Pamatuj si mě     Zapomenuté heslo?   Registrovat  

Svým lidem dává to Pán ve snu

Více
31. kvě 2022 09:01 - 31. kvě 2022 13:44 #3107 napsal Pavel Krajíček
Přátelé teď mi přišlo něco vhod pod ruku. Víte jak mě nepřátelé z řad farizejů obviňují, že se chlubím? Tak mi teď přišlo něco, co mi potvrzuje, že nejde o chlubení, ale o dar a nutnost :-)) Někteří z vás asi znáte Genové klíče, že? Je to něco podobného jako Human design, prostě na základě dat narození vám vyjede mapa s vašimi dary (odkaz na konci). Čtyři ty dary jsou takové více důležité, takové základní a jeden z nich jsem si nechal přeložit do češtiny, protože ta stránka to generuje v angličtině. Takže tento dar potvrzuje, že nejde o chlubení. A víme, že když člověk neví a je vnitru zkažený, tak soudí podle sebe. Takže špinavci mě pak obviňují, soudě podle svého červivého nitra, že se chlubím. Takže nyní překlad mého Genového klíče 12:

"Vaše fyzické, duševní a emocionální zdraví závisí na tom, zda vám někdo naslouchá! Vždy potřebujete publikum – i když je to jen publikum jednoho člověka. Máte nekončící studnici hlubokých citů a tužeb, které potřebujete vyjádřit. Není důležité, jak je vyjádříte, ale musíte je vyjadřovat pravidelně, abyste mohli plně dýchat a být zdraví a naplnění. Ve svém srdci jste čistá bytost. Tuto pravdu si musíte v životě znovu a znovu připomínat. Pokaždé, když ubližujete někomu jinému, ubližujete i sobě. Pokaždé, když jste na sebe tvrdí, zabíjíte část světa. Naše vyzařování je hluboce spojeno s lidskou aurou – a vaše aura prosperuje v pravidelných obdobích samoty. Vaše zdraví závisí na vaší lásce k samotě. Pokud se cítíte osamělí, jaksi přicházíte o krásnou příležitost. Samota je vaší šancí ponořit se hluboko do své duše a přijít s něčím krásným, co můžete sdílet s ostatními. A musíte si pamatovat, že smutek a stesk mohou být také krásné. Pokud je dokážete vyjádřit, můžete přeměnit jakýkoli pocit v radost."

Generátor oné mapy je zde: www.genoveklice.cz/s...o-profilu/

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
31. kvě 2022 09:48 #3108 napsal Pavel Krajíček
Prosím vás ještě k těm pojmům. Když pan Medo ve snáři, který používáme, říká například pudy, tak tím nemyslí jen sex, ale vše spojené s přízemním myšlením, tedy hmotou. On tu terminologii má jinak, než jak jsou zvykli čtenáři Abdrushinova PG. To neznamená, že vnitřní hlavní obsah jeho práce je špatně. Myslím, že on to říká takto v pořadí pudová složka, citová a duchovní. Přitom tu duchovní staví nad citovou. My ale víme nebo naše terminologie říká, že cítění je produktem ducha, je duchovní. Možná by to chtělo se pana Medo zeptat, co přesně pod jednotlivými pojmy on vidí.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
31. kvě 2022 16:40 - 31. kvě 2022 16:41 #3109 napsal Pavel Krajíček
Další příspěvek je z  21. listopadu 2020:
Tak dnes další sen... to snad vypadá jako seriál. Přijde mi, že to nějak souvisí s předchozím snem (ten výklad). Tedy zdály se mi hory, ale opravdu pěkné, částečně zasněžené. Obdivoval jsem jejich krásu. Krásný výhled zleva doprava samé hory. Vedle mě byl nějaký člověk, neviděl jsem jej, jen cítil, že tam je (měl jsem pocit, že je to paní Gabriela a že koukáme na Tatry) a říkal jsem jí, že to u nás nemáme.
Tak jsem hledal ve snáři heslo hory a je tam toho zase více a dokonce tam je i přímo mé obdivování:

vnímat krásu hor: připravenost snícího podstatně zkvalitnit vlastní život probouzejícím se poznáváním pozitivních i negativních aspektů vlastní mysli

  Citace je ze snáře  SNÁŘ sebepoznání

Prokop tehdy reagoval:
Ano, je lepší vždy vykládat série snů, které dávají ucelenější smysl než jednotlivé sny, u kterých může být konečný výklad méně jasný. Často následný sen reaguje/navazuje nejen na sen předchozí, ale i na to, jak jsme ho pochopili. Nějaké téma se ve snech vrací v obměnách, když ho nesprávně vyložíme nebo zpracujeme, a to do té doby, než ho pochopíme.

