Pravdou třeba proti všem

Pavel Krajíček

Pavel Krajíček - komentáře

Více
31. bře 2020 08:47 #625 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Vysvětlím jeden druh působení hvězdných vlivů. Jen jeden, protože je jich více. Jak známo, dnešní mnozí namyšlení astrologové nechtějí přijmout prostou Pravdu a dokonalost Boží vůle, která se projevuje ve všem a tedy i v astrologii. Planety tvoří pouze kanály, kterými může k člověku protékat jeho karma. Je v tom dokonala spravedlnost, nikdo není vydán jen tak napospas náhodě. To znamená, že pokud dotyčný nemá takovou či onakou karmu, tak ono postavení planet na nebi pro něho poběží naprázdno. Nyní k mému příkladu. Dejme tomu máme nějaký agresivní aspekt nebo tranzit např Mars kvadratura Uran (bude aktuálně v dubnu "řádit" na nebi). Člověk se projevuje na několika úrovních: cítění, myšlení a jednání. Cítění (nikoli pocit) je to nejdůležitější, žel v době fanatických materialistů se na to vůbec nedbá. Toto cítění má moc tvořit. Spojuje se s neutrální silou ve stvoření a tvoří.

Dejme tomu, že nějaký člověk při nějaké situaci se rozčílí, ale hodně a potom během dne skrz rozum nad tím hloubá a trvale tak v sobě probouzí negativní cítění. A toto cítění je setba. "Proste a bude vám dáno". Takže až bude příště další podobný aspekt na nebi, nějaká kvadratura mezi Marsem, Uranem, Slunce apod., tak vesmír (Boží zákony) vám nedá konkrétně tu či onu situaci. To je také vidět v tom, že astrolog nikdy neví úplně přesně co se stane, ví jen přibližně podle charakteru postavení planet. Ono to funguje tak, že vesmír reaguje na cítění, takže vám připraví takové situace a lidi, kteří ve vás vyvolají podobné cítění, které jste měli dříve. Obrazně řečeno: protože si vesmír myslí, že to tak chcete, když jste prvně takové cítění měli. Je v tom i velice snadný návod k nápravě a ten tkví v tom, že prostě až zase přijde něco negativního co ve skutečnosti nechcete, tak nesmíte na to v cítění opět reagovat. Pokud to opět procítíte, tak to zase jen zesílíte a příště toho bude možná ještě více. Nemluvím jen tak, že bych si to vycucal z prstu. Jsou to léta prožívání, pozorování a zkoušení a funguje to. Takže takové ty běžné denní tranzity vám přinášejí takové a takové situace, které ve vás mají vyvolat podobné cítění, které jste dříve vyslali do vesmíru. Pokud se stále vztekáte a rozčilujete, tak negativní tranzity na nebi vám budou přinášet více a více takových události, protože vy to sami svým cítěním zaséváte. Planety jsou jen kanály a protéká jimi jen to, co jste si sami připravili. Je v tom naprosto dokonalá spravedlnost Boží, kterou mnozí nechtějí vidět. Podobně to funguje se vším, se sentimentalitou, blouzněním, radosti apod. postavení planet je jen takový kalendář, který říká kdy se vám vrátí to či ono.

Samozřejmě to funguje i jinak např. když někomu pomůžete (nezištně z lásky), tak to je také setba a přijde později sklizeň. Ale to hlavní dění, to běžné prožívání (nemám teď na myslí osudové obraty v životě), tedy to běžné prožívání, to je prostě jen sklizeň toho, co jste dříve svým cítěním zaseli. Pokud jste stále vztekli, tak samozřejmě negativní hvězdné vlivy u vás poběží naplno a protože mnoho lidí je dnes vzteklých, závistivých apod., tak je u nich velká pravděpodobnost, že se astrologové trefí do výkladu negativních aspektů.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
02. dub 2020 08:16 #631 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Co by se stalo, kdyby se žádná opatření nedělala? Prostě nechat ten koronavirus projít přes lidi, stejně jako chřipku. Ať si zubatá vezme koho chce a bude klid. Někomu by to i pomohlo ekonomicky např. pohřební službě by stouply tržby.
Stejně se dnes nejedná o cenné lidi, protože takových je dnes jako šafránu. Vesměs jde o stoupence nebezpečné sekty rozumáře a materialisty, kteří svým zvrhlým a sobeckým životem zpustošili tento svět.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
02. dub 2020 16:29 #633 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Poslední věta z přednášky "Boj":

