Pravdou třeba proti všem

Pavel Krajíček

Pavel Krajíček - komentáře

Více
06. dub 2021 10:39 - 06. dub 2021 17:40 #1648 napsal Pavel Krajíček
Kdysi se lůza styděla za své chování, udavači, nenávistná havěť, úchyláci a devianti... dnes veškerá tato chamraď vystupuje zcela nepokrytě veřejně. Dokonce od vás shnilošů pobírá za to i finanční podporu např. pro své chlípné zvrhlé průvody, kde na vás vystrkují ty své holé sprosté zadnice a vy, shnilí nenažranci se tím ještě bavíte. Proč se nikde nepropaguje čistota? Ušlechtilost? Proč se nevyučuje u děti schopnost naslouchat svědomí, řídit se čistým cítěním a tím vnímat skutečnou krásu a umění? Proč se všude propaguje havěť a devianti? A proč vy mlčíte? Co asi myslíte, že může vzejít z takové setby? Divíte se, že se svět řítí do záhuby? Havěť namísto ušlechtilosti a krásy vyvěrající z čistého cítění si to na zemi zařizuje k obrazu svému a vy na to koukáte a divíte se, že tady vyrůstají potetovaní slizcí úchyláci a genderoví retardi namísto národních hrdinů s láskou v srdci k vlasti a Bohu. Já vím, že je tady pár vlastenců na sítích, kteří s tím nesouhlasí, ale těch je málo, aby to stačilo na změnu. Největší vinu nesou shniloši, nenažranci, důchodci a jim podobní, kteří bez pravé lásky popřávají sluchu svému nenažranému bachoru namísto srdci. Jsou to sobci nemyslící na blaho národa, ale jen na tu klobásu a koblihu do bachoru. Co člověk zaseje to sklidí. Brzo i tito sobečtí nenažranci sklidí za své sobectví mnoho hořkého a bude pláč a skřípění zubů.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. dub 2021 22:08 #1650 napsal Pavel Krajíček
Vypadá to, že se možná opravdu dožijeme toho, že očkování bude povinné a lidé budou znásilňování devianty materialisty a očkování násilně. Dnes o tom hovořil na svobodném vysílači pan VK, že to očekává možná už koncem roku. A u nás ve vnitřním kruhu měla paní už před několika měsíci sen ve kterém pomáhala (nosila jídlo apod.) lidem skrývajícím se v lese před prozápadní rozumářskou zvrhlou havěti, která je chtěla násilím očkovat. Vám opravdově věřícím bych chtěl něco připomenout. Tato slova se týkají opravdově věřících, kteří skutečně žijí podle vůle Boží, tedy neplatí pro shnilé a samolibé církevníky a esoteriky. Jsou to slova Ducha Pravdy určena jeho věrným:

"A vám, nositelé kříže, budiž ještě jednou řečeno: Jakmile musíte trpět pod protivenstvím, které vám temnota ještě chce připravit, tak nechovejte v nesnázích žádné nenávistné myšlenky, nýbrž zůstaňte od nich oproštěni a vzhlížejte s důvěrou jen vzhůru ke Světlu, k Bohu, který vás nikdy neopustí a který vám může pomoci v každé nouzi! Pak dostane se vám pomoci, která vás překvapí a pro lidi bude zázrakem; neboť Bůh pak dá najevo svou vůli citelně a viditelně všem lidem, kteří ho v pomoci chtějí vidět! On bude mluvit skrze svou všemohoucnost!" Abdrushin

celá přednáška: navodnapreziti.cz/i...pomoc-nejblizsi

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
19. dub 2021 08:22 - 19. dub 2021 10:35 #1651 napsal Pavel Krajíček
Přijde mi, že se děje to, co předpověděl Ježíš, ale trochu posunuté. Ježíš řekl:

"Všichni tito umírající se spojí a spojenými silami se pozvednou proti mladému národu, který jediný ještě nebude opotřebován, aby jej zničili."

Byl tím myšlen německý národ, kde se inkarnoval Duch Pravdy (Abdrushin). Stal se ovšem opak, tento německý národ nepoznal Ducha Pravdy a šel za duchem zla (Hitler). Nyní veškerá prozápadní havěť a devianti soustřeďují svou nenávist proti národu (Rusku), který jako jeden z posledních se snaží zachovat normální hodnoty, normální rodinu apod. Nenávistné chlípné a zvrhlé prozápadní stvůry se spojují, aby zničily poslední stopy a známky pravého lidství. Nenávist u havětí se vždy musí projevit. Tito zvrhlíci si to na zemi už nějaký čas přizpůsobují k obrazu svému: ochrana všech deviantů, úchylů, zvrhlých a chlípných menšin, prostě všeho co normální a čistý člověk ve svém svědomí nemůže uznat. Tato zvrhlá prozápadní chamraď spojuje nyní svou nenávist. Ve skutečnosti se jedná o nenávist vůči Pravdě a Světlu, proto si vybrali relativně světlý bod, národ, kde mohou svou nenávist ventilovat.

