Pamatuj si mě     Zapomenuté heslo?   Registrovat  

Svým lidem dává to Pán ve snu

Více
13. čvn 2022 08:11 - 14. čvn 2022 07:44 #3165 napsal Pavel Krajíček
Další příspěvek je z 24. června 2021:
Tak jsem se teď na chvílí natáhl a hezký sen. Byli jsme někde bokem asi za domem a tam byl stůl se dvěma lavičkami naproti. Já seděl za stolem a dívka naproti stála a chodila (nebo snad tančila), ale hlavně zpívala. Hezký zpívala až přišla k lavičce naproti mě a naklonila se přes stůl a našpulila na mě rty, tak jsem našpulil také a políbili jsme se... no jak v pohádce... a pak zpívala dále. Ze snáře:

Zpěv:
patří citové rovině: zpívající žena je citovou animou a zpívající muž je citovým animem


To nevím co mi to má říci zpívající žena je citovou animou?

Polibek:
pokud polibek vyvolává sexuální vzrušení, pak snící upřednostňuje smyslnost vázanou k tělu před vším rozumovým, ale pokud vyvolává odpor, pak snící upřednostňuje vše rozumové před tělesným; jedině střední cesta – indiference – povyšuje prožívání člověka na citovou rovinu

  Citace je ze snáře  SNÁŘ sebepoznání

U mě nevyvolával tento polibek ani sex ani odpor, ale vnitřní citovou radost, asi i lásku. Měl jsem takový dojem, že se teprve seznamujeme a tím polibkem mi dala najevo, že k sobě patříme.
==

Prokop mi k tomu psal:

Nebudu se rozepisovat tedy o tom archetypu, jen ten pojem ve stručnosti: anima znamená latinsky duše. Tato žena ve snu představuje protipól Vašeho denního vědomí, Váš vnitřní svět, Vaše vnitřní vedení (mám namysli skutečno to, co je z Vás, ne duchovních vůdců a pomocníků), jednoduše Vaše nitro.

Tento sen je ukázkový přiklad snového "setkání s animou". Sny, kde se objeví v takovéto formě, jsou docela vzácné. Za život je má asi každý, ale nezdá se to běžně, že by se takto "dala poznat", jen párkrát v životě s ní člověk něco takto prožije. Je to nezbytná událost pro sebepoznání, nebo vlastně i pro to, aby se člověk mohl vyvíjet a plně působit, jako celistvá a plnohodnotná bytost. Takový sen člověka vede, aby s touto částí více spolupracoval, poznával ji, zajímal se o ni... vlastně se Vám tak přišla ohlásit, okouzlit Vás, abyste ji následoval a spojil se s ní. Někdo dokonce po takovém snu ještě nějakou dobu prožívá intenzivní zamilovanost k té snové postavě, během dne ale odezní. Všechno, co ona představuje, je Vaší součástí, všechno to v sobě máte.

Polibek je okamžik spojení (se sebou, s touto svou niternou částí), harmonie, důležitý krok směřující k té vnitřní jednotě a úplnosti. Vlastně jak jste psal: "Měl jsem takový dojem, že se teprve seznamujeme a tím polibkem mi dala najevo, že k sobě patříme." - Tato slova ten sen přesně vystihují, vlastně jste si to jimi i vysvětlil. S touto svou niternou částí se "teprve seznamujete" a ona Vám "dává najevo, že k sobě patříte", tedy vyzývá k tomu spojení, spolupráci, smělosti na této cestě...

Snad jsem v tom neudělal zmatek, v zásadě je to pořád o tomtéž, ta Vaše snová témata: sebepoznání, cesta do nitra, k harmonii, úplnosti... tak teď si pro Vás to Vaše nitro přišlo

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
14. čvn 2022 07:45 - 14. čvn 2022 07:48 #3168 napsal Pavel Krajíček
Další příspěvek je z 28. června 2021:
Dnes se mi zdál sen, že jsem prodával auto:

Auto
prodávat: naleznete pokoru

  Citace je ze snáře  SNÁŘ sebepoznání

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
15. čvn 2022 07:15 - 15. čvn 2022 07:16 #3171 napsal Pavel Krajíček
Další příspěvek je z 28. června 2021:
Tak při mojí polední siestě další sen: Odněkud jsem odcházel, snad to byl velký obchodní dům či co, šel jsem po schodech dolů jako ven a najednou na schodech člověk, který mě chtěl zastavit a něco po mně chtěl... ať jdu bokem mezi další lidi, taková skupinka se tam srocovala... jdu tam a tam prezident i nějací další významní lidé a něco jsme tam měli řešit, snad blížící se válku či co. 

