Pravdou třeba proti všem

Pavel Krajíček

Pavel Krajíček - komentáře

Více
27. úno 2021 08:34 - 27. úno 2021 09:16 #1586 napsal Pavel Krajíček
Zase otevřu sobotní Právo a na straně 3 exhibuje učitelka, jak se nechává očkovat. Žáden normální člověk se nenechá dnes očkovat. Jen fanatický stoupenec nebezpečné sekty rozumářů a materialistů (sekta, která zpustošila tento svět a vede jej do záhuby) se nechá takto zblbnou, protože se třese o tu svou línou zadnici. Je neuvěřitelné, jak málo je normálních lidí. Normální člověk je ten, který se řídí svým duchem. Samozřejmě materialistům nahrávají různí esoterici a rádoby duchovní lidé, kteří si jen něco přečetli a pak blouzní. To pak není divu, že materialisté z toho mají srandu. To prosím vás nejsou nějaké naučené fráze. Duchovně normální člověk vnímá svého inkarnovaného ducha v pozemském těle daleko více a zřetelně, než vy sami své hmotné tělo. Žije tím duchem a prožívá věci o kterých vy nemáte tušení, že existují. Já už dlouhá léta vnímám sám sebe a tělo jen jako obal navíc, který musím vláčet sebou. Stejně tak vnímám cizí lidi se kterými přijdu do kontaktu. Většina dnešních lidí jsou vnitřně mrtvoly i tak vypadají (duchovně). Jsou to ti, jejichž duch spí smrtelným spánkem a o nichž bylo řečeno, že vlažní budou vyvrženi. Tady opravdu jde o věc, kterou nejde omezencům dokázat. Pro příklad: je to vzdáleně podobné, jako když vy dospělý stojíte nad dítětem a vidíte jeho omezenost. Stejně tak normální člověk vidí omezeného materialistu, který čím více je omezený svým rozumem, tím více je domýšlivý. Opravdu se jedná o duchem malé červíčky, kteří působí všude rozkladně. Jak dlouho bude lidem trvat, než toto pochopí, tak na tom je i závislá míra bolesti, kterou budou muset prožít. S ohledem na tupost rozumářů bude muset asi dojít k úplnému zlomení lidí.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. úno 2021 11:14 - 28. úno 2021 16:07 #1587 napsal Pavel Krajíček
Zeman nazval odmítače očkování dementními:
„Věřím, že ta lehce dementní skupina, která to nechce, změní svůj názor. Nu, a v tomto okamžiku pandemie skončí,“ dodal Zeman. viz článek: cnn.iprima.cz/pande...eni-nazor-20026

Přidal jsem na Facebooku k článku komentář:
Dement jsi ty, ty retardovaná materialistická hlavo! Byli jste to vy, nebezpeční retardovaní fanatici rozumáři a materialisté, kteří jste zpustošili tento svět a vedete jej do záhuby. Tak nenazývej normální lidi dementy, vepřová hlavo!


Přílohy:

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
01. bře 2021 07:39 - 01. bře 2021 07:47 #1588 napsal Pavel Krajíček
Tak jsem právě přišel z obchodu, byl jsem pro pečivo a tak. A u pokladny stála přede mnou jedna starší paní, očividně důchodkyně. Měla jen chleba a nějaké pečivo v sáčku, vybalila to na pult z košíku a čekala na pokladní. Ta přišla a kouká na paní a říká jí: "Vy nemáte respirátor". Opravdu, paní měla nějakou látkovou a na tom ještě jednu asi tu chirurgickou, prostě nevěděla o té změně od 1. března. A představte si, že ta prodavačka ji vyhodila a ten chleba jí neprodala... že až se vrátí s respirátorem, tak jí ten chleba prodá.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
01. bře 2021 21:19 - 01. bře 2021 21:19 #1590 napsal Pavel Krajíček
Myslím, že ta opatření proti covidu nadělají více škody, než by nadělal samotný covid. A to vše proto, že jakožto sobečtí nenažranci si volíte do vedení státu stejně sobecké zvrhlíky ze sekty rozumářů a materialistů. Takže dobře vám tak, vy vypatlanci nenažraní.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. bře 2021 00:30 - 03. bře 2021 00:45 #1591 napsal Pavel Krajíček
Netvrdím, že není možné vyrobit nějakou vakcínu, která by ani nebyla moc škodlivá a byla by účinná. Ale těm, kteří je vyrábějí dnes nevěřím ani dobrý den. Dnes kdy vše vrcholí a každý musí pod tlakem Světla ukázat, co má ve svém nitru. Havěť, která je u moci, fanatici ze sekty rozumářů a materialistů, sběř, která zpustošila tento svět a vede jej do záhuby. Stvůry, které touží jen po moci a bohatství jiných, obkličují a napadají jiné státy a pak soudě podle sebe obviňují např. Rusko ze svých vlastních zvrhlosti, odhalujíce tak své shnile nitro vědoucím. Jejich rádoby "odborníci", kteří kdyby byli odborníky, tak je ráj, mír a rozkvět na zemi. Opak je ale pravdou, tito odborníci jsou těžce retardovaní mozkoví mrzáci, kteří si přepěstovali rozum a ducha nechali zakrnět, dokonce popírají svého Boha, Stvořitele, zakázali jej ve školách. Tak od takových psychopatů, kteří vedou svět do záhuby si tedy do těla nenechám nic píchnout. Jestliže někdo popírá svého Stvořitele, tak není normální. Jedná se o blázna se zmrzačeným mozkem, který by měl být v ústavu pro choromyslné a vy si takové pomatence volíte do vedení a necháváte si od nich píchat něco do těla... od tvorů, kteří budou všichni vyhubení, jak je ze Světla zaslíbeno, protože se jedná o zpustlíky, kteří ve své zvrhlé domýšlivosti a chamtivosti, nedbajíc Boží vůle, zpustošili tento svět jako dobytek.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. bře 2021 09:36 #1592 napsal Pavel Krajíček
K mému příspěvku o důchodkyni v obchodě (o tři příspěvky zpět):

Na sítí vk se mi k tomuto příspěvku sešlo dost rozhořčených komentářů. Tak jsem tam také pod to přispěl:
No na druhou stranu byla to důchodkyně, která s velkou pravděpodobnosti volila Babiše. Čili sobecký nenažranec, který nevolil s láskou v srdci, nevolil s myšlenkou na potomky, vlast, národ, ale nenažraně s myšlenkou na to, jak levně nacpat klobásou to své bachoro. Tak jsem si říkal, jen ať si sklidí, co si zasela.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. bře 2021 18:20 - 03. bře 2021 18:22 #1594 napsal Pavel Krajíček
Ještě taková věc, právě jsem si jí všiml, když jsem psal o té důchodkyni, které nechtěli prodat chleba, když neměla respirátor (viz jeden z mých předchozích příspěvků). Lidé byli hned pobouření, naštvaní, mnozí spílali oné prodavačce apod.
Samozřejmě lidé jsou pobouření, protože většina vidí jen zevní formu, nevidí co se děje duchovně a jemnohmotně. Neví, že každý člověk sklízí co zasel... že ona důchodkyně s velkou pravděpodobnosti volila Babiše, čili je sobecký nenažranec, který nevolil s láskou v srdci, nevolil s myšlenkou na potomky, vlast, národ, ale nenažraně s myšlenkou na to, jak levně nacpat klobásou to své bachoro. Nyní o co mi jde? Tady musí člověk zaujmout správný postoj a ten lze v těchto případech, stejně jako v mnoha dalších pouze vycítit očistěným cítěním, protože hmotný rozum nevidí do duchovních záležitosti. Jde mi o změkčilé blouznivce. Nemá to být tak, že lidé hned běží, když někoho zasáhne nějaké pozemské nebo duchovní utrpení, tak hned se mu běží pomáhat a veškeré utrpení odklízet z cesty. Lidé mají sklidit to, co si zaseli, jedině tak mohou uzrávat. V prožití, které jim vzejde z jejich vlastní setby, mají nabrat zkušenosti, uzrát a chyby už neopakovat. Když ale přiběhnou změkčilí sluníčkáři a veškeré utrpení jim odstraní ve falešné, změkčilé lásce, tak se takto vychovávají lenoši, lidé prostě neuzrávají potom. Samozřejmě je zapotřebí najít hranici, kdy zasáhnout a kdy ne. Určitě se nemá trpět mlčky čiré zlo. Určitě se má pomoci, když je člověk ve vážném ohrožení života, zdraví apod. Správné rozhodnutí nemůže nikdy padnout skrz hmotný rozum, ale může jej vycítit zralý duch a to je problém dneška, když světu vládne nebezpečná sekta materialistů.

