Pravdou třeba proti všem

Pavel Krajíček

Pavel Krajíček - komentáře

Více
04. srp 2020 11:05 #909 napsal Pavel Krajíček
Stupňující se útoky na ženy z duchovního pohledu

Ožehavé téma, nevděčné. Protože když tady v tomto řeknete pravdu, tak vás začnou všichni kamenovat. Já s tím ale nemám problém, protože neusiluji o přízeň fanatiků rozumářů a materialistů. Naopak s radosti jim uštědřím pár facek :-)). Nyní ale vážně, článek nepíšu se zlobou ani záští a jde mi skutečně o věcný výklad a to proto, protože by se jinak v tom viděla nespravedlnost Boží a něco takového není možné.

V blízké době se většina žen stane lovnou zvěří pro zpustlé muže. Převážně od těch, kteří jsou k nám dovážení z cizích zemí za účelem kulturního obohacení.

Abdrushin píše: "Běda ženě! Dostalo se jí nejvyšší ze všech hodnot, ale nepoužila jich správně. Musí býti první, na kterou dopadne meč Božské spravedlnosti..."

Vše je důsledkem zákona Božího, zákona, který říká, že "co člověk zaseje, to také sklidí". Kdyby ženy byly čisté jak v myšlení, cítění a jednání, ušlechtilé, tak by tím vychovávaly i ušlechtilé muže. Toto je úkol ženy ve stvoření, udržovat bdělou touhu po Čistotě a po Světle ve všech duších. Za takových okolnosti by se praví muži blížili k ženě s posvátnou úctou a ostýchavosti.

Protože ale ženy klesly ze stupně lidství na stupeň lehké děvy a exhibicionistky, která svým obnažováním a chováním vydražďuje všem mužům pudy, tak samozřejmě nemůže za to sklidit něco krásného. To neumožňují zákony ve stvoření. Proto až se začne nyní vše postupně hroutit, tak tito zpustli muži si prostě jen vezmou to, co jim tyto lehké děvy celá staletí stavěly před oči. Vezmou si to proto, protože nyní to bude možné a bude to zadarmo. Pro širší pochopení čtěte mé dva články:

Ješitnost je doménou mužů, tvrdí dnešní "bohyně" navodnapreziti.cz/i...i-dnesni-bohyne

Proč není ješitnost jako diagnóza? navodnapreziti.cz/i...t-jako-diagnoza

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. srp 2020 09:18 #913 napsal Pavel Krajíček
Už jsem vysvětloval rozdíl mezi rozumářem a normálním člověkem. Mnozí si asi myslí, že věřící jsou počítání mezi normální lidi. Není tomu tak, většina církevníků jsou také rozumáři. Duchem v citu jsou vlažní a jejich naučená víra je většinou rozumová. Viz můj článek Vlažní budou vyvržení

O víře, kde je povoleno druhé zabíjet, mučit, kamenovat apod. tam vůbec nelze hovořit o nějaké skutečné duchovní zralosti, to je víra křováků, neandrtálců, zaostalých rozumářů. Vůbec nezáleží co máte naučené, ani pokud jde o hodnotné duchovní spisy. To co skutečně určuje vaši hodnotu a pravou víru je vaše duchovní spojení s místem vašeho původu. Tedy to, jak je člověk duchovně spojen s duchovní říší a přijímá tím záření shůry. Síla a čistota tohoto spojení činí teprve člověka plnoceným ve stvoření. Rozumáří nepřijímají žádná záření z duchovna, jejich napojení je jen do blízkosti země do astrálu, tam po smrti zůstávají bloudit a v závěru budou seškrábnutí na cestu do rozkladu.

