Pravdou třeba proti všem

Pavel Krajíček

Pavel Krajíček - komentáře

Více
07. lis 2020 17:24 #1080 napsal Pavel Krajíček
Člověk má samozřejmě povinnosti vůči ​svému ​Bohu. I Abdrushin píše často o plnění povinnosti. Jak ​ale ​člověk pozná​,​ co jsou povinnosti k Bohu? Jednoduše​. P​ovinnosti vyplývají ze schopnosti. Jestliže nám Bůh dal ​například ​schopnost cítění a myšlení (myšlení je úmyslně na druhém místě​​), tak nám z toho vyplývají povinnosti. Proto píše​​ Abdrushin v úvodu svého Poselství: ​"​Kdo​ ​se nesnaží,​ ​aby Slovo Páně​ ​také správně pochopil,​ ​ten se proviňuje!​"​

A nyní to srovnejte s církevníky. Ti mají dokonce zakázáno samostatné přemýšlení a prociťování, samostatné hledání. To je něco neuvěřitelného, do nebe volající rouhání! Všichni tito církevníci jsou ti, o nichž se v bibli píše, že vlažní budou vyvrženi . Ale i v tom se projevuje zákon stejnorodosti. Kdo bude mezi tyto shniloše v církvi přitahován? Duchem živý člověk? Nikoli, opět shnilý, líný, samolibý věřící, který se sám nechce namáhat a hýbat, ale radostně své špinavé prádlo hodí na někoho jiného. Dokonce se neštítí hodit svou špínu na samotného Syna Božího. Jako poslední milost Boží pro tyto církevníky bude v závěru dění obrovská bolest v prožívání. Pokud ani toto nepomůže, tak je potom čeká vyvržení, tedy věčné zavržení.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. lis 2020 09:49 #1092 napsal Pavel Krajíček
Přemýšlím, kdy jsem byl naposledy očkovaný. Opravdu si nemohu vzpomenout. Nejspíše naposledy jako dítě. K doktorovi nechodím. Také cca od roku 2012 neplatím zdravotní pojištění, neplatím ani sociální a další výpalné. A to prostě proto, že jsem z této nebezpečné sekty vystoupil. Ze sekty fanatiků rozumářů a materialistů, kteří zpustošili tento svět a vedou jej do záhuby. Přísně vzato normální člověk je povinen dodržovat pouze Boží zákony. Pokud ty pozemské nejsou v souladu s Božími, tak je nemusí dodržovat. Za současné situace by tomu mělo být naopak, nikoli my normální lidé bychom měli platit něco zvrhlíkům a fanatikům rozumářům, ale oni by měli platit nám normálním lidem, kteří se ještě snažíme jejich zvrhlosti vyrovnávat. Pokud jste normální, slušný člověk, tak nemusíte zákony zvrhlé sekty materialistů dodržovat, pokud tyto nejsou v souladu s Božími zákony. A víme, že dnes je vše špatně, nic není podle vůle Boží, když tito zvrhlíci se ve své zvrhlé domýšlivosti postavili proti Boží vůli. Dokonce se svým zmrzačeným mozkem Boha popírají. Brzo bude stvoření od těchto zpustlíků očištěno.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. lis 2020 11:13 #1093 napsal Pavel Krajíček
Jestliže vám nějaký politik slibuje, že bude politikem všech a že bude všechny spojovat apod., tak je to velký lhář a služebník temnot. Sám Bůh nám zvěstoval, že v závěru budou lidé rozdělení na kozly a ovce a nyní slyšíme často z úst prozápadních zvrhlíků řeči o spojování. Jak ale chcete spojit normální lidi, kteří dbají Boží vůle s nebezpečnými devianty 666, kteří vedou svět do záhuby? Trabanti Luciferovi, havěť z temnot, která podporuje veškeré zvrhlosti, devianty, zvrhlé a chlípné menšiny, veškerou chamraď, která se z temnot vyšplhala k inkarnaci na zemi, tak tito chtějí vést halasné řeči o spojování. Ano možná chtějí spojovat, ale jen ty své zvrhlosti a chlípnosti, proto ta nenávist proti normálním cítícím lidem, vlastencům, Rusku, které se snaží zachovávat normální rodinu, tradiční slušné hodnoty. Takže jestli vám nějaký zvrhlík tvrdí, že chce všechny spojovat, tak vzpomeňte na Ježíšova slova:

Matouš 10:34-37
"Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a `nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina´. Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden."

