Pravdou třeba proti všem

Pavel Krajíček

Pavel Krajíček - komentáře

Více
30. lis 2020 07:54 #1135 napsal Pavel Krajíček
Přijde doba a není daleko, kdy každý, kdo se hlásil k takzvaným prozápadním "hodnotám" se bude za to stydět a bude jim opovrhováno. Hlásit se k těmto "hodnotám", když tito zvrhlíci jsou plni nenávisti vůči normálním lidem, vlastencům, Rusku apod. Když tyto "hodnoty" znamenají ochranu zvrhlíků, chlípných a zvrhlých menšin, deviantů. Hlásit se k těm, kteří dávají dětem za vzor úchyláky a další zvrácenosti, které jsou v rozporu s čistým cítěním. Mnoho známých lidí i astrologové atd. se ze zbabělosti hlásí k této prozápadní nenávistné, zvrhlé, deviantní havěti. Dobře si je zapamatujte, aby zase nepřevlekli kabát.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. pro 2020 07:42 #1146 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Pomatenost fanatiků z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů bude stále narůstat a to tak, že lidé budou zvracet a následně stále ve větším počtu se i věšet, topit, trávit jedy, skákat z oken atd., což samo o sobě opět ukazuje na pomatenost těchto fanatiků rozumářů. Přesvědčení vzniká prožitím a proto se bude prožívat zhoubnost a zvrácenost této vaší retardované sekty rozumářů a materialistů, aby alespoň několik lidí dosáhlo probuzení a tím záchrany. Zmiňoval se o tom už i Abdrushin:

"Není vyloučeno, že u mnohých lidí poskytnou možnost zásahu mozkové buňky, čímž vznikne pomatenost myšlení, kterému se nesprávně říká pomatenost ducha. Ve skutečnosti jest to pouze rozum, který je podroben pomatenosti, nikdy však duch! Jen činnost pozemského mozku podléhá poruchám, kdežto pomatenost ducha je úplně vyloučena...
Právě v této pomatenosti ukáží se hříchy mnohých škol, které přetěžovaly přední mozek mládeže věcmi, kterých ve svém pozemském bytí vůbec prakticky nemohla použíti. Ješitnost nad touto „učeností“ stane se chorobnou a zločinem, neboť nezbude jim proto již síly ani času k tomu, co by bylo mnohem potřebnější a co je pro každého člověka nezbytné: Poznání Božské vůle ve stvoření!"
Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. pro 2020 17:39 #1148 napsal Pavel Krajíček
Tak jsem právě dočetl útlou knížečku s názvem "Jací jsou Němci?" (odkaz na konci). Je to ze série knih o různých národech. Přestože kniha je psaná humorně a opravdu jsem se od srdce občas zasmál, tak při hlubším pohledu mi přecházel mráz po zádech. Němci už jsou zřejmě v pokročilé fází zmrzačeného mozku (přepěstovaného). Nadvládá rozumu nad vlastním člověkem (inkarnovanou duší). Přesně jak o tom psal Abdrushin v přednášce Strnulost už v roce 1937:

"Tak mnohé je již v prvním stádiu strnulosti, brzy jí může být uchváceno již celé vaše myšlení a musí plynout do neohebných, železných kanálů, které vám samým přinesou již jen tíseň, utrpení za utrpením a nakonec vás srazí z lidství ke stupni bezobsažného, jen temnu sloužícího stroje, vzdáleného od veškerého Světla." Abdrushin

Vypadá to, že Němci jsou už úplně mimo lidství a jsou z nich jen stroje. Toto se bude stále stupňovat, až do úplných zvrácenosti, aby lidé prožili zhoubnost sekty rozumářů a materialistů.