Problém je v tom, že téměř všichni i církevnící si udělali z rozumu modlu, přitom rozum je ona šelma míněna ve Zjevení Janově. Ani církevnící neví, že vlastní projev normálního člověka je čisté cítění (nikoli pocit) a také se nechali chytit do pasti a stavějí na antikristově šelmě rozumu. Kdo nemá znamení šelmy 666 na ruce nebo na čele (lze vidět duchovně) nemůže dnes úspěšně obstát ve světě stvůr a bestií, které vládnou světu. Není divu, že pak antikrist mohl proniknout až k oltářům.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
07. srp 2020 13:16 #916 napsal Pavel Krajíček
Kdyby lidé vzali v úvahu duchovní složku života, tak by jim muselo být postupně vše jasné o tom co se nyní děje a snadno přehlédnutelné. To co se dnes děje je to, že nenávistné, zvrhlé, chlípné duše si to na zemi začínají zařizovat stejně jako to mají dole v temnotách. Vidíte jakou nenávisti jsou naplnění vůči Rusku, vůči normálním lidem, vlastencům. Je to ale přirozené, protože havěť nenávidí Pravdu, Světlo a tedy i normální lidi. Proto nyní normální lidi utiskují a zvrhlé menšiny ochraňují. Nenávistné, zvrhlé duše po smrti klesají dolů, podle zákona tíže do oblasti, kam patří podle svého stavu. Tam v temnotách se vyžívají ve svých zvrhlostech. Tato havěť se ale dostala k inkarnaci na zemi a z větší části ji nyní obývá a zároveň tlakem Světla je nyní vše hnáno ke konečnému rozuzlení. Pochopte, že na zemi to nemůžou udělat stejně bez zábran, jako to mají dole v jemnohmotných temnotách, tady na zemi vládne pozemské právo (i když i to se už hroutí), takže musejí použít pozemský rozum a své zvrhlosti za pomoci rozumu obratně zakomponovat do života. Použijí krásně znějící slova jako např. ochrana menšin, což ve skutečnosti znamená legalizace a ochrana zvrhlých tvorů z jemnohmotných hlubin, prostě si ochraňují své tvory, sami sebe. Ono se to jeví normálním lidem jako pomatenost to co se děje, ale prostě ty stvůry si to za pomoci rozumu zavádějí stejně, jako to mají dole, kde žije jen havěť. Ono se to vystupňuje tak dalece, že nakonec padnou všechny zábrany a budou se chovat úplně stejně jako se chovají tam dole, ale to už bude na vše pozdě pro tupé ovce, které tomu jen přihlížely. To vše je ale následek toho, že se nenechalo vládnou čisté cítění, ale postavila se nebezpečná sekta rozumářů a materialistů nad toto cítění (nikoli pocit). Vždy když se rozum postaví nad ducha-cítění, tak musí přijít zhroucení, protože je to proti přírodním zákonům.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
08. srp 2020 16:01 #919 napsal Pavel Krajíček
Kdysi jsem četl článek, kde nějaký člověk popisoval jak venku, snad někde v restauraci na terase, najednou začal vidět všechny lidi jako zombie, všude viděl najednou zombíky. Samozřejmě se domýšlel, že má halucinace a skončil někde na psychiatrii nebo kde. Je to dávno nepamatuji si detaily, jen hlavní pointu. Toto je názorná ukázka, když se člověk stane jasnovidný a nemá o tom žádné informace. Jak už jsem psal v jiných komentářích, tak asi 49% lidí jsou tzv. vlažní duchem mrtví a dalších 49% je havěť, která nenávidí Pravdu. "Duch si utváří tělo". To znamená, že duchovně každý člověk vypadá tak, jaký skutečně je. Pokud jste duchem líní a spíte smrtelným spánkem, tak vypadáte jako oni zombíci. Nemůžete vypadat jako člověk, když jste vnitřně mrtvola. Takových, kteří nejsou nemocní, jen jsou jasnovidní je více. Potom máme jasnovidce, kteří něco málo o tom ví, jako např. Petr Chobot a tito pak šíří bludy např. jakože jsou tady mimozemšťané, ještěří apod. Žádní mimozemšťané. Opět duch si utváří tělo. Havěť, která je dnes hlavně ve vedení, která nenávidí Pravdu, Světlo, tak takoví tvorové také vnitřně nevypadají jako lidé, ale jako ti ještěří, stvůry, bestie apod. Jasnovidci prostě vždy vidí jen duše dotyčných lidí. Ať už u žijících pozemšťanů na zemi nebo duše těch, kteří jsou na onom světě kolem nás. To se prolíná a jasnovidci vidí oboje najednou. A vidí je podle jejich skutečného stavu. Tvorové, kteří nenávidí Pravdu nemohou vypadat jako lidé, vypadají jako bestie, stvůry. Svou nenávisti přetvořili svá jemnohmotná těla v takové ohavnosti. Jasnovidci bez opravdového poznání šíří jen škody. Jasnovidnost sama o sobě neznamená vysokou duchovní zralost, pozor na to! Jasnovidci jsou i mezi křováky a nízkými kmeny.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
11. srp 2020 20:32 #926 napsal Pavel Krajíček
Takové zamyšlení nad utrpením např. nedávno jsem sdílel video, kde byl záznam skákajících lidí z hořícího paneláku, zde: navodnapreziti.cz/i...esti-nehody#922

