Pavel Krajíček

Pravdou třeba proti všem

86. Velká bolest jde všemi zeměmi!

Matně tušíce stojí všichni lidé nyní před něčím nepochopitelným. Pokud ještě vůbec tuší, co znamená moci cítit. Volám ještě jednou ke konečnému probuzení z divokého víru nesnesitelně prázdné povrchnosti! Naposledy!

Klidně na to může být odpovědí posměch a výsměch. Brzy však nečekaně umlkne a neštěstí těžce spočine nade všemi posměváčky.

A když lidi konečně pozvolna uchopí úzkost, pak nechť se pokusí ještě jednou se očistit s úskoky přepěstovaného mozku. Nechť se spolehnou na školskou moudrost, na kterou se tak často odvolávali, nechť vezmou své řády, své tituly, pocty, slávu, lékaře, kazatele, soudce a státníky! Také všechno zlato a co se ještě jinak domnívají vlastnit! Nechť jdou také k těm, kteří se dávají falešně nazývat vůdci a proroky nebo jimi chtějí být —nechť je prosí o pomoc jako o důkaz jejich poslání — nic z toho nebude schopné změnit ani vlásek na tom, co přijít musí; neboť všechno pozemské vědění, všechna síla a moc lidí žije jen v jejich představách, před Bohem není ničím. Nyní bude smetena veškerá havěť temna! Rozbita každá lidská domýšlivost!

Těm několika však, kteří jsou ochotni naslouchat, budiž řečeno: Nákaza může řádit jen tam, kde se jí k tomu uvolní cesta. Povodeň nevystoupá ani o coul výše, než jí bylo předem určeno. Oheň z hlubin země a z nebe nesmí šířit svou zkázu ani o stopu dál, než smí. Bouře se žene svou zcela určenou cestou. A když doposud pevná země zavrávorá, když se řítí hory, nové vystupují, když celé pruhy země obracejí se v trosky … nic neděje se bez pevného vedení Boží vůle! To vám zůstaň útěchou!

Letnice 1929

Abdruschin

Odpovědi na otázky od Abdrushina

Návštěvy

Dnes 83

Včera 86

Tento týden 169

Tento měsíc 2429

Celkem členů

21 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Velká bolest jde všemi zeměmi!

Nákaza může řádit jen tam, kde se jí k tomu uvolní cesta. Povodeň nevystoupá ani o coul výše, než jí bylo předem určeno. Oheň z hlubin země a z nebe nesmí šířit svou zkázu ani o stopu dál, než smí. Bouře se žene svou zcela určenou cestou. A když doposud pevná země zavrávorá, když se řítí hory, nové vystupují, když celé pruhy země obracejí se v trosky … nic neděje se bez pevného vedení Boží vůle! To vám zůstaň útěchou! 

Abdruschin

 

(celé znění) (celá kniha)

 

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

 

  Abdrushin

 

Originál fotoalbum Abdrushin

Morava

„MORAVA“ neříká však svým obyvatelům nic míň než: „Ústa Pravdy, která zvěstují Lásku Boží.“ Takový je význam slova Morava

 

 

V budoucnosti nastane toto: Tento lid přijme z východu i ze západu všechny, kteří zůstanou a vyvstane národ jako nový celek s těmi, kteří k němu přijdou a tak vznikne nové jméno a starého víc nebude. Tak ani „Morava“ nezůstane a přece bude existovat, protože bude působit mezi ostatními jako semeno, které ruka Věčného zasela do okrsku země, mezi lidi a vzejde a přinese desetinásobnou úrodu.

 

 (číst celý článek Morava)

 

Lid Páně

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

 

 

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

 

Abdrushin

 

Pavel Krajíček na Facebooku

 

 

Real time web analytics, Heat map tracking