ona kniha: www.megaknihy.cz/ro...jsou-nemci.html

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. pro 2020 18:10 #1164 napsal Pavel Krajíček
Mnoho rozumářů (tedy ti, kteří mají zmrzačené mozky) si vysvětluje hvězdu Betlémskou jako konjunkci Jupiter Saturn na nebi, která bývá jednou za cca 20 let. Hvězda Betlémská jakož i ta, která by se měla objevit na závěr nynější očisty má svůj původ na vrcholku stvoření, tedy v praduchovnu. Míří skrz všechny světy dolů do hmoty, bude se obalovat hmotou a bude proto vidět i pozemským zrakem. Nejde tedy o nějakou konjunkci planet naší soustavy. Materialisté nemají pochopení pro duchovní věci a proto si to vysvětlují skrz své omezené chápaní, ostatně jako všechny věci a proto vyvozují špatné a falešné závěry a proto také vědou svět do záhuby. Kometa bude naplněná mocnou duchovní silou a uzavře veškeré karmické dění na zemi. Vše, co ještě do té doby nebude rozuzleno se uzavře (po objevení komety) během několika měsíců. Tím se materialisté, nenávistná havěť a další fanatici ze sekty rozumářů vyhubí navzájem a zůstanou jen normální lidé, kteří se radostně vřazují do zákonů stvoření.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. pro 2020 14:41 #1177 napsal Pavel Krajíček
Dnes mi přišla odpověď na další otázku. Tedy pro úplné pochopení se zmíním ještě o předešlé odpovědi, kterou jsem dostal ve snu cca před 2-3 roky. Bylo mi obrazně ukázáno, že když budu spěchat a budu netrpělivý, tak že mě lidé neuslyší. Já jsem celou dobu nevěděl, co je tou podmínkou, aby mě slyšeli. Nyní mi přišla odpověď i na toto: tím důležitým je půda, stav lidských duší. Lidé (včetně čtenářů PG) jsou ještě příliš zhýčkaní, ješitní, samolibí a raději poslouchají lichotivé řeči, kde si navzájem podkuřují a lechtají ješitnost. A protože já mám Pravdu raději, než lidi a proto nebudu nikdy lidem dělat ústupky, tak proto nyní ještě nechtějí má slova slyšet. Musí se prvně vystupňovat utrpení, které v každém případě přijde a to takového rozsahu, že veškerá ješitnost bude zcela neúprosně z lidí vyhlazena. Až budou zdrcení v prachu ležet na zemi, tak teprve potom budou začínat naslouchat. Tím také zcela se vypaří dosavadní farizeové z vedoucích pozic.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. pro 2020 16:43 #1179 napsal Pavel Krajíček
Někdo mi píše:
"...tiez som velakrat rozmyslala ci nie ste prilis prisny a tvrdy..."

Odpovídám:
Když srovnáte mou přísnost s tím, že většina lidí bude vyhubena a zbytek bude ležet v prachu, tak co je lepší? Dostat par facek nebo zahynout v tisícerých bolestech?
A ta přísnot, daleko větší, bude potom podmínkou, aby přeživší mohli nadála zůstat žít na zemi. Každý rušitel míru bude v nové společnosti po očistě neúprosně vyhuben. Bez pokory nemůže být nikdo zachráněn. Veškerá domýšlivost bude vygumovaná z lidí.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. pro 2020 17:31 #1180 napsal Pavel Krajíček
Každý ješitný člověk bude mým nepřítelem a bude se stavět proti mně. Je to přirozené a vyplývá to z Poselství Grálu, kde Abdrushin píše:

"Poselství Grálu zasahuje všechny lidi v nejslabším bodě: v domýšlivosti, živené po tisíciletí! Proto tolik citlivosti, tolik posměšků, tolik shovívavosti ve zdánlivé povýšenosti, ze které až příliš zřetelně promlouvá největší zloba, jež nakonec právě jen svědčí o tom, co Poselství Grálu o lidech říká."

V mém případě bude tedy můj projev ještě přísnější, než je v PG a to proto, že na rozdíl od Abdrushina nejsem Boží Syn, ale jsem člověk ve službě Světlu. Proč myslíte, že samotná Boží vůle má za symbol Holubici a ne třeba Orla nebo Meč? A proč rytíři Grálu mají meč? Protože rytíři jsou už dalším odstupněním se specifickým zaměřením. V Boží vůli, která sepsala Poselství Grálu je obsaženo vše i míruplná výstavba, proto ta Holubice, kdežto v rytířích je zakotvena útočnost pro specifické úkoly, které nejsou určené pro běžné lidi. A co myslíte, kdo bude povolávat tyto rytíře na zemi? Budou to samolibí, ješitní farizeové z řad stoupenců PG? Nebo to bude samotná Boží vůle?