"Přece není daleko hodina, od které musí začít boj, který doposud chyběl. Přestane jednostrannost, nastane ostré vystoupení proti, které zničí každou falešnou domýšlivost." Abdrushin

Brzo ve vašich životech, celá přednáška zde: navodnapreziti.cz/i...eziti/37-21-boj

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. dub 2020 19:47 #637 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Smysl a účel mého občasného ostřejšího a útočného vystupování.
Jestliže máte pravou lásku k Pravdě a Spravedlnosti, tak máte i pravou lásku k bližnímu. To jinak nejde. V takovém stavu vám jde o to, aby vaši bližní nemuseli duchovně zahynout, což je brzký osud všech rozumářů a materialistů. Dnes všude vedou halasné řeči, každý dnes něco hlásá, kdejaký esoterický sebezbožňovatel hlásá naprosté nesmysly a je vidět, že nemá naprosté tušení o zákonech stvoření. Skrz církve byla křišťálová čistá Láska Boží snížená ve změkčilou otrockou úslužnou znetvořeninu a mnozí ze samolibého lidstva se skutečně dnes domýšlejí, že je zapotřebí za nimi běhat a doprošovat se jich, aby byli lidmi, že Bůh musí za nimi prostřednictvím svých věřících chodit žebrat o jejich přízeň. To je samozřejmě veliký osudový omyl. Mé ostřejší vystupování má za účel zasáhnout alespoň některé v této dnešní změti. Klidného, změkčilého hlásání dnes už nikdo nedbá. Když ale do někoho trochu zavrtám, tak je naděje, že se ještě zamyslí. Není to tedy tak, jak mnozí fanatici rozumáři soudí podle sebe, že jsem zlý a proto takto hovořím. Je to přesně naopak. Je to z lásky k Pravdě a k bližnímu. Nejde mi v první řadě až tak přímo o ty skutečné fanatiky a vyvrhele rozumáře a materialisty, ale o ty, kteří mezi nimi bloudí a neví jak a kudy dál. A proto má ostřejší řeč, aby si ji v dnešní změti chaotických řeči bloudící všimli.

Je také zapotřebí se neřídit jen vnější formou, tam Pravdu a Spravedlnost nelze najít. Je rozdíl mezi nenávisti a čistou útočnosti ve službě Světlu. Něco takového nelze poznat očima, ale pouze očištěným cítěním. Pokud toho člověk není schopen, tak pak soudí podle sebe a odhaluje všem své nitro.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. dub 2020 21:56 #661 napsal Pavel Krajíček
Opakování je matka moudrosti, takže znovu: víte proč prozápadní havěť plna nenávisti štve neustále vůči Rusku? Vysvětli to už Abdrushin. Bylo by vhodné se tím začít řídit, stejně na to dojde. Je ale podivné, že někteří v tom stále nemají jasno. Rusko se snaží zachovávat normální tradiční hodnoty, normální rodinu apod. Naproti tomu prozápadní zvrhlíci ochraňují devianty, zvrhlé a chlípné menšiny a další zlo. Je v tom zjevný příklon na západě k šelmě rozumu 666 a na východě k cítění a zákonům stvoření. Podle toho se kterou stranou sympatizujete, ukazujete všem, jestli jste ještě člověk anebo už jen temnu sloužící nenávistná havěť. Viz slova Abdrushinova:
--
"Po tom se pozná, kde číhají temnoty. A to co temnota nenávidí, co pronásleduje svou nenávistí, tj. jen Světlo a všechno světlé. Každý, kdo v klidu zkoumá, nalezne hned důkaz, kde jest temnota a kde Světlo. Je to podle zákonů stvoření a dá se to z mého Poselství podrobně zdůvodniti. Vždyť temnoty nenávidí Světlo a snaží se je napadat a špinit, kde jenom mohou! Kam temnota útočí, tam jsou světlé hodnoty! To bude lidem v budoucnosti jasně viditelné. Budou moci podle toho usuzovati a jednati, aby úplně vymýtili zlo, které se musí takto samo vždy označiti!" Abdrushin
--
Všimněte si kolik je rádoby duchovních lidí (i někteří astrologové), kteří se kloní k prozápadním zvrhlíkům. Jaké zjevné pokrytectví v tom je. Pokud jste duchovní člověk, který má aktivní očištěné cítění, tak se nemůžete postavit na stranu prozápadní nenávistné zvrhlé, chlípné havěti.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
11. dub 2020 07:57 #671 napsal Pavel Krajíček
Lidé často reptají na údajnou Boží nespravedlnost. Uvedu jeden příklad. Vezměme třeba hasiče, požárníka. Člověk, který třeba 20 let pomáhá, zachraňuje životy a pak stejně ve 40 letech zemře při výkonu povolání. Mnoho lidí bude reptat, že dotyčný byl dobrý člověk, celý život zachraňoval životy a pak sám je usmrcen, že to není spravedlivé. A nyní pozorováno duchovním zrakem:

