Pravdou třeba proti všem

Pavel Krajíček

Pavel Krajíček - komentáře

Více
15. srp 2019 19:20 #199 napsal Pavel Krajíček
"Váš příspěvek porušuje naše zásady komunity týkající se nenávistných projevů"

Stejně je to komedie. Špinavá zvrhlá havěť, která se bouří proti přírodním zákonům a tím vůči svému Stvořiteli, obviňuje slušné lidi z nenávisti. Oni sami jsou plní nenávisti vůči slušným lidem, těm kteří si ještě uchovali pravé lidství. Ve své zvrhlé domýšlivosti, soudě podle sebe a svého shnilého nitra, obviňují nás normální a slušné lidi z nenávisti. Dá Bůh, že očista proběhne brzo a veškerá tato chlípná havěť bude brzo seškrábnuta na cestu do rozkladu, aby zavládl konečně mír na zemi a radost těm, kteří se v pokoře sklání před moudrosti Boží.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
16. srp 2019 21:10 #200 napsal Pavel Krajíček
Já bych chtěl, aby to co se dnes děje, pochopili lidé více do hloubky, protože se jedná o poslední rozhodnutí o svém bytí. V podstatě probíhá to, co je psané v bibli (i když bibli beru okrajově, tak něco je v ní občas dobře sepsáno). Lidé se dnes radikálně rozdělují na ty dobré, vlažné a zlé. Pochopte, že podle toho na čí stranu se postavíte, tak takový rozsudek nad sebou vynesete a ten jen bude na závěr vykonán a ten závěr se rychlými kroky blíží. Vlažní jsou ti, kterým je vše jedno a stačí jim klobása, pivo a ovládač od televize (dnes obecně Babišovci...k těm vlažným patří i další např. většina církevníků. Vlažní jsou prostě duchem líní, ti, kteří se duchem nehýbou. Církevníci věří bludům, že Kristus vzal veškerou jejich námahu na sebe). Jsou to ti, kteří budou vyvržení spolu se zavrženými. Zlí to jsou rozumáři 666. Rozum sám o sobě není schopen cítění, rozum je nástroj. Prozápadní zvrhlíci se nechali rozumem, antikristem 666 zotročit. A dobří jsou ti, kteří si uchovali pravé lidství, které spočívá v čistém cítění. K těm patří i opravdoví vlastenci, protože láska k vlasti je Bohem zakotvená do každé duše, tedy pokud jste ještě člověkem. Tito ať už vědomě nebo podvědomě vyciťují zákony stvoření nebo-li Boží vůli, což je jedno a totéž. A více nebo méně se snaží do těchto zákonů stvoření vřadit, na rozdíl od prozápadních fanatiků 666, kteří ve své zvrhlosti se stavějí proti svému Bohu, zaváděním různých zvrácenosti, chlípnosti a zhoubných ideologii. Oni sami to svým denním vědomím neví, ale v podstatě si to zde na zemi začínají zařizovat k obrazu svému. Přesně tak, jak to mají dole v jemnohmotných temnotách, kam se tyto zvrhlé duše po smrti odebírají. To co se děje dnes je to, že tyto zvrhlosti se snaží zavést i tady na zemi. Pokud se stavíte na stranu zla nebo jste lhostejní (tedy líní služebníci Páně), tak v obou případech jste tím vynesli sami nad sebou rozsudek. Ten bude jen na závěr vykonán. Očista (V bibli Zjevení Janovo), která už probíhá nějaký čas, nakonec tyto vlažné a zlé jen seškrábne na cestu do rozkladu. Jejich osobní sebevědomí, které během inkarnaci nabyli, bude rozloženo, vymazáno. Tento rozklad trvá mnoho staletí a je velmi bolestivý. To je osud zavržených, kteří ve své zvrhlé domýšlivosti se postavili proti Bohu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. srp 2019 19:16 #201 napsal Pavel Krajíček
Ono v podstatě se dnes už moc dělat nedá. Aby bylo možno zvrátit dnešní stav, to by musela většina lidstva se stát normální a usilovat o pravé lidství a to nehrozí. Co nás tedy čeká? Vše je ze Světla urychleno. Prožijeme nyní zrychleně až do konce všechny falešné cesty, kterými lidé šli a jdou. Při tom se zlo zhroutí samo v sobě. Toť vše a potom začne hrstka přeživších znovu. Lidé si udělali z rozumu modlu, přepěstovali si jej a ten následně odřízl spojení s duchem a tím i s Bohem. K moci se dostala ta nejnebezpečnější sekta, která kdy byla ve stvoření - rozumáři a materialisté. A protože většina lidí se postavila na stranu této sekty, podporovala ji, tak musí nyní na sobě prožít až do konce všechny následky tohoto falešného chtění. Musí se prostě sklidit všechny plody, žel budou velice hořké. Vše, úplně vše je dnes špatně. Musí se začít znovu a na novém základě, na poznání přírodních, tedy Božích zákonů. Vidíte jaké zvrhlosti dnešní fanatici rozumáři zavádějí. Jejich fanatismu v uctívaní pozemského rozumu přinese nakonec ty nejodpornější zvrhlé plody a pomatenost. A to proto, aby lidé v prožití byli z toho do budoucna vyléčení.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
19. srp 2019 15:19 #202 napsal Pavel Krajíček
Facebook mi smazal tento příspěvek, že prý je nenávistný:

Problém je také v tom, že lidé, kteří se domýšlejí o sobě, že jsou normální, že se chodí do průvodu dívat na tyto chlípné devianty a dokonce se při tom baví, mají radost. Holenkové, víte co to znamená? To znamená, že jste na podobné vlně, že máte vnitřně stejnou zralost oné duchovní spodiny, podle zákona přitažlivosti stejnorodého. Po pozemské smrti, až odložíte tělo, budete k těmto deviantům přitahování a spolu s nimi půjdete do rozkladu. Kam bude seškrábnuto vše, co se postavilo ve své zvrhlosti a domýšlivosti proti přírodním zákonům. Tyto chlípné průvody by vlastně ani neměly takový úspěch, kdyby jim ostatní nevěnovali pozornost.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
20. srp 2019 21:46 #209 napsal Pavel Krajíček
Lidé se snaží sdílet různé příspěvky, články, které poukazují na to, že to, co provádí dnešní vedení je zvrhlost, aby je jako přiměli k zamyšlení nad sebou. Ať už poukazováním na udavače, chlípníky, devianty, kteří jsou nyní pod ochranou a vyvyšování na úkor slušných lidí a další zvrhlosti, které dnešní havěť, která je u vedení zavádí. Situace došla ale do takového stavu (jak to tak pozoruji), že ona chamraď se už vůbec, ale vůbec neskrývá a nestydí. Zcela otevřeně bez studu jedná jako ta nejšpinavější havěť. Cenzuruje slušné lidí. Úchyláky otevřeně podporuje. Udavači se se svou nízkosti chlubí. Nastal otevřený boj havěti proti normálním lidem. Nemá smysl je chtít přesvědčit o opaku. Oni nyní nejsou již schopni zdravého úsudku. Rozum nyní používají jen k tomu, aby pro svou nenávist vůči normálním lidem a pro své zvrhlosti našli schůdnou cestu. Tlak Světla, který nyní sílí a nutí vše k projevení se, způsobuje že jejich nenávist jim zcela znemožňuje normální úsudek.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. srp 2019 19:41 #215 napsal Pavel Krajíček
Ta ​16. léta ​Greta Thunberg jež za své aktivity obdržela různé ceny a vyznamenání. ​A kterou dokonce v​ březnu 2019 tři členové Norského parlamentu nominovali na Nobelovu cenu za mír​. Jedná se v podstatě ještě o dítě, které​ má navíc nějakou mentální poruchu. Každý normální člověk vidí, že jde o pomatenost nebezpečných fanatiků rozumářů a materialistů, kteří z dítěte dělají celebritu. Je v tom ale velká symbolika. Ona ztělesňuje dnešní stav těchto nemocných fanatiků. Jak už Abdrushin psal, že na závěr se projeví u mnohých rozumářů pomatenost, což se dnes už děje, tak si i zvolili nemocné dítě jako symbol své vlastní pomatenosti. Ta pomatenost u rozumářů a materialistů bude narůstat a má nám, normálním lidem, ukázat v čem lidstvo chybovalo nejvíce. A sice v tom, že si zmrzačilo, přepěstovalo pozemský rozum na úkor duchovního cítění. Tím se lidé stali bezduchými stroji a skrz tuto chorobu ​zpustošili tento svět a ​vedou jej do záhuby.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. srp 2019 08:48 #219 napsal Pavel Krajíček
Prý "Průvod hrdosti". No to je mi komedie. Skutečnou hrdost může mít pouze to, co se radostně vřazuje do zákonů stvoření. Odkdy se zvrácenost, chlípnost a deviace nazývá hrdost? Nevidíte to křivení pojmů? Temné a zvrhlé duše, které neměly vůbec přijít k inkarnaci na zemi si dělají na zemi exhibiční chlípné pochody "hrdosti" a tupá, líná masa je k tomu lhostejná nebo dokonce přikyvuje. No holenkové v takovém případě se nedivte, že přijde brzo závěr u kterého vám zůstanou jen oči pro pláč.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. srp 2019 09:06 #220 napsal Pavel Krajíček
V normální společnosti by tomu bylo přesně naopak. Normální lidé by nahlašovali devianty, zvrhlíky a podobnou chamraď a normální Facebook by je mazal. Protože za vzor se může dávat pouze to nejčistší, nejkrásnější, nejušlechtilejší, to co duchovně září, protože se to vřazuje do zákonů stvoření. Tím by i děti vyrůstaly ve zdravějším prostředí. Proč myslíte, že se všude propagují devianti? Aby se červ nasadil už do děti a takto se vše vede do záhuby.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Oldřich Pružina
 • Avatar uživatele Oldřich Pružina
 • Návštěvník
 • Návštěvník
25. srp 2019 10:26 - 25. srp 2019 10:28 #225 napsal Oldřich Pružina
Odpověď od Oldřich Pružina na téma Pavel Krajíček - komentáře
A to dokonce vedení pražské radnice /strana námořních loupežníků vedená na magistrátu "Hřibem satanem"/ dalo těmto oplzlíkům na tuto exhibici zvrácenosti 800.000 Kč z peněz daňových poplatníků. A na druhé straně hejtmanka Jermanová /ANO - sama obviněná z korupčního jednání/ začala chtít vrácení dotace 50.000Kč na opravu zámečku v Příčovech, protože se doslechla, že zde došlo k panelové diskusi vlastenců. Ano, sběř a havěť, co na Zemi nemá správně co dělat, tady provádí /zatím/ beztrestně svoje reje.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. srp 2019 10:46 #230 napsal Pavel Krajíček
Můžete mi vysvětlit proč trpíte propagaci deviantů namísto krásy, čistoty a ušlechtilosti? A zároveň trpíte omezování a dokonce už i snahu kriminalizovat normální lidi? Jsou jen dvě možnosti, buď sami jste zvrhlí devianti anebo jste líná nehybná, zapáchající duchovní spodina a lůza. V obou případech škůdci, kteří mají na svědomí dnešní stav společnosti. Temno, havěť přebírá nadvládu nad světem a vy se u toho přiblble bavíte. Zapomněli jste, že nikdo nemůže uniknout následkům svého chtění?

