Pavel Krajíček

Pravdou třeba proti všem

Pavel Krajíček - komentáře

Více
26. čvc 2021 15:41 - 26. čvc 2021 21:02 #2046 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Česká pošta je hrdá na to, že podporuje devianty, úchyláky a podobnou spodinu, která ve své zvrhlosti se postavila proti Božímu řádu. V tom všem je zjevný úpadek před koncem, když tvorové už nejsou schopní rozlišovat co je správné, tedy podle vůle Boží a co je zvrhlost namířená proti zákonům stvoření, která musí přinést zhroucení a rozklad.
Pro chytristiky, kteří by chtěli devianty obhajovat, připomínám svůj starší komentář:

Devianti často namítají, že my, kteří jsme proti nim, že jsme naplnění nenávisti. Za prvé normální člověk, který žije podle vůle Boží nemůže být naplněn nenávisti, protože ta vzniká u nízkých lidí a ze strachu. Především u havěti, která nenávidí Pravdu (proto ta nenávist prozápadních zvrhlíků vůči Rusku, vlastencům apod.). Nízcí lidé soudí druhé podle sebe a protože právě tato nízkost má v sobě nenávist, proto tito zvrhlíci obviňují nás normální lidi z nenávisti. U normálního člověka nejde o nenávist, jen prostě neschvaluje a nesouhlasí se vším, co se postavilo proti Boží vůli, tedy zákonům stvoření a to je přísně vzato dnes téměř vše. Jádro problémů je v tom, že u moci jsou nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté a ti mají zúžený obzor chápání skrz zmrzačený, přepěstovaný rozum. Nemohou tak vidět skutečné kořeny zla, které jsou v duchovnu a jemnohmotné oblasti a zaznamenají poruchy až na cestě v mozku, kde jsou schopni se teprve orientovat. Za každou úchylku si člověk může sám. Neobstojí ani argument, že se tak narodil. V tom případě si vypěstovanou chlípnost přinesl z předchozí inkarnace. Rozumáři tak vedou postižené do záhuby, když jejich zvrhlosti podporují, namísto, aby se jim snažili skutečně pomoci. Proto se také celá společnost hroutí, protože byla vybudována nebezpečnou sektou materialistů, která ve své omezenosti svět zpustošila a vede do záhuby.
Přílohy:

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
31. čvc 2021 09:50 #2067 napsal Pavel Krajíček
Lidé se ptají, jak je možné, že pedofilové mají své vlastní stránky, svou vlastní komunitu? A naproti tomu mnohé normální názory, které jsou v souladu s čistým cítěním a tím s Boží vůli jsou cenzurované a dokonce i kriminalizované. Vysvětlení je jednoduché. Je to proto, že jste si založili nebezpečnou sektu rozumářů a materialistů a ti největší vyvrhelové z této vaší sekty se derou do vedení a zavádějí všechny tyto zvrhlosti a ochraňují si svůj vlastní odpad, legalizují jej a ochraňují a normálního člověka šikanují a perzekuují. Zakázali jste Boha ve školách, ve vedení, skoro všude, abyste mohli nerušeně chlastat, chrochtat, prcat, tak máte nyní ve vedení namísto ušlechtilých čistě cítících lidí úchyláky a nenávistnou havěť. Tak si nyní nestěžujte, dobře vám tak:

"Okénko - Právo v kapse - Česká pedofilní komunita"

článek: www.inadhled.cz/zaj...filni-komunita/
Poděkovali: Peter Orolín, Vaclav Golda