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. pro 2020 21:00 #1182 napsal Pavel Krajíček
Bůh stvořil člověka bez církve a bez očkování. Tedy poznat Boží vůli můžete bez církve a po vřazení se do této vůle můžete pod její ochranou a bez očkování a vakcín úspěšně obstát a ve zdraví žít. Naopak, pokud se stanete stoupenci nebezpečné sekty rozumářů a materialistů, tak vám nepomůže ani živá voda.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
10. pro 2020 21:25 #1187 napsal Pavel Krajíček
V poslední době je vidět snaha připravovat lidi na jakési mimozemšťany. Oni ti pomatenci rozumáři už nevědí co a jak lidi ovládat. Tak abyste se náhodou neprobudili duchovně a nešli ke Světlu a nezačali na fanatiky rozumáře klást oprávněné nároky, tak vám nabídnou možná mimozemšťany namísto Boha a skrze ně vás budou chtít ovládat. Mimozemšťané, tedy jde vždy o normální lidi jako jsme my, samozřejmě žijí ve vesmíru, ale jsou tak daleko, že nikdy nedojde k fyzickému kontaktu. A ti, kteří jsou některými jedinci vidění v blízkosti země, to jsou zemřelí lidé na onom světě. Astrální oblast se prolíná s naší realitou a tyto zemřelé vidí jasnovidci, kteří mnohdy ani netuší, že hledí v danou chvílí astrálním zrakem. Nevím jak daleko mají rozumáři rozvinutou techniku na různé fígle, promítání obrazů, holografie apod. Je možné, že se pokusí tady tímto oblbovat lidi. Tak se nenechte tím obalamutit. Žáden mimozemšťan vám nezvedne vaši duchovní zralost. Té se dosahuje pouze vřazením do zákonů stvoření, čistotou myšlení a cítění a pohledem vzhůru ke Světlu. Veškeré esoterické bláboly, mimozemšťané apod. odvádějí lidi od toho podstatného, až bude pro ně navždy pozdě.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
14. pro 2020 17:30 #1207 napsal Pavel Krajíček
Matouš 16/25:
"Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej."


Každý rozumář, který myslí jen na pozemské a hmotné zabezpečení, očkování, protože jakožto omezený sobec se třepe strachy o tu svou línou zadnici o svůj život nakonec přijde, protože poklady uložené na zemi podléhají rozkladu, kdežto poklady uložené v nebi (duchovní sféře) nikoli.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
15. pro 2020 17:57 #1210 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Pro ty, kteří neví a také pro případ, že by došlo k nějakému výpadku Facebooku apod., tak na sítí vk mám dvě skupiny. V jedné mám 718 členů a jmenuje se "Příznaky apokalypsy" v druhé mám 934 členů a jmenuje se "České fórum". Tuto druhou jsem nyní "restartoval". Promazal jsem staré příspěvky, ona byla ta skupina nějaký čas neaktivní. Nyní začnu do ní dávat příspěvky. Chtěl jsem ji zrušit, ale pak jsem si řekl, že je to škoda, když už má přes 900 členů. Odkazy na konci. Jinak samozřejmě, kdyby vypadly všechny sítě, tak máme i web: navodnapreziti.cz/
Nyní odkazy na ty dvě skupiny na vk:
1) vk.com/mycesi
2) vk.com/navodnapreziti

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
17. pro 2020 08:57 #1215 napsal Pavel Krajíček
Včera jsem shlédl téměř dvouhodinové video, které I. Chaun natočil 15.12.2020 s rádoby odborníkem na náboženství a sekty Zdeňkem Vojtíškem. Vojtíšek se tam rozplýval, jak že se stal tolerantním člověkem a že už se neodvažuje vyjmenovávat znaky sekty apod. Přitom nedávno mě pomlouval v soukromí a tvrdil, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu. A právě v mém případě to vůbec není pravda. Jediné co je pravda je to, že mám několik webů, diskuzních fór, kde se člověk může registrovat a opět svobodně sám smazat. Toť vše, s nikým se ani nestýkám osobně. Podle tolerantního slizkého Vojtíška je toto v mém případě sekta. Ti, kteří nejsou povrchní samozřejmě do toho vidí. Všem, včetně Vojtíška se nelíbí mé jadrné vyjadřování. Lidé vás přijmou, když jim budete podkuřovat, lechtat jejich ješitnost, ale ne když jim bez obalu ukážete jejich pokrytecké červivé nitro. To vás nazvou blázny, přestože pro to nemají žádný důkaz... jen nenávist vůči pravdě, kterou říkáte. Před nedávnem jsem o Vojtíškovi napsal článek: navodnapreziti.cz/i...-a-materialiste