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. zář 2019 09:08 #259 napsal Pavel Krajíček
Před nedávnem jsem psal komentář k té Gretě Thunberg. Zmínil jsem se, že je v tom velká symbolika, že si prozápadní zvrhlíci zvolili ji. Ona ztělesňuje dnešní stav těchto nemocných fanatiků. A nyní po jejím posledním nenávistném projevu se to potvrdilo. Prozápadní zvrhlíci jsou plní nenávisti, viz jejich útoky na normální cítící lidi, tedy vlastence. Neustálé nenávistné doslova hysterické útoky na Rusko, které se snaží dodržovat tradiční lidské hodnoty. A nyní tento jejich symbol Gréta se ukázal v celé své nenávisti. Ukázala, jak na tom vnitřně jsou všichni ti sluničkáři a prozápadní zvrhlíci, kteří nenávidí slušné lidi, protože jen zákon přitažlivosti stejnorodého způsobil, že si tohoto nenávistného tvora zvolili za maskota.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. zář 2019 10:45 #260 napsal Pavel Krajíček
Obecně něco k tomu klimatickému šílenství co nyní probíhá. Zase se to bere z opačného konce. Zase se jen snaží o vnější formu. Strašně nyní zachraňují planetu místo aby začali u sebe. První krok je nutno se vřadit do zákonů stvoření. To znamená udržovat myšlení a cítění v čistotě a až potom se snažit o změnu vnější formy. Stále se děla velký exhibiční pokřik, jak kde kdo zachraňuje planetu, pralesy a kdo ví co ještě, ale že jeho vnitřní život je mnohdy žumpa, to všichni přehlíží. Proč se asi většina lidí po pozemské smrti ocitne v astrálu po kolena v bahně? Protože to bahno jsou jemnohmotně zformované jejich slizké, sobecké, zvrhlé myšlenky. Jediná pomoc planetě je začít u sebe, sám sebe zušlechtit v čistotě myšlení a cítění to je první a nutný krok. Druhý následuje v tom, že skrz toto očištěné cítění začne člověk vyciťovat zákony stvoření nebo-li Boží vůlí a tím samočinně nastane i ozdravění planety. Dnešní rozumáři a materialisté to dělají naopak. Servávají vnitřně duchovně ve špíně, domýšlivosti a ješitnosti a navenek skrz rozumovou domýšlivost, která se staví nad Boží moudrost, by na sebe chtěli hodit lesklý pokrytecký pláštik, aby před druhými vypadali skvěle.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
11. říj 2019 16:39 #269 napsal Pavel Krajíček
Každý člověk, který má povědomí o zákonech stvoření, tedy o Boží vůli, protože to je jedno a totéž, tak vnímá veškeré dnešní kroky prozápadních fanatiků, jako přímo namířené proti těmto zákonům. Mnozí lidé, kteří ještě stojí alespoň z části na zdravé půdě, tyto zákony jen podvědomě vyciťují, aniž by je uměli vysvětlit. Jedná se především o vlastence apod. Každý dnešní krok zvrhlých prozápadních deviantů je namířen proti pravému lidství - křížení ras, mísení národů - to vše je proti zákonu přitažlivosti stejnorodého. Tolerování a podpora zvrhlých menšina a deviantů, jednoznačný krok jak potlačit slušné lidi a zvrhlíky prosadit. Zákaz výprasku dětem při výchově, tím se vychovají rozmazlení fracci. Prostě všude je vidět snaha dostat do popředí zvrhlíky, devianty, nevychované spratky. Prostě veškerou havěť, která se postavila proti Boží vůli a tím se vše vede urychleně do záhuby.