Mnozí si asi pomysleli, že by se to nemělo sdílet, že by se na to neměli lidé dívat. Následující slova budou platit zralejším lidem, nikoli rozumářům a materialistům. Musíte si uvědomit, že až přijde závěrečná očista, tak co budete pak dělat? Když už nyní se hroutíte při jednom krátkém videu. V závěru očisty na zemi bude totální masakr, vraždy, sekání hlav na ulici, rabování, žhářství, totální zmatek... co budete pak dělat? Lidé s vysokým věděním (duchovním) jsou určení, aby v tomto zmatku pomáhali těm, kteří se v tom utrpení probudí. Jak chcete pak stát jako skály v rozbouřeném moři a pomáhat? Existuje dochovaná vzpomínka, že na Hoře (Vomperberg místo pobytu Abdrushina) pes zakousl kočku, snad nějak nešťastně a ochrnula na zadní nohy a jen se tak plazila. Někteří (především ženy) se tam málem z toho zhroutili a div že nepropadli hysterii. Abdrushin to komentoval v podobném smyslu, že jak mohou takovíto lidé být použití v závěru v soudu? Ta hysterie pramení z toho, že váš rozum je nad vámi, že neovládáte svůj rozum. Rozum není na takové situace u nás zvykly a neví pak, co má dělat. To je také důvod, proč lidé pak řvou a ječí, když se setkají s něčím nestandardním. Například já jsem se naučil vypnout část cítění v krizi a zůstávám úplně chladný a věcný a tím mohu normálně fungovat. Jako pomůcku mohu doporučit uvědomovat si, že pozemské tělo není člověk, ale jen nástroj. Stejně jako se vám pokazí auto, tak z něho vystoupíte. Podobně, když vám přestane fungovat tělo, tak z něho vystoupíte a pokračujete dále v astrální oblasti.

Možná je pro někoho nesrozumitelný můj text, kde hovořím o tom, že příčina je v neovládaném rozumu a vzápětí hovořím, že já sám jsem se naučil ovládat cítění. Je to míněno takto - když se už člověk trochu duchovně probudí, tak se síla cítění vyrovná rozumu, což se projeví tím, že už neječí a je schopen trochu fungovat v krizi, ale stále může být hodně citlivý a empaticky. To je v pořádku, ale v mimořádných situacích to může být více na škodu. Já také dokážu vše prožívat a často mám v očích slzy, což je známkou prožívání, ale to jen když jsem sám. Naopak v mimořádných situacích je zapotřebí se od toho z větší části odpojit a být schopen jednat a pomáhat.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
17. srp 2020 18:52 #940 napsal Pavel Krajíček
V roce 2012 jsem učinil rozhodnutí. Rozhodl jsem se, že už nikdy nebudu zaměstnancem v nějaké firmě a otročit na nějakého materialistu (pro astrology: zrovna jsem měl trigon od Uranu na MC). Když se podívám, jak se svět za tu dobu změnil, tak bych stejně dnes nemohl být zaměstnaný v klasickém zaměstnání. Už v tom posledním jsem jim z plných plic řekl své a nyní? Nyní bych těm smradlavým prozápadním materialistickým vředům nakopal zadnice, od mistra až po ředitele, takže by mě stejně vyhodili. Mně bude nějaký prozápadní deviant, příznivec nějaké úchylné slizké menšiny, říkat, co si můžu myslet, co nemůžu, co můžu říkat, co nemůžu říkat...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
31. srp 2020 00:12 #955 napsal Pavel Krajíček
Matouš 7:6
"Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás."

