Pravdou třeba proti všem

Pavel Krajíček

Pavel Krajíček - komentáře

Více
05. bře 2021 19:28 - 05. bře 2021 19:33 #1604 napsal Pavel Krajíček
K předchozímu příspěvku jsem na Facebooku přidal komentář:

Smazal jsem tady u toho příspěvku komentář nějaké samolibé shnilé důchodkyně, která očividně promarnila život, když v tak pozdním věku vykazuje známky šílenství z dlouholetého členství v sektě pomatenců materialistů. Ne že bych neměl argumenty, kdo mě zná, tak ví, že zvrhlíky materialisty rozmetu jedním šmahem. Ale od určitě doby, když hovořím s touto materialistickou spodinou a lůzou, která zpustošila tento svět, tak se mi dělá nevolno. Doba je vážná a trpění na našich webech a skupinách na FC apod. budou jen lidé, kteří hledají Pravdu. Není už čas vést sáhodlouhé žvanění se zpustlíky rozumáři. Každý kdo projeví pokorný zájem a přijde s prosbou, otázkou, tomu bude zodpovězeno. Ovšem chytristici ze sekty pomatenců materialistů nebudou mezi námi normálními lidmi trpění. I samotná Vůle Boží nám přikázala (tlumočím vlastními slovy): Vaše láska patří Světlu a těm, kteří ke Světlu usilují a nikoli těm, kteří jsou stvoření škodliví a budou proto vyhubení.
Doba, probíhající očista srazí lidi na kolena a budou sami pokorně prosit, aby směli přijmout to, co je vyvede z jejich zoufalství. Kdo se nenechá zlomit, bude vyhuben. Brzo vás fanatiky rozumáře a materialisty přejde smích.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. bře 2021 08:04 #1605 napsal Pavel Krajíček
Otevřu sobotní Právo a hned na titulní stránce citují Babiše: "Většina lidí chápe, že už jde fakt o život". No skutečnost je taková, že většina lidí včetně Babiše nechápe vůbec nic. O život sice skutečně jde, ale ne o ten pozemský, o hmotné tělo, které je pouhým nástrojem ducha a které se jen navléká a odkládá. Jde vám fanatikům rozumářům a materialistům o skutečný život o vašeho ducha, který je inkarnovaný v pozemském těle a kterého jste v sobě rouhavě zazdili a ve své trapné omezenosti jej popíráte, když jste si vlastní nástroj rozum zmrzačili-přepěstovali a ducha nechali zakrnět. Nastávající utrpení je poslední pokus jak vás duchovně líné probudit. Žel povede se to jen u málokoho, většina z vás proděla mnohaletý duchovní rozklad osobního vědomí, což je to nejstrašnější co může člověka potkat.

Podrobněji viz můj článek "Co je to duchovní smrt?": pavelkrajicek.cz/in...o-duchovni-smrt

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. bře 2021 14:53 #1606 napsal Pavel Krajíček
"Hamáček: Velikonoce nebudou normální". A jak by tady asi mohlo být něco normálního, když jsou ve vedení nenormální lidé, psychopati, fanatici ze sekty materialistů? Normální Velikonoce a vůbec normální život může být pouze tehdy, když jsou ve vedení normální lidé, tedy ti, kteří vyciťují vůli svého Stvořitele a jednají podle ní. Jak dlouho bude lidem trvat, než to pochopí? Podle dosavadních zkušeností to většina nepochopí nikdy a bude muset být proto vyhubena, aby usilující ke Světlu nebyli jimi nadále zdržování.

Al Hamajda: www.novinky.cz/doma...rmalni-40353156

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
08. bře 2021 16:32 #1611 napsal Pavel Krajíček
Už nějaký čas se zamýšlím nad tím, proč dobrá strana nemá peníze. Proč jen prozápadní nenávistná havěť má peníze a ovládá média apod. Např. já být milionář, tak hned pošlu 3 miliony (povolené maximum podle zákona) politické straně Národní demokracii. Tak si říkám, proč to neudělá někdo jiný? To na straně normálních lidí není nikdo bohatý? To jsou bohaté jen stvůry z temnot? Právě čtu článek, který možná dává jedno řešení. Možná ti bohatí tady jsou i na naší straně, ale jsou zbabělí a mají strach, aby se jim nestala nějaká nehoda, jako se stala nyní jednomu z nejvlivnějších mužů Francie, který byl pro globalisty stále více nepohodlnou figurou viz článek:

VÁCLAV DANDA se zamýšlí nad včerejší smrtí jednoho z nejvlivnějších mužů Francie, který byl pro globalisty stále více nepohodlnou figurou: www.protiproud.cz/p...enova-volby.htm

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
10. bře 2021 18:12 - 10. bře 2021 18:20 #1620 napsal Pavel Krajíček
Tak jako potřebuje pozemské tělo vodu k žití, tak potřebuje lidský duch inkarnovaný v tomto těle pít do sebe záření z Ducha Božího (Duch Boží je VŮLE Boží). Lidský duch nevznikl přímo z Božího záření z Lásky jejíž části je i Ježíš, ale vznikl ze záření Boží vůle neboli z Ducha svatého. Proto je tam i ta podobnost ve slově Duch. U člověka píšeme tedy duch s malým d, člověk nevznikl jako část z Ducha Božího, ale jako záření z onoho Ducha.
A nyní co jsem chtěl říci - tak jako bez vody člověk brzy blouzní, chřadne, vysychá a umírá, tak podobně se děje samotnému duchu v pozemském těle, pokud se nehýbe a nepřijímá záření Boží. Ve vnějším viditelném světě se to projevuje pomatenosti, blouzněním, zvrhlostmi atd. Problém dneška je v tom, že většina lidí na zemi je takto duchovně odříznuta od Zdroje a pobírá proto velkou pomatenost a blouznění v myšlení a jednání, ale právě proto, že jich je tak hodně, tak se domýšlejí ve své pomatenosti, že jsou normální a na skutečně normální, kteří jsou v menšině pohlížejí svrchu. Bude to jako probuzení z horečných snů, pro hrstku přeživších, až se po očistě stanou normálními a uvidí nazpět zvrhlost a pomatenost svého nynějšího jednání a myšlení. Ostatně není přece o tom už dnes pochyb. Celé dějiny svědčí i přítomnost o tom, že to byla sekta rozumářů a materialistů, která zpustošila tento svět a vede jej do záhuby.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
11. bře 2021 19:26 - 11. bře 2021 19:32 #1622 napsal Pavel Krajíček
A v tom právě spočívá to nebezpečí, když jsou u moci fanatici z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů. Skrz své omezení, které jim nedovoluje nahlížet do jemnohmotného a duchovního světa a jeho zákonů, kterých je zapotřebí dbát, vedou svět do záhuby. Ve své zvrhlé domýšlivosti schvalují a ochraňují tzv. sexuální menšiny, aniž by věděli, že těžce hřeší proti přírodním zákonům tedy Boží vůli a že nejde o nějaké chudáčky, ale o chlípnou havěť z temnot, která se dostala k inkarnaci na zemský povrch, protože materialisté skrz vnitřní úpadek a také to, že se páří jako divá zvěř (bez lásky) tyto úchylné, pokřivené duše tímto skrz zákon stejnorodosti přitáhli k inkarnaci. EU se tedy stává pařeništěm havěti, podobně jako to tyto slizké duše mají dole v jemnohmotných hlubinách, kam po smrti tyto zvrhlé duše odcházejí:

"EU je zónou svobody sexuálních menšin, usnesl se Evropský parlament"

článek: www.novinky.cz/zahr...lament-40353711

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
14. bře 2021 11:26 - 14. bře 2021 17:46 #1623 napsal Pavel Krajíček
Je to smutné a trapné to ovčanství a tupé davovství lidí. Dalo by se uvést spoustu příkladů od samotného Ježíše, kdy dav se jen tupě vžíval a volal "ukřižuj ho" až po dnešní banální věci. Před časem jsem v jednom obchodě prožil situaci, kdy nějaký muž si tam stěžoval na něco (oprávněně, souhlasil jsem s ním), ale lidem se to nelíbilo a prodavačka nakonec řekla: "On si asi o sobě myslí, že je něco více" a všichni ve frontě jako tupé ovce začali bééé a kývat hlavou, že ano, tak to určitě je. Přitom já jsem viděl, že ta prodavačka soudila podle sebe, že ona si myslela (už dlouho) o sobě, že ona sama je něčím více než ostatní. Toto je to nejhorší na tom a tady vzniká lidem těžká karma, když bez rozmyslu, takto někoho obviní, nařknou, kamenují apod. Víte kolik takto vzniká nespravedlnosti?