K té propagaci deviantů: Nikdo neříká, že by měli být homosexuálové nějak postihování či pronásledování, ale také by se nemělo toto pokřivení propagovat. My, normální lidé také nechodíme do průvodu s holým zadkem a nevykřikujeme: „Jsem normální!“ O to více by lidé, kteří stojí křivě ve stvoření, neměli pořádat nějaké průvody a chlípné exhibice. To pak není divu, že se  daří oslovovat řadu velmi mladých lidí různými extrémisty a fanatiky, devianty a zhoubnými ideologiemi apod. Nemají žádné ideály, národní kořeny, hrdost a lásku k vlasti. Čemu je učí dnešní rozumáři a materialisté? Místo lásce k vlasti je učí masturbaci, jakožto zdraví prospěšné činnosti, a pohlavnímu styku s přáteli stejného pohlaví. Můžeme se pak divit, že namísto národních hrdinů nám tady vyrůstá generace potetovaných slizkých onanistů a hermafroditů?  
O každém zvrhlém kroku těchto prozápadních deviantů by se dal napsat dlouhý článek, ale k tomu čas teprve přijde...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. pro 2019 19:56 #336 napsal Pavel Krajíček
K dnešní snaze EU omezovat vlastnění legálních zbraní si myslím, že hlavní důvod je takový: oni ti ve vedení, ti prozápadní zvrhlíci, kteří vedou svět do záhuby, tak oni vědí, že se jim to hroutí a že dříve či později dojde k nepokojům, anarchii, rabování apod. A nabízejí se mi tedy dva scénáře. Za prvé, jak by to vypadalo taková anarchie, kdyby měl skoro každý zbraň? A druhá verze, že zbraň skoro nikdo nebude mít. Samozřejmě pro ně je lepší, když v případě chaosu a bezvládí, mnoho lidí zbraň nebude mít. Nebudeme si nalhávat, ale mnoho dnešních lidí není duchovně na vysoké úrovní a ve chvílí chaosu, gangů, rabování, nedostatku jídla a pití se i slušní lidé změní (když jim budou např. doma brečet dětí hladem). Myslím si tedy, že oni takto uvažují, aby až to začne, bylo co nejméně lidí ozbrojeno a střílelo se co nejméně. Samozřejmě argument, že se zbraní se dá i zabránit zlu, také obstojí. Nechci obhajovat ani jednu stranu, jen jsem podal pohled, jak to vidím.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Oldřich Pružina
 • Avatar uživatele Oldřich Pružina
 • Návštěvník
 • Návštěvník
18. pro 2019 21:52 #337 napsal Oldřich Pružina
Odpověď od Oldřich Pružina na téma Pavel Krajíček - komentáře
Můj pohled na současnou situaci ohledně omezování legálních zbraní evropanů podle toho, jak si skládám údaje od různých bezpečnostních, zbraňových a historických odborníků, a používám citu jako vůdce rozumu: problém je v tom, že velké množství zbraní koluje mezi lidmi jako nelegální. Tomu nikdo nezabrání. I naprostá většina zločinů palnou zbraní je páchána zbraněmi nelegálními, opak jsou spíše ojedinělé výjimky. Naopak držení zbraně normálními lidmi může mnohdy zabránit většímu krveprolití, jak vidíme např. ve státu Izrael. Odzbrojování domácího obyvatelstva Evropy vidím tak, že souvisí s plánem likvidace národních států, což je podmíněno decimací domorodců přiváženými nájezdníky, které nikdo za nošení nelegálních zbraní nepostihuje. Všimněme si třeba imbecilních prohlášení eurohujerů, že je třeba omezovat legální zbraně vždy, když dojde k útokům zbraněmi nelegálními. A ještě jeden postřeh z historie: obyvatelstvo