U Vašeho snu jsou tři významné prvky kromě těch, které jste zmínil: zasněžené vrcholky hor, široký rozhled a ten člověk vedle Vás. Zasněžené hory ukazují na duchovní rovinu, rovinu věčného a trvalého, na niž máte široký a volný výhled, tj. jasně ji poznáváte, jste pro ni zralý. Přirozeně Vás poutá a vnímáte její krásu, jako cíl Vašeho snažení, tedy ji srdcem přijímáte. V tom ohledu to skutečně navazuje na předchozí sen, protože ten volný výhled znamená i to, že vidíte cestu. Předchozí sen ukazoval, co se muselo stát, abyste mohl jít dál, aby se Vám v něčem otevřela další cesta - a dnes ve snu koukáte, jaká je Vaše cesta, kam vede... To je nejdůležitější v celém snu, ten rozhled. Je to opak oněch snů, kdy člověk kráčí ve tmě nebo v mlze.

To potvrzuje i to sdílení s neznámou ženou/paní Gabrielou, tedy Vaší animou. To ukazuje, zjednodušeně řečeno, na hlubší úroveň zvnitřnění a poznání vlastního nitra, vnitřní harmonii a soulad se sebou samým.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
01. čvn 2022 07:58 - 01. čvn 2022 07:59 #3113 napsal Pavel Krajíček
Další příspěvek je z  1. prosince 2020:
No já se před chvílí natáhl... občas to dělám. V noci chodím pozdě spát (dnes až kolem půldruhé) a pak mi ty hodiny chybí. A zdála se mi minerálka. To jsem si říkal, že to se nebudu ani dívat, že to tam určitě nebude, ale nakonec jsem koukl a je to tam. Tedy zdálo se mi, že jsem svému otci nabízel, doporučoval nějakou minerálku, kterou on nepil. Říkal jsem, že je dobrá, zdravá (šlo o Magnesii) a že jsem mu ji nabízel k výměně, ať mi dá nějakou svou a já že mu dám tu Magnesii... ať ji vyzkouší. Jo a byla taková, jakou ji skutečně piju, sycena bez příchuti, čistá (opravdu si občas kupuji Magnesii, čistou, sycenou).

Minerálka
symbolizuje city, které navíc mohou mít léčivý charakter
sycená (perlivá): symbolizuje city prostoupené duchovními prvky

  Citace je ze snáře  SNÁŘ sebepoznání


tak nevím... zrovna jsem psal včera večer delší příspěvek do diskuze Povídání o farizejích a rodině... je pravda, že otec mi pomáhal kdysi, když jsem byl na tom špatně a pak mě to štvalo, když kvůli cenzuře se ukázalo, že jsou strnulí farizejové.
==

10. prosince jsem pak psal:
Vzpomněl jsem si na sen, který jsem měl ještě, než jsme měli náš snář tady na webu. Já jej tehdy psal do diskuze, ale to bylo snad ještě na úplně prvním webu, takže někteří to už nebudou pamatovat. Ten se byl opravdu živý a i to prožívání bylo vzrušující. Zdálo se mi, že stojím zde v Havířově před dveřmi do domu na Hlavní třídě, kde bydlím a v tom začaly z nebe slétat a dopadat na zem ohnivé koule. Pro přirovnání velikosti, tak cca o velikosti osobního auta. Kosily stromy na naší třídě, které lemují silnici... já prožíval v nitru celkem velké vzrušení, ale ne strach, spíše takový respekt, také taková akčnost, odvaha vyvstávala ve mně. No dnes jsem se díval do snáře na oheň (zdálo se mi dnes myslím, že Havířov hořel na více místech) a našel jsem tam i ty dřívější ohnivé koule z nebe:

oheň na nebi, oheň padající z nebe: Boží znamení a předzvěst velice těžkého období, jímž bude zanedlouho lidstvo, národ, oblast či město procházet; zcela výjimečně může být podobný obraz součástí mytologických obrazů, které jsou zrcadlem procesů odehrávajících se uvnitř psýché, procesů, jimiž se snící oprošťuje od tlaků pudového a citového života ve prospěch duchovního poznání