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
14. lis 2020 21:17 #1100 napsal Pavel Krajíček
Kontrolní otázka: Jak chtějí slizcí farizejové z Hnutí Grálu splnit tento Abdrushinův příkaz:

"Vy nositelé kříže Grálu, straňte se farizeů, kteří se vám budou chtít nyní přibližovat; nemá se jim dostati žádné pomoci ze Slova!... Odstrčte nyní lidi tohoto druhu zpět a nesnažte se více ještě je v lásce nebo soucitu poučovati tím, čím se sami můžete osvoboditi!"

Jak chtějí tito pokrytci splnit tento příkaz, když k předstíraní pokory, které nikdy nebylo, tvrdí, že nepoznají mezi sebou kdo z nich je farizej? Takto mi argumentovali členové mé rodiny, slizcí zapáchající farizejové. Proto jsem se také s touto špinavou pokryteckou lůzou přestal stýkat. Jejich pokora je táák velká, že znemožňuje splnění samotného Božího příkazu. Samozřejmě nejde o pokoru, ale duchovní lenost, podobně jako u shnilých, samolibých církevníků.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
15. lis 2020 16:17 #1101 napsal Pavel Krajíček
Všichni se podivují nad tím či oním děním, co že se to děje a co to ti politici v celém světě zavádějí... není ale důvod se podivovat. U moci jsou stejní omezenci jako jste vy sami, je to váš výkvět. Fanatici z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů, sekta, která zpustošila tento svět a vede jej do záhuby. Není se čemu podivovat, jsou tam ve vedení stoupenci stejné sekty jako jste vy sami. Oni to jen o trochu více vystupňovávají, takže snáze nyní budete poznávat zvrhlost této vaší retardované sekty, protože přesvědčení přichází jen prožitím. A protože jak vidno nechcete z prožití vyvodit důsledky, tak se to vystupňuje tak, že se z toho pogrcáte a nakonec i mnozí zahynou ve své slepotě a neschopnosti prozřít.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
16. lis 2020 15:22 #1103 napsal Pavel Krajíček
Schválně, jak dlouho bude lidem trvat, než pochopí: dnešní materialistický svět už dlouhá staletí vedou rozumáři. Ti, jež se ověnčili sebeukájecími vizitkami jako Prof, Doc, Th.D , Pudr, Hadr, Mrd, Mamrd apod. Oni jsou ti, kteří svou domýšlivosti vedou a určují směr lidstva. Nyní lidstvo prožívá a prožije až do konce zhroucení celé této zvrhlé rozumářsko-materialistické stavby. Pokud by ti vaši Prof a Doc byli skutečně vědoucí lidé, tak by musel být všude rozkvět, ráj a blaženost na zemi. Vidíme ovšem opak, vše se hroutí. Veškerá rozumářská stavba se vždy zhroutila. Jasně vám to říká, že ti vaši chytristici nejsou vědoucí lidé, ale naopak se svými vývody a zvrhlou domýšlivosti, která pochází z jejich zmrzačených mozků, vedou vše do záhuby, protože je to v rozporu s Božími zákony, které ve své pýše odmítli poznat. Přesvědčení vzniká prožitím. Proč z prožití nevyvozujete důsledky? Už dávno měla být tato pakáž hnána svinským krokem tam kam patří k lopatě a koštěti a mnozí i do ústavu pro choromyslné do kazajky.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. lis 2020 22:44 #1107 napsal Pavel Krajíček
Přílohy:

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. lis 2020 09:37 #1116 napsal Pavel Krajíček
Lidé, kteří slaví Vánoce jen mechanicky, pozemsky, jako žranici spojenou s rozdáváním dárků, budou v závěrečném dění očisty vyhubení. Jedná se vnitřně o mrtvoly, duchem líné, kteří budou vyvržení. Vnitřně mrtvé rozumáře a materialisty, kteří jsou pro skutečný smysl života nepotřební ba škodliví, o čemž není pochyb, protože dějiny o tom svědčí, když tito fanatici zpustošili tento svět a vedou jej do záhuby. Ateismus je nemoc. Ateisté mají zmrzačené mozky a zaostalé, zakrněné duše. Nejhorší je, že si lidé tyto pacienty volí do vedení národa. Ve vedení smí být pouze duchem zralí lidé, kteří vyciťují vůli svého Boha a zařizují si podle ní život. Rozumáři a materialisté smějí vykonávat pouze pomocné práce. Po očistě bude každý, kdo by znovu chtěl zavádět fanatismus rozumářství, vyobcován ze společnosti a zůstane bez domova. Bude zařazen do kasty lůzy a spodiny, přesně jak i dnes jsou vnitřně duchovně v této kastě (jen to zatím není vidět pozemskému zraku).

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. lis 2020 08:32 #1117 napsal Pavel Krajíček
Argument poslance (fanatika z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů):

"Stát má právo a povinnost v rámci veřejného zdraví, některé činnosti přikázat a vymáhat. Člověk si odpovídá za své zdraví, ale nesmí ohrožovat ostatní..."

V tom se právě projevuje veškerá omezenost této sekty, která skrz svůj zmrzačený mozek není schopna poznat zákony stvoření. Jinak by věděli, že nemoc je následkem chybně použité svobodné vůle. Nemoc je nástroj, který člověku signalizuje, že něco dělá špatně. Pokud by v tom byla libovůle a každý se mohl nakazit jen tak od jiného, tak by to znamenalo, že Stvořitel je břídil a toto také tito nebezpeční fanatici tímto říkají. Oni ti malí červi, kteří zpustošili toto stvoření jako prasata, říkají, že Stvořitel je břídil. Je ostuda, že si lidé volí do vedení tuto duchovní spodinu a lůzu z řad fanatiků rozumářů a materialistů... vypovídá to něco i o lidech.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. lis 2020 19:48 #1121 napsal Pavel Krajíček
George Soros řekl, že křesťanství je přežitek. Přitom křesťanství ve své čisté formě (nikoli to církevní) je nejvyšší a nejčistší učení, které může pochopit jen duchem zralý člověk. Naprosto je nelze přijmout pouze rozumem, který pochází z hmotného mozku. Musí jej v citu (nikoli pocit) přijmout zralý lidský duch. Vidíme tak nyní, že k moci se dostala havěť, která nenávidí Světlo a Pravdu a snaží se ji tak potírat všemi způsoby. Zavádí veškeré zvrhlosti, které jsou v rozporu s čistým cítěním. Jen čistým cítěním lze poznat Pravdu, skutečnou krásu a hlas svědomí. Podporu a ochranu ze zákona může a má mít jen vše ušlechtilé, čisté a na svědomí hřející. Proto havěť, která se dere k moci ochraňuje skrz pozemské zákony vše opačné: chlípné a zvrhlé menšiny, devianty, chamraď apod. Většina lidí, včetně důchodců ovšem nemá pravou lásku v sobě, myslí jen na to, jak levně nacpat ty své nenažrané bachory. Oni, tito shniloši mají největší vinu na dnešním stavu. Jejich shnilost a nenažranost vede k tomu, že se k moci dostává havěť. Kdyby byli v citu živí a milovali tak Pravdu a mysleli tak na národ na budoucnost potomků apod., tak by se havěť z temnot tak snadno nedostávala k moci. Takto je to těmto shnilošům jedno a volí ty, kteří jim dají úplatek např. ve formě 5000 Kč na Vánoce, aby mohli ve své shnilosti dále zahnívat. V jedné ruce ovladač v druhé klobásu, pivo, leták na slevy do marketu... naprosto nepotřební lidé pro skutečný smysl života. V závěru očisty bude celá tato shnila masa vyhubena.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. lis 2020 21:55 #1122 napsal Pavel Krajíček
K mému předchozímu příspěvku mi napsala jedna paní (v jedné naší skupině na Facebooku):