Kdyby některý ze slizkých čtenářů Poselství Grálu chtěl proti tomu něco namítat, tak mu mohu zkopírovat celou stránku od Abdrushina, kde přesně o tomto hovoří.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. bře 2021 18:45 #1595 napsal Pavel Krajíček
K předchozímu příspěvku mi na Facebooku napsal pan Prokop:

Máte pravdu, lidé sklízí a potřebují sklízet to, co zaseli. Jistě tomu tak bylo i v případě té paní, o které píšete. Vždyť dnes je karma každého za mnohé prožité životy tolik rozvinutá, že všechno, každá drobnost, která nás potká, je jen setba, na které máme uzrávat. Nic, co se nám přihodí, není omyl ve vedení Božích zákonů, náhoda a podobně.
Já žádný respirátor nemám, a nic se mi neděje. Dnes jsem byl na poště, v potravinách a v železářství, všude s obyčejnou rouškou, navíc jen pod nosem. A ve všech těch obchodech se ke mně chovali vlídně a příjemně, jako já k nim.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. bře 2021 20:25 #1596 napsal Pavel Krajíček
Takže celou historku s důchodkyni a chlebem bychom mohli završit slovem z písma:

Matouš 7:12 - "Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci."

Celé stvoření je takto nastaveno. Boží vůle, která jakožto duchovní nervové provazce (podobně jako nervy v lidském těle) proniká celým stvořením a přináší tak každému člověku zpět jeho vlastní setbu. Nyní probíhající urychlení bude stále rychleji a rychleji každému vracet jeho vlastní setbu ze všech předchozích inkarnaci i té současné. Nemnohým to přinese požehnání, mnohým záhubu, protože lidstvo stále jednalo jen zločinně proti Boží vůli, kterou odmítalo poznat a vřadit se do ní.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. bře 2021 21:12 - 03. bře 2021 22:39 #1597 napsal Pavel Krajíček
V tom je vlastně odpověď na mnohé nejasné věci v onom: "Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci."
Uvedu jeden příklad: výchova děti, dávat fyzické tresty, výprask, ano či ne? Jak se k tomu staví Boží vůle? Přesně tak, jak je v onom citátu z bible. Pokud chcete, aby vás v příští inkarnaci vychovali jako rozmazleného fracka, rozežraného pětipohlavního pomatence, tak mu vše dovolíte a budete měkcí na něj. Pokud nechcete být vychování jako rozežraný fracek, tak budete stejně tak jednat s druhými, tedy dítě od malička formátovat, aby vědělo, co si může dovolit a co ne. A takto to můžete použít na vše, kde nemáte jistotu, jak se zachovat správně, budete jednat tak, jak byste chtěli, aby se jednalo s vámi. Je ovšem nasnadě, že méně zralí jedinci, změkčilí apod. zvolí nesprávně, pohodlně, což ale zase přinese odpovídající prožití a nutnost dalších inkarnaci.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. bře 2021 08:38 #1599 napsal Pavel Krajíček
Takže vláda nám tvrdí, že jí jde o zdraví občanů, což samo o sobě je groteska nehorázná. Vláda prodává drogy-alkohol, cigarety a další škodliviny a tvrdí, že jí jde o zdraví občanů. Vládě vůbec nejde o zdraví občanů, ale o to, aby se jí nezhroutil systém, konkrétně tedy zdravotnictví, plus nekalé úmysly v pozadí do kterých není hned vidět. Jaké je správné řešení? Těžko uplatňovat správné řešení v deviantní společnosti. Právě proto, že společnost není normální (máme tady zvrhlou fanatickou sektu rozumářů a materialistů, kteří zpustošili svět), tak by se covid měl nechat šířit, ať si zubatá vezme koho chce, tím se jen zemi ulehčí a také normálním lidem, když bude co nejvíce fanatiků materialistů vyhubeno. Stejně přijdou takové pandemie, které všechny fanatiky rozumáře a materialisty vyhubí, to je normální přírodní zákon. Chráněn je pouze normální člověk, tedy ten, který svým očištěným cítěním vyciťuje Boží vůli a radostně se do ní vřazuje.
P.S. pro vás, normální lidi, kteří nevíte co si přát, jako jestli vyhubení materialistů, katastrofy apod., či jak si to formulovat, tak správně je si přát postup a vítězství Světla a toto podporovat ve svých přáních. Já si to také ve svém cítění takto přeji i když mnohdy se vyjadřuji jinak, to jen abych podal lepší obraz pro celistvější pochopení.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. bře 2021 09:49 - 04. bře 2021 09:56 #1600 napsal Pavel Krajíček
Některým lidem se nelíbí můj souhlas s fyzickým trestáním dětí, napsal jsem k tomu:

Já měl na mysli hlavně, když se dítě vzteká. U sousedu je nevychovaný spratek, který neustále řve, ale pořád, na vše co se mu nelíbí, řve, vzteká se jako když ho na nože bere, celý vchod ví, že oni jdou zase ven. A to ho ti rodiče nemláti vůbec, já bych ho už dávno řezal. Dokonce jsem viděl, jak se ohání rukou po matce a to mu jsou 3 nebo 4 roky. Já se v dětství vztekal podobně, prý jsem si lehl na zem kopal nohama řval... matka mě seřezala a od té doby byl klid, byl jsem vyléčen. A neměnil bych, jsem za to rád. Dnes tyto smrady nesmíte mlátit a vyrůstá tady generace rozežraných, slizkých potetovaných nenažranců, které havěť, která je u moci a ve vládě vyučuje masturbaci a pohlavnímu styku s přáteli stejného pohlaví.
Můžeme se pak divit, že namísto národních hrdinů nám tady vyrůstá generace potetovaných slizkých hermafroditů?

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. bře 2021 15:11 #1601 napsal Pavel Krajíček
Něco mě nutí to rozvinout. Zmínil jsem se v dřívějším příspěvku, že někteří normální lidé neví, jak si to přát, jako jestli myslet na vyhubení materialistů, katastrofy apod., aby už byl konečně mír. Tak správně je si přát postup a vítězství Světla a toto podporovat ve svých přáních. Vysvětlení je jednoduché. Světlo samotné, Bůh také nezná ničení, ale jen výstavbu. To že na zemi proběhne strašlivá očista a zhroucení a rozklad všeho, co lidé vytvořili je způsobeno lidmi samotnými, nikoli Bohem. Bůh pouze posílí své záření do již stávajících svých zákonů, které vložil do stvoření. Tyto zákony jsou nastaveny tak, aby podporovaly rozkvět a výstavbu, tedy co člověk zaseje to sklidí. Světlo zná jen Světlo a dobro. Zlo je mu cizí a nepochopitelné. Protože ale lidstvo selhalo a jedná proti Boží vůli jen zločinně, tak prostě sklidí co si zaselo a protože je dnes vše špatně, tak jen proto nastane zhroucení. Takže nepěstovat ve svém nitru vize zničení, rozkladu, vyhubení, ale chtít vítězství Světla a Pravdy a myslet a podporovat toto vítězství. Já si to také ve svém cítění takto přeji i když mnohdy se vyjadřuji jinak, to ale jen proto, abych podal lepší obraz pro celistvější pochopení.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. bře 2021 23:56 #1602 napsal Pavel Krajíček
Zesílené záření ze Světla, tedy od Boha vyvolává očistu, urychluje dění, rozuzlování karmy. U těch největších fanatiků z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů bude docházet k pomatenosti, šílenství. Máte se tedy na co těšit. Budete dostávat takovou léčbu prožitím, abyste byli od těchto psychopatů vyléčení. Psal o tom už Abdrushin:

"Přirozeně, že i tělo bude vždy zasaženo tam, kde slabá místa poskytují možnost zásahu, nebo kde dříme nějaká nemoc. Není vyloučeno, že u mnohých lidí poskytnou možnost zásahu mozkové buňky, čímž vznikne pomatenost myšlení, kterému se nesprávně říká pomatenost ducha. Ve skutečnosti jest to pouze rozum, který je podroben pomatenosti, nikdy však duch!...Právě v této pomatenosti ukáží se hříchy mnohých škol, které přetěžovaly přední mozek mládeže věcmi, kterých ve svém pozemském bytí vůbec prakticky nemohla použíti. Ješitnost nad touto „učeností“ stane se chorobnou a zločinem, neboť nezbude jim proto již síly ani času k tomu, co by bylo mnohem potřebnější a co je pro každého člověka nezbytné: Poznání Božské vůle ve stvoření!"

celá kniha: navodnapreziti.cz/i...avod-na-preziti

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
05. bře 2021 18:16 - 22. bře 2021 09:18 #1603 napsal Pavel Krajíček
Za každou nemoc si člověk může sám. To že to rozumáři neví, je jejich vina, když si zmrzačili mozek a vynutili trapnou omezenost. Rozumáři a materialisté si nedbáním Boží vůle neboli zákonů stvoření přivodili spoustu nemoci a ve velkém na ně i umírají. A my, normální lidé, kteří dbáme Boží vůle, máme se nyní kvůli vám zvrhlíkům omezovat? Kvůli vaší shnilosti my máme nosit roušky, nechat se testovat a nechat si píchat vaše svinstvo do těla a přijímat další omezení? Vy zpustlíci a fanatici z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů, sekty, která zpustošila tento svět a vede jej do záhuby, tak vy budete následky za své zvrhlé, chlípné myšlení a jednání házet na nás? Co si to vy rozumářská prasata dovolujete? Vzpamatujte se! A dejte si pár facek. Naštěstí je brzo stejně od stvoření dostanete. Zákony stvoření nakonec samy vyhubí takové zpustlé tvory, kteří jsou překážkou radostného, čistého života.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 01.03.2021 18:54
  Dobrý den, tuto informaci o panu Valíkovi a KSČ mám od pana Peroutky. Zeptám se jej. Tak pan Peroutka odpovídá: "Členství Valíka v KSČ je zdokumentovaný. Do KSČ vstoupil v roce 1948, tedy až po odchodu ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Ladˇa Ladˇa 01.03.2021 18:37
  Dobrý den pane Krajíčku,to snad nemyslíte vážně,že by si vzal Abdrushin za učedníka komunistu.Kdyby byl pan Valík komouš,tak proč by se asi scházeli tajně stoupenci PG sním v zadní kapli kostela naproti ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 26.02.2021 14:20
  K článku mi na Facebooku přistál komentář: "Členství v KSČ není mezi čtenáři PG ničím neobvyklým. Z těch známějších tam například byl učedník Ferdinand Valík nebo MUDr. Ivan Rusnák..." Odpověděl jsem na ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:25
  Jestliže vám nějaký politik slibuje, že bude politikem všech a že bude všechny spojovat apod., tak je to velký lhář a služebník temnot. Sám Bůh nám zvěstoval, že v závěru budou lidé rozdělení na kozly ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:24
  Občas slyším od prozápadních zvrhlíků, že Rusko nás ohrožuje. Každý ovšem vidí, že západ a hlavně USA obkličují téměř celou zeměkouli a plni nenávisti stříkají jed na Rusko. Říkám si tedy, že když nyní ...

  Číst dále...

Online

Statistika fóra

 • Celkem témat: 6
 • Dnes založeno: 0
 • Včera založeno: 0
 • Dnes odpovědí: 1
 • Včera odpovědí: 0

 

Facebook Pavel Krajíček

Ze Zjevení Janova

Tu přijel jezdec v černém odění na vraném koni. Držel v ruce váhy, aby odvažoval a odměřoval lidem vše, co sloužilo k jejich tělesným potřebám. Jedněm dát, druhým odepřít - podle toho, zda jejich skutky byly dobré nebo zlé. To proto, aby rozpoutal drahotu a hlad a aby svou ochrannou ruku vztáhl jen nad znamenanými Páně.

 

(celé zjevení)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

  

 

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

 

 (celá kniha)

 

Žalm 23

 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

 

Real time web analytics, Heat map tracking