Prezident
je symbolem archetypu Self, dokladem sjednocení a schopnosti vést vědomě vlastní život; často ukončuje tzv. život „na autopilota“*44
stýkat se s prezidentem: symbolizuje doteky duchovního srdce, doteky skryté, ale skutečné podstaty člověka; setkání s prezidentem může ve snícím otevřít určité schopnosti či velice zajímavé průvodní jevy duchovního charakteru

  Citace je ze snáře  SNÁŘ sebepoznání

Tak nevím, jestli jsem vybral správně ze snáře... snad ano.

Prokop mi k tomu pak psal:
Uvidíte, kdyby se prezident ve snech opakoval, hledal bych v tom ještě něco víc, co Vám ta postava představuje / chce sdělit... Tedy prezident nebo podobné postavy jako někdo vážený z politiky nebo třeba kníže, opat... Může to souviset s archetypy "krále" a "moudrého starce", které se nějakým způsobem ozývají/aktivují. Ale to jen podotýkám, uvidíte, jak se to bude dál vyvíjet. 

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
16. čvn 2022 07:49 - 16. čvn 2022 07:50 #3173 napsal Pavel Krajíček
Další příspěvek je z 29. června 2021:
Dnes mě probudil sen: nějaká žena mi dávala dopisní, poštovní známku. Dokonce byla sama na ní vyobrazena, jako obrázek. Ani jsem to nechtěl hledat... ono mnohdy se mi to zdá jako nedůležité ty sny v první chvílí, ale když to najdu a dám do diskuze, tak pak vidím, že to přece jen mělo smysl. Nakonec jsem byl zvědavý, jestli v tom snáři ta známka vůbec bude a je tam:

Poštovní známka
symbolizuje jakýsi kolek, jenž opravňuje snícího ke komunikaci s citovou rovinou

  Citace je ze snáře  SNÁŘ sebepoznání

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
17. čvn 2022 09:12 - 17. čvn 2022 09:12 #3176 napsal Pavel Krajíček
Další příspěvek je z 30. června 2021:
Tak z dnešní noci si pamatuji dva sny. Prvně jsem zametal. Nevím kde to bylo, ale někdo jiný tam zametal, nějaká žena a já se k ní přidal, že pomohu a vzal jsem koště a zametal.
A druhý sen už více nad ránem tam jsem létal. Normálně bez nějakých pomůcek sám jen pomocí vůle. Ne ve stoje, ale na ležato obličejem dolů, jako bych plaval kraula...takto jsem létal a tuším tam byli i jiní lidé a koukali na to. Ze snáře:

Koště:
pracovat s koštětem: snaha o mentální úklid v duši a potřeba další, ještě důkladnější morální očisty (zejména je-li koště používáno v zaměstnání nebo doma)


Létat:
letět bez křídel pomocí vůle: pozoruhodný akt, třebaže jen chvilkového osvobození mysli a vystoupení na duchovní rovinu, což na jednu stranu přinese nádherný zážitek bytí, ale zároveň se odcizíte mnohým lidem, kteří vám byli dosud blízcí (více o snovém létání a jiných zázracích v archetypu Řízená imaginace);

  Citace je ze snáře  SNÁŘ sebepoznání

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. čvn 2022 07:45 - 18. čvn 2022 07:46 #3179 napsal Pavel Krajíček
Další příspěvek je z 1. července 2021:
Dnes se mi zdálo, že jsem si půjčoval (asi od souseda) klíče od sklepa. Ze snáře:

Klíč 
od sklepa: možnost sestupovat do vlastního podvědomí a objevovat zde netušené stránky vlastní psýché

  Citace je ze snáře  SNÁŘ sebepoznání

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
19. čvn 2022 14:09 - 19. čvn 2022 14:12 #3180 napsal Pavel Krajíček
Další příspěvek je z 10. července 2021:
Tak mě probudil sen, který nevím jestli má něco znamenat nebo to je jen nějaká slátanina. Bylo to v práci, kde jsem byl já, mistr a pak nějaký ještě vyšší nadřízený. Toho mistra jsem znal ze skutečného života, byl můj vzor, byl velice zodpovědný, vlastně jsem jej poznal v roce 2004 jako běžného zaměstnance, který se pak dopracoval na mistra. Měl i v horoskopu přesný trigon mezi Sluncem a Saturnem. V tom snu mi něco vysvětloval, po chvílí se tam objevil nějaký ještě vyšší nadřízený, který byl dvakrát tak větší jak my dva (tedy skutečně jako fyzicky, vzhledově v tom snu, ne jako větší svou funkci, i když to také). A něco tomu mistrovi vyčítal, až začal zvyšovat hlas a nakonec na něj řval a to se mi nelíbilo, tak jsem vystoupil na jeho obranu, říkám mu důrazně: na koho tady řveš smrade?! On se na mě otočil a chtěl jít ke mně a když mě uviděl, tak to zabalil a odešel. Hledal jsem chvílí ve snáři až jsem se nakonec dostal k heslu Obrana a tam je např.:

stavět se na obranu druhých lidí: obrana vlastností snícího, které jsou představované snovými personifikacemi; každý hrdina si musí ubránit svou animu (hrdinná žena svého anima), zprvu na pudové, posléze na citové a nakonec na duchovní úrovni

