Pravdou třeba proti všem

Pavel Krajíček

Pavel Krajíček - komentáře

Více
23. led 2021 07:39 - 23. led 2021 08:00 #1446 napsal Pavel Krajíček
Píšou mi lidé, že berou 9000 Kč důchod a že to asi těžko stačí na nějakou nenažranost (jak o nich občas hovořím, viz předchozí příspěvky). A právě takovými stížnostmi jen potvrzují to, co o nich říkám, i to, že nejsou schopni hlubšího úsudku. Za prvé, to, že máte málo je vaše vina, kdybyste nepodporovali celý život zvrhlou sektu rozumářů a materialistů a žili podle Božích zákonů, tak byste měli všeho dostatek. Za další, když hovořím o nenažranosti důchodců, tak tím mám na mysli, že jejich duch se nehýbe a žijí jen rozumově, materiálně. Tou nenažranosti tedy míním opak normálního stavu, tedy v nitru živého člověka, žijícího podle zákonů stvoření. Je jedno jestli v danou chvílí na tu nenažranost máte nebo nemáte peníze, jde o vnitřní shnilý, sobecký stav, který může za dnešní úpadek. Jinak ne že bych měl něco proti důchodcům, mám na mysli jen ty shnilé a těch je žel většina.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. led 2021 09:21 #1447 napsal Pavel Krajíček
Průvodním jevem rozumářů je povrchnost. Proto se domýšlejí, že by se lidem se starými těly měla prokazovat úcta. Tělo ovšem není vlastní člověk. Už dlouhá léta nevnímám tělesnou schránku, když s někým hovořím, ale vnímám jeho ducha, který je inkarnovaný v onom těle. Úcta nenáleží pozemskému tělu, ale pouze duchu a to tím více nebo méně podle intenzity spojení s původem, tedy s duchovní říši. Čím je duch zralejší a vřazuje se ochotně do Boží vůle, tím má i vroucnější spojení s duchovní sférou a pouze to a jen to je předpokladem pro úctu. Nikoli to, že někdo sice celý život pracoval, ale pozemskému zraku neviděno působil na vše rozkladně skrz svou závist, nenávist, zvrhlost, sobectví, nenažranost apod. V podstatě každý fanatik rozumář a materialista, pozorováno duchovním zrakem, stojí v žebráckém šatu a mnohdy po kolena v bahně. Tento stav se jim po pozemské smrti stává skutečnosti. Důstojné prostředky pro onen svět má pouze ten duch, který žil podle zákonů stvoření. Materialisté jsou vnitřně duchovně spodina a lůza a po smrti se jim to stává skutečnosti. To bahno ve kterém se ocitnou jsou jemnohmotně zformované jejich zvrhlé, sobecké myšlenky. Mnozí ani duchovně neudrží rovnováhu a plácají se v tomto jimi vytvořeném bahně. Když toto vše vidíte nebo alespoň silně cítíte, tak vám bude zatěžko takovým špinavcům prokazovat úctu, kterou by si chtěli vynutit.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. led 2021 10:12 #1449 napsal Pavel Krajíček
No tak vidíte, už o těch nenažrancích píše i Prima:

"Strkanice kvůli zlevněným respirátorům: Důchodci za pár minut vykoupili Lidl"