Často se stává (ne vždy), že tito různí záchranáři v předchozích inkarnacích byli zlí. Různí loupežníci, kteří loupili i vraždili apod. Mezi tím takový člověk může dojít k poznání a obratu. Začne litovat svých skutků a touží po nápravě. V tu chvílí je mu samozřejmě z duchovna pomoženo a dostane třeba nabídku inkarnace nějakého záchranáře. Nyní jako třeba hasič má možnost poměrně lehce a symbolicky rozuzlovat svou těžkou karmu. Tím, že z vlastní vůle, z dobrého chtění se obětuje pro druhé, je mu umožněno snadněji a rychleji rozuzlit svou temnou karmu. Protože za normálních okolnosti by musel každý jeden zlý skutek na sobě prožít. Každou vraždu či loupež by musel zvlášť odpykat. A proč nakonec stejně násilně zemře? Ta smrt nakonec takového života je poslední akt rozuzlení. Dejme tomu, že by musel 50x prožít násilnou smrt, ale za dobré chtění, kdy litoval svých zlých skutků a posléze mnoho let pomáhal zachraňovat druhé je ona jediná smrt symbolickým uzavřením temné karmy, oněch původních 50 násilných úmrtí, které by ho jinak čekaly. A tak je to se vším. Průměrný člověk nemůže vidět co se odehrává za skutečnými osudy lidí. Nikdy nejde o nespravedlnost. Naopak je v tom dokonalá spravedlnost Boží na jakou člověk nechce myslet, protože by tím musel uznat, že lůžko na kterém leží si ustlal sám.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
14. dub 2020 08:01 #686 napsal Pavel Krajíček
Vložím tady příspěvek z jedné soukromé diskuze, protože to vypadá, že mnoho lidí je takto pomýlených:

Někdo mi napsal:
Rád bych se mýlil, ale připadá mi, že v současném Rusku mají až příliš velký vliv lidé s pokřiveným myšlením ovlivněným dobou vlády bolševiků. Ti, kteří Západ považují přinejmenším za protivníka. Nyní na něj útočí hlavně elektronicky a šířením desinformací.  
==

Bodejť by Rusko nepovažovalo západ za protivníka, když mu skoro u hranic řinči zbraněmi!
Jako toto slýchám z úst prozápadních deviantů už snad několik let: "Nyní na něj útočí hlavně elektronicky a šířením desinformací". Musím ale říci, že jsem ještě žádnou desinformaci neviděl od vedení z Ruska. Samozřejmě neberu v úvahu nějaké sólo hlupáky, co píší nějaké nesmyly na svých blozích. Takových je spousta snad ve všech zemích, kdy dnes hlásá kde kdo kde co. Co se míní tím, že šíří dezinformace? Jako, že nesouhlasí se západem, nevychvaluje jej? To bychom byli i my oněmi dezinformátory, když říkáme, že je to zvrhla havěť, která vede svět do záhuby.