Více o tom i o těchto Ježíšových slovech jsem psal v článku viz: pavelkrajicek.cz/in...poselstvi-gralu

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
Dnes 14:10 - Dnes 14:22 #1652 napsal Pavel Krajíček
Někteří teď jančí (např. Ďurfina pod falešným profilem Martin Pekár), že bude válka a že za to můžeme my, že jsme tomu nezabránili apod. Tady čtenáři PG dělají chybu stejně jako když se někteří pomatenci mezi nimi modlí za ukončení a odvrácení pandemie a dalšího očistného dění. Všichni stoupenci PG vědí, že má proběhnout očista a že budou všichni rozumáři a materialisté vyhubení. Nezůstane ani jeden. Zůstanou jen lidé, kteří se ochotně vřadí do Boží vůle. Tak co tady jančíte, že bude válka a posíláte sluníčka za odvrácení války? To opravdu pobíráte tak velkou domýšlivost a ješitnost, že vy chcete Stvořiteli určovat kdy a jak má zemi očistit? Kdy a jak vás má zbavit rozumářsko-materialistické havětí, která zpustošila tento svět a vede jej do záhuby? Opravdu to chcete vy řídit tuto očistu? Bůh nezná ničení, zná jen výstavbu, proto očista proběhne tím způsobem, že Bůh vše urychlí. Rozsudek si vykonají tvorové sami skrz Boží zákony o setbě a sklizní. Fanatici a zvrhlíci rozumáři se vyhubí navzájem a co nezvládnou sami dokonají pandemie, hladomor, nemoc apod. Tak za co se to tady prosím vás modlíte? Čekáte na zaslíbenou říší míru, ale modlíte se za to, aby očista neproběhla? Aby tedy fanatici materialisté zůstali nadále na zemi a škodili jí? Zkuste prosím vás, než zase někomu skočíte na špek, sami věc promyslet více do hloubky z více stran. Samolibý malý červíček přece nebude Stvořiteli diktovat jak a kdy má co učinit, očistit apod. Správně je se modlit za vítězství Světla a Pravdy, za postup Světla kupředu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 01.03.2021 18:54
  Dobrý den, tuto informaci o panu Valíkovi a KSČ mám od pana Peroutky. Zeptám se jej. Tak pan Peroutka odpovídá: "Členství Valíka v KSČ je zdokumentovaný. Do KSČ vstoupil v roce 1948, tedy až po odchodu ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Ladˇa Ladˇa 01.03.2021 18:37
  Dobrý den pane Krajíčku,to snad nemyslíte vážně,že by si vzal Abdrushin za učedníka komunistu.Kdyby byl pan Valík komouš,tak proč by se asi scházeli tajně stoupenci PG sním v zadní kapli kostela naproti ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 26.02.2021 14:20
  K článku mi na Facebooku přistál komentář: "Členství v KSČ není mezi čtenáři PG ničím neobvyklým. Z těch známějších tam například byl učedník Ferdinand Valík nebo MUDr. Ivan Rusnák..." Odpověděl jsem na ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:25
  Jestliže vám nějaký politik slibuje, že bude politikem všech a že bude všechny spojovat apod., tak je to velký lhář a služebník temnot. Sám Bůh nám zvěstoval, že v závěru budou lidé rozdělení na kozly ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:24
  Občas slyším od prozápadních zvrhlíků, že Rusko nás ohrožuje. Každý ovšem vidí, že západ a hlavně USA obkličují téměř celou zeměkouli a plni nenávisti stříkají jed na Rusko. Říkám si tedy, že když nyní ...

  Číst dále...

Online

Statistika fóra

 • Celkem témat: 6
 • Dnes založeno: 0
 • Včera založeno: 0
 • Dnes odpovědí: 1
 • Včera odpovědí: 0

 

Facebook Pavel Krajíček

Ze Zjevení Janova

Tu přijel jezdec v černém odění na vraném koni. Držel v ruce váhy, aby odvažoval a odměřoval lidem vše, co sloužilo k jejich tělesným potřebám. Jedněm dát, druhým odepřít - podle toho, zda jejich skutky byly dobré nebo zlé. To proto, aby rozpoutal drahotu a hlad a aby svou ochrannou ruku vztáhl jen nad znamenanými Páně.

 

(celé zjevení)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

  

 

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

 

 (celá kniha)

 

Žalm 23

 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

 

Real time web analytics, Heat map tracking