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
02. srp 2021 21:26 - 03. srp 2021 07:52 #2079 napsal Pavel Krajíček
Proč lidé (tupé ovce) neuvažují dále: kdyby byli ve vedení ušlechtilí lidé, tak co by asi propagovali? Přece vše ušlechtilé, čisté, zachvívající se v zákonech stvoření, vše co lidského ducha povznáší. Jestliže dnešní vedení namísto této ušlechtilosti propaguje úchyláky, devianty, chlípné exhibiční prasečí průvody, duhové vlaječky, slizkou havěť z temnot apod., tak co vám to říká? Říká vám to, že máte ve vedení havěť, která si chrání svůj vlastní zvrhlý druh. Podporuje jej a ochraňuje, aby to na zemi vypadalo stejně, jako to mají dole v temnotách, kam tito zvrhlíci po smrti přicházejí. Každý jasně cítící člověk to zřetelně vidí, ovšem zřídka se dnes najde na zemi jasně cítící člověk. Temno a zlo se roztahuje, protože nenažraná většina s tím tupě souhlasí a volí nikoli srdcem z lásky k Pravdě, ale jen aby nacpala ty své nenažrané bachory. Budete za toto sobectví brzo sklízet plody!
Poděkovali: Peter Orolín, Vaclav Golda

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. srp 2021 10:49 - 04. srp 2021 23:43 #2088 napsal Pavel Krajíček
Všechny tyto případy vám potvrzují, že fanatici z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů nejsou normální, že se jedná o těžce retardované tvory. Normální člověk stojící v zákonech stvoření nebude skákat z okna. Takové jednání je vlastní mozkovým mrzákům ze sekty rozumářů a materialistů:

Starostka Kouřimi zemřela po pádu z okna radnice, případ vyšetřuje policie: www.idnes.cz/praha/...raha-zpravy_rsr
Poděkovali: Peter Orolín, Vaclav Golda

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
16. srp 2021 22:34 - 17. srp 2021 11:31 #2142 napsal Pavel Krajíček
Někdo by si mohl myslet, že islám je ta pravá víra, když se tak roztahuje a má tolik fanatických stoupenců. Proč má tedy úspěch? Proč nevítězí křesťanství? Pravé křesťanství (nikoli to církevní) je tím nejvyšším učením. Odpověď je přece jednoduchá. Vše se odvíjí od většinového směřování lidstva. A dnes vládne na zemi temno. Celá země se nachází hluboko v temnotách, což duchovním zrakem lze vidět. Zdánlivý mír a pořádek je udržován násilím, zákony, policii apod. Kdyby toho nebylo, okamžitě by nastala anarchie a nepořádek, což svědčí o nízkém vnitřním stavu lidí. A to vše je také prostě důvod, proč nevítězí nejčistší učení Kristovo, ale naopak zvrhlosti jako islám apod. Jakékoli kamenování, bičování apod. není od Boha, ale od havěti z temnot, protože Bůh zakazuje tyto zlé věci. Náboženství, které praktikuje tyto zvrhlosti pochází z rozumu a nikoli od Boha. Rozum je chladný nástroj. Pokud není řízen čistým cítěním, pak vždy páchá škody, jak lze dnes už vidět plody fanatiků rozumářů a materialistů, které začínají lidstvu padat do klína.

Dnes vítězí zlo, temno, protože si to lidstvo tak vynutilo, když si založilo nebezpečnou sektu rozumářů a materialistů, jejíž těžce retardovaní stoupenci popírají svou vlastní duši i svého Stvořitele. Až se lidé vnitřně obrátí, tak bude vítězit pravé učení o Lásce, tedy Kristovo Slovo.