Ano přesně tak. Sám jsem prodělal tyto zkušenosti, protože se aktivně vyjadřuji na internetu k tomu či onomu. Často jsem chtěl lidem pomoci, když jsem chtěl objasnit to či ono. Například jsem vysvětloval příčiny homosexuality nebo důvod inkarnace ve ztížených podmínkách nebo přímo v utrpení. Lidé namísto aby vděčně přijali pomocnou ruku a vyhnuli se tak duchovnímu rozkladu, tak se chovají přesně jak řekl Ježíš, jako ty svině. Sledujte tu zvrhlost, vyčůranost: Tvrzením, že člověk si nemůže sám za homosexualitu, že nemůže za to do jakých podmínek se inkarnuje a mnoho dalších takových podobných výmluv, vším tím tito průhlední vyčůránci říkají, že Bůh je nespravedlivý, že je pomýlený apod. Oni ti vyčůránci si sami dělají nárok na spravedlnost, zřizují si soudy a hrají si na neomylné a spravedlivé, ale jejich Bůh, jehož dokonalost je všude v přírodních zákonech vidět, tak tam kde jim se to hodí, tak tam ji vidět nechtějí. Oni ti malí červi si dělají nárok na spravedlnost, ale jejich velký Tvůrce je břídil podle nich, když se člověk rodí jako homosexuál nebo do nepříznivých podmínek. Cožpak nevidíte ubohost tohoto názoru? Tam kde lidé nechtějí převzít zodpovědnost za své životy, tam raději obviní svého Stvořitele z nespravedlnosti. Kdo z těchto samolibých červů tuší, že jakékoli pochybování o neúplatné spravedlnosti Boží je rouhání!?

Každý člověk se inkarnuje do takových podmínek, jaké si sám připravil v předchozích inkarnacích. Jestliže hluboko klesl ze stupně lidství, tak se inkarnuje např. do Afriky, kde je hlad a bída, násilí a jen nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté chtějí toto opravovat a obcházet tento mocný zákon přitažlivosti stejnorodého a vyvážet domněle chudáky k nám do Evropy.

Ony svině zmíněné v bibli, když jsem jim objasnil příčiny homosexuality a další věci, tak mě hned spojovaly s nacisty apod. Není nad vlastní prožití, člověk tak získá přesvědčení o tom co četl a učil se. Takže už nebudu chodit za těmito sviněmi, ale počkáme až v utrpení se některé z těchto sviní probudí a pak přijdou s prosíkem.
=

Tedy nechci tím říci, že se přestanu vyjadřovat na internetu. Např. Abdrushin píše, že nemáme za lidmi chodit, nýbrž na svém místě stát daleko všem viditelní. Takže na svých webech a svém profilu se budu nadále aktivně projevovat. Doposavad jsem ale občas přidal komentář i na cizí profil, cizí fan stránku na Facebooku a tam se vesměs vždy projevily ony nenávistné svině. Takže už nebudu házet perly sviním. A na svém profilu a svých webech tuto duchovní spodinu a lůzu trpět nebudu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
13. zář 2020 16:32 #965 napsal Pavel Krajíček
Co se mi stalo teď o víkendu (nebo pátek byl). Ještě před tím povím, co se mi stalo nedávno cca pár měsíců nazpět. Byl jsem v trafice. Tři lidé. Já, přede mnou jeden zákazník a prodavačka. A koukám a tomu pánovi přede mnou spadla stovka na zem a ležela mu přímo pod nohama. Tak jsem ho hned upozornil. Byl rád no. Úplně v pohodě jsem si ji mohl nechat... on byl skoro na odchodu a prodavačka tam na to místo vůbec neviděla. A nyní se něco podobného stalo mi.

Byl jsem zase v trafice, ale v jiné, o jeden blok dále. Úplně podobná situace. Tři lidé. Já, prodavačka a za mnou nějaká paní, která si něco prohlížela, snad časopis nebo pohledy. Já byl takový malátný, unavený, nepozorný (dělám teď tu brigádu, jako výpomoc jednomu člověku na baráku). Najednou slyším paní za mnou jak říká: spadlo vám něco na zem. Koukám pod nohy a tam pětistovka. Tak jsem radostně poděkoval. Také mohla počkat až odejdu a jen se postavit na mé místo a měla by pětistovku... nikdo jiný tam nebyl.