článek: cnn.iprima.cz/za-os...se-nebali-17753

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. led 2021 22:59 #1460 napsal Pavel Krajíček
Dnešní zvrhlíci, kteří jsou ve vedení mnohdy argumentují tím, že jde o diskriminaci, když se nepodporují a neoslavují různí zvrhlíci a devianti, přižívníci apod. To bychom ovšem mohli stejně tak nazývat zloděje, když je zavřeme do kriminálu, že jsou diskriminování a spousta dalších příkladů v podobném duchu. Skutečná diskriminace by to byla tehdy, kdyby slušný, vnitřně čistý a ušlechtilý člověk, který žije podle zákonů stvoření byl nějak zvrhlíky omezován, ale nikoli naopak, že havěť si bude své devianty, úchyláky, nefachčenka a chamraď ochraňovat a v rozporu s řádem stvoření to nazývat opatřením proti diskriminaci. Mohli by namítnout, že kdo určuje co je správné a čisté? No přece pravoplatný majitel této země, tedy Stvořitel. A co je čisté a podle jeho vůle to pozná každý normální člověk skrz svědomí. V tom je ale zase problém, protože svědomí, tedy čisté cítění mají jen normální lidé a nikoli fanatici rozumáři a materialisté. A tak bude lidstvo nyní prožívat zvrhlost a zvrácenost těchto fanatiků, vystupňovanou až do neuvěřitelných forem. A to proto, aby se probudilo ze své shnilosti.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
29. led 2021 14:55 - 29. led 2021 16:09 #1473 napsal Pavel Krajíček
Opravdu hrozí velké nebezpečí od havětí. Já si vždy myslel, že ti zlí lidé ve vedení, fanatici ze sekty rozumářů a materialistů, že oni tak nějak vědí, že jsou zlí a že se prostě snaží to zlo zamaskovat skrz rozum. Není tomu tak, možná pár jedinců, ale drtivá většina z nich je skutečně přesvědčena o tom, že mají pravdu. O to to je nebezpečnější, protože oni začnou považovat své nepřátele za blázny, sektáře, fanatiky, nemocné a budou je perzekuovat, zavírat do kriminálu, do ústavu apod. viz zmínky z nedávného článku na protiproudu:

"Trumpem „posedlý“ kanál CNN už rovnou navrhuje nahlížet na lidi stranící Trumpovi (minimálně 75 miliónů Američanů) jako na mentálně postižené a zmanipulované vůdcem „trumpistické“ sekty."

A to je jen začátek. To se zřejmě vystupňuje do neuvěřitelných rozměrů. Já měl loni prožití s jedním člověkem, který je na nízké úrovní, a který byl přesvědčen, že já jsem nízký a on stojí nade mnou. Úplně všechno, ale opravdu všechno a všechny mé argumenty a skutky on obrátil tak, aby si sám sobě objasnil, že já jsem ten špatný. I to, že provozuji své weby a to jak se tam projevuji, tak podle něho, protože jsem špatný, snad to dělám z nenávisti. Přitom každému normálnímu člověku je jasné, že, když se něčemu věnujete téměř celý život, tak asi z lásky k věci, stejně jako já z lásky k Pravdě mám weby kolem toho apod. Nebudu to rozebírat, ale opravdu každý můj argument otočil k tomu, že je to důkaz mého zavrženíhodného stavu. Je to přesně, jak píše Abdrushin, tito lidé mají zúžený obzor chápání a s každým krokem dolů se zvětšuje jejich omezenost. Kdybych to neprožil loni, tak bych tomu asi nevěřil. Opravdu jsem prvně nevěřil, že takoví lidé existují, byl to pro mě šok. Podobně jsem si myslel, že ti temní ve vedení států to vědí, že jsou zlí a že vědí, že se to musí maskovat a rozumově jejich jednání zdůvodňovat. Nene oni skutečně jsou přesvědčení že jednají správně. Takže je možné, že se dočkáme i pronásledování věřících, protože havěť nenávidí Světlo a Pravdu. Rozumějte, tam půjde vše stranou, jako argumenty o demokracii, svobodě apod., protože oni si své zvrhlé skutky obhájí tím, že my jsme blázní a oni konají dobro, klidně si to uzákoní do zákonů apod. Čím více ta havěť vnitřně klesá dolů, tím má ve svém nitru větší puzení nenávistí o které v denním vědomí neví. Svůj rozum následně používají k tomu, aby toto své nenávistné puzení mohli obhájit, zdůvodnit a provést. V tom je vše. Blíží se noc lidstva a budou se prožívat následky toho, že se lidé stali stoupenci nebezpečné sekty rozumářů a materialistů.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
29. led 2021 18:05 - 29. led 2021 18:53 #1474 napsal Pavel Krajíček
Na obrázku vidíme tzv. mimozemšťany. Nejde ve skutečnosti o mimozemšťany, ale o vzhled lidských duší, které někteří jasnovidci vidí, někteří, aniž by si uvědomovali, že hledí vnitřním zrakem. Duch si utváří tělo. Dobrý, ušlechtilý a čistý člověk vypadá krásně a zářící. Zlí lidé přetvořili své duše v odporné zrůdy. Někteří jasnovidci, kterým schází pro nedostatek pokory opravdové vědění a poznání šíří potom nesmysly, jako např. Petr Chobot. Takže nejde o mimozemšťany, jak tvrdí Chobot, že tito se motají kolem mocných a ovlivňují je, ale jde o duše na onom světě. Nikdo z nás není nikdy sám, každý má kolem sebe stejnorodé duše na onom světě. Onen svět (astrální) prostupuje náš hmotný svět. Na obrázku tedy vidíme chladné rozumářské bestie, které se skutečně i motají kolem mocných a ovlivňují je a které tedy přetvořily svá duchovní a jemnohmotná těla do takového groteskního stavu. Těch vzhledů je široká škála, není jen tento jeden typ zde na obrázku uvedený. Takže jasnovidci vidí jednak duše lidí ještě žijících na zemi a jednak duše už bez pozemských těl a mylně se domnívají, že vidí mimozemšťany. Na obrázku je tedy výkvět nebezpečné sekty rozumářů a materialistů.
Samozřejmě takový hmyz nemůže být vpuštěn do ráje a bude na závěr očisty vyhuben. Proto je nejvyšší čas zajímat se o opravdové lidství.