Tedy islám se roztahuje ne proto, že by byl správným náboženstvím, ale je tomu právě naopak, roztahuje se, protože většina lidí se odvrátila od Pravdy a Světla.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
17. srp 2021 10:20 - 17. srp 2021 10:24 #2144 napsal Pavel Krajíček
Už jsem slyšel názor, že potetováním dotyčný vyjadřuje svou svobodu. Tak především svobodný je pouze ten člověk, který se vřadil do Boží vůle neboli zákonů stvoření, což vyžaduje určitou duchovní zralost. Pouze v tom případě je skutečně svobodný, protože vlákna zákonů ho tak podporují. Dnes je většina lidí zotročená a do těchto vláken zamotaná. Za další skutečnou krásu je schopen poznat pouze lidský duch a to až na určitém stupni vývoje. Tedy skutečná krása se vnímá čistým cítěním. Potetování těla nevychází z cítění, ale z pokřiveného rozumu. Takže je tomu přesně naopak, než jak se člověk domýšlí. Potetováním se nevyjadřuje skutečná svoboda, ale zakrnělost a nadvláda rozumu nad duchem, tedy vlastním člověkem. Jde tedy o nedůstojné zotročení. Mně osobně je toto velice odpudivé. Když vidím potetovanou ženu, tak mi přijde jako malomocná, štítím se jí. Samozřejmě, pokud je člověk zotročen svým rozumem, tak skutečnou krásu nemůže vnímat a proto vytváří jen karikatury svým zmrzačeným rozumem. Dnes vlastně po kráse není ani stopy, móda, hudba prostě vše určuje pokřivený rozum... a proto nemůže být ani řeč o nějaké skutečné svobodě.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
21. srp 2021 19:53 #2158 napsal Pavel Krajíček
Ze Světla a tím nemíním jen samotného Boha, ale i duchovní světy, které zasahují pomocně nám ve hmotných světech je viděno, jak na tom člověk skutečně je. Většina lidí navenek jedná stejně nebo podobně, protože dnes mají všichni zděděný zmrzačený mozek, tedy rozum a ten má nějaký svůj program. Pokud je duch inkarnovaný v pozemském těle slabý, tak nedokáže tento zmrzačený rozum ovládat a naopak tento rozum ovládá jej a rozjede si svůj vlastní omezený sobecký program. Je poměrně dost lidí, kteří nejsou v nitru špatní, ale jsou žel zotročení vlastním nástrojem rozumem, který nejsou schopni ovládat, vlastně většina z nich ani neví, že rozum nejsou oni, že je to jen nástroj. Kdysi jsem jednomu člověku, který nevěřil na svou vlastní duši řekl: až půjdeš kouřit (bylo to v práci, chodili kouřit ven), tak zkus těch 10 minut venku ovládat svůj rozum, neměj žádnou myšlenku a pozoruj svůj rozum, myšlenky. No samozřejmě to nevydržel, ale podařilo se mu chvílí pozorovat svůj rozum. Tak jsem se jej zeptal a kdo asi myslíš, že byl ten POZOROVATEL tvého rozumu, když rozum byl POZOROVANÝ?
Ty deprese a vnitřní bolesti apod. co mnozí mají to jim vytváří právě rozum (ve Zjevení Janově obrazně vystupuje jako neovládané ZVÍŘE). Rozum, který narostl do obludných rozměru a síly šelmy-zvířete tyranizuje nyní vlastního člověka. Vnějším pozorováním nelze tedy rozeznat kdo je v nitru mrtvola, kdo je zlý a kdo je ještě člověkem. Jako poslední možnost záchrany zbývá už nyní velká bolest, aby byla tato rozumová ješitnost, největší to nepřítel Pravdy a Světla, zlomená a vyhubená. Pro ty kdo chtějí slyšet: až přijde na vás utrpení, tak bude rozhodující SPRÁVNÁ forma prosby. Nebude pomoženo těm, kteří budou prosit za odvrácení utrpení. Bude pomoženo těm, kteří budou prosit o sílu, aby se mohli změnit a stát opravdovými lidmi.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. srp 2021 22:49 #2167 napsal Pavel Krajíček
Zas čtu nějaký titulek: "Belgický premiér uháněl českou pornoherečku. Poslala jsem ho někam, vzpomíná Eveline".
To je věc co? Jedna špína pomlouvá druhou špínu a média z nich dělají hvězdu... ze špinavé coury pornoherečky, která by v normální společnosti byla tou největší opovrhovanou špínou. Normální a slušní lidé jsou cenzurování a dokonce i kriminalizování za své normální názory a prostitutky, devianti, úchyláci a další chamraď je vyzdvihována, oslavovaná, finančně podporována pro své slizké exhibiční prasečí průvody. A to jen proto, že nenažraná většina volí sobeckým bachorem a nikoli srdcem z lásky k Pravdě. Protože svou nenažranosti tiše podporujete tuto havěť z temnot, tak brzo budete sklízet plody své setby. Budou hořké a jedovaté. Jestliže se ti vaší volení Babišové apod. nestaví a nebojují proti všem těmto úchylárnam, tak je vlastně tiše trpí a tolerují... tedy stojí na straně havětí. Nesete tedy spoluvinu za stav společnosti, když takové tvory si volíte do vedení.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. srp 2021 13:52 - 27. srp 2021 14:57 #2171 napsal Pavel Krajíček
Hodně lidí rádo cituje z bible a jiných hodnotných textů, ale jak se zdá, jen to co se jim hodí. Zažil jsem mnoho příkladů. Například jsem měl telefonní hovor s panem Hrabicou. Autorem knihy "Co nám tělo říká". Kniha je super, všem doporučuji. Pan Hrabica mi během hovoru uděloval rady a často mi citoval z bible. Dobře, nejsem proti, opravdu jsou v bibli i poučné a pravdivé texty, sám je používám. Když jsem mu ale řekl, že neplatím sociální pojištění (protože jsem z nebezpečné sekty fanatiků rozumářů a materialistů už dávno vystoupil), tak začal jančit, že z čeho budu žít ve stáří? A takto pokrytecky jedná většina co se ráda ohání citacemi z bible apod. Proč nepokračoval ve svém citování z bible a neřekl třeba:

Pavle dobře činíte, vždyť Pán nám říká:
Matouš 6:25 Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
Matouš 6:31 Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
Matouš 6:32 Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
Matouš 6:33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Matouš 6:34 Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.


Proč ti samolibci vždy citují jen to, co se jim hodí a co je nevyrušuje z pohodlí? Tedy vlastně žádnou pravou důvěru v Boha nemá, když nejedná podle jeho slov, ale podle standardů sekty materialistů. Strašně cituje z bible, ale první o co má strach je finanční zabezpečení. Podobně, když jsem se zřekl své farizejské rodiny, tak mnozí věřící byli a jsou tím pobouření, přestože k tomu nabádá sám Ježíš, když se to ukáže jako nutné, viz můj starší článek o mé rodině: pavelkrajicek.cz/in...u-vyhani-demony

Podobně, když jsem přestal chodit do klasických zaměstnání a dělat otroka nějakému materialistovi, tak se to mnohým mým spoluvěřícím nelíbilo, přestože vědí ze Slova, že je dnes všechno špatně a že se vše musí zhroutit a vybudovat znovu na zdravých základech. A mnozí z této pokrytecké žumpy mě právě proto nenávidí, proto, že bezezbytku věřím Slovu a jednám podle něho. A tím je vyrušuji z jejich lenošné zahálky a zviditelňuji jejich shnilost. Samozřejmě oni to tak nevysloví, protože jejich pokřivený rozum jim to zaobalí do takových slov, aby se mohli ospravedlnit.
Poděkovali: Peter Orolín

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. srp 2021 08:50 - 28. srp 2021 11:44 #2173 napsal Pavel Krajíček
Pokračování, viz předchozí příspěvek tady v této diskuzi.

Pan Hrabica mi odpověděl a já zase jemu, kdo neví o čem je řeč, tak viz předchozí příspěvek zde a nyní celý poslední email, který jsem mu poslal:

Víte po našem rozhovoru jsem si něco uvědomil, že to ne já jsem měl volat Vám, ale Vy byste měl volat mi a prosit o radu. Vy co jste udělali něco užitečného např. napsali knihu apod., tak vás opanovala domýšlivost a ješitnost. Lze to poznat už i na tom, že jste nepoznali a nepřijalo Pánovo Slovo, které nám poslal: poselstvi-gralu.cz/...poselstvi-gralu

K přijetí tohoto Slova je zapotřebí POKORY a to je to, co vám, mistrům světa, chybí. Jednou jste udělali něco užitečného a domýšlite se, že jste snědli všechnu moudrost světa a všichni ostatní jsou nízko pod vámi. Nejste sám. Jsem v kontaktu s vícero takovými samolibci, kteří udělali jednou něco velkého a od té doby sedí a zahnívají. Psal jsem dnes dále na svém webu:

Pan Hrabica mi odpověděl na můj email:

"Už si Vás nepamatuji, podle fotky ano, díval jsem se po našem rozhovoru (asi mi připadal nestandardní) na Váš web. I tehdy jsem, tak jako po přečtení Vašeho dnešního článku, posmutněl. Ale je to Váš život a čas spravedlivě ukáže, jak moudře jste ho žil."