To je opravdu trapný argument, že Rusko šíří dezinformace, poté co tyto bestie, které toto hlásají vtrhávají do různých zemí, rozvrací je a vraždí tamní obyvatele. Viz např. co USA způsobilo na blízkém východě. USA, které pomalu obkličují téměř celou zeměkouli a Rusko se to snaží ještě nyní v poslední době zachraňovat viz jak pomohlo Sýrii, protože by jinak určitě dopadla stejně jako např. Libye a další státy, kde prozápadní zvrhlíci vyváželi svou tzv. demokracii násilím a vražděním.

Jako vždyť přece největší dezinformátoři jsou prozápadní devianti. Vidíte, že nyní už dokonce zakazují samotnou Pravdu (šíření PG). Ochraňují havěť z temnot (zvrhlé a chlípné menšiny) a to vše pod pokryteckou rouškou jakési tolerance. Tak kdo je tady dezinformátor? Kdo šíří dezinformace? Pod pokryteckou maskou vedou vše do záhuby.
Jako papouškovat jen to, co šíří dnešní zaprodána česká televize, jako propagandu prozápadních dezinformatorů, to je na pováženou.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
14. dub 2020 09:34 #688 napsal Pavel Krajíček
Když používám slovo deviant nebo zvrhlík, často s předponou prozápadní, tak tím nemám na myslí nějakého malého sexuálního devianta (i když ti tam také spadají). Za devianta v tomto případě považuji každého, kdo sympatizuje se západními "hodnotami". Tyto "hodnoty" nejsou nic jiného než otevřené vyhlášení boje proti Bohu, proti jeho vůli, tedy přírodním zákonům. Podpora a ochrana veškeré havěti z temnot (chlípné a zvrhlé menšiny), rozvracení tradiční rodiny, kterou naopak Rusko se snaží chránit a proto proti němu prozápadní havěť nenávistně štve. Pokud se stavíte na stranu zvrhlých prozápadních hodnot, tak nejste normální a proto právem nazývání jako devianti. Jen člověk se zmrzačeným mozkem může vyznávat zvrhlé a chlípné prozápadní svinstvo namířené proti řádu stvoření tedy proti Bohu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
01. kvě 2020 18:34 #724 napsal Pavel Krajíček
Jak to vše skončí?

Dění bude probíhat standardním způsobem podle zákonů stvoření. Proto až do určité míry mají pravdu někteří, kteří se v tom trochu pozemsky orientují např. někteří sociologové. Jsou tady ovšem dva rozdíly, které dosud ve světovém dění nebyly a proto je ani tito rozumově chytří lidé neregistrují a do svých výkladů nezahrnují. Za prvé, jak každý může vidět, tak dění je urychlováno. Je to způsobeno zesíleným zářením z vůle Boží, které veškeré dění (rozuzlování karmy) velice urychlí. To co by trvalo tisíciletí se nyní vtěsná do několika málo let. A za druhé, dění neproběhne do konce tak, jak si představují rozumoví lidé, protože tím, jak bude ono záření zesíleno, tak vlastně dojde k očistě. Urychlené dění smete všechny lidi, kteří nežijí podle zákonů stvoření. A to nejdůležitější co tady ještě nikdy nebylo je, že ono zesílené záření zůstane po očistě trvalé přítomno na zemi. Takže po očistě každý případný rušitel míru bude okamžitě eliminován a odstraněn. To je něco s čím dnes žáden rozumář nepočítá, takže jeho vývody nemohou být v závěru správné. Takže různé rozumové vývody proč USA udělalo to či ono, proč Rusko to či ono a vůbec běžné dění... to prostě proběhne standardně, ale stále rychleji a rychleji až se zlo samo navzájem vyhubí skrz zesílený tlak Světla. Zároveň s tímto děním, kdy se falešné bude ve velkém hroutit, se začne dařit (započne výstavba) těm lidem, kteří stojí správně ve vůli Boží tedy v zákonech stvoření a tím bude všem v prožití jasné, kde hledat skutečnou pomoc. Tím se také zhroutí všichni falešní proroci (esoterici, církevníci apod.)

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
14. kvě 2020 21:32 #755 napsal Pavel Krajíček
Mnozí asi znáte astrologa Ondřeje Habra... podle mě asi nejlepší astrolog současnosti. Měl před chvílí na YouTube živé vysílání k osmému domu v horoskopu. Já sám mám shluk pěti planet v osmém domě, tak jsem se na to díval a položil jsem mu dotaz přímo do vysílaní:

Zdravím, mám 5 planet v 8. domě ve Váhách. Uran jako vládce ASC. Mars v konjunkci s Plutem a Lunu v konjunkci s Merkurem.  