"Ako súdiš druhých, tak budeš sám......? Máš milovať aj svojich NEPRIATEĽOV,ako čitateľ živého Slova to máš už vedieť"

Odpověděl jsem jí:
Tak zaprvé komu týkáš husopasko? Za druhé děláš advokáta těm, kteří zpustošili tento svět jako prasata a vedou jej do záhuby? V takovém případě nemáš tady mezi námi normálními lidmi co dělat a mazej odtud holoto! A když už se oháníš Slovem, tak co ti píše Abdrushin:
"Stojí-li tedy psáno: „Milujte své nepřátele,“ znamená to: Čiňte to, co je jim prospěšné! Tedy také je kárejte, když jinak nemohou přijíti k poznání! To znamená jim sloužit." Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. lis 2020 07:30 #1123 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Bůh dal lidem svobodnou vůli a vy si necháte od fanatiků rozumářů a materialistů kadit na hlavu, zakazovat a přikazovat podnikat, chodit do práce apod. Sekta, která zpustošila tento svět a vede jej do záhuby, chodí na vás s beranidly a zatýká vás za to, že užíváte Bohem darované svobody. Už dávno jste tuto havěť měli svinským krokem hnát pryč od kormidla. Všichni by měli sedět, někteří být i souzení za vlastizradu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. lis 2020 09:06 #1124 napsal Pavel Krajíček
Já samozřejmě chápu uhel pohledu rozumářů a materialistů na koronavirus a jejich omezování lidí. Aby si někdo nemyslel, že to vidím jen ze své strany. Stav společenského uspořádání, materialistická deviantní ideologie vyplodila tento stav: Oni jsou prostě zodpovědní za mnoho věcí, konkrétně nyní hovoříme o zdravotnictví. Mají strach, že když jim "pacienti" přerostou přes hlavu, tak se jim to bude hroutit. Tady se těžko radí co dělat, protože vše bylo vybudováno na špatném základě a nelze provádět dílčí opravy, když vše je špatně. Proto se musí vše zhroutit a musí se začít znovu a na zdravém základě po poznání zákonů stvoření. Kdyby lidé žili podle zákonů stvoření, tak by ani epidemie nebyly a pokud ano, tak by si zubatá vzala jen toho, kdo si to zaslouží, stejně jak činí i dnes. Není tedy úkolem rozumářů a materialistů tzv. chránit jedny před druhými co se týče zdraví. Dílo Boží nemá nedostatků a nakazí se jen ten, který si to zaslouží. Špatně je prostě to, že u moci jsou nebezpeční a omezení fanatici rozumáři a materialisté, kteří vedou svět do záhuby.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. lis 2020 14:56 #1126 napsal Pavel Krajíček
Občas mi materialisté argumentují, když je usvědčím z toho, že zpustošili svět a vedou jej do záhuby, že to byli oni, kdo vymysleli léky na nemoci, techniku, pokrok apod. Toto je také jalový argument. Úkolem lidí není vymýšlet náplasti na to, co dříve pohnojili, pokazili. Není úkolem vymýšlet šibenice na vlastní zvrhlost. Úkolem lidí je poznat zákony stvoření a vřadit se do nich a tím předcházet veškerému úpadku a ne až dodatečně úpadek korigovat a záplatovat. Ten úpadek totiž potom řídí ony zákony stvoření vůči kterým se rozumáři staví s opovržením. Poznáním a vřazením se do těchto zákonů dostane člověk z duchovna podporu a nastane trvaly rozkvět, což jak vidno zatím u fanatiků rozumářů tento nikdy nenastal.

