Pamatuj si mě     Zapomenuté heslo?   Registrovat  
Tato kategorie je moderována

Povolaný český národ (Morava)

Více
26. čvn 2021 21:40 - 26. čvn 2021 22:39 #1894 napsal Pavel Krajíček
Založíme diskuzi na toto téma. Začíná být aktuální. Nejdříve odkazy na dva články k věci:

Článek Povolaný český národ: pavelkrajicek.cz/ind...esky-narod

Článek Morava: pavelkrajicek.cz/ind.../24-morava

==

Ve čtvrtek 24.6. 2021 tornádo pustošilo na Moravě obce. Stalo se tak na výročí narození Jana Křtitele. Dost symbolické. Jan Křtitel hlásal "čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské". A když vezmeme v úvahu, že nyní je povolaný český národ, který má předcházet ostatní národy, jako vzor žití podle vůle Boží k čemuž sám Abdrushin řekl:

"Přirozeně přitom neodpadne také nutné vytříbení. Toto se dokonce tímto obratem urychluje. Počítejte s tím a proto neselžete a buďte silní!" celé znění: pavelkrajicek.cz/ind...esky-narod

Takže asi právě zaznělo pro povolaný národ resp. Moravu první volání k činění pokání, z čehož vyplývá, že tříbení (utrpení) bude sílit, pokud se lidé nebudou chtít správně zformovat do pravého lidství. Do pravého lidství podle vůle Boží, nikoli podle domýšlivých představ fanatiků rozumářů.

Z článku Morava od Hermanna Wennga z roku 1936:
"Nyní však jsou její obyvatelé obtížení a zatížení a také pro ně musí být cesta k čistotě kříže těžká. Ani pro ně není lehké dokončit cestu ke kříži, která je cestou k životu. Rovněž přes tento kousek země budou muset projít očistné proudy soudu, dokud obyvatelé nebudou moci být zralými, aby splnili poslání a úkol, který je jim dán pro okolní země a kraje, vedle nichž žijí, do jejichž středu jsou postavení, aby tak sloužili Věčnému a Jeho dílu a Jeho vznešené lásce."
celý článek: pavelkrajicek.cz/ind.../24-morava

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Powered by Kunena fórum
Diskuze s poslední aktivitou
Poslední komentáře