  Citace je ze snáře  SNÁŘ sebepoznání

také jsem si všiml, že tuto noc byl NOV a sice přesně na mém Saturnu, kterého mám na hrotu šestého domu. Domu, který souvisí se zaměstnáním, práci, službou apod.

Prokop mi k tomu psal:
Já bych s tím výkladem snáře tady souhlasil... A je zajímavé, jak byl ten velký šéf velký, to jste měl úplnou biblickou scénu s Davidem a Goliášem   Jinak se mi tam líbí ten moment, kdy Vy jste ho okřikl a vtom on odešel. Bývá to tak ve snech, že postavy (i zvířata apod.) jsou hrozbou jen potud, dokud se jim nepostavíme... Tak možná Vás to i na něco připravuje.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
20. čvn 2022 08:05 - 20. čvn 2022 08:05 #3182 napsal Pavel Krajíček
Další příspěvek je z 23. července 2021:
Dnes v noci se mi zdálo, že ležím na trávě. Pěkně na zádech na udržovaném zastřiženém trávníku. Ve snáři je k tomu více výkladu k trávníku, ale na můj sen tam sedí asi dva:

Tráva, trávník
udržovaný, přesně střižený: symbolizuje usměrněnou a vědomě ovládnutou sexualitu

ležet v trávě: pokud je obraz příjemný a bezpečný, pak reprezentuje blažený stav plodu v lůně matky; více o tomto v archetypu Bazální perinatální matrice

  Citace je ze snáře  SNÁŘ sebepoznání

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
21. čvn 2022 09:33 - 21. čvn 2022 09:33 #3184 napsal Pavel Krajíček
Další příspěvek je z 24. července 2021:
Tak dnes se mi zdála fronta. To už tuším několikráte, ale dnes jsem frontu opustil. Stáli jsme na jídlo. Paní přede mnou přišla na řadu a objednávala si nějaké hotové jídlo a prodavačka jí říká, že to může ještě trvat i tři hodiny, než to jídlo dostane. Zleva se nějak tlačila další paní, tak jsem ji pustil přede mne a ani se na mě nepodívala, nepoděkovala.... všude spousta lidí... to vše se mi zošklivilo a odešel jsem. Otočil se a šel domů. Ve snáři je právě toto hodnoceno kladně:

Fronta (dav lidí)
velice kladné je, když snící odmítne stát frontu nebo ji jen pozoruje, neboť tím se potvrzuje skutečnost, že se alespoň v jednom ohledu zbavil chtění

  Citace je ze snáře  SNÁŘ sebepoznání


Já jsem ale tuším něco vnitřně řešil poslední dny a do mysli mi to jen tak okrajově vstupovalo... říkal jsem si třeba, že člověk by na mnohé věci ani nemusel reagovat, stejně neví co a jak tam bylo... v TV mnohdy lžou... prostě jsem si říkal, že není nutně rozumem na vše reagovat a opět nechat ducha působit a nechat ho jít svou cestou... tedy nevím jistě, jestli se to vztahuje k tomu snu, možná ano.

Prokop mi pak psal:
Ke snu pana Krajíčka: Myslím, že ten sen souvisí s Vašimi myšlenkami, jak píšete. Obecně to vybočení z davu, o kterém se Vám zdálo, ukazuje na ten proces, kterým teď procházíte (jak to tady rozebíráme, to obrácení do sebe atd.). Obecně se to nazývá individuace, člověk se stává čím dál víc sám sebou, tedy opouští vše přejaté a rozvíjí se už sám za sebe a ze sebe; naučené jako takové rozpoznává a nechává je za sebou. Říká se, že tato individuace je nutnou součástí druhé poloviny života, duch si to vynutí - pokud člověk neuposlechne, vlastně vnitřně úplně zakrní, je "duchovně sterilní" (to jsou pak ti "zapšklí dědci"). Tento sen je takovou odpovědí, že jste vyslechl tu výzvu a vydal se po cestě onoho individuačního procesu. To se projeví možná na té TV, ale zrovna tak v mnoha dalších životních oblastech (ne-li dokonce ve všech).