Co tam chybí v tom textu? Není tam jediný věcný argument k mému předchozímu emailu, který jsem mu napsal. Ono také co chcete věcně namítnout proti pravdě že? Tam můžete buď mlčet, nebo se snížit na hlupáka a plácat nesmysly nebo být naprosto nevěcný apod. Zase použiji svůj oblíbený příklad: představte si, že by pan Hrabica byl soudcem u soudu a přišli by dva k soudu na rozřešení sporu a pan Hrabica by řekl na adresu jednoho, který by se mu nelíbil: jsem z vás velice posmutněl, když jsem vás uviděl, dostanete 10 let vězení... případ uzavřen.

Víte co je na tom nejhorší? Že takto jedná většina lidí. Věcné argumenty je usvědčující z nízkosti nechtějí vidět a namísto věcných argumentů začnou plácat nesmysly a pokud to jinak nejde, tak přejdou k útokům na osobu a špinění.

==

Jako zkuste si tento jeho email přeložit do srozumitelné řeči:

"Už si Vás nepamatuji, podle fotky ano, díval jsem se po našem rozhovoru (asi mi připadal nestandardní) na Váš web.I tehdy jsem, tak jako po přečtení Vašeho dnešního článku, posmutněl. Ale je to Váš život a čas spravedlivě ukáže, jak moudře jste ho žil."

Co říká pan Hrabica tímto emailem? Říká, že nemá sice věcné argumenty na mé argumenty, ale protože je o sobě přesvědčen, že stojí správně a že já jsem zbloudila ovce, tak si musí něco vycucat z prstu. Tedy založí svou argumentaci na dojmech. Je ze mně posmutněn a to je mu důkazem, že on je jednička a já truhlík. 

Kontrolní otázka: viděli jste už nějaké samolibce, pokrytce apod., kteří by se radovali z pravdy, kterou jim někdo o nich řekne? Vždy se takoví stavějí nepřátelsky vůči pravdě, nikdy se neveselí, ale jsou jak sami přiznávají posmutnění, což jim má být důkazem, že oni jsou jedničky.
Poděkovali: Peter Orolín

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. srp 2021 10:49 - 28. srp 2021 11:35 #2175 napsal Pavel Krajíček
Psala mi paní:
"Ja som tiež raz telefonicky hovorila s p. Hrabicom a priznám sa, že som bola prekvapená až sklamaná z toho, čo mi radil /pýtala som sa na nejaké zdravotné problémy/.
Pýtal sa ma na rodinu a majetkové záležitosti a že mám riešiť hlavne dedičstvo a podobne....K tomu mi doporučil nejaké vitamíny... ani náznak duchovných príčin....a ani som necítila nejaký skutočný záujem z jeho strany pomôcť mi. No, poviem vám, mala som pocit, že to je úplne iný človek ....nie ten, či písal tie skvelé knihy...."

==

Odpověděl jsem jí:
Přesně, já to vnímal stejně, jako by tu knihu psal někdo jiný. V telefonu si mi stěžoval, že někdo jeho knihy okopíroval a dal na internet a tak přichází o peníze.... a hovor sám ukončil, že už musí jít po chvílí....
Poděkovali: Peter Orolín

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. srp 2021 14:27 - 28. srp 2021 14:37 #2177 napsal Pavel Krajíček
No to je neuvěřitelné, co se v církvích učí. Pokud to je tedy pravda, dostal jsem dnes tento dotaz:

"Dobrý den pane Krajíčku. Chtěl bych se Vás zeptat na jednu věc. Pokud se věřící člověk sám a dobrovolně rozhodne pro předčasný odchod s tohoto světa, je to v pořádku nebo ne. Já si myslím že to není dobré ale moje žena říká že to není hřích, protože ji to řekl farář a ne jeden. Děkuji moc za případnou odpověď."