A pan Habr mi odpovídá ve 13 minutě a 17 vteřině (můžete si přímo kliknout na tuto časovou stopu) že to ukazuje na hlubší, silnější magické schopnosti. Schopnosti z pohledu jiných lidí nečekané, neobvyklé. A že pokud je tam Pluto a zejména Uran, tak je to předurčení ke službě k vyšším celkům a společnosti. 

video (záznam): 

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
17. kvě 2020 10:37 #758 napsal Pavel Krajíček
Před chvílí někdo z Ministerstva vnitra prolézal mé články na jednom z mých webů. Viz níže ofocena IP adresa. Nejvíce se zajímal o článek, kde jsem odhalil nebezpečné fanatiky rozumáře a materialisty:
pravelidstvi.cz/ind...-a-materialiste

Přílohy:

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
20. kvě 2020 10:38 #763 napsal Pavel Krajíček
Mohlo by v létě něco bouchnout, nějaká ta megasopka. Třeba v USA v zemi, která terorizuje celou zeměkouli. Aby prozápadní zvrhlá nenávistná havěť zakusila něco z té vyšší spravedlnosti.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. kvě 2020 09:42 #766 napsal Pavel Krajíček
Ondřej Habr měl včera (22.5.2020) další živé vysílání, tentokráte na téma stálice (hvězdy) a protože sám mám královskou hvězdu na vrcholu horoskopu v konjunkci s MC, tak jsem položil dotaz panu Habrovi:

Dobrý večer, mám královskou hvězdu Antares v konjunkci s MC a tedy i s Neptunem, který je tam také na MC. A také Fomalhaut v konjunkci s Bodem štěstí v prvním domě, 5. stupňů od Jupitera.

Odpověď začíná na 21. minutě a 55. vteřině a odpovídá mi skoro až do 32. minuty.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. kvě 2020 14:21 #767 napsal Pavel Krajíček
Tak jsem se natáhl na chvílí a probudil mě zvláštní sen... jak ve scifi filmu. Byli dva nebo tři lidé a asi se nějak vadili, hádali či co a najednou, když měli ruce u sebe se objevilo něco jako by z umělé hmoty, taková zvláštní pouta a nasadilo se jim to na palce a zároveň to bylo spojeno, takže to spojilo i ty osoby k sobě a nemohly tím od sebe. A začalo se to nějak zvětšovat a více je propojovat, no vypadalo to jak ve scifi filmu. Pak se tam objevila velká kostka asi 2,5 x 2,5 metru, taková asi kovová a z ní vylezla chapadla. Spíše hadice, ale samy se pohybovaly a na konci měly takový otvor rozšklebený takovými výstupy, zase jak ve scifi. A najednou ty hadice začaly obíhat ty spojené lidi (už nevím co bylo s tou kostkou, jestli také obíhala, prostě jsem ji už neviděl). A z těch chapadel začaly vylétat, střílet něco jako špinavé míčky. Prostě jako by to vrhalo špinavé koule z bláta.

Zase nebrat vše doslova. Například nejde nutně o hádající se lidi, ale symbolicky to vyjadřuje stejnorodé apod.

No když jsem se probudil, tak jsem si říkal co též to mělo znamenat. Nic mi to neříkalo, ale pořad mi to nedalo. Ten se vypadal fakt efektně, někdo si dal záležet... říkal jsem si, že to musí mít smysl. Tak jsem asi půl hodiny ještě nad tím přemýšlel. Po chvílí mě napadlo, že jsem si před pár dny stěžoval na něco: Přemýšlel jsem nad tím, že když se rozumářům vracejí nějaká zpětná působení v soudu, že jsme tím zasažení i my, kteří se snažíme žít podle Slova, že také musíme nosit roušky a podobná šikana.

A v tu chvílí mě napadlo, že sen byl asi k tomu. Prostě když se někdo na základě stejnorodosti s někým spojí (ona pouta, která na začátku snu spojila ty osoby), tak pak když přijde nějaké dění, tak to zasáhne všechny spojené.