Ono člověk si to kolikrát ani neuvědomuje, ale obrovská část toho, co považuje za "sebe", vůbec není z něj, ani z jeho rozumu. Má nějaké názory, návyky, způsob života a myslí si, že jsou jeho, ale jeho duch s tím třeba vůbec nerezonuje, je to jen břemeno, které si člověk nese, protože věří, že je jeho součástí. Nevědomě člověk, který se narodí do nějaké společnosti, všechny její zvyky napodobuje a přizpůsobuje se jí (jak píše Abdrushin o napodobovacím pudu). Postupně když se začne stávat vědomým (a tím není myšleno jen to, že získává nějaké znalosti o stvoření, ale že skutečně v něm žije přítomnost a uvědomuje si své bytí atd.), tak toto poznává a začíná to z něj opadat. Takže to je to vystoupení z fronty,... v tom snu bylo hezky vidět i ono zastavení, uvědomění si situace a poznání toho, že je to vlastně zbytečné a že si klidně můžete jít domů po svých. 

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
22. čvn 2022 09:41 - 22. čvn 2022 09:41 #3188 napsal Pavel Krajíček
Ještě než vložím další příspěvek, tak pro vás tady krátké vysvětlení. K nám do vnitřního kruhu, to jsou registrování uživatelé na webu  pravelidstvi.cz/ se občas snaží vetřít nějaký blouznivec, či fanatik. A zrovna když se blížil ten poslední, údajně jasnovidný, který se pak pokoušel mě manipulovat a řídit, tak jsem den před tímto pokušením měl sen, který mě varoval:

Další příspěvek je z 25. července 2021:
No to mě podrž... já měl tuto noc sen, ale nenašel jsem nic konkrétního. Nyní jsem se díval znova na PC (v noci z mobilu). Zdálo se mi auto staré rezavé, někdo cizí jej řídil. Já úplně zapomněl, že to auto couvalo a hledal jsem jen staré rezavé. A nyní koukám:

Auto
couvat: je třeba připomenout si některé zkušenosti z minulosti

  Citace je ze snáře  SNÁŘ sebepoznání

To je věc co? Viz diskuze Povídání, kde tam nyní řešíme onoho proroka.... předtím Vrbno, pak Jitka... nyní prorok. Myslím, že ty naše sny a napojení jsou kvalitnější, než všichni ti slavní proroci a jasnovidci.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Powered by Kunena fórum
Diskuze s poslední aktivitou
Poslední komentáře
 • Odmítli spolupráci s MyČeši

  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 6. 9. 2022 8:18
  Ten Antonín Baudyš je také pěkně vyčůraný. Já odebírám články Aeronetu, hned jak vyjde nový článek, tak ...
   
 • Ve jménu knížete démonů vyhání démony

  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 17. 8. 2022 17:26
  Chápete co to ale říká? Říká to, že ti lidé jsou enormně zlí, temní a zkažení, když důkaz o spojení se ...
   
 • Kdo je to zvrhlík?

  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 6. 8. 2022 14:33
  Tak co vy zpustlíci, fanatici z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů, jste hrdí na své dílo? A ...
   
 • Co je to vlastenectví?

  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 2. 8. 2022 6:20
  Na tom poznáte kde jsou devianti a kde normální lidé. Normální lidé se učí lásce k vlasti a devianti ...
   
 • Kdo je to zvrhlík?

  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 9. 7. 2022 16:14
  Přísně vzato stoupenci sekty rozumářů a materialistů jsou vlastně SATANISTÉ. Svým členstvím v této ...
   
 • 200 let terorismu USA: Přehledný seznam všech...

  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 23. 6. 2022 19:00
  Jak jsem se tady zmínil v předchozím komentáři o tom Baudyšově výroku jeho známého, že v druhé půli roku ...
   
 • Dnešní rádoby duchovní učitelé a mistři

  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 23. 6. 2022 10:39
  Občas shlédnu video či komentář toho či onoho esoterika, astrologa či jinak rádoby vědoucího a na ...
   
 • 200 let terorismu USA: Přehledný seznam všech...

  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 21. 6. 2022 23:34
  Včera jsem shlédl část videa, kde Baudyš říkal, že jeho nějaký dobrý známy předpověděl covid, ještě než ...
   
 • Jak poznat dezinformační weby?

  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 1. 6. 2022 8:48
  Ta hybridní genocida Ruska, která právě probíhá od prozápadní nenávistné havěti, byla původně ...
   
 • Kdo je to zvrhlík?

  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 29. 5. 2022 11:42
  To co dnes prozápadní zvrhlíci vydávají za lásku je všechno možné jen ne láska. Ve chvílí kdy máte v ...