Jen co jsem vyšel, tak jsem si vzpomněl na tu první příhodu. Já si dokonce tenkrát říkal, že jak se to asi projeví v zákoně zpětného působení. Abych pravdu řekl, tak v tom nemám úplně jasno. To museli vědět (duchovní vedení), že někam půjdu, že tam vytratím peníze na zem a proto tam předem přivedli poctivého člověka, který v zákoně zpětného působení mně na to upozorní? Je ale pravda, že mám ještě jeden poznatek, zkušenost z prožití a sice že i špatní lidé se dočasně zachovají jinak, když vstoupí do aury (do blízkosti) člověka s dobrým světlým založením, takže možná tak.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Tomáš Stodůlka
 • Avatar uživatele Tomáš Stodůlka
 • Návštěvník
 • Návštěvník
14. zář 2020 09:49 #966 napsal Tomáš Stodůlka
Odpověď od Tomáš Stodůlka na téma Pavel Krajíček - komentáře
Možná, že nikdo předem, neví kam kdy kdo půjde. Způsob jednání a činy by mohli být nakonec v auře a v člověku nějakým způsobem zapsané a dotyční přítomní lidé to vycítí a podle toho jednají. Pozoruji to v přírodě. Potkal jsem Lišku, Vlka nedávno a i jiná zvířata v minulosti. Ty první dva bezprostředně na blízko. Zvěř má "schopnost" okamžitě vidět, kdo přichází a s čím a podle toho jedná a nebo se brání. Lidi povětšinou tuto schopnost ztratili, ale občas se někdo najde. Určitě čistější člověk má vliv i na méně čisté lidi a to jen svou přítomností.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
19. zář 2020 07:45 #969 napsal Pavel Krajíček
To co se dnes děje, ten nástup fašizace, totality, tak velkou vinu na tom nesou vlažní a to jsou dnes i téměř všichni důchodci. Proto si je Babiš tak hýčká. Tito duchovní lenoši vůbec nemyslí na národ, na budoucnost svých potomků apod., ale jen na to jak levně naplnit ta svá bachora a získat nějakou korunu navíc. Pokud by byli v nitru živí a milovali Pravdu a svou vlast, tak by nemohli jinak, než volit vlastenecké strany. Důvod, že vítězí nebezpeční fanatici ve volbách je v tom, že je málo dobrých lidí. Polovina lidí je zlá a druhá polovina je už zmíněná ona líná masa.

Napsal jsem k tomu už dříve článek "Chodíte volit? I podle vaší volby lze poznat váš duchovní stav" zde: navodnapreziti.cz/i...s-duchovni-stav

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. zář 2020 09:43 #977 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem včera na Facebooku, tak pro vás, kteří Facebook nemáte:

Přátele možná vás některé bude zajímat. Snář, ale ne ledajaký. Objevil jsem snář, který není zábavný, ale je funkční. Máme k tomu na jednom z mých webů diskuzi (uzavřenou pro úzký kruh) a už déle než rok si tam píšeme sny a vkládáme výklad z onoho snáře. Za tu dobu jsem něco zjistil. Snů je několik druhů, jednak mám sny jako odpovědí na mé prosby, ty nepotřebují snář, protože jsou logické a v obrazech odpovídají na prosbu. Ale zjistil jsem za ten rok, že se mi zdají jemnohmotné doprovodné děje mého hrubohmotného jednání. Pro vás, kteří se nezajímáte vůbec o duchovní stránku života to bude asi nesrozumitelné. Prostě každé jednání má i své duchovní a jemnohmotné děje. A onen snář vykládá ony děje. Dám jeden jediný příklad: já jsem teď v září měl prožití, které vedlo k trvalému ukončení vztahu s jedním příslušníkem mé rodiny a v noci se mi zdálo, že jsem si přetrhl tkaničku. Z našeho snáře: "Tkanička - přetrhnout, zničit: ukončení některé sexuální či citové vazby (tímto způsobem nevědomí vyhodnotí definitivní ukončení některého ze vztahů snícího)". Toto je jen jeden příklad. Za ten rok jich mám několik desítek.

Takže jedná se o tento snář: www.medo.cz/jaromir/obchod/ je ale placený, ale stojí to za to.

Nyní jsem si i nainstaloval do mobilu aplikaci tohoto našeho snáře. Ta aplikace je v omezeném režimu, ale po zaplacení cca 60 Kč se aktivuje do plného. Dobré je, že se nemusí klikat na žádná písmena. Prostě otevřete aplikaci a buď rolujete dolů, anebo hned nahoře je vyhledávací pole, tam zadáte hledaný výraz. Odkaz na aplikaci: play.google.com/sto....medo.dreambook

Tato aplikace má i kalendář a všechny sny si tam můžete ukládat... super. Pozor, znovu upozorňuji, že je pro ty, kteří skutečně chtějí na sobě pracovat. Není pro ty, kteří čekají lechtání ješitnosti a podkuřování. Často se o sobě dozvíte nehezké věci, ale pokud začnete na sobě pracovat, tak se i ty sny-symboly začnou měnit.