  Citace je ze snáře  SNÁŘ sebepoznání

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
01. čvn 2022 17:42 - 01. čvn 2022 17:46 #3120 napsal Pavel Krajíček
Další příspěvek je z  13. prosince 2020:
Dnes jsem měl sen s bratrem. Tahal mě na fotbal, že musíme jít hrát fotbal, tak jsem nakonec svolil. Ale opravdový velký stadion a spousta diváků tam byla, plný stadion, bylo mi to nepříjemné celkem. Přiběhli jsme na okraj, tam se něco dělo, myslím tam byl i rozhodčí. Bratr se ještě stihl protáhnout, proklouznout a byl na place, na hřišti... já zůstal stát vně za tím rozhodčím a v tom se probudil. Jo a měl jsem na rukou rukavice. Takové spíše asi pracovní, byly větší, než bývají klasické civilní. Z vnitřní strany bíle z vnější nevím, koukal jsem na to a podivoval se tomu, že k čemu mi to je u fotbalu. No my už víme, že jde prostě o samostatnou symboliku ve snech.

Fotbal
symbolizuje světský charakter, když hráči představují jednotlivé lidi (či města a státy), míč osud a hrací plocha svět, na kterém se účastníci fotbalového utkání snaží osud naklonit ve svůj prospěch
fotbalový divák: marnotratnost, zbytečné mrhání drahocenným časem

Rozhodčí
je řídícím prvkem pro některé pudové obrazy
někdy představuje nestranný pohled pozorovatele na vnější, převážně pudové obrazy

Rukavice
jsou důsledkem kladné karmy*26 a ochranou, jež byla utkána ze znalostí, schopností a zkušeností nejen současného života
umožňují bez nebezpečí uchopovat symboly jiných rovin prožívání (s rukavicemi může citový člověk uchopit duchovní formu a dále ji zušlechtit či se připravit na její přijetí)
bílé (někdy se zlatými nášivkami): umožňují snícímu bezpečný styk s duchovními personifikacemi nebo bezpečné vstřebání pozitivních zkušeností nejen současného života (ochraňují snícího před extází, která by jej srazila zpět na pudovou rovinu prožívání)A nad ránem měl probudil sen, ale asi jsem si jej nezapamatoval celý. Pamatuji si, že jsem někam šel a že tam bylo hodně lidí a že najednou jsme se zastavili a že musíme dát přednost tomu co právě přilétal a přistával vrtulníkem (byl to papež) a přistál a vystoupil a ještě si pamatuji, že jsem si jej fotil, mobilem nikoli klasickým fotoaparátem, ale to asi nemá význam tento detail.

přistání vrtulníku: plány se uskuteční, myšlenky a nápady, symbolizované přistanuvším vrtulníkem, najdou naplnění

Papež
jako nejvyšší duchovní autorita křesťanského světa přináší člověku požehnání a štěstí

Fotoaparát
symbolizuje určitou emoční vazbu snícího s fotografovaným předmětem či prostředím
být v roli fotografa: snící může lehce směřovat zážitky a prožívání do chtěných stavů už pouhým výběrem fotografovaného objektu, osoby či prostředí

  Citace je ze snáře  SNÁŘ sebepoznání

Trochu moc na jednu noc...
Tady doplním: ten sen s bratrem, to bylo to období, kdy jsem zrovna byl u něho asi 14 dnů na stavbě na výpomoc, psal jsem o tom v tomto článku:  pavelkrajicek.cz/ind...resvedcite

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
02. čvn 2022 08:36 - 02. čvn 2022 08:37 #3122 napsal Pavel Krajíček
Další příspěvek je z  19. prosince 2020:
Tak dnes jsem měl zvláštní sen. Byl jsem uvnitř asi pyramidy. Neviděl jsem do stran ani dozadu, jen hleděl před sebe a tam byla stěna trojúhelníková, prostě jako bych byl uvnitř a hleděl na jednu stěnu. Byla obrovská a byly tam schody podél té zdi od shora až dolů. Na schodech člověk. Dále tam byl nějaký otvor, ale ten se nějak uzavíral nebo zmenšoval, prostě bylo jasné, že se už ven nedostane. Dole byla všude žhavá láva a jako by snad i stoupala nahoru. Dotyčný člověk pochopil, že ven nemůže a smířil se s tím, že zahyne (rozplyne se) v té lávě a šel dolů po těch schodech k té lávě.