Ještě jeden příklad. Často to zažíval např. i Abdrushin v podobném duchu. Na mých webech byla registrovaná jedna osoba, vlastně více podobných, ale nyní jen o ní - přišla sama k nám na weby, sama se dobrovolně registrovala. Přivedl ji tam vlastně jeden náš registrovaný uživatel, do kterého se bezhlavě zamilovala, vlastně ani nešla za Pravdou, ale za ním. Následně stále čekala kdy bude založena Osada míru, aby se mohla nastěhovat. Když ji onen mladík nechal, lidově dal kopačky a Osada také stále se nezhmotňovala, tedy se nesplňovala její vlastní sobecká přání, tak od nás zase odešla... a tito lidé pak šíří, že byli členy sekty a to, jak jsme my strašní. A ti, kteří nás nenávidí a těch je hodně, protože lidé dnes obecně nenávidí Pravdu, tak tito samozřejmě toto velice rádi slyší takové zlé řeči o nás a budou je hned podporovat a šířit. "Odborník" na náboženství řekne, že ho to těší, že dotyčná ze sekty utekla. Nezajímá ho verze druhé strany, která je blíže pravdě. Líbí se mu jen to, co CHCE slyšet, aby mohl spolupošpínit to, co sám nenávidí a nechápe ve svém rozumářském zmrzačení.

Loni jsem bratrovi pomáhal na stavbě pár týdnů. Z počátku se jevil jako milý člověk. Když jsem u něj ale spal, tak se začal měnit v nenávistnou stvůru. Sám duchovně líný v domě jsem neviděl jedinou knihu, natož Slovo Boží, jen TV a tam Česká televize s výplachem mozku, samozřejmě jako správná tupá ovce s patřičnou nenávisti vůči Rusku. Pokud jste duchem živí, tak nebudete nasávat ČT, ale sami si budete hledat nezávisle zdroje informaci. Parkráte jsem mu tuto možnost naznačil... hned se vymlouval, že člověk stejně nepozná kdo má z nich pravdu... ale hlavně že se nechával očkovat Českou televizi. Já jsem si tam začal po večerech číst Slovo Boží Poselství Grálu od Abdrushina. A víme, že člověk není nikdy sám. A v tu chvíli jsem naštval a popudil proti sobě ty temné stvůry v astrálu, které on tam měl kolem sebe. Najednou se tam rozsvítilo a havěť nenávistně zasyčela, proto se začal měnit až tam doma. Sám nic jiného nedělá jen dře od rána do večera, kvůli penězům, po kterých celý život prahne. Víte jak nevědomý člověk soudí podle sebe, tak on mě na závěr nařkl, že toužím jen po moci a penězích, že to na mě viděl. Přitom den před tím jsem si upsal 20 minut z práce. Já si tam psal hodiny. Skončil jsem v 14:50 hod. a mohl jsem si přidat 10 minut a zaokrouhlit to nahoru, ale já si těch 20 minut ubral a zaokrouhlil to dolů. Sám sebe jsem okradl a dal jemu peníze a on mě na druhý den nařkne, soudě podle sebe, že toužím jen po moci a penězích. A to nemluvím o těch věcech, které jsem mu dal (nové montérky, novou peněženku z kůže, vitamíny atd. atd.). Štván nenávistnou havěti vykřikoval nakonec, že si myslí, že jsem byl v předchozí inkarnaci pěkný hajzl. A když takováto stvůra to pak bude šíří mezi sobě rovnými v rodině (stejná spodina jako on), tak je velká pravděpodobnost, že tyto stvůry budou opět přikyvovat jako ovce, vlastně rády, protože to chtějí slyšet, že ten člověk, který je tak často rušil v samolibostech je ve skutečnosti ten špatný, musí být špatný, když oni jsou ti správní přece.

Čili prostě nesmíte slepě věřit verzi jednoho člověka, tedy přísně vzato byste neměli věřit ani mi. Pro správný obraz byste museli mít verzi, výpověď od obou zúčastněných, ne jen dělat závěry z jedné výpovědi. Víte přece, že je dnes mnoho lidí nenávistných a takoví vám svou verzi vždy podají zkresleně, mnohdy úplně v opačném významu, protože soudí podle sebe. Dá se sice spoléhat na cítění-svědomí, to ale funguje správně pouze tehdy, když je prosto veškeré ješitnosti.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
19. bře 2021 16:53 #1624 napsal Pavel Krajíček
Víte co znamená mít důvěru v Boha? Neznamená to, jak si mnohdy představují samolibí věřící, že mohou holdovat svému já a pak jen poprosit za odpuštění nebo své vlastní špinavé prádlo hodit na Ježíše. Důvěřovat Bohu, věřit mu, znamená, že věříte v jeho moudrá uspořádání, jeho zákonům a především důvěřovat mu znamená, že podle těchto jeho zákonů žijete, že žijete podle vůle Boží, když jí tedy důvěřujete. Důvěra v Boha je tedy poslušnost. Tedy opak toho co si změkčili věřící mnohdy představují.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
21. bře 2021 16:34 #1625 napsal Pavel Krajíček
Jak zasvěcení vědí, tak 30. května každoročně je duchovně nejvyšší okamžik, slavnost ve stvoření, která se v budoucnu bude i slavit, až zůstanou po očistě na zemi jen normální lidé. Letos pár dnů před tímto okamžikem (26. května) bude na nebi superúplněk doplněný úplným zatměním Měsíce... že by se mělo či mohlo odehrát něco mimořádného?