Kdyby se někdo ptal proč potřebujeme výklad jemnohmotných dějů našeho hrubohmotného jednání, tak účel je v tom, že mnoho lidí má sklon skrz ego a rozum své hrubohmotné jednání omlouvat, okrášlovat apod. a ty jemnohmotné děje vám ukáží vaše jednání bez okras, skutečně takové jaké jsou v jádru nezastřené egem. To je také důvod, že Pravda vždy vítězí, protože jemnohmotné děje vždy ukážou člověka, jaký skutečně je a jsou lidé, kteří to i mohou vidět. Po smrti na onom světě to uvidí každý, jaký druhý skutečně je.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. zář 2020 09:36 #979 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

V předchozím příspěvku jsem sdílel odkaz na knihu o astrologii. Chtěl bych při této příležitosti něco připomenout. Mnohá náboženství, vznikla před dávnými časy, mají mnoho příkazů a zákazů, kterým se dnes nerozumí a stoupenci je jen slepě plní. Například církevnící mají zakázanou astrologii. Přitom astrologii nebo planetární vliv přece stvořil jejich Stvořitel. Opět jde o duchovní lenost slepě jen plnit starodávné příkazy. Ten zákaz byl dán z toho důvodu, že lidé se tím stávají nesamostatnými a nejsou schopni se pak sami rozhodovat, mnozí pak chodí pro rady ke kartářkám, astrologům apod. s úplně banálními věcmi. A to byl hlavní důvod těchto zákazů. A také pro nedokonalost oněch samotných vykládačů, kteří neúplnou znalosti např. astrologie šíří neklid mezi lidi. Nebo přikázání, že se má světit sváteční den, neděle, že se nesmí pracovat sedmý den. Fanatici vás za to i ukamenují. Opět je zapotřebí prvně pochopit smysl onoho "přikázání". Bylo dáno, aby člověk věnující se po šest dnů světským věcem, si udělal sedmý den čas na duchovní věci, na svého Boha. Ne že by to Bůh potřeboval, ale pro člověka je to nutné, aby se nestal mrtvým rozumářem. Takže existuje mnoho lidí, kteří světí sváteční den, každý den, když svou mysl často obracejí k Bohu a tito klidně mohou neděli občas vynechat, aniž by se tím provinili. A takto to je se všemi příkazy v náboženstvích. Také se nesmí zapomínat, že byly dány v dávných časech a tedy přizpůsobené TEHDEJŠÍ zralosti (či spíše nezralosti) lidí.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. zář 2020 14:20 #980 napsal Pavel Krajíček
Vzpomínám, jak jsem kdysi četl nějaké vysmívající se komentáře na adresu věřících od rozumářů a materialistů. Něco ve smyslu, že v podstatě v životě nic nedokázali, že jde většinou o ztroskotance a proto se chytají nakonec náboženství a víry. Tady tímto argumentem se nesmíte nechat odradit. Naopak je to milost v dnešní době. V dnešní době máme všichni zmrzačený mozek, přepěstovaný rozum, protože ten se dědí. A tento dědičný hřích je velkým nebezpečím pro každého, které mu znemožní duchovní, citové prožívání, když se tento zmrzačený rozum rozvine a ještě mnohdy více přepěstuje. Je to milost Boží, že někteří smějí jakoby strádat (pozemsky, rozumově, nemohou se uplatnit mezi rozumáři 666) a proto si nakonec zvolí duchovní cestu. Tím dostávají velkou možnost si zachránit život, protože oni posměváčci fanatici z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů, kteří zpustošili tento svět a vedou jej do záhuby, budou nakonec všichni vyhubení. Takže jde tady o to být či nebýt. Ani jeden z rozumářů nevejde do Boží říše, všichni zůstávají po smrti trčet v astrální oblasti a nakonec budou seškrábnutí do rozkladu. Tam je na cestě do nálevky potom smích přejde.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
30. zář 2020 21:13 #985 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Pro lidi, kteří mají vědění, bych jako nejdůležitější v nynější době viděl šířit informaci o tom, že to co se lidem děje a zároveň se bude stupňovat, tak že jde o sklizeň karmy. Sklizeň toho, co jako jednotlivci i jako lidstvo si zaseli. Většina lidí vidí problém nikoli u sebe, ale vždy tam venku. To co se nyní děje je pouze urychlení, jinak nic neobvyklého. Na lidstvo stejně jako na jednotlivce se pouze valí to, co si sami vytvořili během všech svých inkarnací svým cítěním, myšlením a jednáním. Mnozí se tomuto poznání budou bránit až do poslední chvíle, ale také budou takoví, kteří se budou probouzet a ptát se co se to děje. Přesvědčení vzniká prožitím nikoli učením. Proto bude lidstvo nuceno prožít až do konce své bludné cesty a pojídat hořké plody své setby. Tato hořká sklizeň následuje vždy, když se namísto čistého cítění vyzdvihne fanatická sekta rozumářů a materialistů. Proto než nastane výstavba skrze vědoucí lidi by bylo vhodné šířit alespoň osvětu o tom co se děje, bez ohledu na kritiku fanatiků rozumářů, kteří zpustošili tento svět a vedou jej do záhuby. Také s nimi nepolemizovat a dbát na ono "neházejte perly sviním". Odpovídat jen těm, kteří projeví vážný zájem.