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. pro 2020 12:45 #1217 napsal Pavel Krajíček
Ještě k mému předchozímu příspěvku o Vojtíškovi. Poté co každý normální člověk pochopí a přesvědčí se, že nazývat diskuzní fórum sektou je hloupost je zapotřebí si ještě položit další otázky. Dvakráte PROČ? Za prvé PROČ Vojtíšek nazývá diskuzní fórum sektou? Když i člověku s průměrným IQ musí být jasné, že je to přehmat, který kdyby se dostal do hlavních médií, tak Vojtíškovi musí přinést ostudu a snížit jeho věrohodnost tzv. odborníka. A za druhé PROČ to Vojtíšek neviděl tento svůj přehmat, když nazval obyčejný web a fórum sektou? Co to je, to co kalí lidem jasný zrak, že se dopustí takového přehmatu? Ano je to nenávist, ta jediná kalí zrak, činí nevěcným a štve proti nenáviděnému. Stačí se podívat na prozápadní zvrhlíky, jak štvou stále proti Rusku jako ta nejšpinavější nenávistná havěť. A jen temno je štvano nenávisti, nikdy světlo.
Vojtíšek je církevník a jak víme církevníci to jsou samolibá shnilá domýšlivá pokrytecká lůza, která se domýšlí, že za ně červíčky sám Syn Boží položil život a vzal jejich špinavé prádlo na sebe, aby oni shniloši se nemuseli sami namáhat. A samozřejmě v takovém samolibém stavu vám Pravda nebude vhod a proto se i rádoby odborník Vojtíšek s titulem docent sníží štván nenávisti k tomu, aby diskuzní fórum nazval sektou. Přestože není naplněn ani jeden znak těchto rádoby odborníků o sektě. No ale jak máme zaslíbeno vše se musí odhalit a každý musí zjevně ukázat co v nitru nosí a jak na tom je.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. pro 2020 14:21 - 20. pro 2020 10:55 #1219 napsal Pavel Krajíček
Když už mluvím o těch odbornících na sekty, tak ještě jeden postřeh. Nedávno jsem četl v nějakém článku, že jeden ze znaků sekty může být to, že jí posíláte peníze. A nyní uvažujte. Když pošlete peníze někomu koho máte rádi, kdo vám svou práci přináší nějaké hodnoty, tak podle těchto rozumových zpustlíků je to špatně a jste oběti sekty. Když ale musíte každý měsíc pod pohrůžkou kriminálu platit daně a další výpalné fanatikům materialistům, tak je to v pořádku? Že se necháte pořád takto tahat za nos. To že vás tato nebezpečná sekta, která zpustošila tento svět a vede jej do záhuby doslova každý měsíc okrádá, olupuje proti vaši vůli o vaše peníze pod pohrůžkou násilí, kriminálu, pokut atd., tak to je v pořádku, když ale vy z lásky pošlete peníze na provoz webu nebo za práci někomu kdo vám skutečně pomáhá, tak podle těchto rozumářských zrůd jste v sektě. Čili fanatici rozumáři vlastně usvědčili sami sebe z toho, že jsou nebezpečnou sektou, které musíte pod pohrůžkou násilí posílat peníze.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
20. pro 2020 23:16 #1238 napsal Pavel Krajíček
Přílohy:

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 01.03.2021 18:54
  Dobrý den, tuto informaci o panu Valíkovi a KSČ mám od pana Peroutky. Zeptám se jej. Tak pan Peroutka odpovídá: "Členství Valíka v KSČ je zdokumentovaný. Do KSČ vstoupil v roce 1948, tedy až po odchodu ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Ladˇa Ladˇa 01.03.2021 18:37
  Dobrý den pane Krajíčku,to snad nemyslíte vážně,že by si vzal Abdrushin za učedníka komunistu.Kdyby byl pan Valík komouš,tak proč by se asi scházeli tajně stoupenci PG sním v zadní kapli kostela naproti ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 26.02.2021 14:20
  K článku mi na Facebooku přistál komentář: "Členství v KSČ není mezi čtenáři PG ničím neobvyklým. Z těch známějších tam například byl učedník Ferdinand Valík nebo MUDr. Ivan Rusnák..." Odpověděl jsem na ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:25
  Jestliže vám nějaký politik slibuje, že bude politikem všech a že bude všechny spojovat apod., tak je to velký lhář a služebník temnot. Sám Bůh nám zvěstoval, že v závěru budou lidé rozdělení na kozly ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:24
  Občas slyším od prozápadních zvrhlíků, že Rusko nás ohrožuje. Každý ovšem vidí, že západ a hlavně USA obkličují téměř celou zeměkouli a plni nenávisti stříkají jed na Rusko. Říkám si tedy, že když nyní ...

  Číst dále...

Online

Statistika fóra

 • Celkem témat: 6
 • Dnes založeno: 0
 • Včera založeno: 0
 • Dnes odpovědí: 1
 • Včera odpovědí: 0

 

Facebook Pavel Krajíček

Ze Zjevení Janova

Tu přijel jezdec v černém odění na vraném koni. Držel v ruce váhy, aby odvažoval a odměřoval lidem vše, co sloužilo k jejich tělesným potřebám. Jedněm dát, druhým odepřít - podle toho, zda jejich skutky byly dobré nebo zlé. To proto, aby rozpoutal drahotu a hlad a aby svou ochrannou ruku vztáhl jen nad znamenanými Páně.

 

(celé zjevení)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

  

 

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

 

 (celá kniha)

 

Žalm 23

 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

 

Real time web analytics, Heat map tracking