Pyramida
je nejsilnějším tvarovým vyjádřením duchovního aspektu člověka a možnosti jeho realizace
je mystickým tvarem sjednocení, jež směřuje ze základního čtvercového symbolu individuace*11 (základna) k jednobodovosti (vrcholový bod), v níž se hroutí čas i prostor; podobného výsledku lze dosáhnout v cvičení sanjama*5


Schodiště, schody
sestup po schodech: symbolizuje přechod od obsahů mysli (myšlenky, pocity) k činům; někdy může tento obraz symbolizovat cestu do podvědomé mysli, tedy k těm niterným obsahům, které byly jako nevyřešené odloženy do podvědomí; podobné sestupy jsou časté u lidí, kteří se vydají cestou sebepoznání


Láva
žhavá láva: je důsledkem do nitra směřované energie (soustředění, meditace a podobně)

  Citace je ze snáře  SNÁŘ sebepoznání


Pár dnů na to, jsem k tomu dodal:
Ten poslední sen, předchozí příspěvek o pyramidě, schodech a lávě myslím, že je to odpověď na mé prosby. Já se několikráte modlil no spíše to byla taková neuvědomělá prosba, kdy jsem nevědomky občas si v duchu řekl Bože můj vysvoboď mě odsud.
Myslím, že sen říká, že se odsud (z garsonky) nedostanu (ono uzavření pyramidy) dokud neudělám, co musím a i tak nějak vím co musím (sestup po schodech) a sice soustředění do nitra a dosažení tím spojení se Světlem (ona žhavá láva).
Tedy ono spojení, kterého jsem dosáhl už někdy v roce 2000, psal jsem o tom už kdysi určitě někde. Tím, že jsem to prožil tehdy spontánně, tak vím, že je to možné a jak na to. Myslím, že se mi právě vynořilo nové novoroční předsevzetí.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
02. čvn 2022 18:44 - 02. čvn 2022 18:45 #3123 napsal Pavel Krajíček
Další příspěvek je z  2. ledna 2021:
Dnes se mi zdál sen, který asi potvrzuje ten předchozí. Byl jsem v nějaké knihovně nebo knihkupectví a vybíral si knihu, ale žádná mě neuspokojila. Nakonec jsem byl u nějaké ženy, asi prodavačka, která jednu knihu otevřela a listovala v ní, tak jsem nahlížel a také nic uvnitř, co by mě zaujalo. Tak jsem ve snáři hledal knihu a nic konkrétního jsem nenašel až pod položkou Knihovna:

Knihovna
prázdná, nemající požadované knihy: neuspokojená touha po poznání; v tomto okamžiku je pro každého citového a duchovního člověka dobré otočit svou pozornost do nitra

  Citace je ze snáře  SNÁŘ sebepoznání

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. čvn 2022 08:05 - 03. čvn 2022 08:06 #3125 napsal Pavel Krajíček
Další příspěvek je z  29. ledna 2021:
Tak se mi dnes zdálo, že jsem koukal do něčí, cizí lednice. Byl jsem se pak v noci napít, znovu ulehl a v tom si na to vzpomněl. Říkám si to bude hloupost, to tam nebude. A ale za chvílí to porád doléhalo na mě... tak jsem se natáhl pro mobil a hledal to:

Lednice, lednička
dívat se do lednic druhých lidí: máte možnost nahlédnout do mysli druhých lidí a odhalit jejich tajemství

  Citace je ze snáře  SNÁŘ sebepoznání

Tak si říkám, jestli to vše nejsou nějaké nové dary, nové schopnosti apod.  Víte jak se říká: ukládejte si poklady v nebi kde je neničí mol a rez... To už je přece za poslední dobu třetí podobný sen ne? Prvně tam byl ten sen, kdy jsem byl neviditelný, další byl po prožití s bratrem, kdy jsem měl rukavice na rukou ve snu, které dávaly jakousi ochranu a nyní ta lednice.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. čvn 2022 08:13 - 04. čvn 2022 08:13 #3128 napsal Pavel Krajíček
Další příspěvek je z  21. únor 2021:
Tak se jim asi zdá, že se málo soustředím. Víte, jak jsem měl naposled několik snů, že mám sestoupit do nitra, tak se mi dnes zdál unik plynu:

Plyn
unikající: snícímu pro jeho roztěkanost a nedostatečné soustředění uniká duchovní element, který navíc ve světském (emočním a pudovém) prostředí hrozí výbuchem, jenž může představovat vyústění emočního tlaku uvnitř těla (některé z psychických center*4 je nebezpečně přetížené)

  Citace je ze snáře  SNÁŘ sebepoznání

No já měl pořád obavy, že se nemůže úplně uzavřít a zmizet (z netu) apod., ale asi budu muset přidat...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. čvn 2022 19:45 - 04. čvn 2022 19:46 #3129 napsal Pavel Krajíček
Další příspěvek je z  25. únor 2021:
Tak se mi dnes zdála výbušnina. S nějakým člověkem jsme ji nesli někam a tam položili, nastražili... pak jsem se probudil, takže výbuch neviděl.