Přílohy:

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
29. led 2021 22:45 #1477 napsal Pavel Krajíček
Vím, že je poměrně dost lidí, jak mezi politiky, tak i jinde, kteří souhlasí s mými názory. Tedy nejde o mě, mám na myslí obecně názory na onen svět, duchovní svět, posmrtný život, vzhled duše, který jsem popisoval v předchozím příspěvku a je často zaměňován za mimozemšťany apod. Mnozí v skrytu na to věří a vnímají, že je to pravda, ale stydí se to veřejně vyznat. Kdybyste tak jen tušili, že je to přesně naopak. Právě tento nynější zbabělý stav je pro vás ostudou. Celý duchovní svět se dívá na vás, jak zbabělé popíráte Pravdu, aby se vám retardovaní materialisté nevysmáli. Při tom právě oni jsou pacienti a budou vyhubení na závěr. Není větší ostudy, než nechat se zotročit vlastním nástrojem rozumem a popírat vlastní duší, svědomí, Stvořitele-Zdroj života apod. Rozumáři, tedy mozkoví mrzáci, jsou těmi nejtrapnějšími zpustlými tvory ve stvoření. Celé jejich trapné bezduché dílo se zhroutí. Podívejte se na sebe do zrcadla a koukejte, pokud jste ještě vnitru živí a dokážete i cítit, tak si nyní řekněte, jak se toto (člověk) mohlo udělat samo, nějakým náhodným bušením slunečních paprsků do moře, či jak to ti devianti materialisté chtějí vysvětlovat.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
02. úno 2021 21:02 #1490 napsal Pavel Krajíček
Přílohy:

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. úno 2021 10:56 #1513 napsal Pavel Krajíček
To co se blíží a bude se stupňovat jsou účinky blížící se vůle Boží. Myslíte si vy shniloši a nenažranci, že se před tím ochráníte nějakým očkováním, pojištěním a podobnými rozumářskými zvrhlostmi? Je jen jedna ochrana před vším negativním a sice stát se člověkem. Vystoupit z nebezpečné sekty pomatenců a fanatiků rozumářů a materialistů a stát se člověkem. Kdybyste byli zůstali normálními lidmi, tak byste nemuseli mít dnes strach o ty své líne zadnice vy nenažranci. Kdybyste zůstali lidmi, tak byste věděli, že vše co vás potká je sklizeň vaší vlastní setby: cítění, myšlení, řeči, jednání. A chtít prchnout před vlastními následky skrz nějaké očkování, pojištění apod. ukazuje jednak na bezmeznou hloupost a vyčůranost vás nenažranců. Je to rouhání... domýšlet se, že by se dalo takto kupčit či obcházet dokonalou Spravedlnost Páně. Každý takový materialistický vyčůraný zvrhlík bude vyhuben skrz zákony stvoření, aby normální lidé mohli konečně nerušeně žít v míru a radosti.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
17. úno 2021 21:00 - 17. úno 2021 21:22 #1551 napsal Pavel Krajíček
Na obrázku vidíte hrubým odhadem stav lidí u nás. Na prvním místě jsou shniloši, nenažranci důchodci, kteří nesou hlavní podíl na tom, že zlo vítězí. Na druhém a třetím místě vidíte samotné zlo. Prozápadní zvrhlíky, rozumáře s cejchem 666 na (duchovním) čele, kteří nenávidí vše normální, tedy čistě cítící lidi, vlastence, Rusko apod. a naopak ochraňují a podporují vše z temnot, úchyláky, devianty, zvrhlé a chlípné menšiny, drogy a další zvrácenosti, tedy čiré zlo. Na čtvrtém místě SPD to jsou z částí ještě normální lidé. Jistě i tam je mnoho rozumářů a materialistů, ale většinou se jedná o ještě v nitru živé lidi, kteří, i když mnohdy jen podvědomě, dokáží vycítit přirozenost řádu stvoření neboli vůli Boží. Kdyby tedy nenažranci důchodci se vnitru probudili a začali projevovat pravou lásku, tak by se museli postavit k SPD a hned by dobro mělo 34,5%. Láska k vlasti je Bohem zakotvená do každé duše. Pokud necítíte lásku k vlasti, tak už nejste člověk. Takže se vy nenažranci sobečtí konečně zamyslete a vy ostatní přestaňte mlčet, moc dobře vím, že to víte, že za to mohou shniloši důchodci a jim podobní, ale nemáte odvahu to říct nahlas, protože byste byli hned neoblíbení. V tom se pozná co máte rádi... svou pověst nebo Pravdu bez ohledu na vlastní výhody?


Přílohy:

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. úno 2021 15:02 - 18. úno 2021 17:57 #1556 napsal Pavel Krajíček
Mnozí lidé, sociologové apod. se pokoušejí pomoci rozumu vysvětlovat různými spleteninami souvislosti a důvody toho, co se děje. To že nevidí až do úplné podstaty věci je způsobeno tím, že jsou stále stoupenci omezených rozumářů a materialistů, kteří mají zúžený obzor chápání. Ty rozumové bláboly jen matou. Na základní rovině je to velice jednoduché. Lidé se dělí stále zřetelněji na tři skupiny. Na havěť tedy zlo, pak na dobré lidi a pak na vlažné, shniloše. Zlo, havěť se dostává k moci a sílí a vždy chová obrovskou nenávist vůči dobru, Pravdě, Světlu. Veškeré zvrácenosti, které se nyní zavádějí a mnozí nechápou jak je to možné, jako např. rasismus naruby, podpora deviantů, úchyláků, zvrhlých, chlípných menšin, rozklad normální rodiny, kriminalizace těch, kteří na to poukazují apod. tam není zapotřebí to rozsáhle rozvádět a vysvětlovat, to vše je zcela jasné. To vše je působení havětí, zla za účelem rozkladu dobra. Ono to lze vše i duchovním zrakem vidět, kdo je vidoucí tak ví. Stejně jako to má havěť dole v jemnohmotných temnotách, kam po smrti přicházejí slizké úchylné duše, tak stejně tak si to nyní snaží zařídit zde na zemi. V tom je vše, nehledejte v tom nic složitého. Jde prostě o boj mezi dobrem a zlem, ve kterém dočasně zlo vítězí, protože ho lidé svým dlouhodobým stavem vytvořili a podporovali, když nedbali vůle Boží.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
20. úno 2021 08:27 - 20. úno 2021 08:33 #1567 napsal Pavel Krajíček
Už zase. Otevřu sobotní Právo a zase vidím: "Hlavně jde o to, aby nám neumírali lidé". A proč by jako neměli lidé umírat? Vždyť je to normální přírodní zákon. Lidé umírají a zase se rodí. Kdyby vám pokrytcům šlo opravdu o zdraví lidí, tak byste neprodávali drogy-alkohol, cigarety apod. Navíc dnes více jak polovina lidí nepatří na tuto zemi. Měli by dozrávat v mnohém hloubějších temnějších úrovních a také tam budou v závěrečném očistném dění smetení. Kdybyste se vy materialisté nepářili jako divá zvěř, tak by se k inkarnaci nemohly dostávat tyto shnilé, nenažrané, sobecké, úchylné, slizké duše. Byli by na na zemi normální lidé s čistým cítěním a láskou k vlastí. Prozápadní pomatenci, devianti a zvrhlíci by se tak nemohli dostávat k moci. Plození dětí s láskou v srdci a vroucím pohledem vzhůru ke Stvořiteli přitahuje k inkarnaci normální duše. Proč myslíte, že se tak rozšiřují všude devianti, genderovi pomatenci, prozápadní zvrhlíci? Protože vyhasla láska v srdcích mnohých. Nenažranci myslí jen na to, jak levně nacpat ty své nenažrané bachory. Když se takoví rozmazlení nenažraní tvorové bez pravé lásky páří, tak se k inkarnaci dostávají různě pokřivené duše z temnot a dnes už to je vidět... pomalu si přebírají vládu nad světem. Také brzo z jejich působení sklidíte, co jste si zaseli.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. úno 2021 08:49 #1575 napsal Pavel Krajíček
Občas se lidé ptají, jak je možné, že tolik lidí volí Piráty? Tedy feťáky, multikultipomatence, vlastizrádce apod. V podstatě čiré zlo, protože tyto jejich zvrhlosti jsou namířené proti vůli Boží. Odpověď je jednoduchá, byli tak vychování ve školách, kde jim prozápadní zvrhlíci postupně vymyli mozky. Svou vinu na tom nesou i rodiny, které vůči tomu byly lhostejné. Na ukázku co se stalo v těchto dnech:

Naše redakce byla upozorněna na alarmující událost, ke které došlo v uplynulých dnech, a to v naprosté tichosti:
Ministerstvo školství vypustilo Newtonovy zákony z osnov českých základních škol! Zmizela i didaktika Ohmova zákona, zmizela výuka rozdílů mezi planetami a hvězdami, a rovněž výuka dětí proti vandalismu, přesně podle vzoru z USA, kde Antifa a školáci strhávají pomníky a sochy zakladatelů americké republiky! Zmizela i úloha občana při obraně státu a nauka o rysech západoevropských či slovanských kultur! Zmizely zmínky o armádě a NATO! Do výuky naopak přibyde výchova k multikulturalismu! Zákaz vědecké astrofyziky a výuky hvězd a planet přitom platí v Islámu v šíitském i sunnitském školství! Co to má znamenat? článek: aeronet.cz/news/min...uka-deti-proti/

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. úno 2021 11:39 - 24. úno 2021 11:45 #1583 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:
Nevím no, ta pandemie nebo spíše ten covid-fanatismus kolem ní může s volbami v říjnu pěkně zamíchat, co myslíte? Myslím, že každý podnikatel co má nějakou menší živnost, obchod apod. bude dlouho zvažovat koho volit. A možná že i samotní nenažraní důchodci budou zvažovat jestli opět volit Babiše (za to domácí vězení).
Kdyby nenažranci žili pravou lásku, tak by tomu bylo tak, jak už pravil Abdrushin:

"Kdyby však lidé žili v opravdové lásce, jak to Bůh požaduje, tu by tento stav sám byl již pákou, aby změnil mezi lidmi mnohé, ba všechno! Žádným nitrem opovrženíhodný člověk nemohl by pak obstát, tím méně by mohl míti úspěchy zde na zemi. Byla by to ihned veliká očista.
V nitru opovrženíhodní lidé nemohli by požívat pozemských poct a spravovati úřady, protože rozumové vědění samo o sobě nesmí opravňovat k vykonávání úřadu!"

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. úno 2021 19:17 #1584 napsal Pavel Krajíček
K předchozímu mému příspěvku mi na sítí vk psal pan Aleš Přichystal komentář:

"Ano, koronahysterie skutečně zamíchá podzimními parlamentními volbami. Ale jinak, než si myslíte a píšete. Zamíchá s nimi podobně, jako se to stalo nedávno ve Spojených státech. Volby se buď odsunou, nebo se v rámci "ochrany voličů před pátou (desátou, stopadesátou) vlnou smrtelné pandemie koronaviru" budou dělat volby výhradně korespondenčně a elektronicky. Ostatně, už si minulý týden k tomu v Parlamentu odhlasovali patřičný nástroj. A pak už bude skutečně jedno, kdo bude koho volit, protož výsledky budou stejně jako v USA určovat ti, kdo budou mít k dispozici ten správný volení software!"

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 01.03.2021 18:54
  Dobrý den, tuto informaci o panu Valíkovi a KSČ mám od pana Peroutky. Zeptám se jej. Tak pan Peroutka odpovídá: "Členství Valíka v KSČ je zdokumentovaný. Do KSČ vstoupil v roce 1948, tedy až po odchodu ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Ladˇa Ladˇa 01.03.2021 18:37
  Dobrý den pane Krajíčku,to snad nemyslíte vážně,že by si vzal Abdrushin za učedníka komunistu.Kdyby byl pan Valík komouš,tak proč by se asi scházeli tajně stoupenci PG sním v zadní kapli kostela naproti ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 26.02.2021 14:20
  K článku mi na Facebooku přistál komentář: "Členství v KSČ není mezi čtenáři PG ničím neobvyklým. Z těch známějších tam například byl učedník Ferdinand Valík nebo MUDr. Ivan Rusnák..." Odpověděl jsem na ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:25
  Jestliže vám nějaký politik slibuje, že bude politikem všech a že bude všechny spojovat apod., tak je to velký lhář a služebník temnot. Sám Bůh nám zvěstoval, že v závěru budou lidé rozdělení na kozly ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:24
  Občas slyším od prozápadních zvrhlíků, že Rusko nás ohrožuje. Každý ovšem vidí, že západ a hlavně USA obkličují téměř celou zeměkouli a plni nenávisti stříkají jed na Rusko. Říkám si tedy, že když nyní ...

  Číst dále...

Online

Statistika fóra

 • Celkem témat: 6
 • Dnes založeno: 0
 • Včera založeno: 0
 • Dnes odpovědí: 1
 • Včera odpovědí: 0

 

Facebook Pavel Krajíček

Ze Zjevení Janova

Tu přijel jezdec v černém odění na vraném koni. Držel v ruce váhy, aby odvažoval a odměřoval lidem vše, co sloužilo k jejich tělesným potřebám. Jedněm dát, druhým odepřít - podle toho, zda jejich skutky byly dobré nebo zlé. To proto, aby rozpoutal drahotu a hlad a aby svou ochrannou ruku vztáhl jen nad znamenanými Páně.

 

(celé zjevení)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

  

 

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

 

 (celá kniha)

 

Žalm 23

 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

 

Real time web analytics, Heat map tracking