vždy odzbrojoval pouze diktátorský režim, který se bojí hněvu lidu. Ve skutečných demokraciích se toto nikdy nedělo. A kdo dnes odzbrojuje původní Evropany? "Elity" euroříše, pro které jsou národy překážkou k centrálnímu ovládání Evropy, proto je třeba je rozvrátit. Jak? Nelegálně ozbrojenými barbary, proti kterým se slušný domorodec nebude moci čím bránit, když mu jeho vládci vezmou čím. Doufám, že to dopadne jako za Protektorátu, kdy se najednou za povstání objevilo množství "záhadně" ztracených zbraní. To musíme udělat, protože málokdo si dnes tady uvědomuje jaké nebezpečí se již chystá, jakmile unie vydá příkaz jednotných dávek. V tom okamžiku budeme mít zde "přeislamizováno" stejně, jako na západě. A prázdné ruce. Vše je koordinováno temnem za jasným cílem, a vůdci globalistů jsou vedeni hlasy temna. Proto ta zarážející souhra jednotlivých postupů, a přesných úderů na místa odporu. Soumrak temna se blíží, ale to neznamená, že máme mít ruce v klíně. Je třeba se těmto zloduchům postavit všemi prostředky, které kdo má.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 01.03.2021 18:54
  Dobrý den, tuto informaci o panu Valíkovi a KSČ mám od pana Peroutky. Zeptám se jej. Tak pan Peroutka odpovídá: "Členství Valíka v KSČ je zdokumentovaný. Do KSČ vstoupil v roce 1948, tedy až po odchodu ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Ladˇa Ladˇa 01.03.2021 18:37
  Dobrý den pane Krajíčku,to snad nemyslíte vážně,že by si vzal Abdrushin za učedníka komunistu.Kdyby byl pan Valík komouš,tak proč by se asi scházeli tajně stoupenci PG sním v zadní kapli kostela naproti ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 26.02.2021 14:20
  K článku mi na Facebooku přistál komentář: "Členství v KSČ není mezi čtenáři PG ničím neobvyklým. Z těch známějších tam například byl učedník Ferdinand Valík nebo MUDr. Ivan Rusnák..." Odpověděl jsem na ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:25
  Jestliže vám nějaký politik slibuje, že bude politikem všech a že bude všechny spojovat apod., tak je to velký lhář a služebník temnot. Sám Bůh nám zvěstoval, že v závěru budou lidé rozdělení na kozly ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:24
  Občas slyším od prozápadních zvrhlíků, že Rusko nás ohrožuje. Každý ovšem vidí, že západ a hlavně USA obkličují téměř celou zeměkouli a plni nenávisti stříkají jed na Rusko. Říkám si tedy, že když nyní ...

  Číst dále...

Online

Statistika fóra

 • Celkem témat: 6
 • Dnes založeno: 0
 • Včera založeno: 0
 • Dnes odpovědí: 1
 • Včera odpovědí: 0

 

Facebook Pavel Krajíček

Ze Zjevení Janova

Tu přijel jezdec v černém odění na vraném koni. Držel v ruce váhy, aby odvažoval a odměřoval lidem vše, co sloužilo k jejich tělesným potřebám. Jedněm dát, druhým odepřít - podle toho, zda jejich skutky byly dobré nebo zlé. To proto, aby rozpoutal drahotu a hlad a aby svou ochrannou ruku vztáhl jen nad znamenanými Páně.

 

(celé zjevení)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

  

 

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

 

 (celá kniha)

 

Žalm 23

 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

 

Real time web analytics, Heat map tracking