Víte kam až to zajde? Směl jsem totiž z části vidět budoucnost. To zajde tak daleko, ten úpadek rozumářů a materialistů, že větší část (přeživších) lidí přijde za námi (normálními lidmi) a bude se žebravě doprošovat toho, ať je vedeme. Protože uvidí, prozřou, že pouze s normálními a tedy skutečně vědoucími lidmi mají nějakou naději na normální život, vlastně na život vůbec. Toto není vyhrazeno nějaké daleké budoucnosti, toho se dožijeme už i my, kteří nyní žijeme.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
29. lis 2020 10:17 #1132 napsal Pavel Krajíček
V předchozích příspěvcích jsem psal o farizejích a o mém vyjadřování apod. Pan Oldřich Pružina mi k tomu na Facebooku napsal nějaké komentáře. Protože se mi líbily, tak vám je tady zkopíruji:

Ano, farizejové, dnešní "lepšolidé", by rádi, aby služebníci Světla sloužili jim - především tím, aby přitakávali jejich skutkům. Činům, slovům, myšlenkám. Duchovní lenoši - služebníci temna, nepřipouštějí nic jiného, než že jen oni mají "pravdu", ostatní jsou pro ně méněcenní, a jen oni si zasluhují pocty a právo ostatní řídit a vládnout jim. Již brzy takové čeká odměna, o které si teď myslí, že patří jiným - těm, které ponižují, a pohrdají jimi. Ale právě jim patří i slova z Janova zjevení o zástupech, které potáhnou pyšně pod svými prapory různých spolků, aby byly Světlem oslaveny. Ale budou odvanuty jako prázdné plevy. Vidíme je všude kolem sebe, ať mezi ateisty, tak i mezi pseudoduchovními, jen oni sami nevidí svou nízkost.
==

Zpívá se v jedné písničce: "Jiní snad tráví chvíli v kapli, pak se tím honosí, já však chodím mezi své lidi, na duši neskrejvám stín." Ta písnička je obyčejná /country/ pro obyčejné lidi. "Lepšolidé" takové vůbec neposlouchají, a pohrdají těmi, kdo to dělá - mají své rozumářsky nesrozumitelné textově i melodicky. Tím se honosí, stejně jako navenek různými aktivitami, aby byli "hezkými" před stejně pokrytecky smýšlejícími, či naivními lenochy. Lepšolidé je současný novodobý název pro farizeje, o kterých víme, že těch se máme stranit především.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 01.03.2021 18:54
  Dobrý den, tuto informaci o panu Valíkovi a KSČ mám od pana Peroutky. Zeptám se jej. Tak pan Peroutka odpovídá: "Členství Valíka v KSČ je zdokumentovaný. Do KSČ vstoupil v roce 1948, tedy až po odchodu ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Ladˇa Ladˇa 01.03.2021 18:37
  Dobrý den pane Krajíčku,to snad nemyslíte vážně,že by si vzal Abdrushin za učedníka komunistu.Kdyby byl pan Valík komouš,tak proč by se asi scházeli tajně stoupenci PG sním v zadní kapli kostela naproti ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 26.02.2021 14:20
  K článku mi na Facebooku přistál komentář: "Členství v KSČ není mezi čtenáři PG ničím neobvyklým. Z těch známějších tam například byl učedník Ferdinand Valík nebo MUDr. Ivan Rusnák..." Odpověděl jsem na ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:25
  Jestliže vám nějaký politik slibuje, že bude politikem všech a že bude všechny spojovat apod., tak je to velký lhář a služebník temnot. Sám Bůh nám zvěstoval, že v závěru budou lidé rozdělení na kozly ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:24
  Občas slyším od prozápadních zvrhlíků, že Rusko nás ohrožuje. Každý ovšem vidí, že západ a hlavně USA obkličují téměř celou zeměkouli a plni nenávisti stříkají jed na Rusko. Říkám si tedy, že když nyní ...

  Číst dále...

Online

Statistika fóra

 • Celkem témat: 6
 • Dnes založeno: 0
 • Včera založeno: 0
 • Dnes odpovědí: 1
 • Včera odpovědí: 0

 

Facebook Pavel Krajíček

Ze Zjevení Janova

Tu přijel jezdec v černém odění na vraném koni. Držel v ruce váhy, aby odvažoval a odměřoval lidem vše, co sloužilo k jejich tělesným potřebám. Jedněm dát, druhým odepřít - podle toho, zda jejich skutky byly dobré nebo zlé. To proto, aby rozpoutal drahotu a hlad a aby svou ochrannou ruku vztáhl jen nad znamenanými Páně.

 

(celé zjevení)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

  

 

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

 

 (celá kniha)

 

Žalm 23

 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

 

Real time web analytics, Heat map tracking