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. bře 2021 09:18 #1626 napsal Pavel Krajíček
Super, přesně tak bych to zavedl i u nás v ČR. To se ale může stát, až tady budou normální lidé s láskou v srdci a ne jen sobečtí nenažranci a prozápadní deviantní nenávistná havěť:

Rusko vyvlastní půdu na Krymu a v Kaliningradu
"Podle dekretu ruského prezidenta Vladimira Putina „cizinci a zahraniční firmy“ nově nesmějí vlastnit půdu na Krymu, v Sevastopolu, v Astrachaňské a Kaliningradské oblasti. Dokument, vztahující se na „pohraniční regiony Ruska“, vstoupil v platnost tuto sobotu." článek: www.novinky.cz/zahr...ngradu-40354714

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. bře 2021 09:57 #1640 napsal Pavel Krajíček
Pokud by mělo letos něco většího bouchnout (sopka) či se zatřást země, tak z astrologického hlediska je nejvhodnější květen a červen. Jednak tam máme dvě zatmění. A ta jsou předzvěsti zemětřesení, ať už v osudech lidí či skutečných zemských. O zatměních se říká, že mají vliv i dlouho před a poté co se odehrají, na rozdíl od klasických tranzitů, které mají účinnost, když jsou zrovna aktuální. V květnu 26. nás tedy čeká superúplněk doplněný úplným zatměním Měsíce (súperúplněk=Měsíc se ocitne nejblíže Zemi). A hned v červnu desátého bude prstencové zatmění Slunce. A jak už jsem psal loni, celý červen bude téměř přesná kvadratura mezi Saturnem a Uranem. Ona sice úřaduje letos celý rok, ale ten červen bude po celý měsíc téměř přesná. Takže dvojí zatmění a celý měsíc kvadratura Saturn Uran, to vše ideální na nějaké to zatřesení s lidmi.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. bře 2021 18:46 #1641 napsal Pavel Krajíček
Křesťanské svátky Velikonoce, Vánoce. Já sám se považuji za křesťana i když jsem nikdy nebyl členem církve a do kostela nechodím. Věřím v Krista, jako část Božího bezbytostného, které se inkarnovalo do lidského těla za účelem přinesení Pravdy, která musí člověka vést k osvobození, pokud není církvemi pokroucená. Bydlím sám a proto tyto svátky nějak zvlášť neslavím, jen vnitřně. Neměl jsem Vánoce už asi 26 let tedy ani tzv. stromeček. Velikonoce ty vůbec neslavím v klasickém pozemském zvyku. Všimněte si, jak rozumářsko materialistická prasata, fanatici z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů, horlivě "slaví" naše svátky. Svátky nás normálních lidí, kteří se ochotně vřazujeme do zákonů Boží vůle. Troufám si říci, že jsem daleko více oprávněn tyto svátky slavit, než devianti a pomatenci materialisté. Jak to že tito zpustlíci, kteří zasvinili toto stvoření a vedou jej do záhuby slaví Boží svátky, když celým svým bytí stvrzují, že jsou nepřáteli Boha? Samozřejmě oni neslaví tyto svátky z úcty ke svému Stvořiteli, ale aby mohli ožrat ty své prasečí rypáky a nacpat ty své nenažrané bachory. Nemůže být větší groteska, prasata, která zpustošila toto stvoření skrz svou chlípnou a zvrhlou domýšlivost nasměrovanou proti Boží vůli, slaví horlivě Boží svátky. Všichni rozumáři a materialisté mají na duchovním čele cejch 666, brzy bude všem viditelný a nakonec bude jízdenkou do rozkladu, kde bude veškerá chamraď rozložená a vymazaná z knihy stvoření.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
29. bře 2021 08:54 #1642 napsal Pavel Krajíček
Při pádu vrtulníku na Aljašce v sobotu zemřel i český miliardář Petr Kellner. Podobně zahynul např. Tomáš Baťa při letecké nehodě. Nepochopil, proč mu byly dané peníze i určitá moc, vliv a byl ze Světla odvolán. Jeho podřízení např. Josef Kovář, Jan Kovář a Rudolf Klíma opustili svá zaměstnání ve Zlíně a i s rodinami se sestěhovali do jednoho domu v Moravském Krasu, aby mohli do češtiny přeložit Slovo Pravdy tehdy na zemi inkarnovaného Ducha Pravdy. Mít peníze je závazek vůči Bohu. V budoucnosti je bude mít jen ten, kdo je správně používá v Bohem chtěném smyslu k požehnání všech.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. dub 2021 14:48 - 03. dub 2021 16:56 #1646 napsal Pavel Krajíček
Nedávno jsem zmiňoval v komentáři, že v květnu a červnu máme dvě zatmění na nebi a celý červen kvadrát Saturn Uran a že to může být vhodná konstelace na nějaké to zemětřesení i zemětřesení v osudech lidí. Tak mě nyní napadá, že by se to mohlo projevit i tou eskalaci konfliktu mezi západem a Ruskem, když nyní NATO přesouvá bojovou techniku k ruským hranicím a chystá "cvičení". Cituji z článku:

"V květnu až červnu uspořádá NATO největší manévry Defender Europe 2021,od dob studené války. Cvičení jsou plánována na vypracování obranných a útočných akcí ve východní Evropě a Pobaltí. Z partnerských zemí se aktivně účastní Gruzie, Moldavsko a Ukrajina." celý článek: www.prvnizpravy.cz/...ravuje-na-valku

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. dub 2021 18:08 - 03. dub 2021 18:38 #1647 napsal Pavel Krajíček
Když jsem dnes zahlídl tento obrázek, tak jsem si vzpomněl na slova Sibyly:

"Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužů odívati se budou...
Jednou velmi dlouhý, pak krátký a v době, kdy bude lidstvu nejhůře, vlas kratší mužů nositi budou."
:cheer:

Hlavně že tito pomatenci chtějí druhé poučovat a vypadají oba jak genderoví retardi.

celé proroctví: navodnapreziti.cz/i...ralovny-ze-saby

Přílohy:

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 01.03.2021 18:54
  Dobrý den, tuto informaci o panu Valíkovi a KSČ mám od pana Peroutky. Zeptám se jej. Tak pan Peroutka odpovídá: "Členství Valíka v KSČ je zdokumentovaný. Do KSČ vstoupil v roce 1948, tedy až po odchodu ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Ladˇa Ladˇa 01.03.2021 18:37
  Dobrý den pane Krajíčku,to snad nemyslíte vážně,že by si vzal Abdrushin za učedníka komunistu.Kdyby byl pan Valík komouš,tak proč by se asi scházeli tajně stoupenci PG sním v zadní kapli kostela naproti ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 26.02.2021 14:20
  K článku mi na Facebooku přistál komentář: "Členství v KSČ není mezi čtenáři PG ničím neobvyklým. Z těch známějších tam například byl učedník Ferdinand Valík nebo MUDr. Ivan Rusnák..." Odpověděl jsem na ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:25
  Jestliže vám nějaký politik slibuje, že bude politikem všech a že bude všechny spojovat apod., tak je to velký lhář a služebník temnot. Sám Bůh nám zvěstoval, že v závěru budou lidé rozdělení na kozly ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:24
  Občas slyším od prozápadních zvrhlíků, že Rusko nás ohrožuje. Každý ovšem vidí, že západ a hlavně USA obkličují téměř celou zeměkouli a plni nenávisti stříkají jed na Rusko. Říkám si tedy, že když nyní ...

  Číst dále...

Online

Statistika fóra

 • Celkem témat: 6
 • Dnes založeno: 0
 • Včera založeno: 0
 • Dnes odpovědí: 1
 • Včera odpovědí: 0

 

Facebook Pavel Krajíček

Ze Zjevení Janova

Tu přijel jezdec v černém odění na vraném koni. Držel v ruce váhy, aby odvažoval a odměřoval lidem vše, co sloužilo k jejich tělesným potřebám. Jedněm dát, druhým odepřít - podle toho, zda jejich skutky byly dobré nebo zlé. To proto, aby rozpoutal drahotu a hlad a aby svou ochrannou ruku vztáhl jen nad znamenanými Páně.

 

(celé zjevení)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

  

 

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

 

 (celá kniha)

 

Žalm 23

 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

 

Real time web analytics, Heat map tracking