Nemá smysl nyní lidem vykládat nějaké vysoké vědění, když mnozí jsou tak tupí, že nevidí nic než jen tu hmotu. Smysl má vysvětlovat to, co nyní na vlastní kůži prožívají.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
07. říj 2020 09:13 #997 napsal Pavel Krajíček
Zapisuji si právě do kalendáře na příští rok různé údaje (novy, úplňky, lunární horoskopy atd.) a zjistil jsem, že bude na slavnost 7. září 2021 NOV, novoluní, tedy přesná konjunkce mezi Sluncem a Lunou (přesná opozice je zase úplněk).

Takže máme na den přesně na slavnost NOV a aby toho nebylo málo, tak tento NOV bude brát úplně přesný trigon od Urana... ideální sestava, aby se stalo něco neočekáváného. Nějaký nový začátek. Navíc koukám tam jsou další dva přesné trigony: Jupiter v trigonu na Venuši a Pluto v trigonu na Mars.

Takže celkem dost přesných trigonů. Aspekty jsou nějaké stále na nebi, ale málokdy je jich více přesných na jeden stupeň... k tomu NOV a slavnost. Odkaz na kolečko: osobni-horoskop.naj...-02:51?vyklad=1

Obrázek:
Přílohy:

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 01.03.2021 18:54
  Dobrý den, tuto informaci o panu Valíkovi a KSČ mám od pana Peroutky. Zeptám se jej. Tak pan Peroutka odpovídá: "Členství Valíka v KSČ je zdokumentovaný. Do KSČ vstoupil v roce 1948, tedy až po odchodu ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Ladˇa Ladˇa 01.03.2021 18:37
  Dobrý den pane Krajíčku,to snad nemyslíte vážně,že by si vzal Abdrushin za učedníka komunistu.Kdyby byl pan Valík komouš,tak proč by se asi scházeli tajně stoupenci PG sním v zadní kapli kostela naproti ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 26.02.2021 14:20
  K článku mi na Facebooku přistál komentář: "Členství v KSČ není mezi čtenáři PG ničím neobvyklým. Z těch známějších tam například byl učedník Ferdinand Valík nebo MUDr. Ivan Rusnák..." Odpověděl jsem na ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:25
  Jestliže vám nějaký politik slibuje, že bude politikem všech a že bude všechny spojovat apod., tak je to velký lhář a služebník temnot. Sám Bůh nám zvěstoval, že v závěru budou lidé rozdělení na kozly ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:24
  Občas slyším od prozápadních zvrhlíků, že Rusko nás ohrožuje. Každý ovšem vidí, že západ a hlavně USA obkličují téměř celou zeměkouli a plni nenávisti stříkají jed na Rusko. Říkám si tedy, že když nyní ...

  Číst dále...

Online

Statistika fóra

 • Celkem témat: 6
 • Dnes založeno: 0
 • Včera založeno: 0
 • Dnes odpovědí: 1
 • Včera odpovědí: 0

 

Facebook Pavel Krajíček

Ze Zjevení Janova

Tu přijel jezdec v černém odění na vraném koni. Držel v ruce váhy, aby odvažoval a odměřoval lidem vše, co sloužilo k jejich tělesným potřebám. Jedněm dát, druhým odepřít - podle toho, zda jejich skutky byly dobré nebo zlé. To proto, aby rozpoutal drahotu a hlad a aby svou ochrannou ruku vztáhl jen nad znamenanými Páně.

 

(celé zjevení)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

  

 

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

 

 (celá kniha)

 

Žalm 23

 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

 

Real time web analytics, Heat map tracking