 napsal Pavel Krajíček
Objasňoval jsem na Facebooku něco, tak to vložím i tady:

Ještě takové objasnění vám co čtete mé příspěvky. Občas připojím v příspěvku nějakou výtku např, že "vy jste si ty fanatiky zvolili do vedení" apod. Já tím nemyslím osobně vás, které mám v přátelích nebo ve skupině a podobně. Já vás přece osobně neznám, tak jak bych mohl hovořit k vám osobně? Hovořím obecně. To si už musíte vy sami vyřešit, zda jste normální člověk anebo nebezpečný fanatik stoupenec sekty rozumářů a materialistů, kteří vedou svět do záhuby.

Ještě navážu na předchozí příspěvek:
Úplně ve zkratce rozdíl mezi normálním člověkem a nebezpečným fanatikem rozumářem a materialistou - Normální člověk z hloubi duše touží po Pravdě a usiluje o poznání přírodních zákonů neboli Boží vůle, což je jedno a totéž. Po poznání těchto zákonů, což při vážném úsilí není těžké, se ze všech sil snaží žít podle těchto zákonů. Naproti tomu nebezpeční fanatici rozumáři svou zvrhlou domýšlivost postavili nad moudrost Boží a vedou tak svět do záhuby. Zmrzačili si pozemský rozum tím, že si jej přepěstovali a postavili jej nad projev vlastního lidství tedy čistého cítění (nikoli pocit). Tento rozum pochází z HMOTNÉHO mozku a proto může chápat jen hmotné věci, proto jsou rozumáři ti nejhloupější tvorové ve stvoření. Hmotný vesmír je tou nejmenší části ve stvoření. Stvořitel dal člověku rozum jako nástroj k chápání hmotných věci. Rozumáři postavili rozum nad ducha a tím sami sebe spoutali a zotročili. Hmotným rozumem nepůjde nikdy zkoumat jemnohmotné a duchovní děje a proto rozumáři vždy páchají škody. Ke zkoumání jemnohmotných a duchovní zákonů je zapotřebí použit stejnorodých orgánů (orgány duše) a nikoli hmotný rozum, jak činí pomatenci materialisté.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
02. srp 2020 18:39 #906 napsal Pavel Krajíček
Už víckrát mě napadl nějaký rozumář s tím, že jak můžu věřit na nějakého boha, dědečka někde na obláčku. Nechtěl jsem na to kdysi reagovat, protože to je samozřejmě ten nejdětinštější názor jaký může být a svědčí o veškeré omezenosti rozumářů a materialistů. Ale protože se to opakuje tyto útoky těchto omezenců, tak jen ve zkratce, protože tyto věci jsou příliš svaté na nějaké běžné řeči.

Bůh, Stvořitel, Zdroj všeho života je bezbytostný a nachází se MIMO stvoření. Velikost tohoto Zdroje, Boha je tak velká, že je větší, než celé jeho dílo stvoření. Tedy ne jen hmotný vesmír, ale i duchovní světy, které jsou vysoko nad hmotnými světy a jsou daleko větší než hmotnost. Bůh není tedy někde tady ve vesmíru, ale je mimo stvoření a je mnohonásobně větší než celé jeho stvoření. Ve stvoření se setkáváme jen s Jeho Vůli s Jeho Silou (pro věřící s Duchem svatým). Člověk jakožto produkt tohoto stvoření je schopen chápat pouze poměry uvnitř tohoto stvoření. Nemá schopnost chápat poměry nad stvořením. Bůh, Zdroj má například takový tvar, jaký člověk nikdy není schopen si představit a pochopit, protože pro tyto poměry nemá schopnost chápání. Proto představa nějaké lidské podoby, lidského dědečka vznášejícího se někde v oblacích svědčí o duchovní ostudě a nevyzrálosti těchto rádoby chytrých jedinců. A pokud by tedy někdo chtěl argumentovat, že v bibli stojí, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému, tak ano, stojí tam přece k OBRAZU svému, tedy ne podle sebe, ale podle svého obrazu, tedy tak, jak se zjevuje, když se chce nechat spatřit vysokými bytostmi v jeho blízkosti, protože On sám je bezbytostný.
==
Tady na tomto příkladu vidíte, proč jsou fanatici rozumáři škůdci. Srovnejte můj výklad Boha s jejich trapnou představou dědečka. Takové trapné představy mají fanatici rozumáři a materialisté o všech duchovních skutečnostech ve stvoření a proto páchají všude kde jsou jen škody a proto se řítí svět do záhuby.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 01.03.2021 18:54
  Dobrý den, tuto informaci o panu Valíkovi a KSČ mám od pana Peroutky. Zeptám se jej. Tak pan Peroutka odpovídá: "Členství Valíka v KSČ je zdokumentovaný. Do KSČ vstoupil v roce 1948, tedy až po odchodu ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Ladˇa Ladˇa 01.03.2021 18:37
  Dobrý den pane Krajíčku,to snad nemyslíte vážně,že by si vzal Abdrushin za učedníka komunistu.Kdyby byl pan Valík komouš,tak proč by se asi scházeli tajně stoupenci PG sním v zadní kapli kostela naproti ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 26.02.2021 14:20
  K článku mi na Facebooku přistál komentář: "Členství v KSČ není mezi čtenáři PG ničím neobvyklým. Z těch známějších tam například byl učedník Ferdinand Valík nebo MUDr. Ivan Rusnák..." Odpověděl jsem na ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:25
  Jestliže vám nějaký politik slibuje, že bude politikem všech a že bude všechny spojovat apod., tak je to velký lhář a služebník temnot. Sám Bůh nám zvěstoval, že v závěru budou lidé rozdělení na kozly ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:24
  Občas slyším od prozápadních zvrhlíků, že Rusko nás ohrožuje. Každý ovšem vidí, že západ a hlavně USA obkličují téměř celou zeměkouli a plni nenávisti stříkají jed na Rusko. Říkám si tedy, že když nyní ...

  Číst dále...

Online

Statistika fóra

 • Celkem témat: 6
 • Dnes založeno: 0
 • Včera založeno: 0
 • Dnes odpovědí: 1
 • Včera odpovědí: 0

 

Facebook Pavel Krajíček

Ze Zjevení Janova

Tu přijel jezdec v černém odění na vraném koni. Držel v ruce váhy, aby odvažoval a odměřoval lidem vše, co sloužilo k jejich tělesným potřebám. Jedněm dát, druhým odepřít - podle toho, zda jejich skutky byly dobré nebo zlé. To proto, aby rozpoutal drahotu a hlad a aby svou ochrannou ruku vztáhl jen nad znamenanými Páně.

 

(celé zjevení)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

  

 

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

 

 (celá kniha)

 

Žalm 23

 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

 

Real time web analytics, Heat map tracking