Odpověděl jsem:
Pozemské tělo a život jsou dar od Stvořitele o jehož ceně nemá člověk dostatečné tušení. Zničením tohoto těla je vržením ho Bohu pod nohy, za což je poměrně dost těžká karma. Takový člověk se musí vrátit k inkarnaci a to do o dost těžších podmínek, než ve kterých byl dříve. Všechno co člověk prožívá v pozemském životě jsou následky jeho dřívějších činů (cítění, myšlení, mluvení a jednání) vše musí na zemi rozuzlit a odpykat do posledního puntíku. Matouš 5:26 "Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře." Takže o tom nerozhoduje sám člověk svým pokřiveným rozumem, jestli už odžil vše, co mu bylo určeno, ale jeho duchovní vedení.
Poděkovali: Peter Orolín

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. srp 2021 22:28 - 28. srp 2021 22:29 #2181 napsal Pavel Krajíček
Protože příběh s Hrabicou se roztáhl do více příspěvků, tak jsem to vše shrnul do jednoho článku:

odkaz: pavelkrajicek.cz/in...i-a-pokrytectvi
Poděkovali: Peter Orolín

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
13. zář 2021 11:12 - 13. zář 2021 11:15 #2219 napsal Pavel Krajíček
​Čtu zas nějaký článek kde stojí:​

​"​Piráti a Starostové vydali povolební strategii, v níž nastiňují své chování po volbách​.​ Předem ostře odmítli spolupráci se stranami „ohrožujícími ​​liberální demokracii“.​"

Správně to má být naopak: Normální a slušní lidé by měli odmítnou spolupráci se zvrhlou ​liberální demokracii​, která působí rozkladně na vše zdravé, čisté a podle Boží vůle. Jedině tato ​liberální demokracie umožňuje bujení zla, havěti, deviantů, úchyláků, genderových pomatenců, nepřátel normální rodiny, příživníků na dávkách apod. V normální a zdravé společnosti by se taková zvrhlost, jako je liberální demokracie, nemohla uchytit. Něco takového je možné jen mezi tupými a shnilými ovcemi, které jsou k tomuto zlu lhostejné. Ve společnosti, kde se lidé řídí čistým cítění a podporují jen to, co je podle zákonů stvoření, tak samozřejmě v takové zdravé společnosti se devianti nemohou uplatnit, proto si vymysleli liberální demokracii, která umožňuje havěti a zlu se dostat k moci a budovat si společnost ke svému obrazu.
Poděkovali: Peter Orolín, Vaclav Golda

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. zář 2021 08:31 #2266 napsal Pavel Krajíček
Vzpomínáte jak jsem asi před dvěma lety hovořil, že budeme mít někteří vzácný tranzit od Pluta na Slunce? Adam Bartoš konjunkci, já trigon a Merkelová opozici. Zdánlivě by to mohlo vypadat, že se nic neděje, ale děje se. Pluto je nejpomalejší planeta, proto její tranzity jsou vzácné, ale když už jsou, tak se roztáhnou i na dva roky a to je nynější případ. Tím jak se Pluto stává retrográdní, tak jde zase na chvílí (i několik měsíců) zpět a tím se může někomu tranzit zopakovat i třikrát během dvou let a to je náš nynější případ. Ten tranzit je přesný v těchto dnech a v neděli jsou nyní volby v Německu a Merkel má opozici na Slunce... to nejspíše znamená, že skončí jako kancléřka. Adam Bartoš a jeho Národní demokracie asi těžko se dostanou do sněmovny, ale uvidíme. Ten tranzit je aktivní skoro do konce roku, potom už (pro výše jmenované) nikdy nebude v této inkarnaci. U mě také hodně působí, oprošťuje mě od zbytečnosti a připravuje. Říká se, že dokud tranzit neproběhne naposled, tak věc není vyřízená. Nyní probíhá naposled.
Poděkovali: Peter Orolín

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Falešná soustrast farizejství a pokrytectví
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 30.08.2021 08:24
  . Psal mi pan v soukromé diskuzi:

  Číst dále...