Výbušnina
každá výbušnina je synonymem spoutané energie, která se dá použít ve prospěch snícího či proti němu; je častým prostředkem ničivé síly v archetypu Témata zničení světa
sám výbušniny připravovat, klást, odjišťovat nálože: budete muset směřovat všechny své síly ke splnění závažného a velice nebezpečného úkolu, který jste si před sebe sami postavili

  Citace je ze snáře  SNÁŘ sebepoznání

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Moderátoři: Prokop Zapletal
Powered by Kunena fórum
Poslední příspěvky v diskuzi
  • Meditace a sny (12 Příspěvky)
  •   Tak dnes snová nadílka, snad si ani vše nepamatuji. Prvně si pamatuji brýle. Někde jsem byl a někdo mi nabízel nějaké další brýle, ale ty už jsem měl (snad to bylo v obchodě). Ze snáře: Pak se mi zdála babička, ale...
  • v Komentáře a dotazy / Sny a výklad snů
  • Autor Pavel Krajíček
  • Včera 05:28
  • K zamyšlení (8 Příspěvky)
  • Ve vzpomínkách na Abdrushina stojí např.: "Žádná z těch lidských duší, které budou v této době odstraněny ze země, ještě není ztracena. Budou mít příležitost dále dozrávat na jiných planetách dokud i tam nezačne poslední...
  • v Komentáře a dotazy / Komentáře
  • Autor Pavel Krajíček
  • 04. úno 2023 16:05
  • K zamyšlení (8 Příspěvky)
  • Vzpomínáte na ta slova Ježíšova, která já občas cituji: "Tak musí všechny národy až na jeden, o němž se nyní ještě nic neví, dlouho umírat až do dne posledního soudu. A před koncem je síla Světla vynese vzhůru, aby ještě...
  • v Komentáře a dotazy / Komentáře
  • Autor Pavel Krajíček
  • 03. úno 2023 20:59
  • K zamyšlení (8 Příspěvky)
  • ​Proč myslíte, že je prezident ​​vrchním velitelem ozbrojených sil​? Proč jim není nějaký armádní generál? Vždyť prezident mnohdy nemusí mít s vojnou žádnou zkušenost, dokonce může mít modrou knížku​. Tak proč by...
  • v Komentáře a dotazy / Komentáře
  • Autor Pavel Krajíček
  • 02. úno 2023 18:10
  • Meditace a sny (12 Příspěvky)
  • K předchozímu příspěvku - pan Medo mi odpovídá na sen s fakírem: Dobrý den, jestli jste četl něco od Šrí Ramana Mahárišiho, pak Vám jeho myšlenky a postupy připadají krkolomné, proto se objevil tento sen, který jen potvrdil...
  • v Komentáře a dotazy / Sny a výklad snů
  • Autor Pavel Krajíček
  • 27. led 2023 14:44
  • K zamyšlení (8 Příspěvky)
  • Opět vyvstává otázka mezi stoupenci Slova (Božího) jestli volit, nevolit, volit menší zlo? Pro nevědomé lidi je Babiš skutečně menším zlem. Pro vědoucího jsou oba kandidáti stoupenci nebezpečné sekty rozumářů a materialistů,...
  • v Komentáře a dotazy / Komentáře
  • Autor Pavel Krajíček
  • 26. led 2023 16:19
  • Meditace a sny (12 Příspěvky)
  • Zdál se mi dnes asi jogín, ale ve snáři tento pojem není, tak jsem hledal fakír. V tom snu jsem si myslel, že je to Ramana Maharši, ale prováděl nějaké krkolomné kousky. Protahoval si vlastní nohu hrdlem. Ze snáře: (Citace jsou ze snáře   )
  • v Komentáře a dotazy / Sny a výklad snů
  • Autor Pavel Krajíček
  • 26. led 2023 06:58

Více Témat »

Poslední komentáře