Většina čtenářů žije jako běžní materialisté, žijí ve shonu, mají zbytečné myšlenky a to vše zabraňuje splnit bezezbytku Slovo. Zbytečné myšlenky navíc táhnou dolů člověka, protože vše zbytečné ve stvoření klesá dolů. Já se přiznám, že se občas sám přistihnu u zbytečných myšlenek, ne často, ale občas.

Sice v tom snu jsem nebyl součástí těch spojených lidí. Běhal jsem s těmi hadicemi kolem nich a pozoroval to :-)) a zakrýval jsem si občas oči ze strachu že to zasáhne i mě.

Říká to tedy, že kdybychom beze zbytku splnili Slovo, že bychom těchto dějů či některých byli ušetření? Že bychom třeba měli svou Osadu, kde bychom si žili po svém?

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Vladislav Brewczyński
 • Avatar uživatele Vladislav Brewczyński
 • Návštěvník
 • Návštěvník
23. kvě 2020 19:01 #768 napsal Vladislav Brewczyński
Odpověď od Vladislav Brewczyński na téma Pavel Krajíček - komentáře
K té sopce pane Krajíčku. Myslíte si, že by nám to shůry mohli takto usnadnit :unsure:

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 01.03.2021 18:54
  Dobrý den, tuto informaci o panu Valíkovi a KSČ mám od pana Peroutky. Zeptám se jej. Tak pan Peroutka odpovídá: "Členství Valíka v KSČ je zdokumentovaný. Do KSČ vstoupil v roce 1948, tedy až po odchodu ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Ladˇa Ladˇa 01.03.2021 18:37
  Dobrý den pane Krajíčku,to snad nemyslíte vážně,že by si vzal Abdrushin za učedníka komunistu.Kdyby byl pan Valík komouš,tak proč by se asi scházeli tajně stoupenci PG sním v zadní kapli kostela naproti ...

  Číst dále...

   
 • Komunistické ideje a shniloši
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 26.02.2021 14:20
  K článku mi na Facebooku přistál komentář: "Členství v KSČ není mezi čtenáři PG ničím neobvyklým. Z těch známějších tam například byl učedník Ferdinand Valík nebo MUDr. Ivan Rusnák..." Odpověděl jsem na ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:25
  Jestliže vám nějaký politik slibuje, že bude politikem všech a že bude všechny spojovat apod., tak je to velký lhář a služebník temnot. Sám Bůh nám zvěstoval, že v závěru budou lidé rozdělení na kozly ...

  Číst dále...

   
 • Skutečné příčiny nenávisti k Rusku
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 24.02.2021 18:24
  Občas slyším od prozápadních zvrhlíků, že Rusko nás ohrožuje. Každý ovšem vidí, že západ a hlavně USA obkličují téměř celou zeměkouli a plni nenávisti stříkají jed na Rusko. Říkám si tedy, že když nyní ...

  Číst dále...

Online

Celkem členů

8 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

  

 

Zachvívání je v této době zesíleno za účelem velké očisty a vychází z všemohoucnosti Boží! Neodolatelně nutí proto každého tvora harmonicky se spoluzachvívat, nebo zahynout v divoké bolesti nejnesmírnějšího zoufalství, které povstane jako následek zatvrzelé svévole v beznaději, kterou s sebou přinese každé konečné poznání falešných cest bez vyhlídek na návrat. Snažte se z toho důvodu osvojit si vědění o Pravdě, která vám poskytuje oporu a bez oklik vede k cíli. 

 

 (celá kniha)

 

 

Facebook Pavel Krajíček

 

 

Ze Zjevení Janova

Tu přijel jezdec v černém odění na vraném koni. Držel v ruce váhy, aby odvažoval a odměřoval lidem vše, co sloužilo k jejich tělesným potřebám. Jedněm dát, druhým odepřít - podle toho, zda jejich skutky byly dobré nebo zlé. To proto, aby rozpoutal drahotu a hlad a aby svou ochrannou ruku vztáhl jen nad znamenanými Páně.

 

(celé zjevení)

 

Real time web analytics, Heat map tracking