   
 • Falešná soustrast farizejství a pokrytectví
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 28.08.2021 21:49
  . Psala mi paní: Odpověděl jsem jí: Přesně, já to vnímal stejně, jako by tu knihu psal někdo jiný. V telefonu si mi stěžoval, že někdo jeho knihy okopíroval a dal na internet a tak přichází o peníze....

  Číst dále...

   
 • Originál dobové fotoalbum Abdrushin
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 21.08.2021 10:19
  Pro stoupence PG: Nechtěl jsem to původně říkat, také jsem to neřekl. Stalo se tak 11.11.2018 v ten den jsem v Hradu Grálu od Irmingard duchovně obdržel Kříž a ještě jeden medailon. Není to nynější můj ...

  Číst dále...

   
 • Jak vzniká homosexualita?
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 05.08.2021 09:29
  Proč lidé (tupé ovce) neuvažují dále: kdyby byli ve vedení ušlechtilí lidé, tak co by asi propagovali? Přece vše ušlechtilé, čisté, zachvívající se v zákonech stvoření, vše co lidského ducha povznáší.

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 05.08.2021 08:12
  Když už mluvím o těch odbornících na sekty, tak ještě jeden postřeh. Nedávno jsem četl v nějakém článku, že jeden ze znaků sekty může být to, že jí posíláte peníze. A nyní uvažujte. Když pošlete peníze ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 05.08.2021 08:11
  Ještě k mému předchozímu příspěvku o Vojtíškovi. Poté co každý normální člověk pochopí a přesvědčí se, že nazývat diskuzní fórum sektou je hloupost je zapotřebí si ještě položit další otázky. Dvakráte ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 05.08.2021 08:10
  Loni (2020) jsem shlédl téměř dvouhodinové video, které I. Chaun natočil 15.12.2020 s rádoby odborníkem na náboženství a sekty Zdeňkem Vojtíškem. Vojtíšek se tam rozplýval, jak že se stal tolerantním člověkem ...

  Číst dále...

   
 • ​Apokalyptické řeči nejsou na místě?
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 18.07.2021 00:37
  Po záplavách v Německu čteme různá prohlášení rádoby odborníků, že je zapotřebí se lépe připravit do budoucna a spousta podobných řečí. Připravit se, aby se podobným neštěstím předešlo. Myšlenka to ...

  Číst dále...

Návštěvy

Dnes 78

Včera 86

Tento týden 164

Tento měsíc 2424

Celkem členů

21 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Velká bolest jde všemi zeměmi!

Nákaza může řádit jen tam, kde se jí k tomu uvolní cesta. Povodeň nevystoupá ani o coul výše, než jí bylo předem určeno. Oheň z hlubin země a z nebe nesmí šířit svou zkázu ani o stopu dál, než smí. Bouře se žene svou zcela určenou cestou. A když doposud pevná země zavrávorá, když se řítí hory, nové vystupují, když celé pruhy země obracejí se v trosky … nic neděje se bez pevného vedení Boží vůle! To vám zůstaň útěchou! 

Abdruschin

 

(celé znění) (celá kniha)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

  Abdrushin

 

Originál fotoalbum Abdrushin

Morava

„MORAVA“ neříká však svým obyvatelům nic míň než: „Ústa Pravdy, která zvěstují Lásku Boží.“ Takový je význam slova Morava

 

 

V budoucnosti nastane toto: Tento lid přijme z východu i ze západu všechny, kteří zůstanou a vyvstane národ jako nový celek s těmi, kteří k němu přijdou a tak vznikne nové jméno a starého víc nebude. Tak ani „Morava“ nezůstane a přece bude existovat, protože bude působit mezi ostatními jako semeno, které ruka Věčného zasela do okrsku země, mezi lidi a vzejde a přinese desetinásobnou úrodu.

 

 (číst celý článek Morava)

 

Lid Páně

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

 

 

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

 

Abdrushin

 

Pavel Krajíček na Facebooku

 

 

Real time web analytics, Heat map tracking